Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Miejskiego Przedszkola nr14

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Miejskiego Przedszkola nr14"— Zapis prezentacji:

1 Miejskiego Przedszkola nr14
Mam 6 lat III Edycja konkursu „Mam 6-lat” Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr14 im .M. Montessori w Nowym Sączu

2 W Miejskim Przedszkolu nr14 im. M
W Miejskim Przedszkolu nr14 im. M. Montessori w Nowym Sączu działa sześć grup, trzy z nich pracują według pedagogiki M. Montessori, jedna z nich jest również grupą integracyjną oraz trzy grupy zróżnicowane wiekowo. W 2007 roku w czasie obchodów 30-lecia pracy placówki, przedszkole otrzymało imię patronki przedszkola Marii Montessori. Przedszkole otrzymało patronat Polskiego Stowarzyszenia Montessori .

3 Czas do szkoły Rada Rodziców w Miejskim Przedszkolu nr14 im .M. Montessori jako przedstawiciele rodziców dzieci uczęszczających do placówki aktywnie współpracuje z pracownikami oraz partnerami przedszkola. Jako rodzice dzieci w wieku przedszkolnym jesteśmy świadomi znaczenia edukacji przedszkolnej na rozwój i sukcesy naszych dzieci w edukacji szkolnej. Zdajemy sobie sprawę jak ważna będzie adaptacja naszych dzieci do szkoły. Jaki wpływ na ich sukcesy będzie miało osiągnięcie przez nich dojrzałości szkolnej oraz funkcjonowanie w nowej społeczności szkolnej. W prezentacji opisujemy fantastyczne działania przedszkola do którego uczęszczają nasze dzieci, których celem głównym jest przyjazne przejście dziecka przedszkolnego do szkoły. W wielu z tych działań miałyśmy przyjemność uczestniczyć wspólnie z innymi rodzicami. Dołączona do prezentacji praca plastyczna wykonana przez dzieci stanowi jej uzupełnienie.

4 Cel działań: Przyjazne przejście z przedszkola do szkoły
S -samodzielność Z- zainteresowania, zabawa K- książka O- ogólna wiedza o świecie Ł- łatwość w nawiązywaniu kontaktów A- adaptacja do środowiska,

5 S-Samodzielność Dziecko uczy się samodzielności od momentu urodzenia. Samodzielność to stwarzanie odpowiedniego otoczenia, przestrzeni do samodzielnego działania i stymulowanie jego działań. Wszystko to , aby wyrośli z nich odpowiedzialni młodzi ludzie, potrafiący podejmować decyzje, rozwiązywać problemy, radzić sobie w nowych sytuacjach, łagodnie przejść z przedszkola do szkoły. W koncepcji Marii Montessori dziecko traktowane jest podmiotowo, jako istota dążąca przez aktywność i samodzielne działanie do uzyskania niezależności od dorosłych oraz odpowiedzialności za siebie i świat. Zadaniem osób dorosłych (nauczycieli, rodziców) jest stworzenie takiego otoczenia, aby były w nim zawarte impulsy odpowiadające wrażliwym fazom, pobudzające do działania a zarazem dające dziecku szanse samodzielnego i skoncentrowanego działania zgodnego z aktualnymi potrzebami dziecka. Nasze dzieci uczą się samodzielności każdego dnia ich pobytu w przedszkolu.

6 Ćwiczenia praktycznego dnia

7 Ćwiczenia z zakresu życia praktycznego sprawiają dzieciom radość i motywują do wytrwania w pracy, do dokładnego jej przeprowadzenia . Dzięki tym ćwiczeniom dzieci stają się samodzielne, potrafią nakryć do stołu, utrzymać porządek, poprzez ruch dążą do perfekcji. Zapał do działania wywołuje samo otoczenie, jego różnorodność i atrakcyjność, możliwość wyboru i niesienia pomocy innym opieka nad młodszymi – kształtuje się zatem postawa społeczna. Doniosła rola ćwiczeń dnia codziennego, które wychodząc od ruchowych zainteresowań dzieci umożliwiają poprzez polaryzację uwagi, rozwój wszystkich sfer osobowości dziecka .

8 Z- Zainteresowania, zabawa
„Aby dziecko mogło rozwinąć swoją osobowość należy stworzyć środowisko dające mu możliwość wyboru środków kształcących twórcze siły.” C. Freinet

9 Zespół folklorystyczny „Sądeckie dzieci” z Miejskiego Przedszkola Nr 14 im. M. Montessori w Nowym Sączu „Jak może rozumieć obce ziemie ten, kto nie zna i nie rozumie własnej?” J .H. Pestalozzi Dzieci uzdolnione ruchowo i wokalnie rozwijają swoje umiejętności, poznają tradycje i kulturę naszego regionu, swoimi występami promują przedszkole podczas występów przedszkolnych oraz w środowisku lokalnym.

10 Dzieci uzdolnione plastycznie mogą doskonalić swoje umiejętności podczas zajęć kółka plastycznego „Kleksiki”. Wychodząc naprzeciw potrzebom wychowanków, przedszkole szuka rozwiązań niekonwencjonalnych, pobudza wyobraźnię i fantazję, wyzwala u dzieci aktywność twórczą na dodatkowych zajęciach z edukacji plastycznej. Prace dzieci są doceniane i nagradzane podczas konkursów plastycznych, zdobią budynek przedszkola. Dzieci z kółka plastycznego mają możliwość uczestniczyć w warsztatach plastycznych ze swoimi rodzicami, brać udział w warsztatach organizowanych przez galerie i muzea, zwiedzają wystawy, poznają prace wybitnych artystów.

11 Warsztaty plastyczne z rodzicami

12 Zajęcia plastyczne w Muzeum Okręgowym oraz w Pałacu Młodzieży w Nowym Sączu

13 Ogólnopolski konkurs plastyczny „Wspólnie przez świat”
Miejskie Przedszkole nr14 im. M.Montessori zorganizowało ogólnopolski konkurs plastyczny „Wspólnie przez świat”, w którym wzięło udział 131 dzieci z oddziałów przedszkolnych i szkół integracyjnych w Polsce. W galerii Pałacu Młodzieży można było zwiedzać wystawę pokonkursową oraz zapoznać się z folderem informacyjnym.

14 Przedszkole stwarza dzieciom warunki do rozwijania ich aktywności twórczej. Każdego roku dzieci występują na scenie teatru.

15 Na widownię przedszkole zaprasza uczniów ze szkół podstawowych

16 Przedszkole od 10 lat jest organizatorem Przeglądów Form Teatralnych w których biorą udział dzieci z miejskich przedszkoli miasta Nowego Sącza.

17 Co roku na scenie Miejskiego Ośrodka Kultury przegląd odbywa się pod innym hasłem przewodnim, w organizacji przeglądów przedszkole współpracuje z rodzicami, instytucjami i szkołami. Statuetki wykonane przez rodzica zostały wręczone podczas X -jubileuszowego przeglądu

18 K- książka „Książka i możliwość czytania to jeden z największych cudów naszej cywilizacji.” (Maria Dąbrowska) Przedszkole prowadzi wiele działań, które mają na celu rozwijanie zainteresowań czytelniczych dzieci, możliwości codziennego kontaktu z książką. My rodzice również aktywnie bierzemy udział w tych działaniach.

19 Wszyscy chcemy, aby nasze dzieci wyrosły na mądrych, dobrych i  szczęśliwych ludzi. Jest na to sposób - czytajmy dzieciom!

20 Współpraca z biblioteką to między innymi: pasowanie dzieci na czytelnika, wypożyczanie książek, głośne czytanie dzieciom, zajęcia edukacyjne w bibliotece. W organizacji tych działań biorą udział gimnazjaliści z Gimnazjum Nr 3 w Nowym Sączu oraz uczniowie szkół podstawowych.

21 Akcje organizowane w przedszkolu związane z książką

22 uroczystość wręczenia medalu odbyła się w 2009r
Zdobycie medalu przez przedszkole za najlepiej przeprowadzoną kampanię Cała Polska Czyta Dzieciom za rok 2007/2008 uroczystość wręczenia medalu odbyła się w 2009r w Teatrze Żydowskim w Warszawie. Gratulujemy!

23 Działania przedszkola
Propagowanie celów kampanii CPCD wśród rodziców, dzieci i uczniów szkół współpracujących z przedszkolem, organizacja akcji „Książka przechodnia”- wypożyczanie książek do domu wspólne czytanie książek przez rodziców, akcja „Książka pod każdą choinkę”, „Podziel się książką z której wyrosłeś”- dzielenie się książkami z innymi dziećmi oraz zaangażowanie do akcji innych placówek oświatowych. Organizacja imprez i uroczystości, które mają na celu rozwój zainteresowań książką; Dzień książkowego misia, Urodziny Kubusia Puchatka , Tydzień Głośnego Czytania, organizacja przedstawień przez dzieci , rodziców, uczniów opartych na motywach literackich, rodzinne konkursy recytatorskie, spotkania z pisarzami, rodzinne konkursy literacko-plastyczne. Udział w ogólnopolskich programach promujących czytanie; Basiowy Bal Pasiastych, kampania CPCD, Czytanie dzieciom przez członków rodzin, przedstawicieli różnych zawodów, osób znanych w mieście. Współpraca z biblioteką, Tworzenie kącików książek w poszczególnych grupach, zakup nowości dla dzieci, nauczycieli i rodziców. Tworzenie przez dzieci oraz rodziny swoich indywidualnych książek.

24 O-ogólna wiedza o świecie
To realizacja wielu programów ogólnopolskich, przedszkole bierze udział w takich programach jak : „Przedszkole w ruchu”, „Przyjaciele Natury”, „Czyste powietrze wokół nas”, „Akademia Zdrowego przedszkolaka”, „Mamo, tato wolę wodę”, „Zbierasz zużyte baterie chronisz środowisko” , „Akademia Misia Haribo”. Realizacja programów autorskich nauczycieli Indywidualne traktowanie i indywidualizacja procesu kształcenia pozwala dostosować materiał i zakres działania dla każdego dziecka w zależności od potrzeb i możliwości, każde dziecko wymaga innego podejścia. Wykorzystanie innowacyjnych i aktywizujących metod pracy z dziećmi Doskonalenie nauczycieli oraz szkolenia dla rodziców Ciekawe zajęcia edukacyjne oraz bogata oferta zajęć dodatkowych dla naszych dzieci.

25 Edukacja językowa, kosmiczna, matematyczna rozwija wiedzę dziecka o otaczającym go świecie

26 Możliwość nauki dzieci przez działanie
Obserwacja –nauczyciel z szacunkiem i uwagą obserwuje postępy dziecka, jest jego przewodnikiem Nauka koncentracji i ćwiczenia wytrwałości w dążeniu do realizacji zadania Troska o przestrzeganie reguł - nie niszcz, nie rań, nie przeszkadzaj Eliminacja hałasu-wypracowanie zamiłowania do ciszy Samodzielność i wiara we własne siły Szacunek do pracy i porządku Ograniczenie stosowania nagród i kar do motywowania dziecka Promowanie postawy wzajemnej pomocy bez rywalizacji Indywidualny tok rozwoju każdego dziecka zgodnie z jego tempem i możliwościami Wszechstronne przygotowanie dziecka do podjęcia nauki w szkole

27 Ł- Łatwość nawiązywania kontaktów

28 Adaptacja , pomaganie sobie nawzajem

29 Wybrane formy współpracy z rodzicami; Wspólne występy rodziców i pracowników przedszkola

30 Festyny rodzinne

31 Rodzinne konkursy Co roku przedszkole proponuje aktywny udział rodziców w konkursach rodzinnych, wspólne działanie i czas poświęcony dzieciom jest najważniejszy. Konkurs na najładniejszy karmnik, szopkę bożonarodzeniową, anioła, konkurs literacko-plastyczny, moja ulubiona bajka, konkursy fotograficzne, recytatorskie.

32 Dzień Dziecka zorganizowany przez rodziców, pracowników i studentów Wyższej Szkoły Biznesu National Louis University w Nowym Sączu.

33 Wspólne działania pracowników przedszkola i rodziców w Sądeckim Stowarzyszeniu Przyjaciół Dzieci „Złota Rybka” działającym przy przedszkolu Wspólne działania to między innymi prace nad stworzeniem nowego placu zabaw dla dzieci w przedszkolu.

34 Współpraca przedszkola ze szkołami

35 Udział dzieci w konkursach plastycznych organizowanych przez szkoły, instytucje

36 Wspólne działania przedszkola z uczniami Gimnazjum Nr 3 w Nowym Sączu

37 Współpraca ze studentami wyższych uczelni

38 Ważne konferencje W 2007 r. we współpracy z MCDN w Nowym Sączu konferencja dla nauczycieli z powiatów: nowosądeckiego, gorlickiego i limanowskiego na temat „Pedagogika M. Montessori - praca z dzieckiem w wieku przedszkolnym”. W konferencji wzięła udział dr Małgorzata Miksza prezes Polskiego Stowarzyszenia Montessori. W 2008 roku konferencja dyrektorów województwa małopolskiego „Edukacja skuteczna, przyjazna i nowoczesna, od przedszkola do matury” , która miała miejsce w MCDN w Nowym Sączu. Udział dyrektora i nauczycieli jako prelegentów prezentacja multimedialna „Pedagogika M.Montessori w Miejskim Przedszkolu nr14 w Nowym Sączu” Prezentacja p.t. „Współpraca z rodzicami w Miejskim Przedszkolu nr 14 w Nowym Sączu – dziecko wobec wartości” podczas konferencji wojewódzkiej „Dziecko wobec wartości”, organizowanej przez Samorząd Województwa Małopolskiego, Instytut Dialogu Międzynarodowego im. Jana Pawła II w Krakowie, Niepubliczny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli przy Centrum Jana Pawła II w Krakowie, która odbyła się w listopadzie 2010 r. w MCK „Sokół” w Nowym Sączu .Udział dyrektora oraz przedstawiciela Rady Rodziców w dyskusji. W X 2012 roku w MCDN w Nowym Sączu odbyła się konferencja na temat „Dobry start dziecka w przedszkolu i szkole” z udziałem prof. zw dr hab. Marty Bogdanowicz. Podczas konferencji dyrektor wspólnie z nauczycielkami prezentowała dorobek przedszkola w zakresie realizacji programu adaptacyjnego w Miejskim Przedszkolu nr14 im.M.Montessori w Nowym Sączu. W XI 2011 warsztaty „W świecie filozofii M.Montessori” skierowane dla nauczycieli punktów przedszkolnych Gminy Łabowa oraz kadry zarządzającej projektem unijnym „Przedszkolaki są wśród nas” . W XI 2012 roku wizyta studyjna w przedszkolu dla uczestników Międzynarodowej Konferencji Pedagogicznych Kół Naukowych „Zabawa i zabawka w edukacji małego dziecka”, która odbyła się w Instytucie Pedagogicznym PWSZ w Nowym Sączu. W przedszkolu gościliśmy studentów, wykładowców z Uniwersytetu w Presovie oraz PWSZ w Nowym Sączu wraz z dr hab. prof. nadz. Zdzisławą Zacłoną. Marzec 2014 udział przedszkola w międzynarodowej konferencji naukowej „Wyzwania współczesnej edukacji - inkluzja, terapia, wspieranie rozwoju” organizowanej przez PWSZ w Nowym Sączu. Trójkąt Montessori marzec-maj 2014 Ta wizyta jest częścią projektu o nazwie Montessori Triangle. W 3 rogach Boulder, Kolorado, Kraków / Nowy Sącz i Ganja, Azerbejdżan wzajemna wizyta wszystkich członków projektu, wymiana międzynarodowych doświadczeń .

39 Przedszkole otwarte na świat spotkania wielokulturowe

40 Adaptacja przedszkola do szkoły

41 Współpraca ze szkołami -szkoła otwarta na przedszkole, udział dzieci w zabawach na terenie szkoły.

42 Udział przedszkolaków w zajęciach szkolnych

43 Zwiedzanie budynku szkoły

44 Udział w dniach otwartych szkoły

45 Promocja szkoły w przedszkolu-wizyty uczniów w przedszkolu.

46 Udział przedszkolaków w zawodach sportowych organizowanych przez szkoły podstawowe.

47 Zakończenia roku w przedszkolu a po wakacjach spotkamy się w szkole!!!!!

48 Medale dla rodziców wręczane przez dyrekcję przedszkola na zakończenie roku, podziękowanie za zaangażowanie w pracę przedszkola i działania na rzecz dzieci.

49 Podziękowania rodziców dla dyrekcji przedszkola, pamiątkowe dyplomy, zdjęcia absolwentów przedszkola….

50 Każdego roku już od pierwszych dni roku szkolnego rozpoczyna się etap przygotowania dzieci do szkoły, dotyczy to zarówno 3, 4, 5 czy 6 latka, w zależności od wieku kiedy dziecko rozpoczyna swoją edukację przedszkolna. To czas intensywnej pracy wszystkich uczestników edukacji przedszkolnej; dzieci ich rodziców i pracowników przedszkola. To czas organizacji pracy, adaptacji do przedszkola, daleko rozumianej integracji, licznych spotkań z dyrekcją i pracownikami przedszkola, planowania pracy przedszkola. Waży jest częsty kontakt przedszkola ze szkołami, poznanie budynku szkoły, nauczycieli, uczestnictwo dzieci w różnych sytuacjach edukacyjnych realizowanych na terenie szkoły. Przedszkole aktywnie współpracuje z instytucjami, placówkami oświatowymi , szkołami i przede wszystkim z rodzicami dzieci. Nasza placówka jest widoczna w środowisku lokalnym a dzieci świadomie uczestniczą w życiu swojego miasta. Zaprezentowane w prezentacji, pracy plastycznej i filmie działania opisują tylko wybrane czynności jakie przedszkole organizuje w celu dobrej adaptacji dzieci przedszkolnych do szkoły. Przedszkole bada losy swoich absolwentów, z których wynika, że dzieci kończąc nasze przedszkole osiągają bardzo dobre wyniki w edukacji szkolnej, dalej rozwijają swoje zainteresowania i zdolności, są ciekawe otaczającego ich świata, chętnie chodzą do szkoły i są do niej bardzo dobrze przygotowane a to niewątpliwie stanowi sukces przedszkola oraz ich rodziców!

51 Prezentację przygotowała:
Rada Rodziców Miejskiego Przedszkola nr14 im.M.Montessori w Nowym Sączu wraz z dyrektorem oraz dziećmi z przedszkola. Strona internetowa przedszkola: Dopełnieniem prezentacji jest praca plastyczna oraz film.


Pobierz ppt "Miejskiego Przedszkola nr14"

Podobne prezentacje


Reklamy Google