Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

zeznania rocznego przez administrację podatkową.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "zeznania rocznego przez administrację podatkową."— Zapis prezentacji:

1 zeznania rocznego przez administrację podatkową.
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową.

2 „Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni twój PIT.”
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). „Rewolucja w podatkach. Koniec mordęgi w wypełnianiem PIT-ów. Zrobią to dla nas urzędnicy.” „Rewolucja w podatkach. Fiskus sam wypełni twój PIT.”

3 Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ).
„Program „e-Podatki" Zbiór działań organizacyjnych, legislacyjnych i informatycznych, zmierzających do przeprowadzenia transformacji polskiej administracji podatkowej. Cele strategiczne Programu : Efektywne dostarczanie wysokiej jakości oczekiwanych usług publicznych, Zwiększenie efektywności poboru podatków.

4 Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ).
W ramach programu realizowane są przez Ministerstwo Finansów trzy projekty : e-Rejestracja, e-Deklaracje 2, e-Podatki.

5 Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ).
Wstępne wypełnianie zeznań rocznych to usługa, która realizowana jest w ramach projektu e-Deklaracje2, którego główny celem jest : Usprawnienie procesów wymiany informacji między administracją podatkową a jej interesariuszami. Projekt e-Deklaracje 2 stanowi odpowiedź na potrzeby podatników w zakresie sprawnej obsługi ich spraw oraz komunikacji z wykorzystaniem nowoczesnych technologii, a w szczególności Internetu.

6 Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ).
W roku 2012 złożono : deklaracji, z czego w wersji elektronicznej ,7 % W roku 2013 złożono: deklaracji, w tym w wersji elektronicznej – 26,7 %

7 Zeznania podatkowe w PIT – statystyka : - za rok 2007 : 419 zeznań,
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). Zeznania podatkowe w PIT – statystyka : - za rok 2007 : 419 zeznań, za rok 2008 : zeznań, za rok 2009 : zeznań, za rok 2010 : zeznań, za rok 2011 : zeznań, za rok 2012 : zeznań za rok 2013 : zeznań (stan na r.)

8 Pre – Filled tax Return – deklaracja wstępnie wypełniona.
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). Wstępnie wypełniane zeznania roczne przez administrację podatkową – krok dalej w optymalizacji relacji interesariusz – administracja podatkowa. Pre – Filled tax Return – deklaracja wstępnie wypełniona.

9 Pre – Filled tax Return (PFR) na świecie.
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). Pre – Filled tax Return (PFR) na świecie. Usługa PFR udostępnia w pełni lub częściowo wypełnioną deklarację elektronicznie lub w formie papierowej. PFR tworzy się na podstawie danych przekazanych administracji podatkowej. W przypadku wysyłania wstępnie wypełnionych deklaracji pocztą, deklaracje zawierają pola kodowe odczytywane automatycznie po otrzymaniu ich od podatników.

10 Pre – Filled tax Return (PFR) na świecie.
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). Pre – Filled tax Return (PFR) na świecie. W najbardziej zaawansowanej postaci, PFR dostępne elektronicznie zautomatyzowały przygotowanie deklaracji i wymiar podatku dla prawie wszystkich podatników. Najbardziej zaawansowane są kraje skandynawskie, 84% podatników w Danii i 94% w Finlandii otrzymuje w pełni wypełnioną deklarację. Pełne wypełnianie PFR przez administrację podatkową jest szeroko stosowane w Chile, Nowej Zelandii, Słowenii, Hiszpanii. Inne kraje (np. Australia, Belgia, Estonia, Francja, Holandia i Portugalia) udostępniają częściowo wypełnione PFR większości podatników.

11 PFR w programie e-Podatki
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). PFR w programie e-Podatki Zdefiniowane jest jako zeznanie podatkowe podatnika, które jest sporządzane przez administrację państwową, na podstawie danych uzyskanych z innych źródeł (w szczególności na podstawie deklaracji płatnika).

12 Dwa etapy realizacji usługi : Etap – marzec 2015 r.
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). PFR – etapy realizacji. Dwa etapy realizacji usługi : Etap – marzec 2015 r. Etap – marzec 2016 r. – model docelowy.

13 Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ).
PFR w 2015 r. Usługa formularzowa – wstępnie wypełniane na żądanie podatnika zeznanie roczne PIT-37 za rok 2014 mające charakter propozycji rozliczenia rocznego, Źródło danych – informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R i PIT-40, Dostępność – konto podatnika na portalu podatkowym w okresie marzec – kwiecień,

14 Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ).
PFR w 2015 r. – cd. Konieczność zweryfikowania danych przez podatnika przed podpisaniem, Możliwość modyfikacji danych rozliczeniowych, Możliwość modyfikacji PFR-a w celu skorzystania z ulg podatkowych, preferencyjnych form rozliczenia (np. wspólnie z małżonkiem, etc.) Konieczność podpisania.

15 Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ).
PFR w 2015 r. – dla kogo ? PFR za rok 2014 adresowane jest do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, którzy zobowiązani są do rozliczenia rocznego na formularzu PIT-37.

16 PFR to kolejne ułatwienie, nie przymus !
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). PFR w 2015 r. – dla kogo ? PFR to kolejne ułatwienie, nie przymus ! W dalszym ciągu będzie można składać zeznania podatkowe „po staremu” : przez system e-deklaracje z BPE, przez system e-deklaracje bez BPE, papierowo.

17 PFR w 2016 r. i w latach następnych.
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). PFR w 2016 r. i w latach następnych. Usługa formularzowa – wstępnie wypełniane na żądanie podatnika w roku 2016 zeznania roczne za rok 2015 : PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 mające charakter propozycji rozliczenia rocznego, Usługa formularzowa – wstępnie wypełniane na żądanie podatnika w roku 20xx zeznania roczne za rok 20xx – 1 : PIT-37, PIT-38 oraz PIT-36 mające charakter propozycji rozliczenia rocznego,

18 PFR w 2016 r. i w latach następnych – cd.
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). PFR w 2016 r. i w latach następnych – cd. Źródło danych – informacje PIT-11, PIT-8C, PIT-R, PIT-40, dokumenty PIT-40A/11A, PIT-40 i informacje o podatkach bezpośrednich, przekazywane przez Biuro Wymiany Informacji Podatkowych w Koninie (tam trafiają m.in. informacje o dochodach obywateli polskich uzyskiwanych w państwach UE), Dostępność – konto podatnika na portalu podatkowym w okresie marzec – kwiecień,

19 PFR w 2016 r. i w latach następnych – cd.
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). PFR w 2016 r. i w latach następnych – cd. Konieczność zweryfikowania danych przez podatnika przed podpisaniem, Możliwość modyfikacji danych rozliczeniowych, Możliwość modyfikacji PFR-a w celu skorzystania z ulg podatkowych, preferencyjnych form rozliczenia (np. wspólnie z małżonkiem, etc.) Konieczność podpisania.

20 PFR w 2016 r. i w latach następnych – cd.
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). PFR w 2016 r. i w latach następnych – cd. W roku 2016 powstanie zdefiniowany kanał wymiany informacji pomiędzy administracją podatkową a organami rentowymi. Możliwość zweryfikowania u każdego podatnika (przed wygenerowaniem PFR) danych zawartych w informacjach PIT-11, PIT-8C, PIT-R, dokumentach PIT-40A/11A i PIT-40 z danymi otrzymywanymi przez organy rentowe w raportach, w których wykazywane są kwoty stanowiące podstawę wymiaru składki.

21 PFR w 2016 r. i w latach następnych – dla kogo ?
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). PFR w 2016 r. i w latach następnych – dla kogo ? PFR za rok 2015 r. i za lata następne adresowane są głównie do osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej. Ale będą z tej usługi mogły skorzystać także osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, o ile do administracji podatkowej wpłynie za dany rok informacja podatkowa od płatnika, organu rentowego lub z BWIP.

22 PFR w 2016 r. i w latach następnych – dla kogo ?
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). PFR w 2016 r. i w latach następnych – dla kogo ? Nowa grupa adresatów usługi : Emeryci, Renciści, Świadczenia i zasiłki przedemerytalne, Zasiłki pieniężna z ubezpieczenia społecznego.

23 Płatnicy – nowy obowiązek
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). Płatnicy – nowy obowiązek Automatyczne gromadzenie niezbędnych danych w systemach informatycznych administracji podatkowej zapewni nowy obowiązek dla płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku.

24 Płatnicy – nowy obowiązek
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). Płatnicy – nowy obowiązek W dniu 20 lutego 2014 r. został wysłany do uzgodnień międzyresortowych oraz konsultacji publicznych projekt ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz niektórych innych ustaw. Projekt jest dostępny na stronie internetowej Rządowego Centrum Legislacji w serwisie Rządowy Proces Legislacyjny (http://legislacja.rcl.gov.pl/lista/2/projekt/204550).

25 Płatnicy – nowy obowiązek
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). Płatnicy – nowy obowiązek W projekt nakłada na płatników podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podmioty niepełniące funkcji płatnika w tym podatku, obowiązek przesyłania urzędom skarbowym wybranych deklaracji podatkowych wyłącznie za pomocą środków komunikacji elektronicznej. Jedynie w sytuacji, gdy liczba podatników dla których istnieje obowiązek sporządzenia imiennych deklaracji podatkowych (informacji lub rocznego obliczenia podatku) nie przekracza pięciu, oraz w przekazaniu tych dokumentów nie pośredniczy biuro rachunkowe, płatnik (odpowiednio podmiot niepełniący funkcji płatnika) będzie mógł dokonać ich złożenia w formie papierowej, w terminie do końca stycznia roku następującego po roku podatkowym.

26 Płatnicy – nowy obowiązek
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). Płatnicy – nowy obowiązek Deklaracje : PIT-11, PIT-8C, PIT- R, PIT-40, Obowiązkowo w formie elektronicznej z wyjątkiem tzw. „małych płatników” zatrudniających do 5-ciu pracowników, w rozliczaniu których nie pośredniczy biuro rachunkowe, W formie elektronicznej – do końca lutego, W formie papierowej – do końca stycznia, W formie elektronicznej z BPE lub bez BPE (dla płatników będących osobami fizycznymi), W formie elektronicznej z możliwością wykorzystania zbiorczej schemy deklaracji .

27 Piotr Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew
Wstępne wypełnianie zeznania rocznego przez administrację podatkową ( PFR ). Dziękuję za uwagę ! Piotr Michalak Naczelnik Urzędu Skarbowego Łódź – Widzew Łódź r.


Pobierz ppt "zeznania rocznego przez administrację podatkową."

Podobne prezentacje


Reklamy Google