Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej e-Kurs Wstęp ELOMPRES LdV Transfer of Innovation Bioenergia Energia wiatru Energia geotermalna Energia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej e-Kurs Wstęp ELOMPRES LdV Transfer of Innovation Bioenergia Energia wiatru Energia geotermalna Energia."— Zapis prezentacji:

1 Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej e-Kurs Wstęp ELOMPRES LdV Transfer of Innovation Bioenergia Energia wiatru Energia geotermalna Energia słoneczna Hydroelektrownie Publikacja powstała w wyniku projektu zrealizowanego przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej w ramach programu Uczenie się przez całe życie. Publikacja odzwierciedla jedynie stanowisko autora. Komisja Europejska ani Narodowa Agencja nie ponoszą odpowiedzialności za umieszczoną w niej zawartość merytoryczną ani za sposób wykorzystania zawartych w niej informacji.

2 Wstęp Dalej Zarządzanie logistyczne oznacza zarządzanie powiązanymi ze sobą przepływami informacji, środków finansowych i materiałów od źródeł surowców, poprzez produkcję energii do dystrybucji finalnych produktów. Obecnie umiejętności i kompetencje w zarządzaniu logistycznym są najważniejsze dla rozwoju sektora energii odnawialnych, szczególnie dla kosztowo-efektywnej produkcji energii i zarządzania firmami energetycznymi. Kurs pozwoli na zrozumienie zasad działania i zarządzania firmami energetycznymi wykorzystującymi niemal wszystkie znane odnawialne źródła energii za wyjątkiem energii jądrowej. Uczestnicy kursu zapoznają się z zarządzaniem logistycznym w odnawialnych źródłach energii i opanują umiejętności praktycznego zastosowania wiedzy. Więcej informacji znajduje się w podręczniku stanowiącym uzupełnienie materiału kursu. Kurs podzielony jest na trzy główne moduły: Moduł 1 Moduł 1 - Energia, Moduł 2 Moduł 2 – Logistyka i transport, Moduł 3 - Biznes. Moduł 3 Każdy moduł składa się z jednostek nauczania Moduł 1 składa się z 2 jednostek, Moduł 2 zawiera 5 jednostek a Moduł 3 zawiera 2 jednostki nauczania Moduł 2 i Moduł 3 – każda jednostka kończy się testami sprawdzającymi nabytą wiedzę. UWAGA: Każdy, kto posiada wiedzę zawartą w Module 1 może go ominąć i przejść do Modułu 2 Przejdź do Modułu 2

3 Moduł 1 - Energia STARTPrzejdź do Modułu 2 Moduł 1 zawiera ogólny przegląd rynku energii i opisuje podstawowe technologie wykorzystywane do generowania energii ze źródeł odnawialnych, w zakresie niezbędnym do zrozumienia zagadnień związanych z zarządzaniem logistycznym Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii – przegląd, w zakresie: - Struktura rynku energii; - Trendy w produkcji energii; - Ekonomika rynku energii odnawialnej; - Wprowadzenie do ekonomiki zakładów energetycznych Unit 2: Przegląd technologii produkcji energii ze źródeł odnawialnych, w zakresie: - Energia wiatru; - Biomasa i biopaliwa; - Hydroelektrownie; - Energia geotermalna; - Energia słoneczna; - Energia oceaniczna: pływy i fale ZAWARTOŚĆ MODUŁU

4 Dalej Cofnij Moduł 1 Unit 1 2 Diagram konwersji energii Energia pierwotna słoneczna, wiatrowa, hydroenergia, biomasa, odpady Straty energii Straty w procesie konwersji Straty w sieciach dystrybucji Konsumpcja własna Energia wtórna Biopaliwa (stałe, płynne), biogaz, elektryczność, energia cieplna Energia finalna Biopaliwa (stałe, płynne), biogaz, elektryczność, energia cieplna Straty konsumenckie Ciepło, elektryczność, oświetlenie, etc. Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd Straty energii Straty w procesie konwersji Straty w sieciach dystrybucji Konsumpcja własna Straty energii Straty w procesie konwersji Straty w sieciach dystrybucji Konsumpcja własna Energia użyteczna

5 Dalej Cofnij Moduł 1 Unit 1 3 Fluktuacje zapotrzebowania Dostawy prądu elektrycznego powinny odpowiadać wahaniom zapotrzebowania Zwykle margines rezerwy dla generowania prądu elektrycznego jest o 15% - 20% wyższy od planowanego zapotrzebowania, co zapewnia równowagę między dostawami a kosztami produkcji Warunek ten jest ważny dla efektywnego zarządzania logistycznego w całym łańcuchu dostaw Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd

6 Dalej Cofnij Moduł 1 Unit 1 5 Klasyfikacja OŹE Według Międzynarodowej Agencji Energii OŹE i odpady dzieli się na trzy główne grupy dla celów badania rynku Technologie używane do bezpośredniej generacji elektryczności (hydro, panele fotowoltaiczne, pływy/fale) Źródła bezpośrednio lub pośrednio przetwarzane w energię elektryczną i nie mogą być magazynowane (geotermalne i energia cieplna słońca) Produkty, które mogą być magazynowane i używane do generowania energii lub konsumpcji (odpady, biomasa, biogaz i biopaliwa płynne) Grupa IGrupa IIGrupa III Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd

7 Dalej Cofnij Moduł 1 Unit 1 9 Energia geotermalna Rynek Energia geotermalna jest wykorzystywana w 4 obszarach: pompy ciepła, magazynowanie energii, zużycie bezpośrednie i centralne ogrzewanie. W UE pionowe systemy pomp ciepła stanowią 80% wszystkich instalacji Koszty Ogrzewanie i chłodzenieZakres kosztów Koszty średnie Głębokie źródła geotermalne 2 - 407,2 Centralne ogrzewanie40 - 8050 Źródła płytkie - ogrzewanie10,8 - 3201923 Źródła płytkie - chłodzenie7,2 - 27061 Koszty geotermicznego ogrzewania i chłodzenia (w /MWh) Obecnie tylko niewielka część potencjału podziemnych zasobów ciepła jest wykorzystywana do wytwarzania energii elektrycznej, centralnego ogrzewania i ogrzewania lub chłodzenia budynków mieszkalnych Prognoza rynku Ogrzewanie i chłodzenie20102020 Pompy ciepła (MWter)11 50030 000 Zużycie bezpośrednie (MWter)4 5009 000 Całkowita moc zainstalowana (MWter) 16 00039 000 Produkcja ciepła i zimna (Mtoe)2,610,5 Unit 1: Produkcja i konsumpcja energii odnawialnej – przegląd Ekonomika rynku OŹE

8 Dalej Moduł 1 Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii Unit 2 1 Struktura systemu energetycznego Na podstawie: Droege P. (2009) 100 per cent renewable : energy autonomy in action, Earthscan, London UK Różne technologie i dywersyfikacja regionalnej produkcji i zapotrzebowania powinny zrównoważyć wahania w dostawach energii między regionami Zestawienie różnych technologii i zarządzania logistycznego może zapewnić stabilne dostawy energii niezależnie od sezonowych zmian w produkcji energii Panele PV Hydroenergia Wiatr Geoterm. Słońce - el Biopaliwa Kolektory Gosp. domowe Produkcja wodoru Kogeneracja Zakłady energetycz. Magazyno- wanie energii Przemysł Budynki Budynki komercyjne Transport Spalarnie Krótkookr. magazyn. Długookr. magazyn. ElektrycznośćPaliwaCiepło Powrót do zawartości Modułu

9 Dalej Cofnij Moduł 1 Unit 2 2 Charakterystyka technologii OŹE Technologie energii odnawialnej dzieli się na dwie główne grupy: CSCM (Zarządzanie kompletnym łańcuchem dostaw - Complete Supply Chain Management) i PSCM (Zarządzanie częściowym łańcuchem dostaw - Partial Supply Chain Management) GrupaElementy łańcucha dostawŹródła energii CSCM 1. Łańcuch zaopatrzenia (dostawy surowców i materiałów do produkcji energii i jej utrzymania) 2. Łańcuch produkcji (procesy produkcji energii); 3. Łańcuch dystrybucji w rozumieniu dystrybucji energii (ciepło lub elektryczność) lub wtórne nośniki energii do produkcji energii użytecznej Biomasa (stała i płynna) PSCM 1. Łańcuch produkcji (procesy produkcji energii); 2. Łańcuch dystrybucji w rozumieniu dystrybucji energii (energii cieplnej lub elektrycznej) Łańcuch zaopatrzenia ograniczony jest do dostaw części zamiennych i materiałów do utrzymania ciągłości produkcji Energia słoneczna Źródła geotermalne Hydroenergia Energia wiatru Energia pływów/fal Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii

10 Dalej Cofnij Moduł 1 Unit 2 5 Hydroenergia Dzięki ograniczaniu przepływu wody ilość produkowanej energii elektrycznej może być kontrolowana i dostosowywana do aktualnego zapotrzebowania Technologia Małe hydroelektrownie (do 30 MW) lub mikro hydroelektrownie (poniżej 1 MW) są dobrym rozwiązaniem wykorzystania energii wodnej rzek. Mała rzeka o przepływie objętościowym równym 103 m3/s i spadkiem równym 4 metry może wyprodukować około 39 MW energii elektrycznej, typowy zestaw turbina- generator ma sprawność blisko 75%. Nawet małe hydroelektrownie zainstalowane na rzekach o przepływie od 100 do 500 m3/s są zdolne do wytwarzania od 3 do 15 MW Hydroelektrownia Koszty operacyjne i utrzymania są relatywnie niskie. Wszystkie części mechaniczne turbin są poddawane częstym przeglądom. Rurociągi zasilające, zawory i wrota są czyszczone okresowo Ilość generowanej energii elektrycznej zależy od różnicy między energią potencjalną wody a masą przepływającej wody Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii

11 Dalej Cofnij Moduł 1 Unit 2 6 Energia geotermalna Nośniki energii cieplnej (para lub wrząca woda) wykorzystywane są do wytwarzania energii elektrycznej (napędzania turbin) lub bezpośrednio w systemach centralnego ogrzewania Źródła geotermalne Sucha para: woda o temperaturze od 200 do 280 st.C., Duże ilości pary pozyskiwane są przez odwierty Gorąca woda: zbiornik gorącej wody w stanie płynnym o temperaturze niższej niż w przypadku suchej pary Zbiorniki geociśnieniowe: temperatury wody są znacznie niższe i osiągają od 120 do 160 st.C. Do zakładu energetycznego dostarczana jest tylko gorąca woda Zakłady geotermalne Rodzaje zakładów geotermalnych 1.Na parę suchą 2.Z systemem jednootworowym 3.Z systemem dwuotworowym 4.Elektrownia binarna Koszty inwestycyjne zależą od lokalnych warunków geologicznych. Całkowity koszt elektrowni geotermalnej o mocy 1 000 kW wynosi około 1,9 million Unit 2: Technologie odnawialnych źródeł energii

12 Moduł 2 – Logistyka i łańcuchy dostaw Dalej Powrót do Wstępu ZAWARTOŚĆ MODUŁU Moduł 2 rozpoczyna się od podstaw planowania i zarządzania łańcuchami dostaw a następnie prezentuje bardziej szczegółowe wiadomości o architekturze łańcuchów, łańcuchach zaopatrzenia produkcji i dystrybucji, oraz zagadnienia związane z logistyką i transportem. Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw, w zakresie: - Wprowadzenie, definicje; - Architektura łańcucha dostaw; - Podstawy zarządzania łańcuchem dostaw; - Wskaźniki łańcucha dostaw; - Zarządzanie przepływem materiałów; - Integracja łańcucha dostaw; - Planowanie łańcucha dostaw. Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia, w zakresie: - Rotacja zapasów; - Strategia wyboru dostawcy; - Współpraca z dostawcami; - Zarządzanie stanami magazynowymi; - Części zamienne i środki utrzymania produkcji.

13 Dalej Powrót do Wstępu ZAWARTOŚĆ MODUŁU – cd. Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji, w zakresie: - Wprowadzenie do procesu produkcji; - Zarządzanie łańcuchem produkcji; - Planowanie produkcji; - Planowanie operacyjne; - Zarządzanie utrzymaniem ciągłości produkcji; Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji, w zakresie: - Wprowadzenie do zarządzania łańcuchem produkcji; - Dopasowanie popytu i podaży; - Sieci inteligentne; - Systemy dystrybucji; Unit 5: Logistyka i transport, w zakresie: - Wprowadzenie do logistyki; - Nowa rola logistyki, konwergencja z marketingiem; - Procesy logistyczne; - Planowanie strategiczne i outsourcing; - Zarządzanie logistyką produkcji i transportem. Moduł 2 – Logistyka i łańcuchy dostaw

14 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 1 2 Definicja łańcucha dostaw zarządzanie łańcuchem dostaw jest naturalną konsekwencją badań nad zarządzaniem logistycznym współczesna definicja zarządzania łańcuchem dostaw odnosi się do wszystkich aspektów integracji łańcucha dostaw (zaopatrzenie, produkcja, dystrybucja) i relacji dostawca-nabywca łańcuch dostaw to grupa powiązanych ze sobą firm lub działów w obrębie jednej firmy, które dodają wartość do strumienia przetwarzanych materiałów od miejsca ich pochodzenia do produktów finalnych, których domagają się klienci i i i i Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

15 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 1 3 synergia i entropia to dwa podstawowe aspekty łańcuchów dostaw synergia oznacza, że całość to coś więcej niż tylko suma elementów składowych, które ją tworzą. Współpracujące ze sobą elementy łańcucha dostaw mogą osiągnąć więcej, niż suma osiągnięć uzyskanych indywidualnie przez każdego z nich entropia oznacza, że system ze słabym sprzężeniem zwrotnym, ale wystarczającymi zasobami ma tendencję do ciągłego osłabiania się (efekt byczego bicza jest dobrym przykładem) i i i i Definicja łańcucha dostaw Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

16 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 1 5 Architektura łańcucha dostaw łańcuch dostaw jest budowany przez więcej niż jedną niezależną firmę lub dział (wewnętrzny łańcuch dostaw), które są powiązane ze sobą celem dodawania wartości do strumienia materiałów przepływających przez łańcuch Strefy łańcucha dostaw łączy surowce i środki utrzymania z łańcuchem dostaw. Obejmuje przetwarzanie i przygotowanie surowców do formy bardziej użytecznej (np. suszenie, rozdrabnianie) obejmuje wszystkie procesy produkcji, które przetwarzają surowce lub komponenty w produkt finalny (energia lub biopaliwa) obejmuje realizację zamówień i łączy łańcuch dostaw z klientami. Strefa ta jest prosta w zakładach energetycznych i bardziej złożona u producentów biopaliw Strefa wstępującaStrefa pośredniaStrefa zstępująca Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

17 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 1 9 Zarządzanie łańcuchem dostaw cel zarządzania łańcuchem dostaw: zwiększenie wydajności przy jednoczesnej redukcji kosztów magazynowych i operacyjnych, i dostosowania produkcji energii do rzeczywistych potrzeb oraz wykorzystywanie rozwiązań sieci inteligentnych, tam gadzie jest to możliwe i zarządzanie łańcuchem dostaw jest rodzajem zarządzania biznesowego w postaci dodania nowych perspektyw i elementów do dawnych działalności Systematyczna, strategiczna koordynacja tradycyjnych funkcji biznesowych i taktyki w ramach łańcucha dostaw, dla celów długoterminowej poprawy efektywności poszczególnych elementów i łańcucha dostaw jako całości Zarządzanie łańcuchem dostaw jest koordynacją produkcji, stanów magazynowych, lokalizacji i transportu między elementami łańcucha dostaw dla osiągnięcia najlepszych rezultatów i wydajności w obsłudze rynku Definicja 1 MentzerHugos Definicja 2 Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

18 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 1 13 Zarządzanie łańcuchem dostaw Wskaźniki łańcucha dostaw wskaźniki łańcucha dostaw wykorzystywane są do monitorowania i kontroli wszystkich operacji: przepływu materiałów, środków finansowych i zapotrzebowania dla osiągnięcia najlepszego poziomu wydajności produkcji i reagowania na zmiany między wielkością zapasów surowców a wielkością produkcji energii lub produktu finalnego (producenci biopaliw) i obsługą klientów musi być zachowana równowaga Dane dla pomiarów wydajności Dane strategiczne Co musi być zrobione? Dane taktyczne Jak to zrobić? Dane operacyjne Co rzeczywiście musi być zrobione? Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

19 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 1 14 Zarządzanie łańcuchem dostaw Miary wydajności łańcucha dostaw Łączne koszty zarządzania koszty obejmują obsługę zamówień, zakupy materiałów, koszty energii, koszty ochrony środowiska, zarządzanie zapasami, system informatyczny, zarządzanie finansami. Zwykle koszty te stanowią od 5% do 6% średnich przychodów ze sprzedaży Cykl przepływu środków finansowych średnia liczba dni między realizacją płatności za surowce a otrzymaniem zapłaty za sprzedane produkty CFCT= (IDS + DSO) – APPm gdzie CFCT – cykl przepływu środków finansowych, IDS – liczba dni realizacji dostaw, DSO – liczba dni opóźnienia płatności za sprzedaż produktu, APPm – średni okres płatności za surowce Elastyczność produkcji w łańcuchu dostaw średni czas do osiągnięcia 20% wzrostu produkcji przy niespodziewanym wzroście popytu, określane jako elastyczność produkcji. Powszechną praktyką jest utrzymywanie zapasów surowców dla szybkiego reagowania na wzrost popytu. Elastyczność produkcji mierzona jest w jednostkach czasu 123 Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

20 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 1 17 Planowanie łańcucha dostaw Proces planowania i proces planowania obejmuje konfigurację, integrację, outsourcing strategiczny i planowanie wielkości produkcji Struktura łańcucha dostaw w formie stabilnej sieci Natura Zakład energetyczny Dostawca Strona dostaw Dystrybutor energii elektrycznej Dystrybutor energii cieplnej Konsument Strona dystrybucji Konfiguracja łańcucha dostaw określa sposób powiązań partnerów, od zaopatrzenia, przez produkcję do dystrybucji, i zależy od stosowanej technologii i struktury rynku W większości zakładów energetycznych struktura łańcucha dostaw przybiera formę stabilnej sieci W innych przypadkach struktura łańcucha określana jest jako sieć dynamiczna, gdzie producent energii nie ma stałych dostawców i dystrybutorów Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

21 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 1 19 Zarządzanie łańcuchem dostaw Integracja łańcucha dostaw i integracja łańcucha dostaw – wymiana informacji i koordynacja zasobów dla zarządzania procesami (niezbędna jest integracja procesów wewnętrznych między działami firmy a następnie z partnerami zewnętrznymi) Wybór partnerów łańcucha dostaw Określenie strategii korporacyjnej, rynkowej i logistycznej Dostosowanie strategii do kluczowych celów procesowych Określenie wskaźników wydajności dla kluczowych procesów Ocena i poprawa wewnętrznej integracji kluczowych procesów Ocena i poprawa integracji procesów zewnętrznych Opracowanie wskaźników wydajności łańcucha dostaw Ewaluacja systemu w skali roku lub w razie potrzeby Przeniesienie integracji procesów na partnerów 2 poziomu Model integracji łańcucha dostaw Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

22 Moduł 2 - TEST Pytanie #1 Pytanie: Dwa podstawowe aspekty łańcucha dostaw to: Opcje Wybierz tylko jedną odpowiedź synergia - entropia logistyka - zarządzanie transport – procesy biznesowe AB C Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

23 Moduł 2 -TEST Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Spróbuj ponownie Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

24 Moduł 2 - TEST Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Następne pytanie Unit 1: Podstawy zarządzania łańcuchami dostaw

25 Dalej Powrót do zawartości Modułu Moduł 2 Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Unit 2 1 i główne zadanie zarządzania zaopatrzeniem to utrzymywanie zapasów surowców, środków utrzymania produkcji i produktów finalnych na bezpiecznym poziomie w sposób kosztowo efektywny w procesie określanym jako zarządzanie zapasami Zarządzanie zaopatrzeniem zapasy – materiały w magazynie (na składzie), często określane jako jałowe zasoby firmy: artykuły magazynowane na sprzedaż (biopaliwa), materiały przetwarzane i surowce jeszcze nie wykorzystane, części zamienne i środki utrzymania produkcji Definicje surowce materiały nieprzetworzone (również promieniowanie słońca czy wiatr w przypadku produkcji czystej energii) wykorzystywane do generowania energii lub produkcji biopaliw produkty produkty gotowe do dostarczenia klientom (energia cieplna, elektryczna, biopaliwa stałe i płynne) środki utrzymania konieczne dla procesu produkcji, nie będące częścią produktów finalnych (smary, oleje, części zamienne, itp.) 1 2 3 materiały w produkcji częściowo przetworzone materiały używane w procesie produkcji, takie jak pelety, brykiety, częściowo oczyszczony olej, przygotowane odpady, itd. Używane do produkcji energii lub biopaliw 4 kategorie zapasów

26 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 2 2 Zarządzanie zaopatrzeniem Dział zaopatrzenia Dział zaopatrzenia odpowiedzialny jest za wszystkie decyzje zakupowe: wielkość zamówień, negocjacje, kontraktowanie, wybór dostawcy, ewaluację i politykę zaopatrzenia firmy Wszystkie zadania delegowane do poszczególnych działów firmy, które przejmują odpowiedzialność za procesy zakupów i zarządzanie zaopatrzeniem Hybrydowy typ struktury zaopatrzenia (zcentralizowane – zdecentralizowane), może być także korzystny (centralne zakupy surowców, zdecentralizowane zakupy środków utrzymania produkcji) Zcentralizowany Zdecentralizowany Dział zaopatrzenia Zcentralizowana struktura korzystna jest dla zakładów energetycznych - jeden lub kilka oferowanych produktów: (energia cieplna, elektryczna, biopaliwa) i używanych surowców (biomasa, biopaliwa, paliwa kopalne) Zakupy to zarządzanie dostawami Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

27 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 2 4 Zarządzanie zaopatrzeniem Materiały dwukierunkowy przepływ danych i informacji (wielkości zamówień, terminy i miejsca dostaw, obsługa rachunków, warunki płatności) zachodzący w czasie, wolny od błędów. Proces dokonywania zakupów jest przewidywalny i stosuje precyzyjnie zdefiniowane rutynowe procedury. Zakładany poziom zużywania surowców i różnych materiałów przez określone działy firmy jest regularnie porównywany z rzeczywistym zużyciem Materiały bezpośrednieMateriały pośrednie wszelkie materiały zużywane dla utrzymania codziennej działalności firmy (właściwe działanie urządzeń), materiały biurowe, środki czystości, itp. materiały strategiczne niezbędne dla procesów produkcji (wytwarzania energii cieplnej i/lub elektrycznej lub wtórnych nośników energii) Przepływ informacji Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

28 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 2 5 Poszukiwanie dostawców poszukiwanie dostawców jest jednym z elementów operacyjnych łańcucha dostaw. Dzieli się na dwa podstawowe działania biznesowe: wybór nowych dostawców (poszukiwanie dostawców spełniających wymagania firmy, ich analiza i określenie warunków kontraktu) oraz zarządzanie dostawcami w zakładanym okresie proces poszukiwań może być relatywnie krótki (np. zakup nowego generatora czy turbiny) lub trwać stosunkowo długo (dostawcy surowców, środków utrzymania w ruchu), realizujący regularne dostawy w określonych odstępach czasu i ograniczenie liczby potencjalnych dostawców i rozpoczęcie negocjacji kontraktów, indywidualnie z każdym z nich Zasada ogólna Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem

29 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 2 7 Macierz strategii poszukiwania macierz poszukiwania pomaga w opracowaniu strategii zarządzania ryzykiem Applied from: Kraljic, P. (1983). Purchasing must become supply management. Harvard Business Review, 61(5) Niskie Wysokie Ryzyko Wysokie Koszty Materiały zatorowe Materiały krytyczne Materiały rutynowe Materiały obojętne Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem

30 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 2 9 Zarządzanie zapasami i wskaźnik rotacji zapasów (ITR) - ile razy zapasy są zużywane i odnawiane w określonym okresie rozliczeniowym (miesiąc, rok, itd.). Zapasy surowców w przypadku zakładów energetycznych zużywających biomasę i/lub paliwa kopalne. Zapasy surowców i produktów finalnych w przypadku producentów biopaliw powinny być rozpatrywane oddzielnie Wskaźnik rotacji zapasów obliczany jest w/g wzoru: ITR = CR / AI ITR – wskaźnik rotacji zapasów; CR – koszt uzyskania przychodów; AI – średnia wielkość zapasów koszt uzyskania przychodu to koszt sprzedanych produktów; średnia wielkość zapasów oznacza wielkość zapasów między dostawą a całkowitym ich wyczerpaniem. Wskaźnik rotacji zapasów pokazuje ile razy zapasy są uzupełnianie w danym okresie rozliczeniowym (tygodniowo, miesięcznie, kwartalnie, itd.). W przypadku produktów finalnych (np. biopaliwa) szybszy obrót pozwala na zwiększenie przepływu gotówki i redukcję kosztów utrzymywania zapasów Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem

31 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 2 12 Zarządzanie zapasami i moment złożenia zamówienia (ROP): najniższy poziom zapasów, przy którym powinno być złożone nowe zamówienie, celem uniknięcia braków magazynowych, do których może prowadzić niepewny czas dostaw. Z tego powodu konieczne jest utrzymywanie zapasów na bezpiecznym poziomie. Kiedy zapotrzebowanie na surowce (lub produkt finalny) jest znane i stałe a czas dostawy nie jest znany, bezpieczne zapasy równoważą zmienny czas dostaw. ROP jest obliczany wg wzoru: celem uniknięcia braków magazynowych (co może być niebezpieczne dla ciągłości produkcji energii w zakładach korzystających z technologii spalania biomasy lub innych paliw) stosuje się procedury ciągłego lub okresowego monitorowania stanu zapasów ROP = (DD x ALT) + (DD x SDLT) ROP – moment złożenia zamówienia DD – zapotrzebowanie dzienne ALT – średni czas dostawy SDLT – odchylenie standardowe czasu dostawy (w dniach) Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem

32 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 2 14 e-Zaopatrzenie platformy i aplikacje internetowe dla poszukiwania dostawców i utrzymywania relacji z dostawcami są użyteczne dla stosunkowo niewielkiej liczby zakładów energetycznych. Koszystanie z platform transakcyjnych zależy od rodzaju surowców i technologii stosowanych do produkcji energii lub biopaliw. Zwykle firmy efektywnie korzystają z tych rozwiązań przy zakupach materiałów pośrednich (materiały biurowe, niektóre środki utrzymania ruchu) duże zakłady energetyczne zużywają ogromne ilości surowców (np. biomasa, węgiel) do produkcji energii i uruchamiają własne platformy transakcyjne, które umożliwiają wybór najlepszych dostawców. W większości przypadków najlepszym rozwiązaniem jest długookresowa współpraca strategiczna z ostrożnie wybranymi dostawcami, co zapewnia ciągłość dostaw surowców. Platformy internetowe pomagają im w poszukiwaniu nowych dostawców lub wybrania najlepszej oferty Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia Zarządzanie zaopatrzeniem

33 Moduł 2 - TEST Pytanie #1 Pytanie: Łańcuch zaopatrzenia rozpoczyna się od … i kończy na … Opcje Wybierz tylko jedną odpowiedź od dostawcy surowców i kończy w punkcie rozpoczęcia produkcji od dostawcy surowców i kończy po stronie klienta od dostawcy surowców i kończy w magazynie AB C Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

34 Moduł 2 - TEST Spróbuj ponownie Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

35 Moduł 2 - TEST Następne pytanie Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Unit 2: Zarządzanie łańcuchem zaopatrzenia

36 Dalej Moduł 2 Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji Unit 3 1 Producenci energii sektor producentów energii ze źródeł odnawialnych można podzielić na trzy główne grupy w zależności od stosowanej technologii i rodzaju wykorzystywanych źródeł (niezależnie od typu generowanej energii: cieplnej czy elektrycznej) i Producenci czystej energii Producenci energiiProducenci biopaliw producenci czystej energii – energia generowana jest z czystych źródeł odnawialnych takich jak słońce, wiatr czy hydroenergia producenci energii – energia generowana jest przez procesy spalania biopaliw (stałych, ciekłych, gazowych), paliw kopalnych lub współ- spalania paliw kopalnych i biopaliw (zwykle biomasy) producenci biopaliw – produkcja wtórnych nośników energii w postaci stałej (np. pelety, brykiety) lub płynnej (np. biodizel, bioetanol), wykorzystując biomasę lub odpady Powrót do zawartości Modułu

37 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 3 2 Proces produkcji proces produkcji – każde działanie, które przetwarza surowce w produkty finalne. Charakter procesu produkcji ma znaczący wpływ na strukturę funkcjonalną i organizacyjną oraz zarządzanie łańcuchem dostaw i Applied from: Kumar S.A., Suresh N. (2008) Production and Operations Management, NewAge International New Delhi, India WejścieProces przetwarzania Wyjście Kontrola procesu ŚrodowiskoInformacja zwrotna Ludzie Materiały Maszyny Informacja Kapitał Projekt produktu Planowanie procesowe Kontrola produkcji Utrzymanie produkcji Produkty Usługi Zapasy Jakość Koszty Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

38 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 3 3 System produkcji ciągłej Proces produkcji linie produkcyjne – sekwencja operacji od surowców do produktów finalnych (energia cieplna, elektryczna, biopaliwa). Dla ułatwienia przepływu materiałów wykorzystywane są przenośniki taśmowe i inne urządzenia transportu wewnętrznego i CechyZalety Ograniczenia - bardzo wysokie koszty infrastruktury - brak zróżnicowania produktowego - dedykowany projekt zakładu i urządzenia z zerową lub bliską zeru elastycznością - obsługa przepływu materiałów często zautomatyzowana - z góry określona sekwencja operacji - planowanie i harmonogram traktowane w sposób rutynowy - standaryzowane produkty finalne - standardowa sekwencja operacji procesu produkcji - wyższe tempo produkcji w krótszym czasie - automatyczna lub pół-automatyczna obsługa materiałów - niższe koszty jednostkowe z powodu dużego wolumenu produkcji Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

39 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 3 8 Zarządzanie Planowanie operacyjne obejmuje jeden rok lub dłużej, określa zasoby i wyniki w formie integracji czasu i jednostek wydajności produkcji. Plany są ogólne i często stosowane jako podstawa planowania średniookresowego. Dotyczą strategicznych decyzji o wydajności zakładu (np. budowa nowej infrastruktury, zakupy nowych urządzeń). Zagregowany plan produkcji jest wykorzystywany do długookresowego planowania materiałowego, ustalania wyników na poziomie ogólnym, wielkości zatrudnienia oraz poziomu zapasów. Koszty odnoszące się do zagregowanego (ogólnego) planowania produkcji obejmują koszty zapasów, koszty operacyjne maszyn i urządzeń, koszty zatrudnienia (łącznie z kosztami pracowników sezonowych i zatrudnionych w niepełnym wymiarze godzin) Planowanie długookresowe Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

40 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 3 11 Zarządzanie konserwacja oznacza działania utrzymujące coś w dobrym stanie, czynności, które powinny być podejmowane dla unikania awarii urządzeń i utrzymywania ich w jak najlepszym stanie operacyjnym i Konserwacja bierna Konserwacja prewencyjnaKonserwacja predykcyjna Zarządzanie utrzymaniem w ruchu nie rób nic, zanim się nie popsuje. Najgorszy rodzaj strategii konserwacji. Prowadzi do skrócenia okresu eksploatacji urządzeń i wiąże się z ryzykiem czasowego zakłócenia produkcji lub jej całkowitego zatrzymania działania wykrywające oznaki zużycia mechanizmów co pozwala na podjęcie działań prewencyjnych. Konserwacja predykcyjna opiera się na aktualnym stanie urządzeń. Obniża koszty konserwacji (o 25% - 30%), zapobiega awariom (o 70% - 75%), skraca czas przestojów (o 35% - 45%), zwiększa wydajność produkcji (o 20% - 25%) działania wykonywane wg określonego harmonogramu, wykrywające, zapobiegające lub łagodzące skutki degradacji urządzeń lub ich części dla utrzymania ich właściwego działania. Efektywne kosztowo, przedłużające żywotność urządzeń, oszczędzają energię, zmniejszają liczbę awarii Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

41 Moduł 2 - TEST Pytanie #1 Pytanie: Z punktu widzenia zarządzania łańcuchem produkcji, sektor produkcji energii ze źródeł odnawialnych dzieli się na: Opcje Wybierz tylko jedną odpowiedź producenci czystej energii, producenci energii i producenci biopaliw producenci energii, producenci biomasy, elektrownie słoneczne zaklady spalające biomasę i paliwa kopalne, producenci energii ze źródeł odnawialnych AB C Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

42 Moduł 2 - TEST Spróbuj ponownie Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

43 Moduł 2 - TEST Następne pytanie Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Unit 3: Zarządzanie łańcuchem produkcji

44 Dalej Moduł 2 Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Unit 4 1 Zarządzanie dystrybucją Dystrybucja a popyt zarządzanie dystrybucją jest integralną częścią łańcucha dostaw. W branży energetycznej stosowane są dwa różne podejścia w zależności od rodzaju biznesu: (1) producenci energii i (2) producenci wtórnych nośników energii, takich jak biopaliwa stałe czy płynne i Popyt całkowity Popyt wewnętrzny Popyt zewnętrzny energia zużywana przez zakład energetyczny dla podtrzymania działalności energia sprzedawana klientom lub ostatecznym konsumentom przez sieci energetyczne lub sieci rurociągów (gorąca woda, para) 5% do 7% energii elektrycznej wyprodukowanej w elektrociepłowniach (paliwa kopalne, biomasa, biogaz) wykorzystywane jest na miejscu dla podtrzymania produkcji. Hydroelektrownie, elektrownie słoneczne i wiatrowe oraz zakłady wykorzystujące turbiny gazowe zużywają relatywnie mniej energii elektrycznej dla utrzymania produkcji sieci dystrybucji producentów biopaliw są bardziej złożone i obejmują hurtownie, dystrybutorów, sprzedawców detalicznych. Zarządzanie jest także bardziej zożone Powrót do zawartości Modułu

45 Dalej Moduł 2 Unit 4 2 Zarządzanie dystrybucją Zcentralizowany system dystrybucji Zakład energetyczny Sieć przesyłowa Podstacja transmisyjna sieć dystrybucyjna Przemysł Budynki komercyjne Gospodarstwa domowe Podstacja dystrybucyjna Cofnij Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

46 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 4 4 Zarządzanie dystrybucją Kanały dystrybucji Dostawy realizowane przez własny kanał dystrybucji Zakład energyetyczny ma swoją własną sieć dystrybucji – rurociągi dla energii cieplnej lub sieć przesyłową dla energii elektrycznej. Zwykle takie sieci posiadają małe elektrownie lub ciepłownie dostarczające energię lokalnym społecznościom lub firmom a tylko część energii (nadwyżki nie skonsumowane przez klientów) wprowadzana jest do narodowej lub regionalnej sieci przesyłowej Producent biopaliwa. Producent utrzymuje zapasy produktów finalnych w swoim własnym magazynie (hurtowni, centrum dystrybucji), gdzie następuje ich podział na poszczególne zamówienia dostarczane bezpośrednio do klientów Kanał dystrybucji producenta Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

47 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 4 7 Zarządzanie dystrybucją Zbieżność podaży i popytu prognozowanie popytu jest ważne dla integracji łańcucha dostaw. Dokładna prognoza popytu umożliwia wyprodukowanie i dostarczenie odpowiednich ilości produktów w sposób kosztowo-efektywny, co oznacza osiągnięcie optymalnego poziomu kosztów i jakości obsługi klientów. Korzyści z dobrego prognozowania to: mniejsze zapasy, eliminacja braków, lepszy plan produkcji, zmniejszone koszty i poprawa obsługi klienta i Duże zapasyElastyczne ceny Cena jest wyższa w okresie szczytowego zapotrzebowania (obniżenie wysokiego poziomu popytu). Poza tym okresem, kiedy zapotrzebowanie spada, cena jest obniżana (stosuje się określony rabat). Takie podejście może prowadzić do spadku sprzedaży przez pojawienie się braków w zapasach. Niektóre firmy przesuwają część mocy produkcyjnych poza okres szczytowego zapotrzebowania, o ile pozwala na to stosowana technologia Producenci biopaliw. Utrzymywanie dużych zapasów niezależnie od wahań popytu. Taka strategia pozwala na maksymalizację sprzedaży, ale jest kosztowna – koszt utrzymywania zapasów jest wysoki. Istnieje ryzyko zestarzenia się zapasów. Zakłady energetyczne – stała cena i wielkość produkcji energii w pewnym stopniu przypominają takie podejście Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

48 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 4 8 Zarządzanie dystrybucją Sieci inteligentne tradycyjny łańcuch dostaw energii elektrycznej ma strukturę pionową i obejmuje cztery główne obszary operacyjne: generowanie energii, transmisję, dystrybucję i sprzedaż (pomiary, fakturowanie i obsługa klienta) i brak koordynacji i brak dostatecznej komunikacji między elementami tradycyjnego łańcucha dostaw jest powszechnie obserwowanym problemem, prowadzącym do powielania działań i wysiłków przez partnerów łańcucha i aplikacje stosowane w zaawansowanych sieciach inteligentnych pozwalają na predyktywną konserwację urządzeń i zarządzanie zasobami, analizę reakcji na popyt, bezpośrednią kontrolę obciążenia klienta, analizę systemu dystrybucji w czasie rzeczywistym, szybkie wykrywanie uszkodzeń, monitorowanie obciążenia sprzętu, zarządzanie zestawianiem połączeń sieci i ocenę jakości energii sieć inteligentna - integracja sieci elektrycznej, sieci komunikacyjnej, oprogramowania i sprzętu komputerowego do monitorowania, sterowania i zarządzania wytwarzaniem, dystrybucją, magazynowaniem i konsumpcją energii Definicja Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

49 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 4 10 Zarządzanie dystrybucją Elektrownia centralna Przemysł Budynki komercyjne Gosp.dom. Elektrownia OŹE Sieć narodowa / regionalna Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji Rozproszone generowanie energii

50 Moduł 2 - TEST Pytanie #1 Pytanie: Dokładna progoza popytu ważna jest dla: Opcje Wybierz tylko jedną odpowiedź dostarczania właściwej ilości w sposób kosztowo efektywny utrzymywania dużych dostępnych zapasów stosowania znacznie wyższych cen za energię AB C Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

51 Moduł 2 - TEST Spróbuj ponownie Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

52 Moduł 2 - TEST Następne pytanie Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Unit 4: Zarządzanie łańcuchem dystrybucji

53 Dalej Moduł 2 Unit 5: Logistyka i transport Unit 5 1 Logistyka Definicje logistyka -część zarządzania łańcuchem dostaw; obejmuje planowanie, wdrażanie i kontrolę wydajnego i efektywnego dwukierunkowego przepływu i magazynowania produktów, usług i informacji między miejscem pochodzenia a miejscem konsumpcji celem spełniania wymagań klientów i zarządzanie łańcuchem dostaw obejmuje wszystkie funkcje logistyczne: zaopatrzenie, dystrybucję, utrzymanie w ruchu, zarządzanie zapasami, marketing, finanse i zarządzanie obsługą klienta i Council of Supply Chain Management Professionals współcześnie logistyka postrzegana jest jako relacje między trzema głównymi elementami: logistyka = dostawy + zarządzanie materiałami + dystrybucja logistyka wiązana jest z przepływami fizycznymi i informacyjnymi oraz magazynowaniem, od surowców, przez proces produkcji do dystrybucji produktów finalnych Powrót do zawartości Modułu

54 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 5 2 Logistyka Operacje logistyczne konwergencja operacji logistycznych i marketingu doprowadziła do wprowadzenia nowego terminu: logistyka marketingowa. Logistyka marketingowa tworzy interfejs między funkcjami marketingowymi a logistycznymi, umożliwiając sterowanie procesami logistycznymi przez rynek. Dotyczy obsługi klienta i dostępności danego produktu lub wartości Operacje logistyczne Logistyka przychodząca Logistyka wewnętrzna Logistyka wychodząca Dostawy surowców Przemieszczanie materiałów i produktów w obrębie firmy Wysyłka i dystrybucja gotowych produktów Unit 5: Logistyka i transport

55 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 5 3 Logistyka Logistyka i marketing Konwergencja logistyki z marketingiem Applied from: New S., Westbrook R. (2004) Understanding Supply Chain, OUP Oxford, UK Franszyza Wartość marki Innowacje Koncentracja na korzyściach Wartość dla klienta Koszt posiadania Relacje wartości dodanej Jakość obsługi Efektywność łańcucha dostaw Tania dostawa Zredukowana baza aktywów Zarządzanie siecią Przewaga marketingowa logistyka wpływa na stosunek korzyści do kosztów, zarówno w znaczeniu pozytywnym jak i negatywnym i Unit 5: Logistyka i transport

56 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 5 6 Logistyka Strategia projektowania systemu logistycznego Projektowanie procesów logistycznych Projektowanie sieci logistycznej Projektowanie systemu informacyjnego proces powinien być zaprojektowany w formie zintegrowanych działań operacyjnych, od przyjęcia zamówienia do dostawy produktów obejmuje wszystkie zagadnienia związane z fizycznym przepływem produktu przez: linię produkcyjną, magazyn, węzły dystrybucji do dostawy produktu finalnego klientowi wszelkie informacje ważne dla wspierania procesów i fizycznej struktury działań operacyjnych. Elektroniczna wymiana danych, system zarządzania magazynem czy system śledzenia i planowania przewozów Projektowanie struktury organizacyjnej Unit 5: Logistyka i transport

57 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 5 7 Logistyka Struktura funkcjonalna Dyrektor zarządzający Kierownik dystrybucji Planowanie i kontrola Operacje Zarządzanie zapasami Sieć magazynów Obsługa klienta Kontroling budżetu Systemy informacyjne Zarządzanie magazynem Zarządzanie transportem Zarządzanie składami Realizacja dostaw Obsługa zamówień Prognozowanie popytu Kontrola zapasów Zarządzanie materiałami Ładunek jednostkowy Pakowanie (biopaliwa) Unit 5: Logistyka i transport

58 Dalej Cofnij Moduł 2 Unit 5 12 Transport Koszty własnej floty pojazdów koszty pośrednie odnoszą się do całej floty – koszty wynajmu sprzętu, kierowców agencyjnych, narzędzi, koszty administracyjne (wynagrodzenia kierowników i dyspozytorów, prac biurowych, księgowości, itd.) i Koszty pojazdów Koszty stałeKoszty zmienne koszty stałe ponoszone niezależnie od stopnia wykorzystania pojazdu. Obejmują ubezpieczenie, obowiązkowe licencje, wynagrodzenie kierowcy (premie i koszty utrzmania w trasie należą do kategorii kosztów zmiennych), opłaty drogowe, amortyzacja i inne koszty eksploatacji zależne od rzeczywistego użytkowania danego pojazdu i stopnia jego intensywności. Obejmują koszty paliwa, olejów i smarów, koszty ogumienia, koszty konserwacji i napraw (pokrywają koszty pracy, części zamiennych, itd.) Unit 5: Logistyka i transport

59 Moduł 2 - TEST Pytanie #1 Pytanie: Zarządzanie łańcuchem dostaw odnosi się do: Opcje Wybierz tylko jedną odpowiedź zaopatrzenia i dystrybucji wszystkich działań logistycznych marketingu i obsługi klienta AB C Unit 5: Logistyka i transport

60 Moduł 2 - TEST Spróbuj ponownie Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Unit 5: Logistyka i transport

61 Moduł 2 - TEST Następne pytanie Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Unit 5: Logistyka i transport

62 Moduł 3 - Biznes Dalej ZAWARTOŚĆ MODUŁU Moduł 3 wprowadza w zagadnienia analizy i zarządzania ryzykiem oraz zarządzania procesami biznesowymi. Składa się z dwóch jednostek nauczania Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem, w zakresie: - Wprowadzenie, definicje; - Zarządzanie ryzykiem, metoda SOAR; - Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw; - Realcje między ryzykiem a wydajnością; - Przywracanie stabilizacji Unit 2: Zarządzanie procesem biznesowym, w zakresie: - Definicja procesu biznesowego, złożoność procesu; - Kategorie procesów biznesowych; - Cykl zarządzania procesem; - Zarządzanie wydajnością; - Cykl życiowy procesu biznesowego Powrót do Wstępu

63 Dalej Cofnij Moduł 3 Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem Unit 1 1 Definicje zarządzanie ryzykiem to radzenie sobie z niepewnością i metodologia postępowania z ryzykiem, które ma wpływ na strategiczne cele firmy i ryzyko – ktoś lub coś co tworzy lub sugeruje zagrożenie i manifestuje się poprzez zdarzenia, które mają szkodliwe lub niebezpieczne konsekwencje dla biznesu 1 ryzyko to możliwość wystąpienia strat spowodowanych przez zdarzenie (lub serię zdarzeń) negatywnie wpływających na osiągnięcie celów firmy 2 Metodologia SOAR (Strategic Objectives At Risk, strategiczne cele pod działaniem ryzyka); i z procesowego punktu widzenia: Set Observe Analyze React, ustaw, obserwuj, analizuj, reaguj) jest często stosowana do analizy i postępowania z ryzykiem; definiuje proces pozwalający na identyfikację i określenie czy można podjąć określone ryzyko i jak przygotować firmę na konsekwencje zdarzenia oraz podejmować odpowiednie przeciwdziałania eliminujące ryzyko lub łagodzące jego skutki

64 Dalej Cofnij Moduł 3 Unit 1 2 Proces SOAR Cele i plan Analiza przyczyna- skutek Wybór wskaźników Obserwacja wartości wskaźników Analiza wartości wskaźników Działanie Konieczna zmiana strategii? TAK NIE Monitorowanie odpowiednich wskaźników? TAK NIE Odpowiednie cele i ryzyka? TAK NIE Applied from: Monahan G. (2008) Enterprise Risk Management, John Wiley & Sons Hoboken, USA Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

65 Dalej Cofnij Moduł 3 Unit 1: Risk analysis and management Unit 1 5 Zarządzanie ryzykiem w łańcuchu dostaw system łańcucha dostaw może być podatny na różne szkodliwe lub niebezpieczne zdarzenia, takie jak awarie techniczne, błędy ludzkie, wpływy otoczenia, strata kluczowych pracowników, zmienność cen surowców, przerwy w dostawach surowców, itd. Niekorzystne warunki środowiska mogą mieć znaczący wpływ na krótko lub długookresową podatność łańcucha dostaw (np. u producentów czystej energii) i Analiza podatności łańcucha dostaw Zrozumienie natury i typu czynników, które mają wpływ na osiągnięcie krótko lub długookresowych celów Identyfikacja i zrozumienie najważniejszych procesów i mechanizmów, poprzez które ryzyka i podatność mogą się rozwijać Określanie i zrozumienie w jaki sposób prawdopodobieństwo wystąpienia i konsekwencje szkodliwych zdarzeń mogą być zmniejszone i traktowane w sposób kosztowo-efektywny do osiągnięcia akceptowalnego poziomu podatności

66 Dalej Cofnij Moduł 3 Unit 1 6 Rodzaje ryzyka Opóżnienia w przepływach materiałów Przerwanie przepływu materiałów Ryzyko normalne występuje często, jest przewidywalne zwykle traktowane jako element zarządzania łańcuchem dostaw rzadkie i nieprzewidywalne, bardziej szkodliwe przez swoje konsekwencje, powodowane przez poważne zdarzenia, takie jak katastrofy, pożary, strajki. Może chwilowo wstrzymać przepływ materiałów zwykle traktowane jako element zarządzania łańcuchem dostaw fluktuacje rentowności procesów, kosztów materiałów, zapotrzebowania Ryzyko anormalne awaria systemu, trudne do oszacowania i zarządzania, jest częścią wysiłków dla zachowania ciągłości biznesu, powinno być traktowane jako zadanie należące do procesu zarządzania ryzykiem w łańcuchu dostaw Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

67 Moduł 3 - TEST Pytanie #1 Pytanie: Zarządzanie ryzykiem to: Opcje Wybierz tylko jedną odpowiedź postępowanie ze szkodliwymi zdarzeniami postępowanie z niepewnością podstępowanie ze skutkami katastrof naturalnych AB C Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

68 Moduł 3 - TEST Spróbuj ponownie Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

69 Moduł 3 - TEST Następne pytanie Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Unit 1: Analiza i zarządzanie ryzykiem

70 Dalej Moduł 3 Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Unit 2 1 Definicje prawie wszystkie procesy logistyczne i łańcucha dostaw są zintegrowane z jednym lub kilkoma procesami biznesowymi w sposób bezpośredni lub pośredni i proces biznesowy może być prosty lub bardzo złożony zależnie od natury biznesu, produkcji i usług. Procesy produkcyjne łatwo poddają się analizie, gdyż odnoszą się do prac wykonywanych przez ludzi, procesy usługowe są bardziej złożone proces biznesowy to uporządkowany, mierzalny zbiór działań prowadzących do określonych rezultatów specyficznych dla określonego rynku. Kładzie silny nacisk na sposób wykonywania zadań. Proces jest określoną sekwencją prac wykonywanych w czasie i przestrzeni, z początkiem i końcem oraz jasno zdefiniowanym wejściem i wyjściem: struktura dla działania Proces biznesowy Powrót do Wstępu

71 Dalej Cofnij Moduł 3 Unit 2 2 Klasyfikacja procesów biznesowych Organizacyjne Operacyjne organizacyjne procesy biznesowe są charakteryzowane przez wejście (wsad) i wyjście (wynik), oczekiwane rezultaty oraz ich związek z innymi procesami biznesowymi w obrębie struktury firmy, np. proces biznesowy zarządzający dostawami surowców operacyjne procesy biznesowe współdziałają z jednym organizacyjnym procesem biznesowym i stanowią podstawę dla procesów, które zawierają informacje o sposobie wykonywania czynności oraz warunkach organizacyjnych i technicznych. Każdy proces operacyjny zawiera szczegółowe specyfikacje wszystkich czynności i relacji między nimi Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Proces biznesowy

72 Dalej Cofnij Moduł 3 Unit 2 3 Poziomy procesów biznesowych Strategia biznesowa Cele Procesy operacyjne Procesy organizacyjne Wdrożone procesy biznesowe określanierealizacja Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi Proces biznesowy

73 Dalej Cofnij Moduł 3 Unit 2 6 Zarządzanie procesem biznesowymCykl życiowy procesu biznesowego Cykl życiowy procesu biznesowego składa się z powiązanych ze sobą etapów uporządkowanych w cykliczną strukturę z logicznymi zależnościami między nimi Ewaluacja: eksploracja procesu i monitorowanie aktywności Wdrożenie: działanie, monitoring, utrzymanie Konfiguracja: wybór systemu i wdrożenie Projekt i analiza: identyfikacja procesu, modelowanie, walidacja Administracja Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

74 Dalej Cofnij Moduł 3 Unit 2 7 Zarządzanie procesem biznesowymModelowanie procesów biznesowych Zdefiniowanie procesów i zaprojektowanie wszystkich jego czynności 1 Określenie wszystkich powiązań i wzajemnych relacji między procesami oraz zdefiniowanie wejść i wyjść oraz wzajemnych oczekiwań 2 Ustawienie odpowiednich wskaźników, kluczowych wskaźnikó wydajności na poziomie firmy i wskaźników na poziomie procesowym, łącznie z bieżącymi i docelowymi poziomami wydajności 3 Zdefiniowanie projektów i działań związanych z wdrożeniem procesu i jego udoskonalaniem 4 Określenie możliwych wersji procesu, również tych związanych z możliwym ryzykiem lub szkodliwymi zdarzeniami, które mogą wystąpić 5 Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

75 Moduł 3 - TEST Pytanie #1 Pytanie: Proces biznesowy to: Opcje Wybierz tylko jedną odpowiedź uporządkowany i mierzalny zbiór działań prowadzących do określonych rezultatów proste procedury księgowe obsługa relacji z klientami AB C Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

76 Moduł 3 - TEST Spróbuj ponownie Niestety Odpowiedź nieprawidłowa! Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi

77 Moduł 3 - TEST Następne pytanie Gratulacje Odpowiedź prawidłowa! Unit 2: Zarządzanie procesami biznesowymi


Pobierz ppt "Zarządzanie logistyczne w sektorze energii odnawialnej e-Kurs Wstęp ELOMPRES LdV Transfer of Innovation Bioenergia Energia wiatru Energia geotermalna Energia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google