Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Elektroniczny System Naboru (NABO)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Elektroniczny System Naboru (NABO)"— Zapis prezentacji:

1 Elektroniczny System Naboru (NABO)
Z dniem 1 lutego 2012 r. rozpoczyna się elektroniczny nabór do ostrowskich przedszkoli oraz oddziałów zerowych na 2012/2013 r. W 14 placówkach przedszkolnych do dyspozycji mamy 2254 miejsca. Wykaz przedszkoli wraz z ilością miejsc: Przedszkole nr 2 – 125 Przedszkole nr 11 – 215 Przedszkole nr 3 – 75 Przedszkole nr 12 – 160 Przedszkole nr 6 – 118 Przedszkole nr 13 – 150 Przedszkole nr 7 – 175 Przedszkole nr 14 – 187 Przedszkole nr 8 – 125 Przedszkole nr 15 – 225 Przedszkole nr 9 – 184 Przedszkole nr 16 – 170 Przedszkole nr 10 – 220 Przedszkole nr 17 – 125

2 Elektroniczny System Naboru (NABO)
W 4 placówkach do dyspozycji mamy 150 miejsc. Oddziały „zerowe” w szkołach podstawowych: Zerówka w SP nr 4 – 50 (2 oddziały) Zerówka w SP nr 5 – 50 (2 oddziały) Zerówka w SP nr 11 – 25 (1 oddział) Zerówka w SP nr 13 – 25 (1 oddział)

3 Harmonogram przyjęć do przedszkoli:
r. - otwarcie elektronicznego systemu naboru. r. - zamknięcie elektronicznego systemu naboru. r. - koniec prac Komisji Rekrutacyjnych. r. - ogłoszenie wyników rekrutacji. r. - otwarcie rekrutacji uzupełniającej . r. - ostateczny termin podpisania przez rodziców umowy.

4 Co to jest - System Naboru (NABO)?
to aplikacja obsługująca proces naboru do przeszkoli, szkół podstawowych oraz gimnazjów. Pozwala ona obsłużyć kompleksowo oraz w zgodności z wymogami kuratoriów i przepisami lokalnymi JST procedurę każdego z naborów. Jako element Platformy Zarządzania Uczniem oraz Zintegrowanej Platformy Zarządzania Oświatą współpracuje wymieniając dane z aplikacją OSON, będącą po zakończeniu naboru rejestrem dzieci oraz sekretariatem uczniowskim. Aplikacja NABO współpracuje także z systemem e-puap poprzez który rodzice mogą składać wnioski o przyjęcie dzieci / uczniów do poszczególnych placówek / szkół, korzystając przy tym z możliwości użycia podpisu elektronicznego.

5

6 Jak wypełnić elektroniczny formularz ?
Na portalu Urzędu Miejskiego pod adresem: należy wejść pod link „Elektroniczny System Naboru” 2. Po otwarciu jednej ze stron, w zależności do jakiej placówki chcemy zapisać dziecko: należy kliknąć w link Wypełnij nowy wniosek, w celu otwarcia pustego formularza rekrutacyjnego.

7

8 2. Na pierwszym ekranie formularza należy wprowadzić podstawowe dane dziecka, adres zamieszkania i zameldowania oraz dane dostępowe do systemu. Uwaga! Pola podkreślone w formularzu na czerwono są polami wymaganymi. Niewypełnienie tych pól spowoduje zablokowanie możliwości przejścia do kolejnego kroku.

9

10 Uwaga! Numer PESEL dziecka wraz z wprowadzonym hasłem będzie służyło do zalogowania sie do systemu po wprowadzeniu formularza. Przed ostatecznym zatwierdzeniem formularza, istnieje możliwosc jego skorygowania po wcześniejszym zalogowaniu. Wprowadzony na pierwszym ekranie adres jest niezbędny do odzyskania hasła. 3. Na kolejnym ekranie formularza należy podać dane opiekunów prawnych oraz dane dodatkowe.

11

12 4. W kroku 4 należy utworzyć listę placówek, do których będzie rekrutowane dziecko.

13 5. W kolejnym kroku należy zaznaczyć pola przy kryteriach rekrutacji, które spełnia dziecko.

14 6. Na następnym ekranie należy sprawdzić dane na podglądzie wniosku
6. Na następnym ekranie należy sprawdzić dane na podglądzie wniosku. Klikniecie w przycisk „Podgląd wniosku” spowoduje otwarcie wypełnionego formularza. Jeżeli wszystkie wprowadzone dane są poprawne należy kliknąć w przycisk „Zatwierdź ostatecznie wniosek”. Po wykonaniu tej operacji będzie możliwe podglądniecie i wydrukowanie ostatecznej wersji wypełnionego formularza rekrutacyjnego. Uwaga! Po wykonaniu operacji ostatecznego zatwierdzenia wniosku nie będzie możliwe wprowadzenie korekt do wniosku.

15

16 7. Na ostatnim ekranie jedyną możliwością jest pobranie i wydrukowanie wniosku. Wniosek należy wydrukować, podpisać i zanieść do placówki wskazanej na pierwszej pozycji listy priorytetów.

17 Uwaga! Plik wniosku rekrutacyjnego generowany jest w formacie PDF. Wypełniony i podpisany wniosek należy dostarczyć do placówki wskazanej na pierwszej pozycji w określonym terminie. W przeciwnym razie dziecko nie będzie brało udziału w procesie rekrutacji.

18 Dziękuję Państwu za uwagę.


Pobierz ppt "Elektroniczny System Naboru (NABO)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google