Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+"— Zapis prezentacji:

1 Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+

2 AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych
\ 2014–2020 ERASMUS+ Edukacja szkolna, szkolnictwo i kształcenie zawodowe, szkolnictwo wyższe, edukacja dorosłych, młodzież AKCJA 1 Wyjazdy w celach edukacyjnych AKCJA 2 Współpraca na rzecz innowacji i dobrych praktyk AKCJA 3 Wsparcie dla reform w obszarze edukacji oraz 2 rodzaje działań specjalnych zarządzanych centralnie: Jean Monnet Sport

3 cele programu key competences jakość europejski obszar współpracy
międzynarodowy wymiar kształcenia języki

4 priorytety umiejętności podstawowe i transwersalne - cyfrowe, przedsiębiorczość, wielojęzyczność, rezultaty kształcenia, skoncentrowanie na uczniu ICT – open access przejrzystość walidacji poprawa finansowania edukacji

5 KA 1 EDUKACJA SZKOLNA - Mobilność kadry
SZKOLNICTWO WYŻSZE - Mobilność studentów, Mobilność pracowników uczelni KSZTAŁCENIE I SZKOLENIA ZAWODOWE -Mobilność uczniów i kadry EDUKACJA DOROSŁYCH - Mobilność kadry dla edukacji dorosłych MŁODZIEŻ - Mobilność młodzieży mastery pożyczki dla studentów

6 podobieństwo do programu Comenius Mobilności i akcji VETPRO programu Leonardo da Vinci oraz mobilności instytucjonalnej kadry edukacyjnej POKL

7 cele wsparcie uczniów i nauczycieli języki kultura szkoła
edukacja formalna – nieformalna przejrzystość uznawania i walidacji

8 priorytety - edukacja szkolna
edukacja małego dziecka, opieka zapobieganie niepowodzeniom szkolnym uczniów, uczniowie o niskim poziomie opanowania umiejętności podstawowych oraz uzyskiwanie dyplomów rozwijanie i wzmacnianie profilu zawodowego nauczycieli

9 kwalifikowalność instytucjami uprawnionymi do składania wniosków są: szkoły i przedszkola wnioski składane są przez osoby prawne zarejestrowane w Polsce

10 projekty roczne i dwuletnie
minimalny czas trwania mobilności: 2 dni maksymalny czas trwania mobilności: 2 miesiące

11 formy nauczanie w szkole za granicą
doskonalenie – kursy lub inne formy lub job shadowing

12 instytucja przyjmująca
szkoła partnerska lub organizator kursu w ramach projektu można zaplanować mobilności do więcej niż jednego kraju

13 termin nabór wniosków : do 17 marca 2014 r. godz czas w Brukseli wnioski o dofinansowanie projektu należy sporządzić na aktualnym formularzu e-form który będzie dostępny na stronie FRSE – na razie drafty na stronie KE

14 kraje docelowe mobilności mogą być realizowane do krajów uczestniczących w programie „Uczenie się przez całe życie”, tj.: 28 państw członkowskich Unii Europejskiej państwa EOG/EFTA: Islandia, Liechtenstein, Norwegia kraje kandydujące: Turcja i Macedonia

15 jak znaleźć instytucję partnerską
katalog wizyt studyjnych katalog Kursów Comeniusa szkoły partnerskie eTwinning

16 kroki rejestracja na portalu uczestnika
sprawdzenie zgodności z kryteriami programu: kryteria wybieralności – typ projektu, rodzaj działań, instytucji, czas działań, grupa docelowa, termin aplikowania, kompletność wniosku kryteria wykluczenia kryteria selekcji: zdolność finansowa, operacyjna, jakość warunki finansowe aplikacja – on-line

17 istotne elementy plan rozwoju europejskiego szkoły – unowocześnienie i umiędzynarodowienie odpowiedź na jasno sformułowane potrzeby właściwa selekcja, przygotowanie i ciąg dalszy uznawanie kompetencji upowszechnianie i wykorzystanie

18 ocena - I element istotność i adekwatność projektu - do 30 pkt
cele i priorytety akcji potrzeby i cele nauczycieli rezultaty o wysokiej jakości dla uczestników podniesienie poziomu pracy szkoły i wymiar europejski

19 ocena - II element jakość planu projektu i wdrażania - do 40 pkt - jasność, kompletność, jakość faz projektu – przygotowanie, wdrażanie i ciąg dalszy spójność - cele i działania jakość planu europejskiego rozwoju trafność naboru i sposobów zaangażowania uczestników jakość zarządzania, aspektu praktycznego i wsparcia uczestników jakość przygotowania uczestników jakość walidacji

20 sugestie rekrutacja ogłoszenie list motywacyjny
komisja – skład i powołanie kryteria oceny protokół ogłoszenie wyników umowa

21 sugestie - przygotowanie kulturowe
przed wyjazdem eksperci – ambasady, instytuty kultury, uczelnie wyższe warto zdobyć informacje o kulturze, historii, realiach konieczność – inna mentalność, rozkład dnia, wyżywienie, zasady zachowania przygotowanie kulturowe na miejscu muzea, koncerty, przewodnicy

22 sugestie - przygotowanie językowe
kurs nastawiony na kompetencje komunikacyjne sprawdzenie relacji jakość / cena +-20 godzin słownik / podręcznik

23 sugestie - pomoc organizacyjna
przejazd hotel wyżywienie ubezpieczenie opieka na miejscu

24 sugestie - walidacja certyfikat językowy potwierdzenie udziału
Europass mobilność stopień awansu zawodowego

25 ocena - III element upowszechnianie max 30 pkt jakość ewaluacji
wpływ projektu uczestnicy i szkoła poza szkołą trafność i jakość upowszechniania minimum 60 pkt w każdej kategorii co najmniej połowa

26 sugestie przewodnik po programie

27 grant podróż - 6 poziomów finansowania - w zależności od odległości euro wsparcie organizacyjne min. przygotowanie, monitoring, wparcie, walidacja do 100 osób 350 euro/osobę wsparcie indywidualne - w zależności od kraju - 4 grupy koszt kursu - do 70 euro / dzień - do 700 euro wypłata grantu – 80% + 20 %

28 po złożeniu wniosku decyzja i umowa - 4 miesiące
raporty indywidualne, raport z realizacji projektu

29 kontakt Marta Affeltowicz tel , Marta Majka-Biskup tel , Iwona Morawicz tel , Dorota Wojciechowska tel , Michał Waszczuk tel , Grzegorz Żółcik tel ,

30 inne propozycje Seminaria Rady Europy PNWM
Polsko-Litewski Fundusz Wymiany Młodzieży – Centrum Polsko-Rosyjskiego Dialogu i Porozumienia - wnioski do końca lutego - dofinansowanie w konkursie - projekty, których integralną częścią są elementy edukacyjne, przybliżające wiedzę o współczesnej Polsce i Rosji oraz pogłębiające wiedzę o historii i kulturze obu narodów nabór do działania Wizyty Przygotowawcze w ramach Funduszu Stypendialnego i Szkoleniowego - współpraca z Norwegią, Islandią i Lichtensteinem przedłużony do uprawnione - instytucje edukacyjne, szczegółowe informacje na stronie internetowej programu: nabor-grudzien-2013

31 Dziękuję za uwagę Joanna Sobotnik, Kuratorium Oświaty w Katowicach, tel. 32/ ,


Pobierz ppt "Edukacja szkolna - mobilności w ramach programu Erasmus+"

Podobne prezentacje


Reklamy Google