Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego 8 września 2008 r. – przyjęcie wieloletniego wojewódzkiego programu pn. Strategia Edukacji Województwa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego 8 września 2008 r. – przyjęcie wieloletniego wojewódzkiego programu pn. Strategia Edukacji Województwa."— Zapis prezentacji:

1 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego 8 września 2008 r. – przyjęcie wieloletniego wojewódzkiego programu pn. Strategia Edukacji Województwa Kujawsko-Pomorskiego przez Sejmik Województwa Kujawsko-Pomorskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

2 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Konkretne cele, działania i poddziałania są realizowane poprzez realizację projektów edukacyjnych Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

3 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego Poddziałanie 9.1.2 PO KL Lider: Departament Edukacji, Sportu i Turystyki, Partner: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu. Cel: zainteresowanie uczniów kształceniem w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych, a w konsekwencji w wyborze studiów i późniejszej drogi zawodowej. Budżet projektu: 689 490 PLN. Grupa docelowa: 500 uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych

4 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne i Astronomiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego – II EDYCJA Lider: Departament Edukacji i Sportu Kontynuacja wsparcia w ramach I edycji poszerzona o komponent astronomiczny komplementarny z projektem RPO WK-P w ramach którego wybudowano Astrobazy Przewidywany czas realizacji: do 09.2013. Budżet projektu: 1 000 000,00 zł. Grupa docelowa: 800 uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych oraz ponadgimnazjalnych.

5 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Podnoszenie osiągnięć uczniów szkół podstawowych województwa kujawsko- pomorskiego projekt systemowy – Poddziałanie 9.1.2 Lider: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Bydgoszczy Budżet projektu: 5 086 266 PLN. Okres realizacji: 03.2010 – 03.2011 Beneficjenci: 225 szkół podstawowych z Województwa Kujawsko-Pomorskiego Projekt zakończony Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

6 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Klucz do uczenia – program wsparcia kujawsko-pomorskich nauczycieli - Działanie 9.4 POKL Lider: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Okres realizacji: 01.2010 – 12.2011 Budżet projektu: 8 511 007,42 PLN Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

7 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego 3339 osób objętych wsparciem: nauczycieli, pedagogów szkolnych, dyrektorów szkół i placówek oświatowych, kadry zarządzającej systemem oświaty, pracowników administracji oświatowej. Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

8 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko – pomorskim – projekt systemowy w ramach działania 9.2 Priorytet IX POKL - PILOTAŻ Lider projektu: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli we Włocławku Wartość: 7 000 058 zł Okres realizacji: 01.07.2010 – 30.09.2013 Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

9 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego W projekcie bierze udział 15 szkół zawodowych Branże: budownictwo, handel, hotelarstwo, mechanika. Rodzaje działań przewidziane w projekcie: zajęcia praktycznej nauki zawodu w ckp-ach, wizyty studyjne w nowoczesnych firmach branżowych, zajęcia z języka obcego zawodowego, praktyki u pracodawców, zajęcia z doradcą zawodowym. Beneficjenci: 3160 uczniów biorących udział w różnych formach Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

10 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Bliżej świata od konkretu do abstrakcji - projekt konkursowy – grant Ministerstwa Edukacji Narodowej; poddziałanie 3.3.4 Lider: Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy nr 1 w Bydgoszczy Budżet projektu: 1.503.444,00 PLN Okres realizacji: 10.2009 – 12.2011 Beneficjenci: 55 uczniów niepełnosprawnych Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

11 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego CEL PROJEKTU Opracowanie i wdrożenie programu innowacyjnego Bliżej świata – od konkretu do abstrakcji. Program będzie uwzględniał najnowsze metody diagnozy i terapii ucznia niewidomego i słabo widzącego. Pozwoli to na usprawnienie funkcjonowania dziecka w środowisku przyrodniczym i wyrównanie jego szans w społeczeństwie. Projekt został wyróżniony przez MEN i znalazł się w czwórce dobrych praktyk wykorzystania środków unijnych w oświacie w roku 2010. Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

12 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I-III szkół podstawowych - kluczowy element polityki oświatowej. -realizacja programu nauczania skoncentrowanego na dziecku, jego indywidualnym tempie rozwoju i możliwościach uczenia się -Grupa docelowa: 113 gmin (7 5 % wszystkich JST w regionie); 471 szkół podstawowych 40 615 uczniów klas I-III Wartość : 23 000 000,00 zł Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

13 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Astro-Baza – obserwatoria astronomiczne – projekt konkursowy Działanie 3.1 RPO WK-P Lider: Departament Edukacji i Sportu UM, - Powiat Brodnicki, Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą, Gmina Gniewkowo, Powiat Golubsko- Dobrzyński, Gmina Kruszwica, Powiat Radziejowski, Miasto i Gmina Rypin, Powiat Świecki, Gmina Unisław, Gmina Zławieś Wielka, Powiat Żniński, Powiat Inowrocławski, Gmina Gostycyn. Cel SE WK-P: Poddziałanie 1.4.3 Stworzenie systemu działań mających na celu zainteresowanie uczniów kształceniem w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych 14 w pełni wyposażonych obserwatoriów astronomicznych w regionie – 14 miejsc popularyzacji nauk ścisłych Budżet projektu: ponad 4.191.000,00 zł Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

14 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego E-edukacja – Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna Wdrożenie zintegrowanego systemu informatycznego e-edukacja dla celów dydaktycznych, wychowawczych, administracyjnych w celu wymiany informacji, usprawnienia działań, podniesienia jakości pracy oraz podniesienia poziomu wyników kształcenia i wychowania przez jednostki edukacyjne regionu Elementy systemu: Platforma – zintegrowane środowisko zarządzania informacją w e-edukacji Redakcja – zasób kadrowy integrujący działania systemu e-edukacji Pracownie – rozproszone systemy edukacyjne Tablice interaktywne w klasach I-III – 671 szkół podstawowych otrzymało tablice; Każdy oddział I-III w regionie posiada tablicę interaktywną (2 500 tablic) ! Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

15 Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości edukacji Lider: Kujawsko-Pomorskie Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu Budżet projektu: 12 000 000,00 PLN Okres realizacji: 01.2013 – 06.2015 Beneficjenci Nauczyciele kształcenia zawodowego, nauczania początkowego, klas IV-VI, nauczyciele szkół gimnazjalnych, dyrektorzy szkół, pracownicy JST. Cel: Podniesienie kompetencji zawodowych 2000 osób: nauczycieli, dyrektorów szkół wszystkich szczebli kształcenia, pracowników JST. Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

16 Stypendia Zdolni na start – PO KL Lider: Departament Edukacji i Sportu Budżet projektu: 3 500 000 PLN Okres realizacji: 2008 – 2013 Udzielone stypendia: 1223. Beneficjenci Uczniowie szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych. Cel: Wsparcie stypendialne dla uczniów naszego województwa, dla których sytuacja materialna stanowi barierę w indywidualnym rozwoju edukacyjnym Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

17 Departament Edukacji, Sportu i Turystyki STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Stypendia Krok w przyszłość Lider: Departament Edukacji i Sportu Budżet projektu: 5 900 000 PLN Okres realizacji: 2009 – 2012 Udzielone stypendia: 784 (od 2006 r., w ramach projektów ze ZPORR, potem PO KL); Beneficjenci Uczestnicy studiów doktoranckich. Cel: Postęp naukowy na kierunkach uznanych za szczególnie istotne dla rozwoju województwa

18 Wydział Edukacji LpProgram/projekty realizowane bądź zakończoneBudżet (zł) 1 Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne Dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego 700000 2 Podnoszenie osiągnięć uczniów szkół podstawowych5000000 3 W drodze do sukcesu3000000 4 Klucz do uczenia się8500000 5 Nowa jakość kształcenia zawodowego w województwie kujawsko-pomorskim7000000 6 Bliżej świata od konkretu do abstrakcji1500000 7 Indywidualizacja nauczania23100000 8 Astrobaza Kopernik4000000 9 Regionalne Koła Fizyczne, Matematyczne, Informatyczne i Astronomiczne dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych Województwa Kujawsko-Pomorskiego II edycja 1000000 10 Edukacja regionalna województwa Kujawsko-Pomorskiego400000 11 Baza sportowa. Środki RPO80000000 12 Program rozbudowy bazy – katalog potrzeb i Orliki107000000 13 Profesjonalny nauczyciel gwarancją jakości10500000 14 Szkoła nowych szans i możliwości – podniesienie efektywności w gimnazjach10000000 15 Stypendia – Zdolni na start3500000 16 Stypendia – Krok w przyszłość5900000 17 Rozbudowa Ośrodka dla dzieci niewidomych5500000 18 Termomodernizacja10000000 19 Promocja Astrobaz500000 E-edukacja ?50 000 000 Razem 337 100 000

19 Innowacyjna edukacja (bardzo) dobra praktyka

20 Innowacyjna Edukacja Środowiskowe Centra Popularyzacji Nauki I Technologii Regionalny System Astrobaz Kujawsko-Pomorska Platforma Edukacyjna

21 Astro-Baza – obserwatoria astronomiczne – projekt konkursowy Działanie 3.1 RPO WK-P Lider: Departament Edukacji i Sportu UM, - Powiat Brodnicki, Miasto i Gmina Dobrzyń n. Wisłą, Gmina Gniewkowo, Powiat Golubsko- Dobrzyński, Gmina Kruszwica, Powiat Radziejowski, Miasto i Gmina Rypin, Powiat Świecki, Gmina Unisław, Gmina Zławieś Wielka, Powiat Żniński, Powiat Inowrocławski, Gmina Gostycyn. Cel SE WK-P: Poddziałanie 1.4.3 Stworzenie systemu działań mających na celu zainteresowanie uczniów kształceniem w zakresie przedmiotów matematycznych, przyrodniczych i technicznych 14 w pełni wyposażonych obserwatoriów astronomicznych w regionie – 14 miejsc popularyzacji nauk ścisłych Budżet projektu: ponad 4.191.000,00 zł STRATEGIA EDUKACJI WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

22

23 Regionalny System Astrobaz Zgodnie z Par. 2 Porozumienia z GMINAMI Województwo odpowiada za: opracowywanie programów merytoryczno-obserwacyjnych realizowanych w ramach projektu Astro-Baza; szkolenie lokalnych koordynatorów projektu Astro-Baza; prowadzenie opieki merytorycznej nad działaniami lokalnych koordynatorów projektu; prowadzenie nadzoru merytorycznego nad realizacją zadań stawianych lokalnym koordynatorom; pozyskiwanie środków finansowych na działalność bieżącą w ramach projektu Astro-Baza".

24 Astrobaza funkcje Zajęcia lekcyjne- oprogramowanie umożliwiające przekazanie obrazu z teleskopu na tablicę interaktywną w klasie Zajęcia pozalekcyjne - koła zainteresowań dla uczniów Obiekt turystyczny – współpraca z KPOT Funkcja naukowo-badawcza - studenci, doktoranci realizujący (także z uczniami) projekty będące częścią ich pracy naukowo-badawczej

25 cykliczne szkolenia nauczycieli (animatorów) prowadzących zajęcia w astrobazach w Centrum Edukacji Nauczycieli w Toruniu doktoranci - stypendyści Marszałka Województwa realizują projekty badawcze z uczniami w astrobazie - zmiana regulaminu przyznawania tego stypendium astronomiczne studia podyplomowe dla nauczycieli Astrofestiwal 2013 – ZAPRASZAMY ! Przyszłość Astrobaz

26 Wprowadzimy uczniów i studentów w świat profesjonalnej astronomii i astrofizyki Współpraca z NASA Będziemy Pionierami w realizacji Międzynarodowych Programów: Galaxy ZOO – stworzenie trójwymiarowej mapy milionów galaktyk i kwazarów Moon Zoo – charakterystyka kraterów na księżycu Odkrywcy planet – poszukiwanie planet poza Układem Słonecznym ASAS – monitorowanie jasności wielu milionów gwiazd Budowanie polskiej mapy MARSA Partnerzy: NASA AMES, ESA, Uniwersytety Oxford, Yale, Mars Society

27


Pobierz ppt "Strategia Edukacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego 8 września 2008 r. – przyjęcie wieloletniego wojewódzkiego programu pn. Strategia Edukacji Województwa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google