Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie Ul. Śniadeckich 18.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie Ul. Śniadeckich 18."— Zapis prezentacji:

1

2 Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie Ul. Śniadeckich 18

3 -Adresul. Śniadeckich 18, 88-400 Żnin -Telefon/fax(0-52) 302-08-62, 303-15-58 -Organ prowadzący Starostwo Powiatowe w Żninie -Nadzór pedagogiczn y Kuratorium Oświaty w Bydgoszczy -e-mailzseznin@poczta.onet.pl -Dyrektormgr Tomasz Ratajczak -Zastępca dyrektora mgr Ewa Krzemień -Sekretariat Renata Daszkowska Ola Winiecka -Typy szkół Technikum Ekonomiczne Liceum Ogólnokształcące

4 Pierwsi absolwenci

5 Informacja o profilach kształcenia w Zespole Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie:

6 Technikum Ekonomiczne Okres Trwania nauki 4 lata, absolwent uzyskuje świadectwo dojrzałości i zdobywa zawód technika ekonomisty lub technika administracji, możliwość kontynuacji nauki na studiach, fakultaty, zapewnione praktyki, władanie dwoma językami obcymi oraz językiem obcym zawodowym, wiedza na temat obsługi programów komputerowych.

7 Liceum Ogólnokształcące Okres nauki 3 lata, nauka kończy się maturą podstawową lub rozszerzoną, możliwości kontynuacji nauki na wyższej uczelni, możliwość ukierunkowania wiedzy w ramach realizowania zajęć fakultatywnych.

8 Działalność pozalekcyjna:

9 Pałuckie Bractwo Turystyczna,,Pałuczanie W roku szkolnym 2003/2004 grupa uczniów ZSEH w Żninie, inspirowana i prowadzona przez swojego nauczyciela stworzyła zespół, który dał początek Bractwu- lokalnej organizacji turystycznej propagującej aktywny wypoczynek, przyjazny stosunek do przyrody. Przy bractwie powstał również Szkolny Klub Turystów im. Andrzeja Rosiaka, którego siedzibą jest bacówka stworzona od podstaw przez uczniów.

10 ,,Klub Ośmiu Wolontariusz klubu działają od 2004r dając siebie innym i wywołując uśmiech na twarzy drugiego człowieka, prowadzą zajęcie z niepełnosprawnymi dziećmi, organizują spotkania integra- cyjne, oraz coroczną galę, pomagają w organizowaniu imprez okolicznościowych na terenie Żnina, wyjeżdzają na szkolenia do Warszawy.

11 Szkolne Koło Ekologiczne Kółko rozwija zainteresowania przyrodnicze poprzez ciekawe metody pracy: doświadczenia, obserwacje, projekty. Przygoto- wuje do udziału w konkursach przyrodniczych. Zajęcia są okazją do rozbudzenia u uczniów akty- wności poznawczej, rozwijania zainteresowań.

12 Ciekawostki

13 Pracownia informatyczna -składa się z osiemnastu stanowisk uczniowskich, -wszystkie komputery posiadają stały dostęp do szybkiego Internetu, -można również korzystać ze szkolnego centrum multime- dialnego.

14 Pracownia biologiczno- chemiczna -wyposażona jest w stanowiska do przeprowadzania samodzielnych doświadczeń oraz pokazów. -uczniowie mają możliwość korzystania z nowoczesnych mikroskopów.

15 Multimedialna pracownia języków obcych -wyposażona w szesnaście stanowisk komputerowych, słuchawki, wraz z mikrofonem, rzutnik multimedialny, telewizor z dvd. -możliwości korzystania z nowoczesnych pomocy dydaktycznych wspomaga efektywną naukę.

16 Zajęcia wychowania fizycznego -odbywają się w nowoczesnej hali sportowej przy I LO w Żninie oraz na boisku szkolnym, -istnieje możliwość prowadzenia zajęć aerobicu w salce wyposażonej w sprzęt audiowizualny, -mają również możliwość nieodpłatnego korzysta- nia z siłowni.

17 Grono pedagogiczne PRZEDMIOTY OGÓLNOKSZTAŁCĄCE mgr Ewa Krzemień Język polski mgr Magdalena Szafrańska mgr Wioletta Gorzycka mgr Anna Wypich język Polski mgr Magdalena Lubik Język angielski mgr Marta Piekarska mgr Anna Prosianowska mgr Mariusz Bartczak Język niemiecki mgr Kamila Bartczak mgr Tomasz Ratajczak Matematyka mgr Tomasz Katafiasz mgr Roman Dobosz mgr Monika Makowska mgr Justyna Marciniak Historia mgr Bartosz Pejka Wiedza o kulturze mgr Ewa Krzemień Wiedza o społeczeństwie mgr Mariola Gierat Geografia mgr Katarzyna Nyka Biologia mgr Elżbieta Kabacik Fizyka mgr Magdalena Malinowska Chemia mgr Mariusz Kolasiński Wychowanie fizyczne mgr Jakub Szary

18 Grono pedagogiczne PRZEDMIOTY OGÓLNOZAWODOWE Podstawy przedsiębiorczości mgr Katarzyna Małacha Podstawy ekonomii mgr Danuta Biegańska mgr Katarzyna Małacha mgr Iwona Skibińska Ekonomika mgr Iwona Skibińska mgr Maria Sobaszkiewicz Marketing mgr Danuta Biegańska Rachunkowość przedsiębiorstw mgr Grażyna Raczyńska mgr Maria Sobaszkiewicz mgr Katarzyna Małacha Finanse mgr Iwona Skibińska Elementy prawa mgr Danuta Biegańska Statystyka mgr Katarzyna Małacha mgr Maria Sobaszkiewicz Technika biurowa mgr Danuta Biegańska Elementy psychologii i socjologii pracy mgr Magdalena Suplicka Kultura i etyka pracy mgr Maria Sobaszkiewicz Zajęcia praktyczne mgr Magdalena Suplicka Pracownia ekonomiczno-administracyjna mgr inż. Jacek Stachowiak mgr Monika Makowska Specjalizacja mgr Iwona Skibińska

19 Lista klas i wychowawców w roku szk. 2010/2011 Lp. Klasa Imię i nazwisko wychowawcy 11amgr Magdalena Szafrańska 21bmgr Danuta Biegańska 31omgr Elżbieta Kabacik 41pmgr Katarzyna Nyka 52amgr Iwona Skibińska 62bmgr Tomasz Katafiasz 72fmgr Justyna Marciniak 82omgr Roman Dobosz 92pmgr Marta Piekarska 103amgr Kamila Bartczak 113bmgr Wioletta Gorzycka 123fmgr Katarzyna Małacha 133omgr Anna Ślęzak 143pmgr Mariusz Bartczak 154amgr Anna Wyppich 164bmgr Monika Makowska 174fmgr Magdalena Malinowska

20 Koniec


Pobierz ppt "Zespół Szkół Ekonomiczno- Handlowych w Żninie Ul. Śniadeckich 18."

Podobne prezentacje


Reklamy Google