Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Adresowanie w sieci komputerowej

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Adresowanie w sieci komputerowej"— Zapis prezentacji:

1 Adresowanie w sieci komputerowej
Damian Wołkowicz kl. II i

2 Adresowanie fizyczne Adresowanie fizyczne często określa się jako adresowanie sprzętowe, gdyż adres fizyczny jest „wypalonym” adresem MAC w układzie ROM karty sieciowej.

3

4 Adres MAC Adres MAC: Jest unikalny w skali światowej (każde urządzenie Ethernet ma przypisany przez producenta adres) Jest 48 bitowy (6 bajtów), zapisywany heksadecymalnie jako aa:bb:cc:dd:ee:ff Przy jego pomocy urządzenia w jednej lokalnej sieci rozpoznają, czy dany pakiet jest do nich zaadresowany Każdy pakiet Ethernet jest wysyłany na konkretny adres MAC, adres IP jest interpretowany dopiero w wyższej warstwie

5 Adresowanie logiczne Adresowanie logiczne - każdy komputer w sieci Internet ma unikatowy adres IP, ktorego przydział jest administrowany przez odpowiednie organizacje(IANA, ICANN).

6

7 Adres IP Adres IP (IPv4):
Jest unikalny w skali globalnej, poza pewnymi specjalnymi przypadkami Nie musi być jednoznacznie przypisany jednemu urządzeniu (interfejsowi sieciowemu): jeden interfejs może mieć wiele adresów IP, jeden adres IP może przypisany wielu urządzeniom Jest 32-bitowy (4 bajty) i zwykle jest zapisywany dziesiętnie np Jest widoczny „dla użytkownika” w przeciwieństwie do adresu MAC

8 Adresy IP dzielą się na klasy:
Klasa A od do Klasa B od do Klasa C od do Klasa D od do Klasa E od do Każda sieć ma swój adres, który składa się z różnej ilości bitów początkowych (np. IF PW ma 23-bitowy adres sieci). Ilość ta jest definiowana przez tzw. maskę sieci („netmask”).

9 Maska sieci jest adresem IP służącym do:
sprawdzania czy dany adres IP jest adresem z danej sieci (adres IP hosta || Maska = adres sieci) logicznego dzielenia sieci na podsieci od wyboru maski zależy max. liczba węzłów w danej podsieci. określenia jaka część adresu IP określa adres sieci a jaka adresy węzłów.

10 Adres rozgłoszeniowy - ostatni adres z zakresu adresów IP
Adres rozgłoszeniowy - ostatni adres z zakresu adresów IP. W adresie rozgłoszeniowym wszystkie bity służące do numerowania węzłów maja wartość 1. Adres rozgłoszeniowy jest wykorzystywany przez aplikacje sieciowe zainstalowanych na hostach do wysyłania sygnałów do wszystkich użytkowników (węzłów) danej sieci.

11 Konfiguracja TCP/IP Aby skonfigurować protokół IP (TCP/IP) na danym komputerze należy: wyznaczyć adres sieci wyznaczyć maskę sieci wyznaczyć adres rozgloszeniowy określić sposób przydzielania adresów określić adres IP domyślnej bramy danej sieci określić adresy IP serwerów DNS.

12 Sprawdzanie adresu MAC
Polecenie ipconfig podaje podstawowe informacje na temat połączenia sieciowego, w tym adres MAC (HWaddr) oraz adres IP

13

14 Źródła


Pobierz ppt "Adresowanie w sieci komputerowej"

Podobne prezentacje


Reklamy Google