Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

SPOŁECZNE BIURO ORGANIZACYJNE OBOZÓW KONTAKTOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH CieCiorka PRZY ZR PCK W GDAŃSKU.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "SPOŁECZNE BIURO ORGANIZACYJNE OBOZÓW KONTAKTOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH CieCiorka PRZY ZR PCK W GDAŃSKU."— Zapis prezentacji:

1 SPOŁECZNE BIURO ORGANIZACYJNE OBOZÓW KONTAKTOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH CieCiorka PRZY ZR PCK W GDAŃSKU

2 Czym jest obóz CieCiorka ? Cieciorka są to obozy integracyjne dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Głównym celem przedstawionej formy wypoczynku jest nawiązanie kontaktów i przyjaźni między młodymi ludźmi sprawnymi inaczej a ich zdrowymi opiekunami. Dzieci niepełnosprawne chcą mieć przyjaciół, czuć się potrzebne i doceniane. Dla nich właśnie w 1985 r. po raz pierwszy PCK w Gdańsku podjął się organizacji wypoczynku wakacyjnego. Obóz CieCiorka jest miejscem, gdzie dochodzi do przełamywania tkwiących w osobach pełnosprawnych i niepełnosprawnych, w szczególności barier psychologicznych, których źródłem są niewłaściwe postawy społeczne. Realizatorem idei czerwonokrzyskich Cieciorek od 1991 r. jest grupa wolontariuszy tworząca Społeczne Biuro Organizacyjne. Przewodniczy mu Robert Cybulski, a działania biura koordynuje Zbigniew Pazderski. Grupa ta społecznie podejmuje się działań w zakresie przygotowania obozu i dokumentacji, rekrutacji uczestników i kadry, rozwijania i zwijania bazy obozowej oraz pozyskiwania środków finansowych.

3 Sojusznicy projektu: Od początku działalności obozy istnieją dzięki pomocy sponsorów i osób dobrego serca. Podpisują się oni pod hasłem Wszystkie dzieci nasze są oraz starają się czynnie wcielać je w życie. Wieloletni przyjaciele obozów to przede wszystkim: Lions Club Neptun Gdańsk, Gdański Uniwersytet Medyczny, a także: PFRON, a obecnie PCPR, Polski Czerwony Krzyż.

4 W okresie 1985–2013 w 57 obozach uczestniczyło ok. 1740 dzieci sprawnych inaczej oraz ok. 1600 ich przyjaciół – opiekunów, przede wszystkim studentów Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego, Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu oraz innych uczelni i szkół Trójmiasta. Do 2004 r. obóz zlokalizowany był na terenie Szkoły Podstawowej w Cieciorce, w gminie Kaliska. W latach 2005 i 2006 obozy odbyły się na terenie Gdańskiego Centrum Rehabilitacji w Dzierżążnie w powiecie Kartuskim. W 2007 i 2008 r. obozy odbyły się w Powiatowym Centrum Młodzieży w Garczynie, nieopodal Kościerzyny. Od 2009r. obozy realizowane są w ośrodku kolonijno-wychowawczym w Raduniu, gmina Dziemiany. Zarys historyczny

5 Zasady rekrutacji na ob ó z dzieci/opiekunowie: Uczestnikami obozów są dzieci i młodzież niepełnosprawna fizycznie, głównie z dziecięcym porażeniem mózgowym, zanikiem mięśni i innymi schorzeniami narządów ruchu, w wieku od 6 do 18 lat. Aby umożliwić każdemu dziecku, bez względu na stopień niepełnosprawności, aktywny udział w przygotowanym, bogatym programie zajęć obozowych, ma ono swojego opiekuna. Opiekunowie - studenci uczelni wyższych (aktualnie najczęściej wydziałów fizjoterapii, pedagogiki, psychologii)

6 Jak jest na obozie ? W ciągu 14 dni obozu odbywa się około 50 imprez. Imprezy mają różny charakter i założenia: nawiązywanie partnerskich więzi pomiędzy opiekunem a podopiecznym, integracja grup, integracja ogólno obozowa. Część z przeprowadzonych zajęć wymaga od uczestników pracy zespołowej, a część indywidualnej. W programie turnusu znajdą się atrakcyjne zajęcia kulturalno- rozrywkowe, w tym: żartobieg, kartoflisko, koniowisko, zabawy ruchowe, ogniska, bale, festiwale. Uczestnicy zakwaterowani są w pawilonach oraz namiotach. Teren i obiekty bez barier i utrudnień architektonicznych.

7 Od każdego wg możliwości, każdemu wg potrzeb Jedz ile chcesz, nie wyrzucaj; posiłki: podranek, śniadanie, okołopołudnik, obiad, podwieczorek, kolacja, podnocek. O imprezach dyskutujemy, w imprezach uczestniczymy. Jak śpiewają, śpiewamy, jak klaszczą, klaszczemy, jak się przebierają, przebieramy się. W CieCiorce każdy gra tysiące ról, jakby chciał nażyć się na zapas. Tu nie ma podziałów na chorych i zdrowych, uczestników i opiekunów, dzieci i dorosłych. Są po prostu CieCiorkowicze Na dzień dobry budzi nas muzyka i towarzyszy nam cały dzionek. Swoboda, serdeczność, spontaniczność… To one tworzą tę niepowtarzalną, cudowną atmosferę obozową, dzięki której CieCiorka na długo pozostaje w pamięci ….. Podstawowe zasady panujące na obozie:

8 Przykłady naszych pląsów: Orka, orka, niech żyje nam Cieciorka!!! Cieciora, gdy szaleje to tylko dzięki nam!!! Tutaj każdy jest The Best, kto nie wierzy głupi jest!!! Tutaj szczęście można znaleźć, Tutaj serce można zgubić!!!

9 Oto CieCiorkowicze 2010 turnus I

10 Oto CieCiorkowicze 2010 turnus II

11 Na wakacyjnym wypoczynku się nie kończy … Każdego roku jest organizowane spotkanie poobozowe dla obozowiczów i przyjaciół CieCiorki w okolicach andrzejek, mikołajek pod hasłem CieCiorka - Przeżyjmy to jeszcze raz

12 (wypowiedź na łamach Magazynu GW) CieCiorka w prasie: Przyjechałam i usłyszałam, że pierwszego wieczoru ma być dyskoteka. Pomyślałam: to bez sensu, jak ludzie na wózkach inwalidzkich mają tańczyć? Kiedy weszłam na salę i zobaczyłam opiekunów, którzy biegali z tymi wózkami, kręcili nimi w kółka i prawie rzucali nimi o ściany, poczułam przerażenie: to banda wariatów, trzeba ich odsunąć od dzieci, przecież je pozabijają… Na następnej imprezie szalałam tak jak oni. – studentka politechniki Gdańskiej tak wspomina pierwsze wrażenie z Obozu Kontaktowego.

13

14 Realizatorów obozów odznaczono: pierwszą Honorową Nagrodą Lions Club Neptun Gdańsk (w 1994r.) pierwszą Honorową Nagrodą Lions Club Neptun Gdańsk (w 1994r.) medalem 50-lecia AMG medalem 50-lecia AMG odznaką Honorową PCK odznaką Honorową PCK medalem 90-lecia PCK medalem 90-lecia PCK Honorową Nagrodą Lions Club Neptun Gdańsk (w 2011r.) Honorową Nagrodą Lions Club Neptun Gdańsk (w 2011r.)

15 Co nas wyr ó żnia spośr ó d innych podobnych oboz ó w? Kładziemy nacisk na szeroko rozumianą rehabilitację społeczną. Staramy się, aby zajęcia terapeutyczne oraz grupowe pomagały osobom niepełnosprawnym w przełamywaniu barier psychicznych i uczyły większej pewności siebie. Przyjazna atmosfera obozowa, wsparcie opiekuna i kadry, przygotowany program obozu pomagają wykazać się swoimi talentami, zaprezentować pełnię możliwości dziecka oraz pogłębić te umiejętności. Wzmacnia to poczucie wartości dziecka, dodaje wiary we własne siły i sprzyja większej otwartości w kontaktach społecznych. Osoby niepełnosprawne na naszym obozie są współtwórcami, a nie jedynie biernymi odbiorcami atmosfery obozowej i obozo- wego programu zajęć. Naszą dewizą jest wzbogacenie tradycyjnych ćwiczeń rehabilitacyjnych urozmaiconymi zajęciami ruchowymi (np. ogniska, żartobieg, kartofisko, spartakiada, jezioriada, koniowisko, Msze polowe, Kolacja i Bal Pożegnalny) oraz zajęciami teatralno – tanecznymi, z wykorzystaniem przebrań, peruk, masek…

16 Tegoroczne turnusy. Zapraszamy do wsp ó łdziałania I turnus opiekunowie 26.07.2014r. - 09.08.2014r. dzieci 27.07.2014r. - 09.08.2014r. II turnus opiekunowie 10.08.2014r. - 24.08.2014r. dzieci 11.08.2014r. - 24.08.2014r..

17 DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ

18 CieCiora gdy szaleje, to tylko, tylko dzięki Wam i nam!


Pobierz ppt "SPOŁECZNE BIURO ORGANIZACYJNE OBOZÓW KONTAKTOWYCH DLA DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH CieCiorka PRZY ZR PCK W GDAŃSKU."

Podobne prezentacje


Reklamy Google