Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Klasa III A – 2013/2014 Opieka - Marek Drwięga Wersja: 1/pis/14 Wszelkie prawa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Klasa III A – 2013/2014 Opieka - Marek Drwięga Wersja: 1/pis/14 Wszelkie prawa."— Zapis prezentacji:

1 WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Klasa III A – 2013/2014 Opieka - Marek Drwięga Wersja: 1/pis/14 Wszelkie prawa zastrzeżone ® Część II. Utrwalenie wiadomości i umiejętności Rozdział III – Polska i świat

2 INFORMACJE Gdy klikniesz, to przełączysz się na slajd Spis treści. Będziesz mogła/mógł przechodzić do każdego tematu niezależnie. Gdy klikniesz, to przejdziesz do slajdu zgodnego z podpisem ( Mapa, Powrót...). Gdy klikniesz inne miejsce, to przejdziesz do następnego slajdu. https://encrypted- tbn3.gstatic.com/images?q=tbn:ANd9GcQik3vVJkkk gumAvVExnI4RHC5BuHtxKzb_-jGgiuN4gQwwEqMs

3 POLSKA POLITYKA ZAGRANICZNA Polityką zagraniczną nazywa się prowadzenie przez władze państwowe działań, które mają pomóc w realizowaniu przyjętych założeń. Najważniejszym elementem polityki zagranicznej jest współpraca międzynarodowa. Racja stanu to spełnianie przez władze każdego kraju określonych celów, które są ważne dla państwa. Państwo na scenie międzynarodowej Autorki: Małgorzata Jakubowska i Klaudia Zaleska http://www.politykaglobalna.pl/wp- content/uploads/polska_francja_niemcy_polityka_zagraniczna.jpg http:// www.bbn.gov.pl/dokumenty/zalaczniki/1/1-15143_g.jpg Na zdjęciach Prezydent RP Bronisław Komorowski wraz z głowami innych państw.

4 Kto odpowiada za polską politykę zagraniczną? Polską politykę zagraniczną prowadzą: Organy wewnętrzne - organy władzy, które mają swoją siedzibę na terytorium państwa. W Polsce są to: minister spraw zagranicznych, Rada Ministrów z premierem na czele, prezydent oraz parlament. Organy zewnętrzne - to organy funkcjonujące poza granicami kraju, czyli służby: dyplomatyczna i konsularna. Autorki: Małgorzata Jakubowska i Klaudia Zaleska http://www.pawelzalewski.eu/images/news/30_big.jpg http://static.polskieradio.pl/files/421eba43-52af-4832-bde6-bb7b0abfa5d1.file

5 Służba dyplomatyczna i konsularna Ambasador - to reprezentant państwa za granicą. Jego obowiązkiem jest troska o interesy własnej ojczyzny i rozwój współpracy gospodarczej, naukowej oraz kulturalnej między państwami. Na fotografii poniżej od lewej strony ambasador RP w Pekinie Tadeusz Chomicki (zatańczył w polskiej ambasadzie Gangnam Style). Konsul - ma obowiązek pomagania rodakom przebywającym poza ojczyzną. Do jego działań należą m. in. prowadzenie rejestru obywateli polskich w obcym kraju, pomoc Polakom np.. w przypadku kradzieży itp. Na fotografii z prawej strony Grzegorz Morawski, konsul generalny RP w Toronto. Autorki: Małgorzata Jakubowska i Klaudia Zaleska http://www.poloniatoronto.ca/images/konsul-rp.jpg http://i1.wp.com/www.polska-azja.pl/wp- content/uploads/2012/12/ambasador_chomicki2.jpg

6 Główne kierunki polityki zagranicznej III RP Polska przystąpiła do Organizacji Paktu Północnoatlantyckiego (NATO) oraz do Unii Europejskiej (UE). Oba te zadania były najważniejszymi celami polskiej polityki zagranicznej. Obecnie naszym zamiarem jest umocnienie własnej pozycji w UE i innych organizacjach międzynarodowych. Autorki: Małgorzata Jakubowska i Klaudia Zaleska http://dzieje.pl/sites/default/files/imagecache/zdjecielista/aktualnosci/dd.jpg Na fotografii premier Leszek Miller oraz minister spraw zagranicznych Włodzimierz Cimoszewicz podpisujący akt przystąpienia Polski do UE.

7 Początki Unii Europejskiej INTEGRACJA EUROPEJSKA Autorki – Ilona Kulig, Magda Penar Rada Europy – organizacja działająca na rzecz przestrzegania praw człowieka, utworzona w 1949 r. W procesie integracji powstały trzy organizacje o charakterze gospodarczym: Europejska Wspólnota Węgla i Stali (EWWiS), Europejska Wspólnota Energii Atomowej (Euratom), Europejska Wspólnota Gospodarcza (EWG). Istotną regułą obowiązującą w Unii jest zasada solidarności. http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/pl/00b82c7869/Trakt aty-i-Parlament-Europejski.html Podpisanie w 1957 r. traktatów rzymskich, powołujących do życia EWG i Euratom, uznaje się za podstawę procesu integracji europejskiej

8 Funkcjonowanie Unii Europejskiej Autorki – Ilona Kulig, Magda Penar Unię przekształcono w typową organizację międzynarodową, w której poszczególne organy mają dokładnie określone uprawnienia (1 grudnia 2009 r.). Organy Unii Europejskiej : - Parlament Europejski, - Rada Unii Europejskiej, - Rada Europejska, - Komisja Europejska, - Trybunał Sprawiedliwości. http://www.polskieradio.pl/51/638/Artykul/615520,Prezydent-ratyfikuje- zmiane-Traktatu-o-funkcjonowaniu-UE Obrady Rady Unii Europejskiej

9 Integracja europejska Autorki – Ilona Kulig, Magda Penar Integracja europejska – działania stopniowo zacieśniające współpracę między krajami oraz przyjmowanie nowych krajów do grona państwa członkowskich. http://anckamary.w.interia.pl/unia-europejska-ue-15-pliki-pdf- mini/integracja-europejska.htm http://studioopinii.pl/ernest-skalski-zloty-euro-mondo/ Zaznaczone kraje członkowskie UE Flagi państw należących do UE

10 Polska w Unii Europejskiej Autorki – Ilona Kulig, Magda Penar Polska wstąpiła do Unii Europejskiej 1 maja 2004 r. Wstąpienie poprzedziło ogólnokrajowe referendum, w którym 77% głosujących poparło wejście naszego państwa do UE. Poprzez to Polacy mogą obecnie swobodnie przemieszczać się, osiedlać i podejmować pracę w krajach członkowskich. http://www.forbes.pl/ue-zabrala-polsce-34-4-mln-euro-na-emerytury- rolnicze,artykuly,139912,1,1.html http://studioopinii.pl/azrael-sukces-w-polowie/ Flaga UE i flaga Polski Polska i UE razem

11 Fundusze unijne Autorki – Ilona Kulig, Magda Penar Korzyścią wynikającą z przystąpienia Polski do UE jest możliwość otrzymywania dotacji z funduszy unijnych. Najważniejsze fundusze unijne : - Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego, - Europejski Fundusz Społeczny, - Fundusz Spójności. http://www.wsb.net.pl/zarzadzanie-specjalnosc-zarzadzanie- projektami-strukturalnymi-unijnymi http://serwisy.gazetaprawna.pl/msp/artykuly/711908,koncza_sie_fundusze_unij ne_dla_przedsiebiorcow_dzis_rusza_jeden_z_ostatnich_naborow_wnioskow.html Euro jest prawnym środkiem płatniczym w 18 państwach tworzących strefę euro w Unii Europejskiej Europejski Bank Centralny prowadzi niezależną politykę pieniężną

12 Organizacje międzynarodowe POLSKA W ORGANIZACJACH MIEDZYNARODOWYCH Autor: Klaudia Karczmarska Organizacje międzynarodowe to jedyne, oprócz organów państwowych, podmioty uprawnione do działań i inicjatyw na arenie międzynarodowej. Zrzeszają się w nich co najmniej trzy państwa lub instytucje. Mają one wspólne cele, własne organy zarządzające oraz określony obszar działań. Organizacjami takimi są, np.: ONZ, UNESCO (w ramach ONZ), Unia Europejska. http://niezalezna.pl/uploads/foto2013/42658-464171371823159.jpg http://www.wrotapodlasia.pl/NR/rdonlyres/C51501 00-FF23-4C5F-97B5-728937A0E09D/19527/UE.png

13 Dlaczego powstało NATO? Autor: Klaudia Karczmarska NATO – Organizacja Paktu Północnoatlantyckiego. Jest to sojusz, zawiązany w kwietniu 1949 r. przez 12 krajów, którego celem, po zakończeniu II wojny światowej, była wzajemna obrona przed ewentualnym atakiem ze strony bloku wschodniego stowarzyszonego w Układzie Warszawskim (UW). W 1991 r., po rozwiązaniu UW, wyznaczono dla niego nowe cele, między innymi umacnianie bezpieczeństwa na świecie. Obecnie do NATO należy 28 państw. http://www.ceo.org.pl/sites/default/files/KOSS/davGaller y/KOSS%20online_2/nato.jpg

14 Polska w strukturach NATO i OBWE Autor: Klaudia Karczmarska Polska razem z Czechami oraz Węgrami są członkami NATO od 12 marca 1999 r. OBWE – Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (OSCE). OBWE to zrzeszenie mające na celu umacnianie bezpieczeństwa i ochronę praw człowieka. Należą do niego USA, Kanada oraz wszystkie państwa europejskie. Historia instytucji sięga lat 70. XX w., Polska należy do grona państw, które zainicjowały jej utworzenie. http://wspolnotapolska.org.pl/uploads/2012/01/osce-640x197.jpg

15 Powstanie ONZ Organizacja Narodów Zjednoczonych (ONZ) – powstała 24 października 1945 roku po zakończeniu II wojny światowej. Jej główna siedziba znajduje się na Manhattanie w Nowym Yorku a celem jest: zapewnienie pokoju na świecie, obrona praw człowieka oraz rozwój współpracy międzynarodowej. ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH Autorki – Klaudia Borek i Agnieszka Marcinik http://korwin-mikke.pl/img/articles/83566/13803899639382-w750.gif http://czarnota.org/_gallery/albums/Zagranica/2006_0 2_USA/2006_02_20_USA_Nowy_Jork_ONZ/2006_02_2 0_-_001_-_USA_-_Nowy_Jork_-_siedziba_ONZ.jpg Flaga ONZ Budynek ONZ w Nowym Yorku

16 Misje pokojowe ONZ Autorki – Agnieszka Marcinik i Klaudia Borek Misje pokojowe są prowadzone we wciąż zmieniających się warunkach społecznych, gospodarczych i politycznych. Muszą być elastyczne, aby mogły być dostosowane do nowych wyzwań. Sukces nigdy nie jest pewny, ponieważ zadania związane z utrzyma- niem pokoju realizowane są w wyjątkowo trudnych warunkach. Powodzenie misji pokojowej zależy od wielu czynników, takich jak skład misji pokojowej (personel woj- skowy, policja, pracownicy cywilni), wsparcie logistyczne, powierzone zadania oraz środowisko, w którym misja działa. http://gfx.wiadomosci.radiozet.pl/var/ezflow_site/storage/images/swiat/gale rie/parada-w-rocznice-zburzenia-bastylii/francuscy-zolnierze-onz/4207597-1- pol-PL/Francuscy-zolnierze-ONZ_scale600x600GalleryLarge.jpg Francuscy żołnierze ONZ http://www.unic.un.org.pl/misje_pokojowe/images/area1/1.jpg Pomoc żołnierzy ONZ

17 Przyszłość ONZ Do najważniejszych celów organizacji należy ustalenie sprawiedliwych międzynarodowych relacji ekonomicznych, zwłaszcza pomiędzy rozwiniętymi i biednymi państwami. Przyszłość ONZ zależy od państw, które ją tworzą i od tego jaką politykę przyjmą. Nie możemy dokładnie przewidzieć jak potoczą się losy ONZ-u, ale najprawdo- podobniej niewiele się zmieni. Mimo panującego kryzysu i bankructwa największych światowych banków ONZ jest potrzebny i dobrze prosperuje. Pełni ważną rolę na świe- cie dlatego nie może zostać zlikwidowany. Autorki – Klaudia Borek i Agnieszka Marcinik www.euroislam.pl/wp- content/uploads/2013/03/budowe_wyrazili_zgode_for_4020782.jpghttp:// http://www.defence24.pl/media/cache/first_in_homelist/uploads/images/2 013/06/onz_hq.jpg Protest przeciw ONZ

18 Konflikty współczesnego świata KONFLIKTY MIEDZYNARODOWE Autor: Radosław Sywanicz Najczęstsze konflikty świata Wojny Spory terytorialne Konflikty zbrojne Często wypływają z czynników historycznych, etnicznych i religijnych. Państwa walczą m.in. o zmianę granic lub o tereny z zasobami naturalnymi

19 Konflikty na świecie Autorki: Angelika Mołczan i Dominika Kotlarczyk Kolumbia http://www.5080.no/wp-content/uploads/2009/01/konflikter_i_dag.png Sudan Główne wojny Inne konflikty Izrael Konflikty z połowy XX w. trwające do dziś. Afganistan Tybet Irak

20 Problem imigrantów i uchodźców Autorki: Angelika Mołczan i Dominika Kotlarczyk Imigranci - osoby przybywające do danego kraju z innego państwa Wyobco- wanie Ugettowienie - izolowanie danej części miasta, w której mieszkają mniejszości, np. narodowe Brak znajomości języka i kultury kraju Często nie mogą korzystać z ochrony prawnej danego państwa Uchodźcy - osoby uciekające z własnego państwa w obawie przed prześladowaniami Trudności z możliwością podjęcia legalnej pracy Problemy z wyrobem dokumentów tożsamości Migracja to przemieszczanie się obywateli z jednego kraju do drugiego. Jej przyczyną są m.in. konflikty zbrojne, bieda, przeludnienie czy klęski żywiołowe.

21 Terroryzm Autor: Radosław Sywanicz Terroryzm to najczęściej działania naruszające prawo, polegające na użyciu przemocy psychicznej lub fizycznej wobec ludzi. http://4.bp.blogspot.com/-VFKy3MKFBh8/UuCaZaTAdoI/AAAAAAAAISg/c- 0_ns-NEWA/s1600/581640852883.png Największy w historii zamach terrorystyczny dokonała 11 września 2001 r. w Nowym Jorku organizacja o nazwie Al-Kaida

22 Podział na kraje bogate i biedne PROBLEMY WSPÓŁCZESNEGO ŚWIATA Autorki: Angelika Mołczan i Dominika Kotlarczyk Bogata północ (kraje leżące na północnej części globu ) Bogata północ (kraje leżące na północnej części globu ) Biedne południe (kraje leżące na półkuli południowej) Biedne południe (kraje leżące na półkuli południowej) Pierwszy i drugi świat Państwa rozwinięte Trzeci Świat Większość tych krajów była koloniami mocarstw europejskich Państwa rozwijające się Na zamożność tych krajów wpływa m.in. system polityczny Na zamożność tych krajów wpływa m.in. system polityczny

23 Północ - Południe Autorki: Angelika Mołczan i Dominika Kotlarczyk KlimatEdukacjaGospodarkaOchrona zdrowia PółnocUmiarkowany (rzadko dochodzi do klęsk żywiołowych) Obowiązkowa i zróżnicowana edukacja Rozwinięty i nowoczes- ny przemysł Duże nakłady finansowe państwa PołudnieNiesprzyjający człowiekowi Niski poziom edukacji Oparta na rolnictwie Słabo rozwinięty system opieki zdrowotnej http://ziemianarozdrozu.p l/i/upload/artykuly- rozne/farmer-woman.jpg http://www.miedzykulturowa. org.pl/cms/edc_media/Structu re/Item- 382/TinyImages/Zdjecie2.jpg http://www.svdbotswana.com/naszaafryk a/images/szpital4.jpg http://i.wp.pl/a/f/jpeg/2885 6/afp_afryka_susza_dziecko _woda_600.jpeg http://www.biziel.pl/images/S zpital_Biziela_Urologia_zabieg _2.jpg?PHPSESSID=1831b448 70a11024effb5ada007b7f9c http://polki.pl/we- dwoje/files/Image/art_bonus_ oryg/we_dwoje_1_14891.jpg http://img.interia.pl/motor yzacja/nimg/q/d/Linia_pro dukcyjna_nowego_405107 6.jpg http://i.wp.pl/a/f/jpeg/254 14/raining1_lifesize.jpeg

24 Pomoc krajom najbiedniejszym Autorki: Angelika Mołczan i Dominika Kotlarczyk Najważniejsze problemy Trzeciego Świata Głód Bieda Zniszczenie środowiska Choroby Analfabetyzm Przeludnienie http://0.s.dziennik.pl/pliki/5046 000/5046832-glod-900-600.jpg http://salvatti.pl/foto/konspek ty/konspektAmerykaPld/bieda _st_7002.jpg http://www.national- geographic.pl/fileadmin/redak cja/zdjecia/Macierzynstwo%2 0czkot_00165105_opt.jpeg Pomoc humanitarna czyli akcje na rzecz ludności cierpiącej na skutek klęsk żywiołowych i ataków zbrojnych. Najuboższe państwa mogą liczyć na pomoc humanitarną. Dzięki niej ludność otrzymuje żywność, wodę pitną oraz środki medyczne.

25 Globalna wioska Autorki: Angelika Mołczan i Dominika Kotlarczyk Globalizacja to proces polegający na zwiększeniu obrotów handlowych, nasileniu przepływu kapitału, ludności i technologii oraz zacieraniu różnic kulturowych. Skutki: Globalizacja Pozytywne Możliwość poznania i zrozumienia kultury różnych krajów. Rozwój kontaktów międzyludzkich. Wzrost gospodarczy. Rozpowszechnienie nowych technologii. Poprawa warunków życia społeczeństwa. Negatywne Utrwalenie różnic ekonomicznych między biednymi krajami a bogatymi państwami. Stopniowe zanikanie odrębności kulturowej. Zanikanie tradycji.

26 SPIS TREŚCI Koniec Informacje Polska polityka zagraniczna (współpraca międzynarodowa, racja stanu, prowadzenie polityki zagranicznej, główne kierunki, ambasador, konsul) Integracja europejska (początki Unii Europejskiej, organy Unii, przystąpienie Polski, fundusze) Polska w organizacjach międzynarodowych (czym są organizacje międzynarodowe, NATO, OBWE) Organizacja Narodów Zjednoczonych (utworzenie, misje pokojowe, przyszłość) Konflikty międzynarodowe (konflikty, migracja, uchodźstwo, terroryzm) Problemy współczesnego świata (bogata Północ i biedne Południe, pomoc humanitarna, globalizacja) Treści slajdów przygotowano w oparciu o podręcznik, z którego korzystają uczniowie w szkole - Dziś i jutro. Wiedza o społeczeństwie. Podręcznik z ćwiczeniami dla gimnazjum. Część druga: I. Janicka, A. Janicki, A. Kucia, T. Maćkowski, Wydawnictwo Era Sp. z o.o., Warszawa 2010


Pobierz ppt "WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE w Gimnazjum im. Jana Pawła II w Tarnawie Dolnej Klasa III A – 2013/2014 Opieka - Marek Drwięga Wersja: 1/pis/14 Wszelkie prawa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google