Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r."— Zapis prezentacji:

1 Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r.

2 ZASTRZEŻENIE Niniejsza prezentacja (dalej Prezentacja) została przygotowana przez MONNARI TRADE S.A. (dalej Spółka) w celu prezentacji wyników za IV kwartał 2013 r. z przeznaczeniem dla akcjonariuszy Spółki, klientów oraz analityków finansowych. Prezentacja nie stanowi oferty sprzedaży, zaproszenia do złożenia oferty nabycia lub objęcia papierów wartościowych lub instrumentów finansowych, jak również Prezentacja ta nie jest jakąkolwiek poradą lub rekomendacją w odniesieniu do tychże papierów wartościowych lub innych instrumentów finansowych. Niniejsze Prezentacja może obejmować stwierdzenia dotyczące przyszłości Spółki, przyszłych planów oraz strategii lub planowanych zdarzeń. Mając na uwadze, że stwierdzenia zostały przyjęte na podstawie oczekiwań i projekcji dotyczących przyszłych wydarzeń, są one obarczone ryzykiem oraz niepewnością. Spółka nie jest zobowiązana do uaktualniania lub publicznego ogłaszania jakichkolwiek zmian, aktualizacji i modyfikacji w odniesieniu do treści zawartych w Prezentacji. Spółka ani jakikolwiek z jej przedstawicieli nie będzie ponosił odpowiedzialności za jakąkolwiek szkodę wynikającą z użycia Prezentacji lub jakichkolwiek informacji w niej zawartych lub na innej podstawie pozostającej w związku z Prezentacją. Jakość, elegancja i styl

3 Spis treści Opis Grupy Kapitałowej Podsumowanie skonsolidowanych wyników za I kwartał 2014 Przychody Marża brutto na sprzedaży Zysk operacyjny Wynik netto Podatek dochodowy Przepływy pieniężne Plany na 2014 r. Załączniki: Nowy koncept salonu (nowy design, większa powierzchnia), Akcje marketingowe, Akcje charytatywne. Jakość, elegancja i styl

4 Opis Grupy Kapitałowej MONNARI TRADE S.A. Grupa Kapitałowa - budowa od 2011 r. Spółka Dominująca MONNARI TRADE S.A. oraz 63 spółki zależne (100%) Pierwsza prezentacja skonsolidowanych wyników I kwartał 2014 r. Jakość, elegancja i styl

5 Opis Grupy Kapitałowej – działalność spółek zależnych na rzecz MONNARI TRADE S.A. oraz wzajemnych usług w Grupie w zakresie: Jakość, elegancja i styl obsługi sprzedaży i dystrybucji odzieży, projektowania, nadzoru nad zakupami i produkcją, usług magazynowych i logistycznych, zarządzania zasobami ludzkimi, kompleksowej obsługi kadrowo- płacowej, usług administracyjnych i informatycznych, obsługi finansowo-księgowej, wynajmu powierzchni handlowych na terenie Polski, w których zlokalizowane są salony z marką MONNARI, zarządzania nieruchomościami.

6 Opis Grupy Kapitałowej działalność MONNARI TRADE S.A. Sprzedaż towarów sygnowanych marką MONNARI, Działania zarządcze w Grupie Kapitałowej, Działania marketingowe. Jakość, elegancja i styl

7 Wybrane dane ze skonsolidowanego sprawozdania finansowego Jakość, elegancja i styl

8 Przychody i koszt własny Jakość, elegancja i styl Wzrost przychodów o 14,7% przy spadku kosztów o 3,7%

9 Jakość, elegancja i styl Przychody – kanały dystrybucji Salony firmowe w liczbie 117 (31.03.2014) w centrach handlowych i galeriach, 1 przy handlowej ulicy w centrum Warszawy sprzedaż przez sklep internetowy i inne platformy internetowe sprzedaż zewnętrzna (hurt, wynajem nieruchomości) Jakość, elegancja i styl

10 Przychody - gdzie działamy Jesteśmy w Polsce we wszystkich dużych i średnich miastach, mamy 18,5 tys. m2 powierzchni handlowej. Jakość, elegancja i styl

11 Przychody - Gdzie działamy Jakość, elegancja i styl Liczba sklepów własnych, w tym:117 - dolnośląskie14 - kujawsko-pomorskie8 - lubelskie7 - lubuskie7 - łódzkie6 - małopolskie9 - mazowieckie10 - opolskie3 - podkarpackie6 - podlaskie4 - pomorskie8 - śląskie14 - świętokrzyskie5 - warmińsko-mazurskie1 - wielkopolskie10 - zachodniopomorskie5 Powierzchnia handlowa w tys. m 2 18,5

12 Marża na sprzedaży Jakość, elegancja i styl

13 Analiza wyników 1 Q 2014 Jakość, elegancja i styl

14 Podatek dochodowy Jakość, elegancja i styl Podatek dochodowy w rachunku zysków za 1 Q 2014(2 464) Podatek bieżący 38 Podatek odroczony(2 502) Podatek odroczony w bilansie31.03.201431.12.2013zmiana Aktywa z tytułu podatku odroczonego 3 035502 985 Rezerwa na podatek odroczony 53350483 Netto2 3760 2 502 W marcu 2014 r. Monnari Trade S.A. uzyskała informację o prawomocnym postanowieniu Sądu o wykonaniu układu z wierzycielami. W powiązaniu z dobrymi wynikami pozwoliło to na rezygnację z dotychczasowego, bardzo ostrożnego podejścia do wyceny podatku odroczonego.

15 Przepływy pieniężne Jakość, elegancja i styl Środki pieniężne 31.12.2013 28 364 Działalność operacyjna-9 998 Zysk netto6 091 Amortyzacja691 Wzrost należności-14 865 Wzrost stanu zapasów-3 174 Pozostałe1 259 Działalność inwestycyjna116 Działalność finansowa0 Razem przepływy-9 882 Środki pieniężne 31.03.2014 18 482 Główne pozycje: zabezpieczenia akredytyw 6,4 mln VAT od nabycia nieruchomości 5,8 mln Brak kredytów w I kwartale 2014

16 Plan na 2014 r. Pozytywne zakończenie negocjacji ze spółką Kan Sp. z o.o., Rozbudowa sieci salonów firmowych w najlepszych lokalizacjach w Polsce w galeriach i centrach handlowych – 15 salonów (3 otwarte w I kwartale 2014) Zmiana konceptu salonu: – większy metraż (powyżej 200 m2 do 300 m2), – nowy wystrój, – większy asortyment prezentowany w jednym czasie sprzedażowym, Zwiększanie metrażu dotychczasowych salonów. Jakość, elegancja i styl

17 Otwieramy nowe salony Duże powierzchnie (200-300 m2) Zmiana ekspozycji towaru Pracujemy nad nową koncepcja salonu Jakość, elegancja i styl

18 Aktywnie wspieramy sprzedaż Cotygodniowe akcje promocyjne Współpraca z innymi markami (Dove, Kazam, Renault)

19 Współpraca z Renault Po raz drugi marka Renault jest naszym partnerem a klientki Monnari mogą wygrać 2 samochody Renault Capture

20 Pomagamy Wspieramy Dom Małego Dziecka w Łodzi Jesteśmy organizatorem akcji Dobro jest w Modzie – wspieramy fundację TVN

21 Zostaliśmy nagrodzeni! Godło Superbrands Created in Poland 2013/2014 w kategorii moda – elegant fashion trafiło w nasze ręce

22 Dziękujemy za uwagę Zapraszamy odwiedzenia nas w salonach firmowych i pod adresem www.monnaritrade.com Kontakt: Miłosz Kolbuszewski – Dyrektor Finansowy 664 043 651 milosz.kolbuszewski@monnari.com.pl Anna Augustyniak-Kala – Dyrektor ds. Organizacyjno-Prawnych 664 360 871 anna.augustyniak@monnari.com.pl


Pobierz ppt "Jakość, elegancja i styl Monnari Trade S.A. Jakość, elegancja i styl Prezentacja wyników za I kwartał 2014 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google