Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Dr inż. Piotr Czapiewski. Framework (rama projektowa, szkielet) to w programowaniu struktura wspomagająca tworzenie, rozwój i testowanie powstającej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Dr inż. Piotr Czapiewski. Framework (rama projektowa, szkielet) to w programowaniu struktura wspomagająca tworzenie, rozwój i testowanie powstającej."— Zapis prezentacji:

1 dr inż. Piotr Czapiewski

2

3 Framework (rama projektowa, szkielet) to w programowaniu struktura wspomagająca tworzenie, rozwój i testowanie powstającej aplikacji. Z reguły na framework składają się programy wspomagające, biblioteki kodu źródłowego i inne podobne narzędzia. (Wikipedia) Czym jest framework?

4 Wzorce projektowe – MVC, Front Controller Narzucona organizacja kodu, struktura projektu – łatwiejsze utrzymanie projektu Wspomaganie typowych zadań związanych z budową aplikacji internetowych (np. walidacja formularzy, autoryzacja) Generowanie kodu, np. formularzy, scaffolding Testowanie Bogate biblioteki dodatkowe W czym może nam pomóc framework?

5 Popularne frameworki PHP Zend FrameworkSymfonyCakePHPYiiCodeIgniterKohana Inne popularne frameworki Ruby on Rails (Ruby)Django, Turbo Gears (Python)Spring, Struts, Seam (Java)ASP.NET MVCCatalyst (Perl)Grails (Groovy)

6 Biblioteka dla PHP 5 wspomagająca produktywność programistów aplikacji internetowych Pełna obiektowość Wsparcie wzorca MVC Bogata dokumentacja Zend Framework Convention over configuration Gotowe, proste rozwiązania dla 80% zadań Łatwa rozszerzalność dla osiągnięcia pozostałych 20% Elastyczność – prostota i rozszerzalność

7

8 Model Zapewnia dostęp do danych Zawiera same dane lub mechanizmy dostępu do nich Widok Wyświetla interfejs użytkownika Wyświetla dane pobrane z modelu, przekazane przez kontroler Odpowiedzialny wyłącznie za prezentację informacji Kontroler Przyjmuje żądanie użytkownika, manipuluje modelem, tworzy widok lub powoduje jego odświeżenie Decyduje, jakie operacje wykonać, jakie modele i widoki wywołać

9 Rola kontrolera Obsługa żądania HTTP Decyzja – co dalej zrobić z żądaniem? Jakiego użyć modelu i widoku? Dwa wzorce kontroli Page Controller Osobny obiekt kontrolera dla każdej strony lub dla każdej akcji W najprostszym przypadku łączy w sobie role widoku i kontrolera Front Controller Jeden obiekt obsługuje wszystkie żądania Sprawdza parametry żądania i tworzy kolejne obiekty, przekazując do nich sterowanie Scentralizowana obsługa żądań HTTP, łatwiejsze zarządzanie

10 HTTP Request HTTP Response HTTP Client

11

12 Zawartość ZendFramework-1.10.2-minimal library – pliki tworzące bibliotekę Zend Framework bin – pliki uruchamiane z linii poleceń podczas pracy nad projektem

13

14 Narzędzie do tworzenia projektu, dodawania kontrolerów, akcji, formularzy, itp. Wywoływane z linii poleceń zf.php zf.bat (Widnows) lub zf.sh (Linux) Wymagane php.exe w ścieżce systemowej

15 Wywołanie Zend Tool: zf create project nazwa_projektu Wynik: Struktura katologów Kontrolery: IndexControler ErrorController Widoki: index.phtml error.phtml

16 { "@context": "http://schema.org", "@type": "ImageObject", "contentUrl": "http://images.slideplayer.pl/3/1275973/slides/slide_16.jpg", "name": "

17 Klasy kontrolera Klasa kontrolera musi dziedziczyć z Zend_Controller_Action Nazwa klasy powinna kończyć się słowem Controller, np.: IndexController, ErrorController Zachowanie konwencji nazw plików i klas jest konieczne do poprawnego działania aplikacji

18 Katalog widoków Widoki odpowiadające kontrolerowi IndexController umieszczamy w katalogu: application/views/scripts/index/ Widok dla akcji indexAction umieszczamy w pliku: index.phtml Plik widoku Zwykły plik PHP – mieszanka HTML i PHP Kod PHP ograniczamy do niezbędnego minimum związanego z wyświetlaniem danych

19 Katalog publiczny /public Powinien być jedynym katalogiem udostępnianym przez WWW Początkowo zawiera pliki:.htaccess index.php Wymagane włączenie mod_rewrite na serwerze

20 Ustawienie środowiska aplikacji Włączenie silnika mod_rewrite Przekierowanie wszystkich żądań do index.php SetEnv APPLICATION_ENV development RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule ^.*$ - [NC,L] RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L] SetEnv APPLICATION_ENV development RewriteEngine On RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -s [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -l [OR] RewriteCond %{REQUEST_FILENAME} -d RewriteRule ^.*$ - [NC,L] RewriteRule ^.*$ index.php [NC,L]

21 Adresowanie kontrolerów w URL Załóżmy, że katalog publiczny umieszczony jest na serwerze WWW i widoczny pod adresem: http://localhost/zf_zpsb_01/public/ Ścieżka do kontrolera IndexController: http://localhost/zf_zpsb_01/public/index/ Ścieżka do akcji indexAction w kontrolerze IndexController: http://localhost/zf_zpsb_01/public/index/index

22 Aplikację uruchamiamy wchodząc na adres katalogu publicznego http://localhost/zf_zpsb_01/public/

23 Odebranie danych z żądania HTTP $x = $this->getRequest()->getPost('zmienna'); Dostęp do widoku z poziomu kontrolera: $this->view Ustawienie zmiennej w widoku: $this->view->zmienna = $x;

24 public function indexAction() { $this->view->napis = "Ala ma kota"; } Witamy w Zend Framework napis; ?> controllers/IndexController.php views/scripts/index/index.phtml

25 Zend Framework Manual http://framework.zend.com/manual/en/ http://framework.zend.com/manual/en/ Tomasz Skaraczyński, Andrzej Zoła: PHP5. Programowanie z wykorzystaniem Symfony, CakePHP, Zend Framework. Helion 2009


Pobierz ppt "Dr inż. Piotr Czapiewski. Framework (rama projektowa, szkielet) to w programowaniu struktura wspomagająca tworzenie, rozwój i testowanie powstającej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google