Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Zadziwiająca liczba 2 SPIS TREŚCI Co to jest liczba ? Historia liczby. Wiersze o liczbie. Ciekawostki. Konkurs dla wierszo- -sów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Zadziwiająca liczba 2 SPIS TREŚCI Co to jest liczba ? Historia liczby. Wiersze o liczbie. Ciekawostki. Konkurs dla wierszo- -sów."— Zapis prezentacji:

1

2 1 Zadziwiająca liczba

3 2 SPIS TREŚCI Co to jest liczba ? Historia liczby. Wiersze o liczbie. Ciekawostki. Konkurs dla wierszo- -sów.

4 3 Co to jest liczba ? Liczba - jedna z najważniejszych i najdawniej znanych stałych matematycznych. Określa stosunek długości okręgu koła do długości jego średnicy. Jest dla każdego okręgu tą samą liczbą. Już budowniczowie świątyni Salomona - około 950 roku p.n.e. - wiedzieli, że ów stosunek jest stały; przyjmowali jednak, iż wynosi on po prostu 3.

5 4 Liczba π, ludolfina, liczba rzeczywista, niewymierna. Nazwa ludolfina pochodzi od imienia niemieckiego matematyka Ludolfa van Ceulena (1540-1610), pierwszego nowożytnego badacza π.

6 5 (długość okręgu)/(długość średnicy) = π π = 3, 1415926535... π = 3,14

7 Zadiwiajaca liczba pi6 Historia liczby π. Interesująca jest historia tej liczby. Najważniejszych jej oszacowań dokonali: Babilończycy (około 2000 p.n.e.): Π =3 Egipcjanie (ok. 2000 p.n.e.). Archimedes (III w.p.n.e) - matematyk i fizyk grecki. Klaudiusz Ptolomeusz (II w.n.e.) - matematyk grecki. Alchwarizmi (rok 830) - uczony arabski. Bhâskara (XII w.) - słynny matematyk hinduski. Piotr Metius (rok 1585) - matematyk i astronom hoplenderski: ( z dokładnością 6 cyfr po przecinku). François Viete (XVI w.) - matematyk francuski. John Wallis (rok 1656) - matematyk i teolog angielski. Leonard Euler - matematyk, fizyk i astronom szwajcarski: (ułamek łańcuchowy) Gotfried Wilhelm Leibniz (rok 1673) - matematyk i filozof niemiecki.

8 Zadiwiajaca liczba pi7 Wiersze … Powstało bardzo dużo wierszyków związanych z ludolfiną i to w różnych językach (w których wystarczy policzyć litery poszczególnych słów, aby otrzymać kolejne cyfry rozwinięcia dziesiętnego liczby ).

9 Zadiwiajaca liczba pi8 Polska trawestacja wiersza rosyjskiego Kto z woli i myśli 3 1 4 1 5 zapragnie Pi spisać cyfry 9 2 6 5 ten spisze 3 6

10 Zadiwiajaca liczba pi9 Wisława Szymborska Liczba Pi Liczba Pi Podziwu godna liczba Pi trzy koma jeden cztery jeden. Wszystkie jej dalsze cyfry też są początkowe, pięć dziewięć dwa ponieważ nigdy się nie kończy. Nie pozwala się objąć sześć pięć trzy pięć spojrzeniem osiem dziewięć obliczeniem siedem dziewięć wyobraźnią, a nawet trzy dwa trzy osiem żartem, czyli porównaniem cztery sześć do czegokolwiek dwa sześć cztery trzy na świecie. Najdłuższy ziemski wąż po kilkunastu metrach się urywa podobnie, choć trochę później, czynią węże bajeczne. Korowód cyfr składających się na liczbę Pi nie zatrzymuje się na brzegu kartki, potrafi ciągnąc się po stole, przez powietrze, przez mur, liść, gniazdo ptasie, chmury, prosto w niebo, przez całą nieba wzdętość i bezdenność. O, jak krótki, wprost mysi, jest warkocz komety! Jak wątły promień gwiazdy, że zakrzywia się w lada przestrzeni! A tu dwa trzy piętnaście trzysta dziewiętnaście mój numer telefonu twój numer koszuli rok tysiąc dziewięćset siedemdziesiąty trzeci szóste piętro ilość mieszkańców sześćdziesiąt pięć groszy obwód w biodrach dwa palce szarada i szyfr, w którym słowiczku mój a leć, a piej oraz uprasza się zachować spokój, a także ziemia i niebo przeminą, ale nie liczba Pi, co to to nie, ona wciąż swoje niezłe jeszcze pięć, nie byle jakie osiem, nieostatnie siedem, przynaglając, ach, przynaglając gnuśną wieczność do trwania.

11 Zadiwiajaca liczba pi10 Inwokacja Witolda Rybczyńskiego do Mnemozyny, bogini pamięci (zamiast słowa zdania należy wstawić problemu, a myślnik oznacza cyfrę zero). Daj, o pani, o boska Mnemozyno, pi liczbę, którą też zowią ponętnie ludolfiną, pamięci przekazać tak, by jej dowolnie oraz szybko do pomocy użyć, gdy się zadania nie da inaczej rozwiązać, pauza - to zastąpić liczbami.

12 11 Nieznany autor Kto i bada i liczy, Myśliciel to wielki. Mylić się zwykł jednakże Matematyk wszelki.

13 12 Wiersz ułożony podczas zmagań sportowych na Mundialu w Argentynie: Już i Lato i Deyna strzelili do bramki obcej dwa karne Lubański dostrzegł mistrza Szarmacha gdy on tak wypuścił cios szacha że zdobyć musi cel gry krzyknął Gol na Mundial Argentyna.

14 13 Kazimierz Cwojdziński Kuć i orać w dzień zawzięcie, bo plonów niema bez trudu złocisty szczęścia okręcie kołyszesz... Kuć. My nie czekajmy cudu robota to potęga ludu.

15 14 Marta Jucewicz Jaś o kole z werwą dyskutuje, bo dobrze temat ten czuje. Zastąpił ludolfinę słowami wierszyka. Czy już odgadłeś, skąd zmiana ta wynika?

16 15 Ciekawostki Obecnie liczba π znana jest z dokładnością do wielu milionów miejsc po przecinku - jest czym wypełnić książkę zawierającą 300 stron!!! Podaję rozwinięcie dziesiętne liczby p z dokładnością do 50 cyfr po przecinku: 3,1415926535897932384626433832795 0288419716939937510...


Pobierz ppt "1 Zadziwiająca liczba 2 SPIS TREŚCI Co to jest liczba ? Historia liczby. Wiersze o liczbie. Ciekawostki. Konkurs dla wierszo- -sów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google