Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FREPA.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FREPA."— Zapis prezentacji:

1 FREPA

2 System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur
FREPA A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur Narzędzie proponowane przez Radę Europy Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu

3 Różnojęzyczna mysz

4 Różnojęzyczna mysz

5 Oczywiście! Szukaliśmy podobieństw między językami!
Różnojęzyczna mysz W jaki sposób udało się rozwiązać zadanie? Zastanówmy się wspólnie… Oczywiście! Szukaliśmy podobieństw między językami!

6 Związek z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego
Człowiek nabywa jeden rodzaj kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej zawierający w sobie wspólny repertuar wszystkich umiejętności językowych

7 Trzeba wybudować "mosty" między językami/kulturami.
Nauczanie języka powinno polegać na wskazywaniu uczniom powiązań między poszczególnymi językami, których właśnie się uczy lub które już zna. Trzeba wybudować "mosty" między językami/kulturami. Pardon? Do you speak English?

8 Pluralistyczne podejścia do języków i kultur
1. Otwarcie na języki 2. Zintegrowana dydaktyka 3. Interkomprehensja między językami pokrewnymi 4. Podejścia różnokulturowe

9 Praktyczne narzędzia pluralistycznego podejścia – deskryptory odnoszące się do:
wiedzy (zielony) umiejętności (niebieski) postawy (pomarańczowy)

10 Rzut oka na stronę FREPA - carap.ecml.at
deskryptory konspekty

11 carap.ecml.at Znajdziemy tu gotowe, szczegółowe konspekty lekcji
Materiały do nauczania wspierające pluralistyczne podejście do nauczania carap.ecml.at Znajdziemy tu gotowe, szczegółowe konspekty lekcji

12 FREPA opisuje szczegółowo wiedzę, postawy i umiejętności, które odpowiadają całościowej edukacji językowej oraz które przenikają się i wpływają na siebie nawzajem. FREPA uzupełnia Europejski System Opisu Kształcenia Językowego. FREPA Jest zbiorem gotowych konspektów do wykorzystania na lekcjach

13 Uczenie się podstaw japońskiego przez frankofona
Psycholingwiści zgadzają się co do istnienia JEDNEGO systemu (koncepcja ta zwana jest "holistyczną" koncepcją kompetencji różnojęzycznej) nawet jeśli pojawiają się pewne nieporozumienia, mniej lub bardziej znaczące, odnośnie "pojedynczych systemów" wewnątrz tej jednej całościowej kompetencji. Przykład Uczenie się podstaw japońskiego przez frankofona znającego język niemiecki.

14 V V V desu sensei watashi wa です せんせい わたし は bin Lehrer ich enseignant
Japończyk V jestem nauczycielem ja desu sensei watashi wa です せんせい わたし は V bin Lehrer ich Niemiec (dass) V enseignant suis je Francuz

15 Przyjrzyj się tytułowi „Czerwonego Kapturka” po polsku i po francusku.
Otwarcie na języki Przyjrzyj się tytułowi „Czerwonego Kapturka” po polsku i po francusku. Czerwony Kapturek Le petit chaperon rouge Podzielmy teraz polski i francuski tytuł Czerwony Kapturek na wyrazy. czerwony kapturek petit le rouge chaperon To nie koniec! Zauważ, że czasem wyrazy można podzielić na jeszcze mniejsze części, które również coś znaczą. Tak jest w języku polskim, gdzie końcówka –ek oznacza zdrobnienie czyli „mały kaptur”: ek kaptur

16 Otwarcie na języki

17 Zintegrowana dydaktyka językowa
Pomaga uczniom w znajdowaniu powiązań między wszystkimi językami nauczanymi w trakcie edukacji w szkole (co dotyczy również języka/języków, w jakim odbywa się edukacja). Pozwala na wdrożenie podstawowej zasady uczenia się: wykorzystywanie tego co znane, aby poznać nieznane. Opieranie się na znajomości języka, w którym odbywa się edukacja, aby pozać pierwszy język obcy, a następnie wykorzystywanie tych dwóch znanych już języków przy uczeniu sie kolejnego języka obcego, itd. ... nie zapominając jednak, że każdy nowy język, może pomóc lepiej zrozumieć języki, znane już wcześniej.

18 Interkomprehensja Uczenie się języków z tej samej rodziny

19 Przykład: czasowniki modalne w języku angielskim i niemieckim
Dla tych, co znają język angielski i zaczynają uczyć się niemieckiego

20 Porównajcie swój język z językiem angielskim i niemieckim.
Porównajcie w tych dwóch językach zdania z czasownikami modalnymi oraz bez czasowników modalnych. Przetłumaczcie je na wasz język. Porównajcie swój język z językiem angielskim i niemieckim. 1. Czy w waszym języku istnieją czasowniki modalne? 2.Czy stosuje się czasowniki modalne z bezokolicznikiem? 3.Czy w waszym języku stosuje się konstrukcję Czasownik + zu/lub/to + Czasownik? 4….

21 Gdzie jest czasownik modalny. Gdzie jest czasownik
Gdzie jest czasownik modalny? Gdzie jest czasownik? Napiszcie zdania 3 jak zrobiono to dla 1 i 2. Sformułujcie regułę dotyczącą tworzenia zdań z czasownikami modalnymi w języku niemieckim. Napiszcie słowa w odpowiedniej kolejności.

22 Przykład 2: rozpoznawanie odpowiadających sobie fonemów
Podstawowa zasada uczenia się Przykład 2: rozpoznawanie odpowiadających sobie fonemów w językach angielskim i niemieckim

23 (German after English)
CAKE CAKE HAVE CARD HOPE (German after English) CAT HUNDRED COMB MAKE COME OPEN COOK OVER DOOR POUND DRINK SEVEN EAT SHIP GIVE SPEAK

24 formułowania i wdrażania celów nauczania w dziedzinach związancyh
FREPA przyczynia się do opisania i praktycznego stosowania kompetencji różnojęzycznych oraz międzykulturowych , jak również kompetencji ułatwiających uczenie się języków formułowania i wdrażania celów nauczania w dziedzinach związancyh z różnojęzycznością i międzykulturowością integrowania w nauczaniu działań służących promowaniu różnojęzyczności i uczeniu się międzykulturowości ustalenia i stosowania regularnie oraz w usystematyzowany sposób związki, a także podobienstwa miedzy językami obcymi (nauczanymi w szkole) oraz między tymi językami i językami szkoły zintegrowania i dowartościowania repertuaru językowego ucznia - migranta lub reemigranta

25 Nauczycielu, co Ty o tym myślisz ?

26 FREPA dla Polski ?

27 Dziękuję


Pobierz ppt "FREPA."

Podobne prezentacje


Reklamy Google