Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy."— Zapis prezentacji:

1 Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy.
Ada Kowalczyk PG 5 Opiekun: Małgorzata Czuczwara

2 Bezrobocie Bezrobocie - zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobotnym (w rozumieniu Urzędu Pracy) jest osoba, która: - ukończyła 18 lat, a nie przekroczyła wieku emerytalnego, - nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia, - jest zameldowana lub przebywa legalnie w Polsce. Długotrwałe bezrobocie – pozostawanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Przyczynami bezrobocia są m.in.: - brak kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, - brak miejsc pracy, - nieumiejętność poszukiwania pracy.

3 Stopa bezrobocia na Opolszczyźnie
Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby osób aktywnych zawodowo (pracujących lub szukających pracy) wyrażony w procentach. W grudniu 2013 w województwie opolskim stopa bezrobocia wynosiła ok. 14,3%, a w Opolu 13,8%

4 Struktura bezrobocia w woj. opolskim
KATEGORIA STYCZEŃ 2014 liczba STYCZEŃ % KOBIETY 28 120 51,2 MIESZKAŃCY WSI 25 178 45,8 BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU 47 064 85,6 MŁODZIEŻ W WIEKU DO 25 LAT 9 888 18,0 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI 28 122 BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA 14 892 27,1

5 Poszukiwanie pracy Podstawowym samodzielnym działaniem jest przegląd ofert pracy w mediach oraz rozmowy ze znajomymi o swojej sytuacji zawodowej. Przy mało efektywnym poszukiwaniu pracy na własną rękę, warto zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy lub zgłosić swoją aplikację w innych instytucjach rynku pracy, aby skorzystać z fachowej pomocy.

6 Instytucje rynku pracy
Instytucje rynku pracy to: - publiczne służby zatrudnienia (m.in. PUP), - Ochotnicze Hufce Pracy (dedykowane młodzieży i bezrobotnym do 25 roku życia), - agencje zatrudnienia (niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy w kraju i za granicą oraz pracy tymczasowej), - instytucje szkoleniowe, - instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.

7 Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy
Urząd pracy – instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. PUP pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy oraz wypłaca zasiłek przez okres 6 miesięcy.

8 Instrumenty aktywizacji zawodowej
Staże (efektywność 56%), Szkolenia i przygotowanie zawodowe (efektywność 47,5%), Prace społecznie użyteczne i interwencyjne, Przyznanie środków „na start” (rozpoczęcie działalności gospodarczej).

9 Spółdzielnie socjalne
W województwie opolskim tworzone są spółdzielnie socjalne dzięki którym osoby bezrobotne mogą nauczyć się prowadzenia własnych firm i funkcjonowania na rynku pracy. Projekt finansowany jest z Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10 Alternatywne formy poszukiwania pracy
Rejestracja profilu na portalach społecznościowych, specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych, np. LinkedIn, GoldenLine. Zgłoszenie się do Biura Karier, które najczęściej organizowane są przy uczelniach wyższych.

11 Podsumowanie Po utracie pracy i problemach ze znalezieniem nowej oferty należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby skorzystać z szerokiej gamy instrumentów aktywizacji zawodowej. Warto aplikować do różnych instytucji rynku pracy oraz tworzyć profile na specjalistycznych portalach internetowych, aby umożliwić potencjalnym pracodawcom znalezienie naszej kandydatury.

12 Dziękuję za uwagę.

13 Bibliografia E. Kwiatkowski – Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2002 Informacja o sytuacji na rynku pracy według stanu na dzień 31 stycznia Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2011 roku. Dla sejmiku województwa opolskiego, WUP Opole 2012. Poziom życia mieszkańców w województwie opolskim, sytuacja rodzin, pomoc bezrobotnym i osobom wykluczonym, niwelowanie skutków dysfunkcji społecznych. Regionalny ośrodek polityki społecznej w Opolu. Opole 2012.


Pobierz ppt "Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google