Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miasto zwykłe i niezwykłe … Dolina Biebrzy…. Goniądz – miasto w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Goniądz, położone.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miasto zwykłe i niezwykłe … Dolina Biebrzy…. Goniądz – miasto w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Goniądz, położone."— Zapis prezentacji:

1 Miasto zwykłe i niezwykłe … Dolina Biebrzy…

2 Goniądz – miasto w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Goniądz, położone na skraju Kotliny Biebrzańskiej, nad Biebrzą. W latach 1975–1998 miasto administracyjnie należało do woj. łomżyńskiego. Według danych z 30 czerwca 2012 miasto miało 1933 mieszkańców. Ośrodek rolniczy i usługowy dla rolnictwa; leży przy turystycznym szlaku wodnym Biebrzy łączącym jeziora Równiny Augustowskiej i Pojezierza Ełckiego z Narwią. Był miastem królewskim Korony Królestwa Polskiego.

3 W XIV w. gród, przedmiot sporów mi ę dzy Mazowszem a Litw ą ; XIV/XV w. wł ą czony do Wielkiego Ksi ę stwa Litewskiego. W latach 1501-1506 Goni ą dz był własno ś ci ą kniazia Michała Gli ń skiego. W 1569 wł ą czony do Korony; prawa miejskie 1547; o ś rodek rzemie ś lniczo-handlowy (port rzeczny); od 1795 w zaborze pruskim gdzie był siedzib ą powiatu, od 1807 w zaborze rosyjskim; w ko ń cu XIX w. poł ą czenie kolejowe; w okresie okupacji Niem. 1941-1942 getto (ok. 1,3 tys. osób wywiezionych przez Niemców do Prostek. Grajewa); podczas działa ń wojennych (rok 1944) zniszczony w ok. 80%.

4 Synagoga w Goniądzu – nieistniejąca synagoga znajdująca się Goniądzu na wzgórzu, w centrum dawnej dzielnicy żydowskiej. Została zbudowana pod koniec XVIII wieku. Podczas II wojny światowej, w lipcu 1941 roku hitlerowcy dokonali jej spalenia. Po wojnie na miejscu synagogi wybudowano nowy budynek, w którym obecnie znajduje się Państwowy Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy. Murowany budynek synagogi wzniesiono na planie prostokąta. Wewnątrz synagoga miała skromne wyposażenie. Elementem sali głównej był bogato zdobiony Aron ha-kodesz. Kilka starych fotografii prezentujących synagogę:

5

6

7 Młodzieżowy Ośrodek Wychowawczy Promyk im. Unii Europejskiej w Goniądzu został powołany w 1956 roku jako placówka resocjalizacyjna dla chłopców. Od roku 1986 roku przebywają w nim dziewczęta. MOW jest instytucją oświatową, do której trafiają dziewczęta w wieku 13 –19 lat wyłącznie na mocy postanowień sądowych przede wszystkim za demoralizację, w tym nie realizowanie obowiązku szkolnego. Ośrodek jest jedyną tego typu placówką dla dziewcząt w regionie północno – wschodniej Polski, w której przebywają aktualnie 72 podopieczne z terenu województwa podlaskiego i województw ościennych. Ośrodek zapewnia całodobową, pełną opiekę specjalistyczną oraz edukację w szkole podstawowej, gimnazjum, a od 1 września 2012 także w liceum. Oferujemy również wstępne przygotowanie do dalszej nauki i pracy. Prowadzimy kursy z zakresu fryzjerstwa i gastronomii, a wychowanki mają możliwość uczestnictwa w praktykach w zakładach pracy. Od 1 sierpnia 2012 Ośrodek, razem z Młodzieżowym Ośrodkiem Socjoterapii, wchodzi w skład Centrum Edukacji i Readaptacji Społecznej. Wychowanki obecnie mieszkają w dwóch budynkach: przy placu 11 Listopada 37 (48 miejsc), gdzie mieszczą się również szkoły i administracja oraz nowym przy ulicy Różanej 2 (24 miejsca). MOS mieści się w budynku przy ul. Wojska Polskiego 9.

8

9 Różana 2

10 Woj.Polskiego 9

11

12

13 Cmentarz ż ydowski w Goni ą dzu – kirkut znajduje si ę przy szosie z Goni ą dza do Downar w odległo ś ci ok 500 m na południe od cmentarza katolickiego. W czasie okupacji hitlerowskiej został zdewastowany. Znajduje si ę na nim około 20 macew. Ma powierzchni ę 1,6 ha [2]. Zdj ę cia z drogi na kirkut i cmentarzu ż ydowskiego :

14

15

16

17

18

19

20

21 Biebrzański Park Narodowy – jeden z 23 parków narodowych Polski, utworzony w 1993roku. Największy park w Polsce o powierzchni 592,23 km ², położony na terenach Kotliny Biebrzańskiej w województwie podlaskim. Siedziba Parku znajduje się w Osowcu- Twierdzy, gmina Goniądz.

22 Obejmuje dolinę Biebrzy począwszy od jej źródeł, a skończywszy na ujściu do Narwi. Niemal cały bieg rz. Biebrzy znajduje się na terenie parku (ok. 155 km). Ochronę tego terenu zapoczątkowano w latach międzywojennych, tworząc dwa rezerwaty: Czerwone Bagno(w zmienionych granicach istniejący do dziś) oraz Grzędy. W roku 1989 staraniem Towarzystwa Biebrzańskiego utworzono Biebrzański Park Krajobrazowy, obejmujący tereny basenów dolnego i środkowego. Cztery lata później park krajobrazowy przekształcono w park narodowy. W 1995 r. Biebrzański Park Narodowy wpisany został na listę wodno-błotnych obszarów chronionych Konwencją Ramsar. ZDJĘCIA Z BIEBRZAŃSKIEGO PARKU NARODOWEGO:

23

24

25

26

27

28 Parafia Goniądz powstała z fundacji Wielkiego Księcia Litewskiego Witolda przed rokiem 1430. Pierwsza świątynia nosiła tytuł Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela i św. Agnieszki. Kościół ten padł ofiarą zniszczeń w czasie potopu (1855-1660). W I połowie lat 60- tych XVII wieku został odbudowany. W roku 1775 rozpoczęto budowę nowego, drewnianego kościoła. Fundatorami świątyni byli Bp. Przemyski Antoni Betański, tytularny proboszcz Goniądza i Izabela z Poniatowskich Branicka. 26 września 1921 roku kościół ten doszczętnie spłoną. Obecny Kościół został zbudowany w latach 1922-24 przez ówczesnego proboszcza Ks. Adama Abramowicza według projektu Oskara Sosnowskiego. Konsekrowany dnia 19.09.1924 roku przez Biskupa Wileńskiego Jerzego Matulewicza. Stolica Apostolska 10 października 1929 roku udziela indulgencji odwiedzającym kościół w dniu odpustu św. Antoniego Padewskiego. W czasie II wojny światowej 10 sierpnia 1944 roku zostały wysadzone przez Niemców dwie czołowe wieże oraz część ścian kościoła. Po wyzwoleniu świątynię odbudowano. W latach 1970-1972 trwały prace przy polichromii wewnątrz kościoła, prowadzone przez plastyków Teodora Szukałę i Henryka Kota z Poznania. W latach 1990-95 przeprowadzono remont dachu kościoła przykrywając go blachą miedzianą. 20.10.2002 roku świątynia została oświetlona z zewnątrz. Do parafii należy: Goniądz, Białosuknia, Dawidowizna, Doły, Jaski, Klewianka, Kosiorki, Krzecze, Łazy, Mirkienniki, Ołdaki, Piwowary, Pyzy, Smugorówka Goniądzka, Szafranki, Wójtostwo i Zyburty.

29 Kościół pw. Wniebowzięcia NMP, św. Jana Chrzciciela i św. Agnieszki został odbudowany w I połowie lat 60. XVII wieku. W roku 1775 rozpoczęto budowę nowego, drewnianego kościoła, fundatorami świątyni byli bp. Przemyski Antoni Betański, tytularny proboszcz Goniądza i Izabela z Poniatowskich Branicka. 26 września 1921 roku kościół ten doszczętnie spłonął. Obecnie istniejący kościół w stylu neobaroku polskiego wybudował w latach 1922-24 ks. Adam Abramowicz wg projektu architekta prof. Politechniki Warszawskiej Oskara Sosnowskiego. W dniu 14 września 1924 r. konsekracji świątyni dokonał bp wileński Jerzy Matulewicz. W wyniku II wojny światowej miasto Goniądz i kościół w bardzo znacznym stopniu uległ zniszczeniu. W sierpniu 1944 roku wojska niemieckie wysadziły obie wieże kościoła. Pozostałe dotychczas ocalałe fragmenty murów uległy dalszemu zniszczeniu w trakcie walk o przełamanie umocnień frontowych na rzece Biebrza, które trwały do połowy stycznia 1945 r.

30

31 Najwy ż sze wzniesienie Goni ą dza ozdobione jest niewielk ą kaplic ą ś w. Floriana. Mimo swojej skromnej formy ten samotnie stoj ą cy obiekt sakralny, otoczony tak wielk ą, otwart ą przestrzeni ą, wydaje si ę znacznie atrakcyjniejszy. Warto podej ść do niego i rozejrze ć si ę wokó ł na malownicz ą okolic ę. Zdj ę cia Kaplicy

32

33

34 Gminny Ośrodek Kultury został oddany do użytku w maju 1964 roku po 3 latach budowy w tzw. czynie społecznym z dużym udziałem mieszkańców Goniądza jako Miejski Dom Kultury. W skład MDK wchodził Klub "Ruch" z klubo-kawiarnią, kinem "Orion" które funkcjonowało do 1988 roku i z Miejską Biblioteką Publiczną. Obecnie w skład GOK wchodzi dom kultury, biblioteka publiczna z kawiarenką internetową "Ikonka" oraz klub abstynenta. Działalność ośrodka kultury skupia się na edukacji artystycznej dzieci młodzieży działających w wielu zespołach artystycznych ("Biebrza", "Mikroklimat", "Nadbiebrzańskie Nutki"). Dorośli mają możliwość rozwijania swych głosów w "Chórze znad Biebrzy" a starsi Goniądza nie czas spędzają w Klubie Seniora na śpiewie, oraz na spotkaniach i potańcówkach towarzyskich. Ośrodek organizuje imprezy środowiskowe dla dzieci i młodzieży (konkursy, rozgrywki sportowe, imprezy klubowe) i dla dorosłych (zabawy, taneczne, spotkania towarzyskie itp.) a także duże imprezy o zasięgu regionalnym (Dni Biebrzy, Noc Świętojańska Wyścigi pychówek, kiermasz rękodzieła i produktów lokalnych, Koncerty "Lata nad Biebrzą", "Powiatową Senioradę, Przegląd Piosenki "Gramy i śpiewamy naturalnie", a w okresie przedświątecznym "Wigilię Narodów Zdjęcia Gminnego Ośrodka Kultury

35

36 W samym sercu największego Parku Narodowego, nad brzegiem nieokiełznanej i fascynującej Biebrzy, stworzone zostało jedno z najpiękniejszych miejsc konferencyjno - wypoczynkowych w Polsce - "Bartlowizna". Urokliwe miejsce pozwala na ucieczkę od codziennego życia i udany wypoczynek w harmonii z naturą. Zdjęcia z Dworu Bartla :

37

38

39

40

41 W Goniądzu znajduje się wieża widokowa (tuż za mostem) z widokiem na łąki i pastwiska wiosną zalane przez wody Biebrzy i wznoszący się ponad nimi Goniądz oraz taras widokowy zbudowany na miejscu dawnej restauracji z równie pięknym widokiem na Dolinę Biebrzy. ZDJĘCIA Z WIEŻY WIDOKOWEJ :

42

43

44

45

46

47 Goniądz jest miastem zwykłym między innymi pod względem swojej wielkości. Jednak mimo tego że jest małe, jest jednak niezwykłe z pewnych powodów. Jednym z nich jest fakt że Goniądz jest miastem w którym mieści się same centrum jednego z największych parków narodowych – Biebrzańskiego Parku Narodowego. A teraz kilka fotek podsumuwujących całą prezentację :

48

49

50

51

52

53 Dzi ę kuj za uwag ę i czas po ś wi ę cony na obejrzenie prezentacji Prezentacj ę wykonała : Patrycja Wojewoda


Pobierz ppt "Miasto zwykłe i niezwykłe … Dolina Biebrzy…. Goniądz – miasto w woj. podlaskim, w powiecie monieckim, siedziba gminy miejsko-wiejskiej Goniądz, położone."

Podobne prezentacje


Reklamy Google