Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Serdecznie witamy w Gersheim

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Serdecznie witamy w Gersheim"— Zapis prezentacji:

1 Serdecznie witamy w Gersheim
Jerzy Węgrzynowski 1

2 Ośrodek Ekologiczny „Spohns Haus” powstał w 2004 w Gersheim.
Gersheim jest małą miejscowością, położoną na granicy niemiecko- francuskiej. 2

3 Gersheim Gersheim leży w Bliesgau, w powiecie Saarpfalz-Kreis.
W miejscowości mieszka około 1300 mieszkańców. 3

4 Bliesgau Bliesgau jest regionem w Kraju Saary położonym nad rzeką Blies, prawobrzeżnym dopływem rzeki Saara. 26 maja 2009 Bliesgau został uznany przez UNESCO jako Rezerwat Biosfery. Wszystkie leżące w Bliesgau gminy poparły tę decyzję jednogłośnie. 4

5 Nasi goście przyjeżdżają jednak z całej Europy.
Rola Spohns Haus Spohns Haus jest najważnieszą instytucją zajmująca się edukacją ze zrównoważonego rozwoju wśród dzieci i młodzieży w Kraju Saary . Nasi goście przyjeżdżają jednak z całej Europy. 5

6 Co tak naprawdę robimy? Koncepcja pedagogiczna opiera się na rozpowszechnianiu wiedzy ze zrównoważonego rozwoju. W tym celu rozwijane są koncepcje pedagogiczne i praktyczne oferty dla szkół. Spohns Haus został 5 razy odznaczony przez UNESCO jako modelowy projekt „Dekady Edukacji dla zrównoważonego rozwoju”. 6

7 Edukacja dla zrównoważonego rozwoju
A co to w ogóle jest? 7

8 Definicja „Sustainable development is development that meets the needs of the present without compromising the ability of future generations to meet their own needs” "Zrównoważony rozwój to rozwój, który zaspokaja potrzeby dzisiejszego pokolenia, nie zagrażając możliwości realizacji tych potrzeb przyszłym pokoleniom". Nachhaltig ist eine Entwicklung, die den Bedürfnissen der heutigen Generation entspricht, ohne die Möglichkeiten künftiger Generationen zu gefährden, ihre eigenen Bedürfnisse zu befriedigen " 8

9 Czy sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna?
Cześć Ziemio! Jak się czujesz? Ach wiesz, cierpię z powodu Homo sapiens! Nie martw się, to już nie będzie trwało długo!

10 Czy sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna?
Ekologiczne skutki zmian powstałych w wyniku działalności człowieka Efekt cieplarniany Topnienie pokrywy lodowej Podwyższenie poziomu wody Putynnienie Anomalie pogodowe Skażenie gleb 10

11 Czy sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna?
Zmniejszenie zasobów pitnej wody Rolnictwo (70%) Przemysł (20%) Gospodarstwa domowe (10%) Skutki: Brak wody, Woda staje się luksusem, choroby, wojny o zasoby wodne 11

12 Czy sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna?
Wycinka lasów Rolnictwo (uprawa soi) Przemysł (papier, meble) Skutki: degradacja ekosystemów, wyniszczenie wielu gatunków roślin i zwierząt 12

13 Czy sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna?
Wzrost liczby ludności na świecie 13

14 Czy sytuacja jest rzeczywiście dramatyczna?
Ekonomiczne i społeczne skutki - zubożenie - nierówny dostęp do edukacji i służby zdrowia - nierówny dostęp do żywności i zasobów naturalnych - wyzysk i nowe niewolnictwo w pracy (plantacje, fabryki) 14

15 (politycy, biznesmeni, mieszkańcy wysoko rozwiniętych krajów)
Kto jest temu winien? MY!!! (politycy, biznesmeni, mieszkańcy wysoko rozwiniętych krajów) 15

16 Historia lubi się powtarzać...
16

17 Zrównoważony rozwój jedynym rozwiązaniem dla przyszłości...
Zrównoważony rozwój łączy w sobie rozwój gospodarczy ze sprawiedliwością społeczną i ochroną środowiska. Przekazuje wiedzę na temat zrównoważonego planowania i działania. MYŚL GLOBALNIE, DZIAŁAJ LOKALNIE! 17

18 Historia dyskursu na temat zrównoważonego rozwoju
1972 1987 1992 1997 2000 2002 Club of Rome: „Granice wzrostu“ Komisja Brundtland: „Sustainability“ Szczyt Ziemi w Rio de Janeiro: „Agenda 21“ wystąpienie Severn Suzukis Szczyt Klimatyczny w Kyoto: „Protokół z Kyoto“ Szczyt Milenijny w Nowym Yorku: „Cele milenijne“ Szczyt ONZ w Johannesburgu, „Dekada Edukacji dla zrównoważonego rozwoju“ ( )

19 Tematy EZR

20 Bloki tematyczne Ochrona klimatu (zużycie energii, śmieci...)
Energia (energia atomowa, odnawialne źródła energii...) Żywność (soja z Brazylii, Pomidory z Hiszpanii...) Konsumpcja (komórki, jeansy, produkty fair- trade...) Woda (jezioro Aralskie, okoń z jeziora Wiktorii...) Różnorodność przyrodnicza (biosfera, lasy tropikalne...) Mobilność (krytyczna analiza własnej mobilności, mobilność zrównoważona) 20

21 Spodnie jeansowe 21

22 Spodnie jeansowe 1. Ile kilometrów pokonuje średnio jedna para spodni jeansowych, zanim kupimy ją w sklepie w Europie? 2. Jakie negatywne skutki ma produkcja spodni jeansowych na systemy ekologiczne? 3. Jakie negatywne skutki ma produkcja spodni jeansowych dla pracowników? 4. Co składa się na cenę spodni jeansowych? Wpisz swoje przypuszczenia! 22

23 Co mam(y) wspólnego z wycinką lasów tropikalnych?
Brazylia jest jednym z najbardziej zasobnych w żyzne gleby krajów świata i zarazem największym eksporterem soi na świecie. Mimo to prawie jedna czwarta ludności cierpi z powodu głodu. Ze sprzedaży soi profitują tylko wąskie elity. Soja uprawiana jest na ziemiach, na których pierwotnie rosły lasy tropikalne a następnie wysyłana na eksport do Europy, Chin, Japonii. Europa importuje 90% soi jako pokarm dla masowej produkcji zwierząt. 1. Jak duża jest obecnie powierzchnia uprawy soi w Brazylii? Proszę porównać ją z powierzchnią Polski? 2. Czy nasza konsumpcja mięsa ma coś wspólnego z uprawą soi w Brazylii? 3. Co może uczynić każdy z nas, aby zmniejszyć wycinkę lasów amazońskich? 23

24 NASZE ŚRODKI TRANSPORTU
Mobilność NASZE ŚRODKI TRANSPORTU Zadanie 1: Znajdź możliwie wiele zalet i wad następujących środków transportu: Grupa 1: rower, autobus, metro, tramwaj Gruppe 2: samochód, pociąg, samolot, statek Zadanie 2: Który środek lokomocji byłby sensowny przy wyszczególnionych na dole mobilnościach. Zdecyducje, uwzględniając przy Waszym wyborze nie tylko aspekt czasowy, ale także zanieczyszczenie środowiska. 24

25 Warsztaty przyszłości Wywiady i zwiedzanie pozaszkolnych miejsc nauki
Metody EZR Nauka na stacjach SOL Metoda projektów Service Learning Warsztaty przyszłości Gry symulacyjne Wywiady i zwiedzanie pozaszkolnych miejsc nauki Pedagogika przeżyć Wspólne zadania podczas trwania projektu (segregacja śmieci, dyżury w kuchnii itd.) 25

26 Co chcemy osiągnąć? Czy mamy stać sią ascetami?
Nie! Powinniśmy jedynie przemyśleć nasze nawyki konsumpcyjne. Zadaniem EZR jest: nauczenie działania i podejmowania decyzji zarówno w pojedynkę jak i w grupie (Gestaltungskompetenz) 26

27 „Wzrost gospodarczy“ w kuchnii...
27

28 „Wzrost gospodarczy“ w kuchnii...
28

29 Rezultat 29

30 Dziękuję za Państwa uwagę!
30


Pobierz ppt "Serdecznie witamy w Gersheim"

Podobne prezentacje


Reklamy Google