Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Schematy blokowe i elementy systemów sterujących

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Schematy blokowe i elementy systemów sterujących"— Zapis prezentacji:

1 Schematy blokowe i elementy systemów sterujących
Systemy wbudowane Wykład nr 2: Schematy blokowe i elementy systemów sterujących Piotr Bilski

2 Zasady opisu przy pomocy schematu blokowego
Schemat blokowy opisuje układ w każdej chwili czasu t Jest równoważny równaniom Przekształcanie schematów służy obliczaniu transmitancji Obecność elementów nieliniowych wymusza linearyzację

3 Połączenie szeregowe y(t) x(t) x1(t) x2(t) G1 (s) G2 (s) Gn(s) ...

4 Połączenie równoległe
y1(t) G1 (s) x(t) y2(t) y(t) G2 (s) ... yn(t) Gn (s)

5 Układ z ujemnym sprzężeniem zwrotnym
x(t) e(t) y(t) + G1 (s) - y1(t) H(s)

6 Układ z dodatnim sprzężeniem zwrotnym
x(t) e(t) y(t) + G1 (s) + y1(t) H(s)

7 Przejście z niepełnego sprzężenia w pełne
x(t) G1 (s) y(t) + - e(t) H(s) y1(t) y(t) x(t) + G1 (s) 1/H (s) -

8 Transmitancja zakłóceniowa
z(t) x(t) u(t) + y(t) Gr (s) Gob (s) - z(t) y(t) + Gob (s) - u(t) - Gr (s) x=0

9 Sterowanie automatyczne
z(t) x(t) e(t) u(t) + y(t) Gr (s) Gob (s) - y1(t) H(s) Gr (s) – transmitancja regulatora Gob (s) – transmitancja obiektu G0(s) – transmitancja układu otwartego G1(s) – transmitancja toru głównego

10 Stabilność układów automatycznej regulacji
Stabilność układu liniowego wymaga, aby składowa przejściowa sygnału wyjściowego dążyła do zera dla t→∞: Dla ograniczonego sygnału wejściowego odpowiedź jest również ograniczona Zanik sygnału wejściowego nie powoduje nieograniczonego narastania sygnału wyjściowego

11 Stabilność asymptotyczna układów automatyki
Stabilność układu liniowego wymaga, aby składowa przejściowa sygnału wyjściowego dążyła do zera dla t→∞: Dla ograniczonego sygnału wejściowego odpowiedź jest również ograniczona Zanik sygnału wejściowego nie powoduje nieograniczonego narastania sygnału wyjściowego

12 Stabilność układu automatycznej regulacji
Transmitancję układu można przedstawić jako: gdzie M(s) to wielomian charakterystyczny, zaś: M(s)=0 to równanie charakterystyczne układu

13 Stabilność układu automatycznej regulacji (c.d.)
Aby układ był stabilny, wszystkie pierwiastki równania charakterystycznego muszą leżeć po lewej stronie układu współrzędnych względem zmiennej s

14 Jakość układu automatycznej regulacji
Jakość w stanie ustalonym – uchyb regulacji Jakość w stanie nieustalonym: Zapas stabilności (amplitudy i fazy) Przeregulowanie (stosunek dwóch pierwszych amplitud uchybu) Czas regulacji (czas stabilizacji uchybu po pobudzeniu skokiem jednostkowym)

15 Podstawowe elementy układów sterowania
Element bezinercyjny Element inercyjny pierwszego rzędu Element inercyjny drugiego rzędu Idealny element różniczkujący Rzeczywisty element różniczkujący Idealny element całkujący Rzeczywisty element całkujący Element oscylacyjny Element opóźniający

16 Element bezinercyjny Opisywany równaniem y(t)=kx(t), gdzie k to współczynnik wzmocnienia Transmitancja operatorowa wynosi G(s)=k Przykład – wzmacniacz idealny Charakterystyka skokowa i widmowa:

17 Element inercyjny pierwszego rzędu
Opisywany równaniem gdzie k to współczynnik wzmocnienia, a T to stała czasowa inercji Transmitancja operatorowa: G(s)=k/(1+sT) Przykład – wzmacniacz, zawór Charakterystyka skokowa i widmowa:

18 Element inercyjny drugiego rzędu
Opisywany równaniem: gdzie k to współczynnik wzmocnienia, a T1 i T2 to stałe czasowe inercji Transmitancja operatorowa: Charakterystyka skokowa i widmowa:

19 Elementy inercyjne wyższych rzędów
Opisywany równaniem: Transmitancja operatorowa wynosi: Charakterystyka skokowa i widmowa:

20 Element oscylacyjny Opisywany równaniem:
Transmitancja operatorowa wynosi: Charakterystyka skokowa i widmowa:

21 Element różniczkujący idealny
Opisywany równaniem: Transmitancja operatorowa wynosi G(s)=ks Układ nierealizowalny fizycznie (stopień licznika transmitancji jest większy od stopnia mianownika)! Charakterystyka skokowa i widmowa:

22 Element różniczkujący rzeczywisty
Opisywany równaniem: Transmitancja operatorowa wynosi: Przykłady: cewka, tłumik hydrauliczny Charakterystyka skokowa i widmowa:

23 Element całkujący idealny
Opisywany równaniem: Transmitancja operatorowa wynosi: Przykład: kondensator idealny Charakterystyka skokowa i widmowa:

24 Element całkujący rzeczywisty
Opisywany równaniem: Transmitancja operatorowa wynosi: Przykład: kondensator Charakterystyka skokowa i widmowa:

25 Element opóźniający Opisywany równaniem:
Transmitancja operatorowa wynosi: Przykład: transporter taśmowy Charakterystyka skokowa i widmowa:


Pobierz ppt "Schematy blokowe i elementy systemów sterujących"

Podobne prezentacje


Reklamy Google