Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „CieCiorka”

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „CieCiorka”"— Zapis prezentacji:

1 DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „CieCiorka”
SPOŁECZNE BIURO ORGANIZACYJNE OBOZÓW KONTAKTOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „CieCiorka” PRZY ZR PCK W GDAŃSKU

2 Czym jest obóz „CieCiorka” ?
„Cieciorka” są to obozy integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Głównym celem przedstawionej formy wypoczynku jest nawiązanie kontaktów i przyjaźni między młodymi ludźmi sprawnymi inaczej a ich zdrowymi opiekunami. Dzieci niepełnosprawne chcą mieć przyjaciół, czuć się potrzebne i doceniane. Dla nich właśnie w 1985 r. po raz pierwszy PCK w Gdańsku podjął się organizacji wypoczynku wakacyjnego. Obóz „CieCiorka” jest miejscem, gdzie dochodzi do przełamywania tkwiących w osobach pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w szczególności barier psychologicznych, których źródłem są niewłaściwe postawy społeczne. Realizatorem idei czerwonokrzyskich „Cieciorek” od 1991 r. jest grupa wolontariuszy tworząca Społeczne Biuro Organizacyjne. Przewodniczy mu Robert Cybulski, a działania biura koordynuje Zbigniew Pazderski. Grupa ta społecznie podejmuje się działań w zakresie przygotowania obozu i dokumentacji, rekrutacji uczestników i kadry, rozwijania i zwijania bazy obozowej oraz pozyskiwania środków finansowych.

3 Sojusznicy projektu: Od początku działalności obozy istnieją dzięki pomocy sponsorów i osób dobrego serca. Podpisują się oni pod hasłem „Wszystkie dzieci nasze są” oraz starają się czynnie wcielać je w życie. Wieloletni przyjaciele obozów to przede wszystkim: Lions Club Neptun Gdańsk, Gdański Uniwersytet Medyczny, a także: PFRON, a obecnie PCPR, Polski Czerwony Krzyż.

4 Zarys historyczny W okresie 1985–2013 w 57 obozach uczestniczyło ok dzieci sprawnych inaczej oraz ok ich przyjaciół – opiekunów, przede wszystkim studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz innych uczelni i szkół Trójmiasta. Do 2004 r. obóz zlokalizowany był na terenie Szkoły Podstawowej w Cieciorce, w gminie Kaliska. W latach 2005 i 2006 obozy odbyły się na terenie Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie w powiecie Kartuskim. W 2007 i 2008 r. obozy odbyły się w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, nieopodal Kościerzyny. Od 2009r. obozy realizowane są w ośrodku kolonijno-wychowawczym w Raduniu, gmina Dziemiany.

5 Zasady rekrutacji na obóz dzieci/opiekunowie:
Uczestnikami obozów są dzieci i młodzież niepełnosprawna fizycznie, głównie z dziecięcym porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni i innymi schorzeniami narządów ruchu, w wieku od 6 do 18 lat. Aby umożliwić każdemu dziecku, bez względu na stopień niepełnosprawności, aktywny udział w przygotowanym, bogatym programie zajęć obozowych, ma ono swojego opiekuna. Opiekunowie - studenci uczelni wyższych (aktualnie najczęściej wydziałów fizjoterapii, pedagogiki, psychologii)

6 Jak jest na obozie ? W ciągu 14 dni obozu odbywa się około 50 imprez. Imprezy mają różny charakter i założenia: nawiązywanie partnerskich więzi pomiędzy opiekunem a podopiecznym, integracja grup, integracja ogólno obozowa. Część z przeprowadzonych zajęć wymaga od uczestników pracy zespołowej, a część indywidualnej. W programie turnusu znajdą się atrakcyjne zajęcia kulturalno- rozrywkowe, w tym: żartobieg, kartoflisko, koniowisko, zabawy ruchowe, ogniska, bale, festiwale. Uczestnicy zakwaterowani są w pawilonach oraz namiotach. Teren i obiekty bez barier i utrudnień architektonicznych.

7 Podstawowe zasady panujące na obozie:
Od każdego wg możliwości, każdemu wg potrzeb Jedz ile chcesz, nie wyrzucaj; posiłki: podranek, śniadanie, okołopołudnik, obiad, podwieczorek, kolacja, podnocek. O imprezach dyskutujemy, w imprezach uczestniczymy. Jak śpiewają, śpiewamy, jak klaszczą, klaszczemy, jak się przebierają, przebieramy się. W „CieCiorce” każdy gra tysiące ról, jakby chciał nażyć się na zapas. Tu nie ma podziałów na chorych i zdrowych, uczestników i opiekunów, dzieci i dorosłych. Są po prostu „CieCiorkowicze” Na dzień dobry budzi nas muzyka i towarzyszy nam cały dzionek. Swoboda, serdeczność, spontaniczność… To one tworzą tę niepowtarzalną, cudowną atmosferę obozową, dzięki której „CieCiorka” na długo pozostaje w pamięci…..

8 Przykłady naszych pląsów:
Orka, orka, niech żyje nam Cieciorka!!! Cieciora, gdy szaleje to tylko dzięki nam!!! Tutaj każdy jest The Best, kto nie wierzy głupi jest!!! Tutaj szczęście można znaleźć, Tutaj serce można zgubić!!!

9 Oto „CieCiorkowicze” 2010 turnus I

10 Oto „CieCiorkowicze” 2010 turnus II

11 Na wakacyjnym wypoczynku się nie kończy…
Każdego roku jest organizowane spotkanie poobozowe dla obozowiczów i przyjaciół „CieCiorki” w okolicach andrzejek, mikołajek pod hasłem „CieCiorka - Przeżyjmy to jeszcze raz”

12 CieCiorka w prasie: „Przyjechałam i usłyszałam, że pierwszego wieczoru ma być dyskoteka. Pomyślałam: to bez sensu, jak ludzie na wózkach inwalidzkich mają tańczyć? Kiedy weszłam na salę i zobaczyłam opiekunów, którzy biegali z tymi wózkami, kręcili nimi w kółka i prawie rzucali nimi o ściany, poczułam przerażenie: to banda wariatów, trzeba ich odsunąć od dzieci, przecież je pozabijają… Na następnej imprezie szalałam tak jak oni. – studentka politechniki Gdańskiej tak wspomina pierwsze wrażenie z Obozu Kontaktowego. Piosenka co ja robie tu?? (wypowiedź na łamach Magazynu GW)

13

14 Realizatorów obozów odznaczono:
pierwszą Honorową Nagrodą Lions Club Neptun Gdańsk (w 1994r.) medalem 50-lecia AMG odznaką Honorową PCK medalem 90-lecia PCK Honorową Nagrodą Lions Club Neptun Gdańsk (w 2011r.)

15 Co nas wyróżnia spośród innych podobnych obozów?
Kładziemy nacisk na szeroko rozumianą rehabilitację społeczną. Staramy się, aby zajęcia terapeutyczne oraz grupowe pomagały osobom niepełnosprawnym w przełamywaniu barier psychicznych i uczyły większej pewności siebie. Przyjazna atmosfera obozowa, wsparcie opiekuna i kadry, przygotowany program obozu pomagają wykazać się swoimi talentami, zaprezentować pełnię możliwości dziecka oraz pogłębić te umiejętności. Wzmacnia to poczucie wartości dziecka, dodaje wiary we własne siły i sprzyja większej otwartości w kontaktach społecznych. Osoby niepełnosprawne na naszym obozie są współtwórcami, a nie jedynie biernymi odbiorcami atmosfery obozowej i obozo- wego programu zajęć. Naszą dewizą jest wzbogacenie tradycyjnych ćwiczeń rehabilitacyjnych urozmaiconymi zajęciami ruchowymi (np. ogniska, żartobieg, kartofisko, spartakiada, jezioriada, koniowisko, Msze polowe, Kolacja i Bal Pożegnalny) oraz zajęciami teatralno – tanecznymi, z wykorzystaniem przebrań, peruk, masek…

16 Tegoroczne turnusy. Zapraszamy do współdziałania
I turnus opiekunowie r r dzieci r r. II turnus opiekunowie r r dzieci r r..

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

18 CieCiora gdy szaleje, to tylko, tylko dzięki Wam i nam!


Pobierz ppt "DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH „CieCiorka”"

Podobne prezentacje


Reklamy Google