Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

KS-PPS Marcin Jaworski Michał Zorzycki Karpacz styczeń 2006.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "KS-PPS Marcin Jaworski Michał Zorzycki Karpacz styczeń 2006."— Zapis prezentacji:

1 KS-PPS Marcin Jaworski Michał Zorzycki Karpacz styczeń 2006

2 Dlaczego powstaje: –Otwarcie formatów przekazywania danych. Wiąże się to z powstaniem aplikacji komercyjnych służących do rozliczania się z OW NFZ. KS-PPS jest możliwie najprostszą aplikacją umożliwiającą rozliczenia z OW NFZ. –Połowa roku 2006 będzie końcem okresu w którym OW NFZ wskazywały obligatoryjny system do rozliczania świadczeniodawców (KS- SWD i P.S.). –Przestarzała konstrukcja KS-SWD uniemożliwia jego dalszy rozwój jako aplikacji komercyjnej. Obsługa KS-SWD2 zbyt różni się od KS-SWD aby udało się do niego przekonać większą liczbę klientów. KS-PPS

3 Co już mamy w KS-PPS: –Import wszystkich danych zapisanych w KS-SWD. Wyklucza to konieczność chociażby przepisywania listy pacjentów wraz z deklaracjami wyboru. KS-PPS pracuje na relacyjnych bazach danych Firebird (nawet bez koniczności instalacji serwera) i Oracle. –Pełną obsługę kontraktowania (z OW NFZ obsługiwanymi przez Kamsoft) od pobrania zapytania ofertowego, poprzez utworzenie oferty po odebranie umowy i ewentualnych aneksów do niej. Cały proces obsługiwany w ten sam sposób co w KS-SWD, ale z możliwością opracowania oferty poza miejscem fizycznej instalacji systemu. –Rejestrację wszystkich danych niezbędnych do późniejszego raportowania do OW NFZ w pełnym zakresie wymaganym w roku 2006. W tym zakresie zmodyfikowana została obsługa rejestracji świadczeń, dostosowana do hierarchicznego raportowania danych o wykonanych świadczeniach w formie świadczenie -> świadczenia jednostkowe -> produkty kontraktowe. –Raportowanie wykonanych świadczeń do wszystkich OW NFZ oraz odbieranie raportów zwrotnych. KS-PPS

4 –Raportowanie deklaracji wyboru do OW NFZ obsługiwanych przez Kamsoft. –Raportowanie list pacjentów oczekujących (kolejek). –Wystawianie rachunków refundacyjnych, w tym w formie elektronicznej do OW NFZ obsługiwanych przez Kamsoft. –Współdziałanie z Systemem Kontroli Recept, który umożliwia m.in. kontrolę realizacji recept przez pacjentów. –Dodatkowy moduł Wizyta kierowany do obsługi gabinetów lekarskich, wprowadzający podział zadań na pracowników rejestrujących wizyty pacjentów oraz przeprowadzających wizyty z pacjentami. –Pierwszą wersję modułu Terminarz umożliwiającą planowanie zadań takich jak wizyty pacjentów i tworzenie kolejek pacjentów oczekujących na świadczenie wysokospecjalistyczne. Wszystkie zadania filtrowane dla wybranego pracownika medycznego, miejsce wykonywania usług i pacjentów. –Możliwość pracy zdalnej i uruchamiania systemu z PenDrivea. KS-PPS

5 Co planujemy uzyskać jeszcze w tym roku: –Import danych z systemu KS-SWD2. –Import pacjentów i deklaracji wyboru z plików zewnętrznych. –Proste, całkowicie automatyczne uzyskiwanie uaktualnień systemu za pośrednictwem Internetu. –Automatyczne uzyskiwanie uaktualnień baz słownikowych za pośrednictwem Internetu (m.in. KS-BLOZ). –Raportowanie deklaracji wyboru do OW NFZ obsługiwanych przez Computerland. –Obsługę recepty elektronicznej. –Obsługę Elektronicznych Kart Ubezpieczenia Zdrowotnego. –Moduł Fiskalny umożliwiający wystawianie paragonów fiskalnych, faktur i korekt faktur VAT oraz obsługę okienka kasowego. –Rozbudowę modułu Wizyta o funkcję przeglądu historii chorób pacjenta. KS-PPS

6 Nowy, prosty system dla świadczeniodawców

7 KS-PPS Zgodność z normą bezpieczeństwa obowiązującą podmioty przechowujące dane osobowe

8 KS-PPS Rozkład funkcji w menu modułu rozliczenia odpowiada rozkładowi funkcji znanemu użytkownikom systemu KS-SWD Niezmienione skróty klawiaturowe do najczęściej wykonywanych funkcji Przyciski-skróty do najczęściej używanych funkcji

9 KS-PPS Nowy, czytelny interfejs użytkownika –Wyświetlanie wszystkich okien list w jednym wspólnym oknie głównym modułu. –Możliwość wysłania zapytania do Firmy z każdego miejsca systemu. –Wszystkie okna list obsługiwane tym samym zestawem funkcji podstawowych.

10 KS-PPS Nowy sposób prezentacji świadczeń w hierarchicznej formie świadczenie -> świadczenia jednostkowe -> produkty kontraktowe

11 KS-PPS Rejestracja wykonanych świadczeń zgodna z najnowszymi rozporządzeniami Ministerstwa Zdrowia i wymaganiami OW NFZ Nowy sposób wybierania informacji słownikowych (wyeliminowanie nakładających się wzajemnie okien

12 KS-PPS Możliwość wystawiania recept wielopozycyjnych Możliwość importu zakresów recept lekarskich i ich drukowania.

13 KS-PPS Możliwość sprawdzania realizacji zaordynowanych leków w systemie SKR

14 KS-PPS Nowy sposób pracy z systemem bez konieczności fizycznego połączenia z serwerem bazy danych Możliwość rejestracji wykonanych świadczeń podczas wizyty domowej (przenoszenie systemu na komputerach przenośnych i pendriveach)

15 KS-PPS Kompletny import danych wprowadzonych w systemie KS-SWD obejmujący m.in.: –Kartotekę pacjentów –Deklaracje wyboru –Podpisane umowy z OW NFZ –Wykonane świadczenia –Wystawione recepty –Kolejki oczekujących Import

16 KS-PPS Moduł fiskalny umożliwiający wydruk faktur, paragonów i obsługę kas fiskalnych

17 KS-PPS Moduł Terminarza wspomagający zarządzanie kolejkami oczekujących oraz planowaniem wizyt pacjentów

18 KS-PPS Moduł Wizyta umożliwiający rejestrację przeprowadzanych wizyt z podziałem ról na rejestratora i przeprowadzającego wizytę.

19 Zaproszenie do testów Beta, które chcemy przeprowadzić w kilku fazach: –Pierwszy tydzień lutego instalacja systemu u wybranych świadczeniodawców i przeprowadzenie importów danych z KS-SWD do KS-PPS. Logi z informacjami o imporcie przesłane do Firmy. –Drugi tydzień lutego to przesyłanie do nas wszystkich problemów z brakującymi po imporcie danymi. –Trzeci tydzień lutego to zgłoszenia problemów z interfejsem użytkownika (brakujące skróty klawiaturowe, niedziałające prawidłowo funkcje itp.). –Czwarty tydzień lutego generowanie raportów statystycznych i raportów rozliczeniowych drugiej fazy i przesyłanie ich do nas. Ten etap wymaga wprowadzenia przykładowych świadczeń zrealizowanych w ramach umów na rok 2006. KS-PPS


Pobierz ppt "KS-PPS Marcin Jaworski Michał Zorzycki Karpacz styczeń 2006."

Podobne prezentacje


Reklamy Google