Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

FREPA. System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur FREPA A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures Narzędzie.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "FREPA. System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur FREPA A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures Narzędzie."— Zapis prezentacji:

1 FREPA

2 System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur FREPA A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures Narzędzie proponowane przez Radę Europy Europejskie Centrum Języków Nowożytnych w Grazu www.ecml.at

3 Różnojęzyczna mysz

4

5 W jaki sposób udało się rozwiązać zadanie? Zastanówmy się wspólnie… Różnojęzyczna mysz Oczywiście! Szukaliśmy podobieństw między językami!

6 Związek z Europejskim systemem opisu kształcenia językowego Człowiek nabywa jeden rodzaj kompetencji różnojęzycznej i różnokulturowej zawierający w sobie wspólny repertuar wszystkich umiejętności językowych

7 Nauczanie języka powinno polegać na wskazywaniu uczniom powiązań między poszczególnymi językami, których właśnie się uczy lub które już zna. Trzeba wybudować "mosty" między językami/kulturami. Do you speak English? Pardon?

8 1. Otwarcie na języki 2. Zintegrowana dydaktyka 3. Interkomprehensja między językami pokrewnymi 4. Podejścia różnokulturowe Pluralistyczne podejścia do języków i kultur

9 Praktyczne narzędzia pluralistycznego podejścia – deskryptory odnoszące się do: wiedzy (zielony) umiejętności (niebieski) postawy (pomarańczowy)

10 Rzut oka na stronę FREPA - carap.ecml.atcarap.ecml.at deskryptorykonspekty

11 Materiały do nauczania wspierające pluralistyczne podejście do nauczania Znajdziemy tu gotowe, szczegółowe konspekty lekcji carap.ecml.at

12 FREPA opisuje szczegółowo wiedzę, postawy i umiejętności, które odpowiadają całościowej edukacji językowej oraz które przenikają się i wpływają na siebie nawzajem. FREPA Jest zbiorem gotowych konspektów do wykorzystania na lekcjach FREPA uzupełnia Europejski System Opisu Kształcenia Językowego.

13 Psycholingwiści zgadzają się co do istnienia JEDNEGO systemu (koncepcja ta zwana jest "holistyczną" koncepcją kompetencji różnojęzycznej) nawet jeśli pojawiają się pewne nieporozumienia, mniej lub bardziej znaczące, odnośnie "pojedynczych systemów" wewnątrz tej jednej całościowej kompetencji. Uczenie się podstaw japońskiego przez frankofona znającego język niemiecki. Przykład

14 V binLehrerich Niemiec (dass) V enseignantsuisje Francuz Japończyk V jestemnauczycielemja desusenseiwatashi wa

15 Przyjrzyj się tytułowi Czerwonego Kapturka po polsku i po francusku. Czerwony Kapturek Le petit chaperon rouge Podzielmy teraz polski i francuski tytuł Czerwony Kapturek na wyrazy. czerwonykapturek petitle rouge chaperon To nie koniec! Zauważ, że czasem wyrazy można podzielić na jeszcze mniejsze części, które również coś znaczą. Tak jest w języku polskim, gdzie końcówka –ek oznacza zdrobnienie czyli mały kaptur: ek kaptur Otwarcie na języki

16

17 Zintegrowana dydaktyka językowa Pomaga uczniom w znajdowaniu powiązań między wszystkimi językami nauczanymi w trakcie edukacji w szkole (co dotyczy również języka/języków, w jakim odbywa się edukacja). Pozwala na wdrożenie podstawowej zasady uczenia się: wykorzystywanie tego co znane, aby poznać nieznane. Opieranie się na znajomości języka, w którym odbywa się edukacja, aby pozać pierwszy język obcy, a następnie wykorzystywanie tych dwóch znanych już języków przy uczeniu sie kolejnego języka obcego, itd.... nie zapominając jednak, że każdy nowy język, może pomóc lepiej zrozumieć języki, znane już wcześniej.

18 Interkomprehensja Uczenie się języków z tej samej rodziny

19 Dla tych, co znają język angielski i zaczynają uczyć się niemieckiego Przykład: czasowniki modalne w języku angielskim i niemieckim

20 Porównajcie w tych dwóch językach zdania z czasownikami modalnymi oraz bez czasowników modalnych. Przetłumaczcie je na wasz język. Porównajcie swój język z językiem angielskim i niemieckim. 1. Czy w waszym języku istnieją czasowniki modalne? 2.Czy stosuje się czasowniki modalne z bezokolicznikiem? 3.Czy w waszym języku stosuje się konstrukcję Czasownik + zu/lub/to + Czasownik? 4….

21 Napiszcie słowa w odpowiedniej kolejności. Gdzie jest czasownik modalny? Gdzie jest czasownik? Napiszcie zdania 3 jak zrobiono to dla 1 i 2. Sformułujcie regułę dotyczącą tworzenia zdań z czasownikami modalnymi w języku niemieckim.

22 Podstawowa zasada uczenia się Przykład 2: rozpoznawanie odpowiadających sobie fonemów w językach angielskim i niemieckim

23 23 (German after English) CAKE CARD CAT COMB COME COOK DOOR DRINK EAT GIVE HAVE HOPE HUNDRED MAKE OPEN OVER POUND SEVEN SHIP … SPEAK

24 FREPA przyczynia się do opisania i praktycznego stosowania kompetencji różnojęzycznych oraz międzykulturowych, jak również kompetencji ułatwiających uczenie się języków formułowania i wdrażania celów nauczania w dziedzinach związancyh z różnojęzycznością i międzykulturowością integrowania w nauczaniu działań służących promowaniu różnojęzyczności i uczeniu się międzykulturowości ustalenia i stosowania regularnie oraz w usystematyzowany sposób związki, a także podobienstwa miedzy językami obcymi (nauczanymi w szkole) oraz między tymi językami i językami szkoły zintegrowania i dowartościowania repertuaru językowego ucznia - migranta lub reemigranta

25 Nauczycielu, co Ty o tym myślisz ?

26 FREPA dla Polski ?

27 Dziękuję


Pobierz ppt "FREPA. System opisu pluralistycznych podejść do języków i kultur FREPA A Framework of Reference for Pluralistic Approaches to Languages and Cultures Narzędzie."

Podobne prezentacje


Reklamy Google