Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Marcin Grzybek 3H. Czy w biznesie uczciwość się opłaca ? Jak ocenić czy dane zachowanie jest etyczne ? Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Marcin Grzybek 3H. Czy w biznesie uczciwość się opłaca ? Jak ocenić czy dane zachowanie jest etyczne ? Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca."— Zapis prezentacji:

1 Marcin Grzybek 3H

2 Czy w biznesie uczciwość się opłaca ? Jak ocenić czy dane zachowanie jest etyczne ? Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto

3 Problemem uczciwości w życiu codziennym i zawodowym zajmuje się etyka. To ona wskazuje, jak postępować wobec siebie, rodziny, przyjaciół i znajomych.

4 uczciwy lojalny sumienny szanujący własność prawdomówny szanujący pracę innych

5 Obserwacja tendencji rynkowych pokazuje, że w dłuższym okresie czasu wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa są nie tylko zyski, ale przede wszystkim uczciwość, która w codziennej praktyce owocuje lojalnością kontrahentów.

6 Obszary problemowe przedsiębiorstwa właściciele współpraca reklama konkurencja kontrahenci relacje z podwładnymi środowisko bezpieczna praca

7 Dokument opisujący wartości oraz zachowania jakie, uważa się za właściwe wraz z wykazem sankcji związanych z nieprzestrzeganiem określonych w nim reguł.

8

9 Monitorowanie jakości produktów i usług Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów Odpowiadanie na uwagi i zażalenia Poszanowanie i przestrzeganie przepisów prawa Zapewnienie dobrych warunków pracy

10 gorąca linia – nr. telefonu pod, którym każdy pracownik może uzyskać potrzebne wsparcie w podejmowaniu działań etycznych.

11 Outplacement – dbanie o zwolnionych pracowników w formie szkoleń, pomocy prawnej oraz konsultacji z psychologiem.

12 ogłada dobre maniery konwenans towarzyski

13 Czy w praca powinna być stałym źródłem stresu ? Co to jest mobbing, i jak z nim walczyć ? Czy w biurze można być prześladowanym ?

14 Znajdujesz pracę w przedsiębiorstwie, w którym kadra kierownicza nie zauważa konfliktów między pracownikami i nie przeciwdziała im. Zaczynają się problemy, a upragniona praca przestaje przynosić satysfakcję.

15 Mobbing – systematycznie powtarzające się wrogie zachowania wobec jednej, lub kilku osób, aby zniszczyć ich reputację oraz odporność psychiczną.

16 Konfliktpowierzanie mobbingowanemu pracownikowi zbyt wielu zadań, krytykowanie jego pracy przy każdej okazji Nękanieizolowanie pracownika, przerywanie jego wypowiedzi, ignorowanie obecności

17 Naruszenieośmieszanie przekonań, religii, poglądów godnościtworzenie plotek, przydzielanie osobistejupokarzających zajęć Działania groźby przemocy fizycznej, śledzenie ofiary, skrajnewykonywanie telefonów z pogróżkami

18 MOBBING groźby ustne ignorowanie plotki zbyt krótkie terminy zniesławienie przemoc fizyczna izolacja agresja

19 Rozmowa o swojej sytuacji ze współ pracownikami, przełożonymi, rodziną. Osoby stosujące mobbing starają się aby nikt postronny nie wiedział o faktach nacisku psychicznego.

20 Dokumentowanie działań mobbingowych Prowadzenie dziennika z zapiskami oraz kontaktowanie się z prześladowcą w formie pisemnej, tak aby w razie dochodzenia swoich praw przed sądem posiadać dowody prześladowania.

21 Przeciwieństwem mobbingu jest tzw. loving sytuacja, w której zachowania wobec współpracowników lub podwładnych są zbyt przyjacielskie i pobłażliwe.

22 Etyczne państwo to takie, w którym jasno i precyzyjnie określone są przepisy prawne, tworzone w oparciu o normy i wartości.

23

24 Brak etyki często przekłada się na zachowania korupcyjne. Jednak główną przyczyną korupcji jest społeczne przyzwolenie, wynikające z przekonania o wszechobecności przekupstwa i łapówek.

25 Przekupstwo – przyjęcie korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, wygrania przetargu. Płatna protekcja – rozwiązywanie problemu przez powołanie się na znajomości i wpływy. Nadużycie władzy – przekroczenie zakresu swoich obowiązków, lub ich nadużywanie.

26 Skutki korupcji spowolnienie inwestycji obniżenie poziomu życia zastój gospodarki faworyzowanie firm brak możliwości planowania rozwoju firmy wzrost przestępczości spowolnienie rozwoju

27 Powiadamianie policji, prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego(CBA) Jednak najbardziej istotny jest nasz osobisty sprzeciw, który możemy wyrazić poprzez odmawianie wręczania i przyjmowania łapówek

28 Mianem szarej strefy określamy niezarejestrowaną aktywność gospodarczą, w której dochody są ukrywane, a zatrudnienie pracowników odbywa się z pominięciem przepisów prawa. Działalność legalna przestrzeganie wszystkich przepisów prawa Działalność legalna przestrzeganie niektórych przepisów prawa Działalność nielegalna nieprzestrzeganie przepisów prawa

29 Biurokracja – tworzenie barier o charakterze urzędowym, wynikających z przepisów prawa. Wysokie obciążenia podatkowe – w trosce o własne zyski, ukrywa się część dochodów by nie płacić podatków. Bardzo wysokie koszty pracy – pensja pracownika to tylko połowa kosztów, które ponosi pracodawca. Dlatego często przedsiębiorcy wypłacają wynagrodzenie w sposób nieformalny.

30 Kształtowanie świadomości społecznej - uwrażliwianie obywateli na problemy uczciwości w życiu codziennym. Tworzenie jasnych i przejrzystych przepisów prawa – system prawny powinien być jasny i szczelny System podatkowy – przygotowanie sprawiedliwych przepisów podatkowych

31

32


Pobierz ppt "Marcin Grzybek 3H. Czy w biznesie uczciwość się opłaca ? Jak ocenić czy dane zachowanie jest etyczne ? Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca."

Podobne prezentacje


Reklamy Google