Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Wykład 1 Języki programowania Środowisko Delphi Komponenty Modularna struktura programu Aplikacja – projektowanie, wykonanie, testowanie Zapis projektu.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Wykład 1 Języki programowania Środowisko Delphi Komponenty Modularna struktura programu Aplikacja – projektowanie, wykonanie, testowanie Zapis projektu."— Zapis prezentacji:

1 Wykład 1 Języki programowania Środowisko Delphi Komponenty Modularna struktura programu Aplikacja – projektowanie, wykonanie, testowanie Zapis projektu

2 sem. 3 30 w. + 30 lab. tematyka: podstawy programowania (obiektowego) język ObjectPascal system Delphi 7 Personal do pobrania na: www.codegear.com - 30 dni http://www.borland.pl/download/personal.shtml zaliczenie laboratorium – 2 sprawdziany praktyczne wykład – 2 lub 3 sprawdziany pisemne obydwie części pozytywne literatura: Reisdorph, Teixeira, Cantu – biblie DELPHI S.Wołek - Programowania komputerów cz.I i II, skrypt PRz materiały+pliki wykładów + przykłady: http://tbajorek.prz.rzeszow.pl http://prz.edu.pl/~tbajorek 1.2 dr inż. Tomasz Bajorek, p.28 PROGRAMOWANIE KOMPUTERÓW

3 1. Podział języków programowania 1.3 j.obiektowe

4 Kompilacja – tłumaczenie kodu w jednym języku na inny (najczęściej wysokiego poziomu do kodu maszynowego) Język tłumaczony to kod źródłowy Kompilator – program tłumaczący Interpretacja – tłumaczenie i wykonywanie pojedynczych instrukcje Aplikacje w Windows są kompilowane do kodu maszynowego procesora Z systemem operacyjnym komunikują się poprzez zestaw funkcji dostarczanych przez system, zwanych Win32API (API). Problemy: nieprzenośność programów między różnymi procesorami lub niewykorzystywanie przez aplikacje wszystkich możliwości procesora, nieprzenośność aplikacji między wersjami systemu ze względu na różnice w zestawie i działaniu funkcji z zestawu API. Rozwiązanie Microsoftu - podobne do zastosowanego w Javie: kompilatory kompilują kod źródłowy do postaci uniwersalnego kodu, tzw. kodu pośredniego (CIL – wcześniej MSIL), metoda klasy jest kompilowana do kodu maszynowego w momencie pierwszego wywołania, kolejne wywołania metody prowadzą do skompilowanego kodu.

5 styl tekstowy (DOS-owy): FORTRAN PL-1, ALGOL, COBOL PASCAL, C, C++ MODULA, ADA BASIC styl graficzny (Windows-owy) – środowiska programistyczne DELPHI (ObjectPascal) C++Builder, JBuilder, Visual Studio, Visual C#, Visual Eclipse, JavaBeans i inne.NET – Microsoft - kompilatory języków wysokiego poziomu – standardowo C++, C#, Visual Basic.NET, J# pr. naturalne pr. strukturalne pr. pakietowe pr. obiektowe Przegląd języków programowania Języki skryptowe stron WWW: po stronie klienta - JavaScript po stronie serwera – VBScript (ASP), PHP (także Delphi for PHP) Dedykowane: np.. ActionScript dla Adobe Flash – sterowanie animacjami 1.5

6 2. Istota programowania komputerów Chcemy zapisać, co trzeba liczyć (przetwarzać) w sposób prosty, wygodny i zrozumiały dla człowieka Program komputerowy w pamięci operacyjnej RAM język programowania (wysokiego poziomu) język komputerowy (wewnętrzny) tłumaczenie (translacja) komputer tworzenie własnych programów system programowania - edycja, tłumaczenie, wykonywanie, uruchamianie (debugging) język programowania - zbiór reguł zapisu algorytmu (operacji obliczeniowych) 1.6

7 1.7 Wniosek: ułatwia opracowywanie programówwykonuje programy (obliczenia) podwójna rola komputera

8 3.1. Programowanie obiektowe (OOP) program nie jest sekwencyjnie wykonywany - wystąpienie zdarzenia aktywizacja procedury obsługi (metody) - oczekiwanie na zdarzenie realizacja wspomagana przez system operacyjny Windows sterowane zdarzeniami (event_driven) 3. WSTĘP DO PROGRAMOWANIA zjawisko związane z obiektem: - naciśnięcie klawisza, kliknięcie myszką, - wybranie opcji menu, - przepełnienie dyskietki stosuje się rzeczywiste obiekty - abstrakcyjne typy danych (klasa) operacje programu dotyczą utworzonych w nim obiektów istota wykonywania programu: 1.8

9 pochodna wersja języka Pascal: zintegrowane środowisko tworzenia aplikacji IDE środowisko RAD (Rapid Application Development) język ObjectPascal 3.2. System Delphi historia: 1971 – Pascal N. Wirtha (pochodna PL-1 i Algol) 1984 – TurboPascal Borland-a 1994 – Delphi v.1, v.2, v.3, v.4, v.5, v.6, v.7 v.8.NET, 2005 do tworzenia aplikacji z interfejsem użytkownika w stylu Windows z: - elementami okien Windows - typową obsługą urządzeń wej/wyj przykład 1: - dodajemy lub mnożymy dwie liczby - sterowanie z menu - przycisk koniec - kolor tła wg przycisków radiowych - kolor liczb wg przycisku wyboru 1.9

10 - menu i narzędzia - paleta komponentów VCL (Visual Components Library) - okno projektowanego formularza (formularzy) - okno kodu - inspektor obiektów - inne – stos, debugger, watch 4. Składowe środowiska Delphi

11 Inspektor obiektów zakładka właściwości zakładka zdarzeń przycisk uruchomienia zakładka z komponentami komponenty okno formatki okno modułu

12 NowyOtwórzZapiszZapiszOtwórzDodaj doUsuń wszystkieprojektprojektuz projektu ListaListaPrzełączNowaUruchomPauseTraceStep formatekmodułówform./modułformatkainto (F7)over (F8) Uruchom i Pause - Reset – CTRL+F2 (zamknięcie w przypadku błędu) Przycisk Zamknij formularza – Runtime – zatrzymanie, Projekt – ukrycie (menu View – forms lub lista modułów) Narzędzia Demonstracja

13 1.13 Paleta komponentów dodawanie (usuwanie) komponentów graficznych z biblioteki VCL rozmieszczanie i zmiana rozmiarów komponentów: – indywidualnie – grupa komponentów (Shift + kliknięcie) lub kontur + menu kontekstowe standardowe + dodatkowe (wizualne i niewizualne) okienka dialogowe baz danych -- dostęp + obsługa + raporty serwer i strony WWW Repertuar komponentów

14 Inspektor obiektów typy właściwości - Properties – tekst (wpisywanie) – wybór z listy – właściwości strukturalne - rozwijanie lub okno ustawiania – właściwości mnogościowe - rozwijanie składowych wybór obiektu – wskazanie w formularzu – lista obiektów najważniejsze właściwości: - nazwa obiektu (dla operacji) - name - tytuł (nagłówek) - caption - kolor - color - czcionka – font - zawartość obsługa zdarzeń - Events - nazwy procedur (tworzonych w edytorze): pierwsza 2 x kliknięcie obiektu inne 2 x kliknięcie w pozycję w Inspektorze 1.14

15 Edytor kodu mechanizmy: wstawianie, usuwanie, wycinki, schowek zamiana na komentarz { } – wspomaganie pisania (podpowiedzi) podpowiedź o parametrach procedury/funkcji Ctrl+Shift+spacja uzupełnianie tekstu (wstawianie nazwy) Ctrl+spacja : - po kropce - wybieranie tekstem lub wskazaniem - koniec: kropka, spacja, Enter, średnik, nawias - musi być poprawny początek wstawianie wzorców Ctrl+J 1.15 przykład przepisywanie z pola Edit1 do Edit2 HELP kontekstowy CTRL+F1

16 5 Modularna struktura programu składowe struktury: program główny (projekt) – rozszerzenie dpr moduł (jednostka kompilowalna) – plik pas – kod źródłowy opisujący jeden formularz podprogram (procedura, funkcja) 1.16 Po kompilacji – plik exe przykład – zapis projektu

17 1.17 struktura programu, modułu, podprogramu: - nagłówek - opis obiektów /część deklaracyjna, opisowa - zapis akcji /część operacyjna, akcyjna - układ: program, moduł - jednopoziomowy podprogram - hierarchiczny składowe: - deklaracje, definicje - instrukcje (akcje wykonywane) - komentarze (- dyrektywy) przykład – okno kodu

18 1.18 ogólna struktura programu (podprogramu): procedure nazwa(parametry);// nagłówek { inny dłuższy................................................ komentarz } uses...// deklaracja modułów const...// definicja stałych type...// definicja typów var...// deklaracja zmiennych begin instrukcja_1;// operacje instrukcja_2;... end. część opisowa część akcyjna odwołania do składowych obiektów (właściwości, metody) - kwalifikowane Application.Terminate; Nadawca.Dane.Color := clGreen; Odbiorca.Wynik.Text := Nadawca.Dane.Text; Odbiorca.Wynik.Clear; unit nazwa; interface implementation end. [program, function]


Pobierz ppt "Wykład 1 Języki programowania Środowisko Delphi Komponenty Modularna struktura programu Aplikacja – projektowanie, wykonanie, testowanie Zapis projektu."

Podobne prezentacje


Reklamy Google