Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Prezydencja w UE Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE) sprawuje Prezydencję , czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Prezydencja w UE Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE) sprawuje Prezydencję , czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 Prezydencja w UE Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE) sprawuje Prezydencję , czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej. W tym czasie państwo sprawujące Prezydencję staję się gospodarzem większości unijnych wydarzeń i gra kluczową rolę na wszystkich polach aktywności UE. Jest odpowiedzialne za organizację spotkań UE , nadaje kierunek polityczny organizacji , dba o jej rozwój , integrację oraz bezpieczeństwo.

2 Polskie przewodnictwo w RUE
1 lipca 2011 roku Polska obejmuje Przewodnictwo w Radzie Unii Europejskiej. 184 dni będzie trwać sprawowanie naszego Przewodnictwa. Ale zanim to nastąpi musimy się dobrze przygotować. To nie tylko ogromne wyzwanie wymagające planowania strategicznego , pełnej aktywności politycznej i organizacyjnej na szczeblu krajowym i europejskim , ale także wielka szansa dla Polski w kształtowaniu UE.

3 Prezydencja daje możliwość większego i realnego wpływu na decyzję podejmowane w UE. Będziemy mieć szansę przedstawienia na forum UE priorytetów polskiej polityki . Polska wyznaczyła trzy obszary , na których koncentrować się będzie organizacja przygotowań do Prezydencji: obszar polityczny , organizacyjny oraz promocji Polski.

4 Kolejność Prezydencji Rada Unii Europejskiej jest głównym organem decyzyjnym UE. Wraz z Komisją Europejską oraz Parlamentem Europejskim jest jednym z trzech głównych aktorów biorących udział w procesie decyzyjnym UE. Głównym zadaniem Rady jest przyjmowanie wraz z PE , europejskich aktów prawnych. Rada reprezentuje państwa członkowskie Unii. Rada nie ma swojego stałego składu: w posiedzeniach Rady uczestniczy zawsze jeden minister z każdego kraju Unii w zależności od poruszanej na posiedzeniu tematyki.

5 Jeśli omawiane są np. problemy związane z edukacją, to w posiedzeniu biorą udział ministrowie edukacji. Tak więc decyzje podejmowane przez Radę UE to najczęściej kompromis wypracowany po żmudnych negocjacjach między wszystkimi członkami Unii. Rada UE posiada swój Sekretariat Generalny, którego siedziba znajduję się w Brukseli i którego zadaniem jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Rady.

6 Kolejność sprawowania Prezydencji przez państwa członkowskie UE jest z góry ustalona decyzją Rady. Wynika to z podstawy prawnej prezydencji , którą stanowi artykuł 203 Traktatu ustanawiającego Wspólnotę Europejską z 1957r. W skład Rady wchodzi jeden przedstawiciel szczebla ministerialnego każdego Państwa Członkowskiego, upoważniony do zaciągania zobowiązań w imieniu rządu tego Państwa Członkowskiego.

7 Jak pokazało jednak doświadczenie, okres sześciu miesięcy jest zbyt krótki, aby państwo sprawujące Prezydencję mogło skutecznie zrealizować założone cele swojego Przewodnictwa. W tej sytuacji, zaczęła krystalizować się koncepcja Prezydencji grupowej. Pierwszymi państwami które zrealizowały ten model były Niemcy, Portugalia i Słowenia. Polska będzie pierwszym i największym państwem 'naszego' tria, w skład którego wejdą także kolejno Dania i Cypr.

8 Wstępne priorytety polskiej Prezydencji Wieloletnie Ramy Finansowe Negocjacje unijnego budżetu na lata będą kluczowym czynnikiem stanowiącym o sukcesie polskiego przewodnictwa. Na czas polskiej prezydencji przypadnie etap dogłębnej analizy propozycji Komisji Europejskiej i identyfikacji głównych zagadnień negocjacyjnych. Rozmowy na ten temat rozpoczną się w połowie 2011 r. i będą trwały do drugiej połowy 2012r.

9 Stosunki ze Wschodem Wspólnie z Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, Polska będzie promowała tematykę powiązań z polityką wschodnią. W relacjach z krajami objętymi Partnerstwem Wschodnim polska Prezydencja będzie dążyć do zawierania umów stowarzyszeniowych, tworzenia stref wolnego handlu z UE, dokonania postępu w liberalizacji wizowej i handlowej oraz zintensyfikowania współpracy gospodarczej.

10 Rynek wewnętrzny W dobie kryzysu Unia szuka wzrostu gospodarczego - polska Prezydencja będzie postulować wzmocnienie rynku wewnętrznego Unii Europejskiej, w którym tkwi niewykorzystany potencjał dla wzrostu unijnej gospodarki. Rozwijanie rynku wewnętrznego UE to kontynuowanie działań na rzecz swobodnego przepływu towarów, osób, usług i kapitału. Polskie działania będą się koncentrować m.in. na rozpoczęciu dyskusji nad pogłębianiem liberalizacji usług na rynku wewnętrznym, regulacjach dotyczących sektora finansowego lub znoszeniu barier w handlu.

11 Wzmocnienie zewnętrznej polityki energetycznej Unii Europejskiej Polska proponuje pogłębioną dyskusję na temat nowych rozwiązań legislacyjnych i pozalegislacyjnych, które pozwolą zachować konkurencyjność europejskiego sektora energetycznego. Na forum Rady i Komisji Europejskiej odbędzie się debata na temat obecnych rozwiązań i nowych kierunków działania Unii Europejskiej w obszarze rynku energii. Chcemy wypracować, w oparciu o nowe zapisy Traktatu Lizbońskiego, mechanizmy prowadzenia solidarnej i konkurencyjnej zewnętrznej polityki energetycznej.

12 Wspólna polityka bezpieczeństwa i obrony Wspólnie z Wysokim Przedstawicielem Unii Europejskiej do Spraw Zagranicznych i Polityki Bezpieczeństwa, polska Prezydencja będzie dążyć do podniesienia sprawności UE w sferze zarządzania kryzysowego, pogłębienia współpracy państw członkowskich w dziedzinie obronności oraz zapewnienia partnerstwa z NATO.

13 Pełne wykorzystanie kapitału intelektualnego Europy Inteligentny, zrównoważony i sprzyjający włączeniu społecznemu wzrost gospodarczy będzie możliwy jedynie przez pełne wykorzystanie wszystkich możliwości społeczno-gospodarczych, jakie tkwią w poszczególnych państwach członkowskich. Dzięki temu będzie możliwe zapewnienie dalszej spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej Unii Europejskiej. Polska Prezydencja chce wypełnić tę lukę poprzez podjęcie tematu kapitału intelektualnego na forum Unii Europejskiej.

14 Z Lipna do Hollywood - Legenda Poli Negri Pola Negri, właściwie Barbara Apolonia Chałupiec (ur. 3 stycznia 1897 w Lipnie, zm. 1 sierpnia 1987 w San Antonio) – polska aktorka filmowa, międzynarodowa gwiazda kina niemego. Przyjęła pseudonim artystyczny Pola Negri na cześć swojej ulubionej włoskiej poetki – Ady Negri. Wystąpiła w wielu filmach polskich. W 1917 r. wyjechała do Berlina, gdzie występowała w filmach reżysera Reinchardta. W roku 1923 przybyła do Hollywood, gdzie odniosła oszałamiający sukces. Zrealizowany w 1918r film z jej udziałem pt. „Mania. Historia pracownicy fabryki papierosów” ma promować Polskę podczas naszej prezydencji w UE.


Pobierz ppt "Prezydencja w UE Co sześć miesięcy kolejne państwo członkowskie Unii Europejskiej (UE) sprawuje Prezydencję , czyli przewodniczy pracom Rady Unii Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google