Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adresowanie IPv4.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adresowanie IPv4."— Zapis prezentacji:

1 Adresowanie IPv4

2

3 IPv4 32 bity = bitów

4 8 bitów 2 -> 10 Pierwszy 20 1 Drugi 21 2 Trzeci 22 4 Czwarty 23 8
Piąty 24 16 Szósty 25 32 Siódmy 26 64 Ósmy 27 128 = 212

5 10101011 Pierwszy 20 1 Drugi 21 2 Trzeci 22 4 Czwarty 23 8 Piąty 24 16
Szósty 25 32 Siódmy 26 64 Ósmy 27 128

6 1 7 1

7 11111111 Pierwszy 20 1 Drugi 21 2 Trzeci 22 4 Czwarty 23 8 Piąty 24 16
Szósty 25 32 Siódmy 26 64 Ósmy 27 128

8 2 5 5 Ile liczb można zapisać za pomocą 8 bitów ?

9 0 _ _ _ _ _ _ _ NIE Czy 128 mieści się w liczbie dziesiętnej ? TAK 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ _ _ _ Czy 64 mieści się w reszcie ? _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ _ _ Czy 32 mieści się w reszcie ? _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ _ Czy 16 mieści się w reszcie ? _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ _ _ Czy 8 mieści się w reszcie ? _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ _ Czy 4 mieści się w reszcie ? _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 _ Czy 2 mieści się w reszcie ? _ _ _ _ _ _ 1 _ _ _ _ _ _ _ _ 0 Czy 1 mieści się w reszcie ? _ _ _ _ _ _ _ 1 10 -> 2

10 131 Od lewej do prawej Pierwszy 20 1 Drugi 21 2 Trzeci 22 4 Czwarty 23
8 Piąty 24 16 Szósty 25 32 Siódmy 26 64 Ósmy 27 128 1 3 3 3 3 3 3 -2 131 -128 1 3

11 242 Pierwszy 20 1 Drugi 21 2 Trzeci 22 4 Czwarty 23 8 Piąty 24 16
Szósty 25 32 Siódmy 26 64 Ósmy 27 128

12

13 60 Pierwszy 20 1 Drugi 21 2 Trzeci 22 4 Czwarty 23 8 Piąty 24 16
Szósty 25 32 Siódmy 26 64 Ósmy 27 128

14 111100 8 bitów !!!!

15 Klasy adresów 8 bitów . 8 bitów . 8 bitów . 8 bitów A 0 (1-126) SIEĆ
HOST B 10 ( ) C 110 ( ) D 1110 ( ) o u t   o f  i n t e r e s t s E 1111

16 Adresy zarezerwowane/prywatne
(wszystkie komputery w sieci), (local host), adresy prywatne (NAT): do (A) do (B) do (C)

17 możliwość uzyskania adresu
Klasy adresów Klasa Liczba sieci Liczba hostów/sieć możliwość uzyskania adresu A 27-2=125 224-2=16'777'214 B 16'382 65'534 ~0 C 2'097'150 28-2=254 tak

18 Komunikacja Broadcast – rozgłoszenie informacji. Transmisja rozsiewcza. Multicast – skierowanie informacji do określonej GRUPY użytkowników. Unicast – komunikacja pomiędzy ściśle określonymi DWOMA punktami w sieci.

19 Struktura adresowa sieci klasy C
– adres sieci do – adresy hostów – adres rozgłoszeniowy (bradcastowy) sieci

20 Struktura adresowa sieci klasy B
– adres sieci do – adresy hostów – adres rozgłoszeniowy (bradcastowy) sieci

21 Struktura adresowa sieci klasy A
– adres sieci Wyznacz adres rozgłoszeniowy sieci oraz zakres adresów hostów. Ile hostów jest w sieci ?

22 Struktura adresowa sieci klasy A
– adres sieci do – adresy hostów – adres rozgłoszeniowy (bradcastowy) sieci Liczba adresów hostów: 224 – 2 = zbyt dużo 

23 Nie wprowadza żadnych różnic z punktu widzenia
Domena broadcastowa. Obszar sieci, w którym następuje emisja komunikatu rozgłoszeniowego wysyłanego przez jedną stację do wszystkich innych. Redukcja domey rozgłoszeniowej – podział sieci na podsieci Nie wprowadza żadnych różnic z punktu widzenia świata zewnętrzengo

24 CIDR – Classless InterDomain Routing
Bezklasowe routowanie domenowe T w o r z e n i e p o d s i e c i

25 Subneting Maska podsieci 255 . 255 . 255 . 224 lub /27
N N N N N N N N N . N N N N N N N. N N N N N N N N. H H H H H H H H N N N N N N N N N . N N N N N N N. N N N N N N N N. S S S H H H H H lub /27 N – network – sieć. H- host, S - subnet

26 N N N N N N N N N . N N N N N N N. N N N N N N N N. S S S H H H H H
Subneting N N N N N N N N N . N N N N N N N. N N N N N N N N. S S S H H H H H 2s =23=8 podsieci 2 H=25=32 adresy Z A K R E S Y

27 23 - 2=6 efektywnych podsieci
do do do do do do do do E f e k t y w n i e: 23 - 2=6 efektywnych podsieci 25- 2=30 efektywnych adresów

28 Zaproponuj maskę podsieci w celu podzielenia sieci na 11 podsieci.
Zadanie1 Przedsiębiorstwo dostało następujący adres sieci: Określ klasę adresu oraz adres rozgłoszeniowy całej sieci. Zaproponuj maskę podsieci w celu podzielenia sieci na 11 podsieci. Podaj adres, adres rozgłoszeniowy wszystkich podsieci, oraz dostępne adresy hostów.

29 Zadanie 2 W pewnym przedsiębiorstwie drukarce przydzielono adres /29. Obliczyć do której podsieci należy drukarka. Podać adres podsieci, zakres adresów hostów podsieci oraz adres rozgłoszeniowy podsieci.

30 Zadanie 3 Pewne przedsiębiorstwo otrzymało adres klasy B. Zaproponować podział sieci na 100 podsieci. Ile hostów będzie w każdej podsieci. Podać przykładowy adres jednej z podsieci, zakres adresów hostów oraz jej adres rozgłoszeniowy.

31 Zadanie 4 Pewne przedsiębiorstwo otrzymało adres klasy C. Jak podzielić sieć na podsieci tak, by liczba dostępnych adresów hostów była jak największa ?


Pobierz ppt "Adresowanie IPv4."

Podobne prezentacje


Reklamy Google