Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ada Kowalczyk PG 5 Opiekun: Małgorzata Czuczwara Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ada Kowalczyk PG 5 Opiekun: Małgorzata Czuczwara Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy."— Zapis prezentacji:

1 Ada Kowalczyk PG 5 Opiekun: Małgorzata Czuczwara Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy.

2 Bezrobocie Bezrobocie Bezrobocie - zjawisko społeczne polegające na tym, że część ludzi zdolnych do pracy i deklarujących chęć jej podjęcia nie znajduje zatrudnienia. Bezrobotnym Bezrobotnym (w rozumieniu Urzędu Pracy) jest osoba, która: - ukończyła 18 lat, a nie przekroczyła wieku emerytalnego, - nie uczy się na żadnym szczeblu kształcenia, - jest zameldowana lub przebywa legalnie w Polsce. Długotrwałe bezrobocie Długotrwałe bezrobocie – pozostawanie bez pracy przez okres co najmniej 12 miesięcy, w ciągu ostatnich 24 miesięcy. Przyczynami bezrobocia Przyczynami bezrobocia są m.in.: - brak kwalifikacji lub doświadczenia zawodowego, - brak miejsc pracy, - nieumiejętność poszukiwania pracy.

3 Stopa bezrobocia na Opolszczyźnie Stopa bezrobocia to stosunek liczby bezrobotnych zarejestrowanych do liczby osób aktywnych zawodowo (pracujących lub szukających pracy) wyrażony w procentach. W grudniu 2013 w województwie opolskim stopa bezrobocia wynosiła ok. 14,3%, a w Opolu 13,8%

4 Struktura bezrobocia w woj. opolskim KATEGORIASTYCZEŃ 2014 liczba STYCZEŃ 2014 % KOBIETY28 12051,2 MIESZKAŃCY WSI25 17845,8 BEZROBOTNI BEZ PRAWA DO ZASIŁKU 47 06485,6 MŁODZIEŻ W WIEKU DO 25 LAT 9 88818,0 DŁUGOTRWALE BEZROBOTNI 28 12251,2 BEZROBOTNI POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA 14 89227,1

5 Poszukiwanie pracy Podstawowym samodzielnym działaniem jest przegląd ofert pracy w mediach oraz rozmowy ze znajomymi o swojej sytuacji zawodowej. Przy mało efektywnym poszukiwaniu pracy na własną rękę, warto zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy lub zgłosić swoją aplikację w innych instytucjach rynku pracy, aby skorzystać z fachowej pomocy.

6 Instytucje rynku pracy Instytucje rynku pracy Instytucje rynku pracy to: - - - - - - publiczne służby zatrudnienia (m.in. PUP), - Ochotnicze Hufce Pracy (dedykowane młodzieży i bezrobotnym do 25 roku życia), - agencje zatrudnienia (niepubliczne jednostki organizacyjne świadczące usługi w zakresie pośrednictwa pracy w kraju i za granicą oraz pracy tymczasowej), - instytucje szkoleniowe, - instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego.

7 Wojewódzki i Powiatowy Urząd Pracy Urząd pracy – instytucja zajmująca się badaniem i analizowaniem rynku pracy, udzielaniem informacji osobom bezrobotnym oraz zajmująca się pośrednictwem zawodowym dla osób poszukujących pracy. PUP pomaga bezrobotnym w znalezieniu pracy oraz wypłaca zasiłek przez okres 6 miesięcy.

8 Instrumenty aktywizacji zawodowej Staże (efektywność 56%), Szkolenia i przygotowanie zawodowe (efektywność 47,5%), Prace społecznie użyteczne i interwencyjne, Przyznanie środków na start (rozpoczęcie działalności gospodarczej).

9 Spółdzielnie socjalne W województwie opolskim tworzone są spółdzielnie socjalne dzięki którym osoby bezrobotne mogą nauczyć się prowadzenia własnych firm i funkcjonowania na rynku pracy. Projekt finansowany jest z Unijnego Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.

10 Alternatywne formy poszukiwania pracy Rejestracja profilu na portalach społecznościowych, specjalizujących się w kontaktach zawodowo-biznesowych, np. LinkedIn, GoldenLine. Zgłoszenie się do Biura Karier, które najczęściej organizowane są przy uczelniach wyższych.

11 Podsumowanie Po utracie pracy i problemach ze znalezieniem nowej oferty należy zarejestrować się w Powiatowym Urzędzie Pracy, aby skorzystać z szerokiej gamy instrumentów aktywizacji zawodowej. Warto aplikować do różnych instytucji rynku pracy oraz tworzyć profile na specjalistycznych portalach internetowych, aby umożliwić potencjalnym pracodawcom znalezienie naszej kandydatury.

12 Dziękuję za uwagę.

13 Bibliografia E. Kwiatkowski – Bezrobocie. Podstawy teoretyczne. PWN, Warszawa 2002 Informacja o sytuacji na rynku pracy według stanu na dzień 31 stycznia 2014. Wojewódzki Urząd Pracy w Opolu Analiza sytuacji na rynku pracy województwa opolskiego w 2011 roku. Dla sejmiku województwa opolskiego, WUP Opole 2012. Poziom życia mieszkańców w województwie opolskim, sytuacja rodzin, pomoc bezrobotnym i osobom wykluczonym, niwelowanie skutków dysfunkcji społecznych. Regionalny ośrodek polityki społecznej w Opolu. Opole 2012. http://www.mpips.gov.pl/praca/instytucje-rynku-pracy/ http://pup.opole.pl


Pobierz ppt "Ada Kowalczyk PG 5 Opiekun: Małgorzata Czuczwara Bezrobocie w moim regionie i województwie. Sposoby poszukiwania pracy."

Podobne prezentacje


Reklamy Google