Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRAM DOFINASOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW DO WSPÓŁZAWODNICTWA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRAM DOFINASOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW DO WSPÓŁZAWODNICTWA."— Zapis prezentacji:

1

2 PROGRAM DOFINASOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW DO WSPÓŁZAWODNICTWA SPORTOWEGO DZIECI I MŁODZIEŻY W ROKU 2014

3 JAKIE ZMIANY? Szkolenie KWJ – przejęte przez polskie związki sportowe Ilość szkolonych zawodników w KWM 981…….było……..982 ( ogółem 9 tys.) KWM stanowi bezpośrednie zaplecze kadry narodowej juniorów pzs

4 Szkolenie zawodników stanowiących bezpośrednie zaplecze kadry narodowej pzs- 21 dni szkolenia( w sportach określonych przez MSiT Do rezerw KWM można powołać do 100% liczby zawodników w danej kadrze- bez możliwości zmiany na II półrocze Do rezerw KWM można powołać do 50% liczby zawodników w danej kadrze- z możliwością zmiany na drugie półrocze Do KWM można powołać w uzasadnionych przypadkach pierwszy rocznik juniora młodszego – do 50%

5 Śląski Związek Sportowy na podstawie opinii zespołu trenerskiego oraz trenera prowadzącego Kadrę Wojewódzką Młodzików uwzględniając – wyniki sportowe, wyniki testów sprawności ogólnej i specjalnej, badań lekarskich oraz prognozy rozwoju sportowego zawodników podjął decyzję o zakwalifikowaniu zawodników do szkolenia w ramach Kadry Wojewódzkiej Młodzików w 2014 roku

6 Zgrupowanie ogólnorozwojowe/naborowo- selekcyjne Zgrupowanie zimowe lub letnie/w zależności od charakteru dyscypliny Do 2 konsultacji/w uzasadnionych przypadkach na wniosek trenera prowadzącego KWM, kierownik wyszkolenia może wyrazić zgodę na jedną konsultację dodatkową. W czasie zgrupowań ogólnorozwojowych powinien być realizowany MTSF i specjalistyczny

7 Program akcji(termin i adres realizacji) Wykaz szkolonych zawodników, wraz ze zgodą rodziców lub opiekunów prawnych !!!! Preliminarz kosztów akcji szkoleniowej Inne dokumenty ( w tym aktualne orzeczenie o zdolności do uprawiania danego sportu, dokument tożsamości oraz licencję zawodnika)

8 MSiT – stawka naliczeniowa na zawodnika w kadrze na 21 dni szkolenia wynosi 40 zł UM – stawka naliczeniowa na zawodnika w kadrze na 21 dni szkolenia wynosi 31 zł Dopłata z innych środków(okręg,klub,rodzice lub inni sponsorzy) – 9 zł RAZEM 80 ZŁ dopuszcza się organizację akcji na zasadach akcji dochodzącej – do 40 zł

9 Zakwaterowanie Wyżywienie zorganizowane !!!! Wynajem obiektów Zakup drobnego sprzętu Transport sprzętu w uzasadnionych przypadkach Wynagrodzenie trenerów( trener do 120zł/dzień, trener asystent do 90 zł/dzień

10 Akcje rozliczamy max.do 8 dni po jej zakończeniu Ewentualne zmiany terminu i miejsca akcji wraz z uzasadnieniem zmian trener zobowiązany jest podać min. 2 dni przed terminem ich realizacji Akcje muszą być realizowane w okresie od 27.01.2014 do 28.11.2014

11 Prosimy o składanie preliminarzy na Mistrzostwa Polski i Ogólnopolską Olimpiadę Młodzieży w Sportach Letnich( Dolnośląskie) i Sportach Umysłowych( Łódzkie).

12 Plan akcji szkoleniowych do 08.01.2014 r. Plan organizacji szkolenia KWM do 08.01.2014. Wyżej wymienione pozycje muszą!!! być tożsame Ewentualne zmiany osobowe kadr do 07.06.2014 Oświadczenia o przetwarzaniu danych osobowych za 2013 rok oraz nowe osoby na 2014

13 SPRAWOZDANIA ROCZNE Z LISTAMI SZKOLONYCH ZAWODNIKÓW – TERMIN OSTATECZNY 15 STYCZEŃ 2014 NASZA STRONA INTERNETOWA WWW.FEDERACJA.NET.PL WWW.FEDERACJA.NET.PL Dziękujemy i życzymy sukcesów MONIKA PORSZKE i KRZYSZTOF KONIUSZ


Pobierz ppt "PROGRAM DOFINASOWANIA ZADAŃ ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU ROZWOJU KULTURY FIZYCZNEJ ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM ZAWODNIKÓW KADRY WOJEWÓDZKIEJ MŁODZIKÓW DO WSPÓŁZAWODNICTWA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google