Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość, elegancja i styl

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość, elegancja i styl"— Zapis prezentacji:

1 Jakość, elegancja i styl
Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

2 Jakość, elegancja i styl
ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za IV kwartał 2013 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją.

3 Spis treści Opis Grupy Kapitałowej
Jakość, elegancja i styl Spis treści Opis Grupy Kapitałowej Podsumowanie skonsolidowanych wyników za I kwartał 2014 Przychody Marża brutto na sprzedaży Zysk operacyjny Wynik netto Podatek dochodowy Przepływy pieniężne Plany na 2014 r. Załączniki: Nowy koncept salonu (nowy design, większa powierzchnia), Akcje marketingowe, Akcje charytatywne.

4 Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A.
Jakość, elegancja i styl Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r. Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A. oraz 63 spółki zależne (100%) Pierwsza prezentacja skonsolidowanych wyników I kwartał 2014 r.

5 Jakość, elegancja i styl
Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie w zakresie: obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży, projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją, usług magazynowych i logistycznych, zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo-płacowej, usług administracyjnych i informatycznych, obsługi finansowo-księgowej, wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI,  zarządzania nieruchomościami.

6 Opis Grupy Kapitałowej działalność MONNARI TRADE S.A.
Jakość, elegancja i styl Opis Grupy Kapitałowej działalność MONNARI TRADE S.A. Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI, Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej, Działania marketingowe.

7 Przychody ze sprzedaży 35 055 30 560
Jakość, elegancja i styl Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego I kwartał 2014 I kwartał 2013 Przychody ze sprzedaży 35 055 30 560 Marża 56,5% 48,1% Zysk netto 6 091 1 113 Środki pieniężne na koniec okresu 18 482 30 026 Zysk zannualizowany na jedną akcję (w zł) 0,73 0,35 Zadeklarowana dywidenda

8 Przychody i koszt własny
Jakość, elegancja i styl Przychody i koszt własny Wzrost przychodów o 14,7% przy spadku kosztów o 3,7%

9 Przychody – kanały dystrybucji
Jakość, elegancja i styl Przychody – kanały dystrybucji Salony firmowe w liczbie 117 ( ) w centrach handlowych i galeriach, 1 przy handlowej ulicy w centrum Warszawy sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe sprzedaż zewnętrzna (hurt, wynajem nieruchomości)

10 Przychody -gdzie działamy
Jakość, elegancja i styl Przychody -gdzie działamy Jesteśmy w Polsce we wszystkich dużych i średnich miastach, mamy 18,5 tys. m2 powierzchni handlowej.

11 Przychody -Gdzie działamy
Jakość, elegancja i styl Liczba sklepów własnych, w tym: 117 -        dolnośląskie 14 -        kujawsko-pomorskie 8 -        lubelskie 7 -        lubuskie -        łódzkie 6 -        małopolskie 9 -        mazowieckie 10 -        opolskie 3 -        podkarpackie -        podlaskie 4 -        pomorskie -        śląskie -        świętokrzyskie 5 -        warmińsko-mazurskie 1 -        wielkopolskie -        zachodniopomorskie Powierzchnia handlowa w tys. m2 18,5 Przychody -Gdzie działamy

12 Jakość, elegancja i styl
Marża na sprzedaży

13 Jakość, elegancja i styl
Analiza wyników 1 Q 2014

14 Podatek dochodowy Jakość, elegancja i styl
Podatek dochodowy w rachunku zysków za 1 Q (2 464) Podatek bieżący Podatek odroczony (2 502) Podatek odroczony w bilansie zmiana Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 035 50 2 985 Rezerwa na podatek odroczony 533 483 Netto 2 376 2 502 W marcu 2014 r. Monnari Trade S.A. uzyskała informację o prawomocnym postanowieniu Sądu o wykonaniu układu z wierzycielami. W powiązaniu z dobrymi wynikami pozwoliło to na rezygnację z dotychczasowego, bardzo ostrożnego podejścia do wyceny podatku odroczonego.

15 Przepływy pieniężne Środki pieniężne 31.12.2013 28 364
Jakość, elegancja i styl Przepływy pieniężne Środki pieniężne 28 364 Działalność operacyjna -9 998 Zysk netto 6 091 Amortyzacja 691 Wzrost należności Wzrost stanu zapasów -3 174 Pozostałe 1 259 Działalność inwestycyjna 116 Działalność finansowa Razem przepływy -9 882 Środki pieniężne 18 482 Główne pozycje: zabezpieczenia akredytyw 6,4 mln VAT od nabycia nieruchomości 5,8 mln Brak kredytów w I kwartale 2014

16 Jakość, elegancja i styl
Plan na 2014 r. Pozytywne zakończenie negocjacji ze spółką Kan Sp. z o.o., Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce w galeriach i centrach handlowych – 15 salonów (3 otwarte w I kwartale 2014) Zmiana konceptu salonu: – większy metraż (powyżej 200 m2 do 300 m2), – nowy wystrój, – większy asortyment prezentowany w jednym czasie sprzedażowym, Zwiększanie metrażu dotychczasowych salonów.

17 Otwieramy nowe salony Duże powierzchnie (200-300 m2)
Jakość, elegancja i styl Otwieramy nowe salony Duże powierzchnie ( m2) Zmiana ekspozycji towaru Pracujemy nad nową koncepcja salonu

18 Aktywnie wspieramy sprzedaż
Cotygodniowe akcje promocyjne Współpraca z innymi markami (Dove, Kazam, Renault)

19 Współpraca z Renault Po raz drugi marka Renault jest naszym partnerem
a klientki Monnari mogą wygrać 2 samochody Renault Capture

20 Pomagamy Wspieramy Dom Małego Dziecka w Łodzi
Jesteśmy organizatorem akcji Dobro jest w Modzie – wspieramy fundację TVN

21 Zostaliśmy nagrodzeni!
Godło Superbrands Created in Poland 2013/2014 w kategorii moda – elegant fashion trafiło w nasze ręce

22 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy odwiedzenia nas w salonach firmowych
i pod adresem Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych


Pobierz ppt "Jakość, elegancja i styl"

Podobne prezentacje


Reklamy Google