Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1) diagnostyczna – polegająca na zgromadzeniu informacji wyjściowych o wewnętrznych i zewnętrznych warunkach działania placówki 2) twórcza – związana.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1) diagnostyczna – polegająca na zgromadzeniu informacji wyjściowych o wewnętrznych i zewnętrznych warunkach działania placówki 2) twórcza – związana."— Zapis prezentacji:

1

2 1) diagnostyczna – polegająca na zgromadzeniu informacji wyjściowych o wewnętrznych i zewnętrznych warunkach działania placówki 2) twórcza – związana z kreowaniem wizji i misji placówki

3 projektowa – będąca precyzyjnym zapisaniem wizji i misji, wynikających z nich celów ( priorytetów, kierunków rozwoju) na 3-5 lat, opracowaniem szczegółowych planów zadań służących realizacji celów oraz zaprojektowaniem sposobu monitoringu i ewaluacji programu rozwoju

4 W fazie diagnostycznej: - uczestniczą wszyscy klienci placówki ( nauczyciele, rodzice, uczniowie, pracownicy administracji i obsługi) W fazie projektowej: - Uczestniczy tylko zespół układający zaproponowane pomysły na sposób zoperacjonalizowany, - Ewentualnie, w przypadku małej szkoły,j edna osoba

5

6 zapoznanie wszystkich z informacjami niezbędnymi do planowania pozwoli uzmysłowić konieczność określonych zmian jakie mamy zamiar wprowadzić klienci placówki uzyskają możliwość włączenia się w proces kreowania zmian, w których wdrażaniu będą osobiście uczestniczyć (dzięki temu staną się bardziej pozytywnie do nich nastawieni i przejawią mniejszy opór lub obawy wobec tych zmian)

7

8 jest to plan planów określający na 3 do 5 lat kierunki jej doskonalenia jest zwięzły a przez to łatwy do zapamiętania i zrozumiały Jest podstawą dla innych planów opracowywanych w placówce odnosi się do różnych obszarów funkcjonowania placówki ale przede wszystkim do zadań dydaktyczno – opiekuńczo - wychowawczych

9 ogólnej – zawierającej wizję, misję i wynikające z nich cele, na okres 3 do 5 lat szczegółowej – obejmującej szczegółowe plany zadań służące realizacji poszczególnych celów. Zwykle są nimi:

10 program wychowawczy szkolny zestaw programów nauczania plan badania kompetencji określonych grup uczniów harmonogram ewaluacji wewnętrznej w placówce indywidualne plany rozwoju pracowników plan WDN plan nadzoru pedagogicznego plan pracy samorządu szkolnego

11 plan pracy rady szkoły czy rady rodziców plan finansowy placówki plan remontów harmonogram imprez szkolnych harmonogram spotkań z rodzicami kalendarz monitoringu kierowniczego oraz arkusz organizacyjny placówki

12 Zebranie w jedną całość wcześniej podanych programów, planów czy harmonogramów ułatwia: 1) osiągnięcie spójności pomiędzy poszczególnymi dokumentami 2) zapoznanie się ze wszystkimi istotnymi dokumentami jakie istnieją w placówce 3) nanoszenie korekt i harmonizowanie działań podanych w różnych dokumentach

13 uspołecznienie procesu planowania opracowanie programu rozwoju w wyniku trwającego kilka miesięcy procesu planowania traktowanie procesu planowania jako procesu ciągłego, trwale wpisanego w organizację pracy placówki oświatowej harmonijne powiązanie planowania rozwoju i planowania bieżącego (spójne plany długo i krótko terminowe)

14 cele i zadania w programie są odpowiedzią na wyzwania wobec których staje placówka dotyczą wszystkich istotnych dziedzin jej funkcjonowania są wykonalne w zaplanowanym czasie wynika z nich rozwój placówki czyli pozytywna ocena społeczna zachodzących zmian

15 pośpiech w planowaniu…. brak wiedzy o wyzwaniach przyszłości płynących z otoczenia negatywne nastawienie nauczycieli i pracowników placówki do planowanej przyszłości brak wprawy w planowaniu rozwoju jako działania. Brak myślenia kategoriami przyszłości

16 reforma systemu edukacji inicjatywy lokalne mające na celu stworzenie czytelnej polityki oświatowej zrozumienie problemów oświatowych przez władze gminne i lokalne środowisko sytuacja demograficzna znana z kilkuletnim wyprzedzeniem świadomość pracowników –los placówki leży w ich rękach

17 poprzez wzajemne oddziaływanie programu rozwoju placówki i dążeń zawodowych nauczycieli włączenie całego grona pedagogicznego do opracowania planu rozwoju placówki aby każdy miał szansę przedstawić swoje pomysły, oczekiwania itp.

18 prorozwojowe nastawienie nauczycieli do tego aby ich indywidualne plany rozwoju zawodowego służyły urzeczywistnieniu programu rozwoju placówki. Aby były z nim spójne i z niego wynikały PROGRAM ROZWOJU PLACÓWKI INDYWIDUALNE PLANY ROZWOJU NAUCZYCIELI


Pobierz ppt "1) diagnostyczna – polegająca na zgromadzeniu informacji wyjściowych o wewnętrznych i zewnętrznych warunkach działania placówki 2) twórcza – związana."

Podobne prezentacje


Reklamy Google