Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Rozwijamy odpowiedzialnych, ciekawych życia, pełnych pokoju młodych ludzi, posiadających wiarę w siebie i szacunek dla innych. Dzieci same motywują się

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Rozwijamy odpowiedzialnych, ciekawych życia, pełnych pokoju młodych ludzi, posiadających wiarę w siebie i szacunek dla innych. Dzieci same motywują się"— Zapis prezentacji:

1 Rozwijamy odpowiedzialnych, ciekawych życia, pełnych pokoju młodych ludzi, posiadających wiarę w siebie i szacunek dla innych. Dzieci same motywują się do nauki, lubią się uczyć i daje im to wiele satysfakcji.

2 ,,Zabawa jest nauką, nauka zabawą. Im więcej zabawy, tym więcej nauki (Glenn Doman) 2

3 3 Umiejętności i wiadomości zawarte w obszarach działalności edukacyjnej przedszkola znajdują swoje odzwierciedlenie w podstawie programowej dla klasy I w edukacji wczesnoszkolnej. Ciężar jakościowy edukacji przedszkolnej przeniesiony został na ogólny rozwój sprzyjający pojawieniu się gotowości edukacyjnej sześciolatka. Istotą zmiany podstawy programowej wychowania przedszkolnego jest wyeliminowanie typowo szkolnych umiejętności jakie dziecko opanowywało przed podjęciem nauki w szkole.

4 4 DZIECKO: Potrafi określić kierunki oraz miejsca na kartce papieru, rozumie polecenia typu: narysuj kółko w lewym górnym rogu kartki, narysuj szlaczek, zaczynając od lewej strony kartki; Potrafi uważnie patrzeć (organizuje pole spostrzeżeniowe), aby rozpoznać i zapamiętać to, co jest przedstawione na obrazkach; Dysponuje sprawnością rąk oraz koordynacją wzrokowo-ruchową potrzebną do rysowania, wycinania i nauki pisania; Interesuje się czytaniem i pisaniem; jest gotowe do nauki czytania i pisania; Słucha np. opowiadań, baśni i rozmawia o nich; interesuje się książkami;

5 5

6 Nasz dzień – zabawy dowolne GramyKolorujemy

7 Nasz dzień – edukacja przez zabawę Ważymy i mierzymyPodróżujemy

8 Nasz dzień – zabawy dydaktyczne Poznajemy kosmosUczymy się literek

9 Nasz dzień - śniadanie Myjemy rączkiJemy śniadanie

10 Nasz dzień – zajęcia dydaktyczne Pracujemy z kartą pracy Układamy puzzle sylabowe

11 Nasz dzień – gry i zabawy ruchowe na sali gimnastycznej Pokonujemy tory przeszkódĆwiczymy

12 Nasz dzień – spacery i zabawy na podwórku Witamy wiosnę Bawimy się na placu zabaw

13 Nasz dzień – obiad w stołówce szkolnej Jemy zdrową zupkęI drugie danie

14 Uroczyście obchodzimy każdą okazję MikołajkiBal karnawałowy

15 Uroczyście obchodzimy każdą okazję Dzień Babci i Dziadzia Powitanie wiosny

16 Po zakończonych zajęciach: Bawimy się w świetlicy szkolnej Odwiedzamy bibliotekę

17

18 1. Przyswojenie przez uczniów podstawowego zasobu wiadomości na temat faktów, zasad, teorii i praktyki dotyczących przede wszystkim tematów i zjawisk bliskich doświadczeniom uczniów. 2. Zdobycie przez uczniów umiejętności wykorzystywania posiadanych wiadomości podczas wykonywania zadań i rozwiązywania problemów. 3. Kształtowanie u uczniów postaw warunkujących sprawne i odpowiedzialne funkcjonowanie we współczesnym świecie.

19 czytanie myślenie matematyczne myślenie naukowe komunikowanie się w języku ojczystym i obcym posługiwanie się nowoczesnymi technologiami informacyjno-komunikacyjnymi umiejętność uczenia się uczenie się pracy zespołowej

20 edukacja polonistyczna język obcy nowożytny edukacja muzyczna edukacja plastyczna edukacja społeczna edukacja przyrodnicza edukacja matematyczna zajęcia komputerowe zajęcia techniczne wychowanie fizyczne religia

21 klasie I powinien być kontynuowany proces osiągania przez dziecko dojrzałości szkolnej. W klasie I powinien być kontynuowany proces osiągania przez dziecko dojrzałości szkolnej. Wykorzystywanie metod i form pracy charakterystycznych dla wychowania Wykorzystywanie metod i form pracy charakterystycznych dla wychowaniaprzedszkolnego. Kształcenie połączone z zabawą i opieką. Na początku klasy I uczeń nie musi umieć pisać, czytać – ma być gotowy do podjęcia nauki czytania i pisania.

22 Mocno podkreśla się uczenie się dziecka przez przeżywanie, doświadczanie, działanie w naturalnym środowisku i na różnorodnym materiale edukacyjnym.

23 najwyżej przez ¼ czasu przeznaczonego na edukację matematyczną uczniowie mogą korzystać z zeszytów ćwiczeń. około ½ czasu przeznaczonego na edukację polonistyczną uczniowie mogą zajmować się rysowaniem i pisaniem, siedząc przy stolikach,

24

25

26

27

28

29

30

31

32

33 byli przygotowani do wejścia na kolejne stopnie edukacji, umieli samodzielnie myśleć i sprawnie działać, realizowali swoje talenty i zainteresowania, potrafili funkcjonować w codziennych warunkach, cechowali się wrażliwością, otwartością, wyrozumiałością i tolerancją na odmienność.

34 Sześcioletnie dziecko zarówno w szkole jak i w przedszkolu pozostaje tym samym dzieckiem, ale w szkole ma szansę pójść o krok dalej.

35


Pobierz ppt "Rozwijamy odpowiedzialnych, ciekawych życia, pełnych pokoju młodych ludzi, posiadających wiarę w siebie i szacunek dla innych. Dzieci same motywują się"

Podobne prezentacje


Reklamy Google