Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ETYKA W BIZNESIE Marcin Grzybek 3H.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ETYKA W BIZNESIE Marcin Grzybek 3H."— Zapis prezentacji:

1 ETYKA W BIZNESIE Marcin Grzybek 3H

2 Zastanów się : Czy w biznesie uczciwość się opłaca ?
Jak ocenić czy dane zachowanie jest etyczne ? „Warto być uczciwym, choć nie zawsze się to opłaca. Opłaca się być nieuczciwym, ale nie warto”

3 Czym jest etyka ? Problemem uczciwości w życiu codziennym i zawodowym zajmuje się etyka. To ona wskazuje, jak postępować wobec siebie, rodziny, przyjaciół i znajomych.

4 Etyka biznesu uczciwy lojalny sumienny prawdomówny
szanujący pracę innych szanujący własność

5 Etyczne przedsiębiorstwo
Obserwacja tendencji rynkowych pokazuje, że w dłuższym okresie czasu wyznacznikiem sukcesu przedsiębiorstwa są nie tylko zyski, ale przede wszystkim uczciwość, która w codziennej praktyce owocuje lojalnością kontrahentów.

6 Etyczne przedsiębiorstwo
współpraca właściciele reklama Obszary problemowe przedsiębiorstwa konkurencja środowisko bezpieczna praca kontrahenci relacje z podwładnymi

7 Kodeks etyczny Dokument opisujący wartości oraz zachowania jakie, uważa się za właściwe wraz z wykazem sankcji związanych z nieprzestrzeganiem określonych w nim reguł.

8 Zachowania etyczne i nieetyczne

9 Przejawy etycznych działań
Monitorowanie jakości produktów i usług Regulowanie zobowiązań wobec kontrahentów Odpowiadanie na uwagi i zażalenia Poszanowanie i przestrzeganie przepisów prawa Zapewnienie dobrych warunków pracy

10 Współczesne przykłady działań etycznych
„gorąca linia” – nr. telefonu pod, którym każdy pracownik może uzyskać potrzebne wsparcie w podejmowaniu działań etycznych.

11 Etyczne działanie przedsiębiorstw
Outplacement – dbanie o zwolnionych pracowników w formie szkoleń, pomocy prawnej oraz konsultacji z psychologiem.

12 Savoir Vivre – znajomość życia
ogłada dobre maniery konwenans towarzyski

13 Mobbing – czyli o terrorze w pracy
Czy w praca powinna być stałym źródłem stresu ? Co to jest mobbing, i jak z nim walczyć ? Czy w biurze można być prześladowanym ?

14 O mobbingu Znajdujesz pracę w przedsiębiorstwie, w którym kadra kierownicza nie zauważa konfliktów między pracownikami i nie przeciwdziała im. Zaczynają się problemy, a upragniona praca przestaje przynosić satysfakcję.

15 Definicja Mobbing – systematycznie powtarzające się wrogie zachowania wobec jednej, lub kilku osób, aby zniszczyć ich reputację oraz odporność psychiczną.

16 Fazy mobbingu Konflikt powierzanie mobbingowanemu pracownikowi zbyt wielu zadań, krytykowanie jego pracy przy każdej okazji Nękanie izolowanie pracownika, przerywanie jego wypowiedzi, ignorowanie obecności

17 Fazy mobbingu Naruszenie ośmieszanie przekonań, religii, poglądów godności tworzenie plotek, przydzielanie osobistej upokarzających zajęć Działania groźby przemocy fizycznej, śledzenie „ofiary”, skrajne wykonywanie telefonów z pogróżkami

18 Zachowania MOBBING ignorowanie groźby ustne plotki
zbyt krótkie terminy izolacja agresja zniesławienie przemoc fizyczna

19 Jak bronić się przed mobbingiem ?
Rozmowa o swojej sytuacji ze współ pracownikami, przełożonymi, rodziną. Osoby stosujące mobbing starają się aby nikt postronny nie wiedział o faktach nacisku psychicznego.

20 Walka z mobingiem Dokumentowanie działań mobbingowych Prowadzenie dziennika z zapiskami oraz kontaktowanie się z prześladowcą w formie pisemnej, tak aby w razie dochodzenia swoich praw przed sądem posiadać dowody prześladowania.

21 Ciekawostka Przeciwieństwem mobbingu jest tzw. loving sytuacja, w której zachowania wobec współpracowników lub podwładnych są zbyt przyjacielskie i pobłażliwe.

22 Uczciwe państwo – czyli rozwiązywanie problemów etycznych
Etyczne państwo to takie, w którym jasno i precyzyjnie określone są przepisy prawne, tworzone w oparciu o normy i wartości.

23 Korupcja

24 Problemy związane z korupcją
Brak etyki często przekłada się na zachowania korupcyjne. Jednak główną przyczyną korupcji jest społeczne przyzwolenie, wynikające z przekonania o wszechobecności przekupstwa i łapówek.

25 Formy korupcji Przekupstwo – przyjęcie korzyści majątkowych w postaci pieniędzy, wygrania przetargu. Płatna protekcja – rozwiązywanie problemu przez powołanie się na znajomości i wpływy. Nadużycie władzy – przekroczenie zakresu swoich obowiązków, lub ich nadużywanie.

26 Skutki korupcji Skutki korupcji obniżenie poziomu życia
spowolnienie inwestycji zastój gospodarki Skutki korupcji faworyzowanie firm wzrost przestępczości spowolnienie rozwoju brak możliwości planowania rozwoju firmy

27 Działanie przeciw korupcji
Powiadamianie policji, prokuratury i Centralnego Biura Antykorupcyjnego(CBA) Jednak najbardziej istotny jest nasz osobisty sprzeciw, który możemy wyrazić poprzez odmawianie wręczania i przyjmowania łapówek

28 Szara strefa Mianem szarej strefy określamy niezarejestrowaną aktywność gospodarczą, w której dochody są ukrywane, a zatrudnienie pracowników odbywa się z pominięciem przepisów prawa. Działalność legalna przestrzeganie wszystkich przepisów prawa Działalność legalna przestrzeganie niektórych przepisów prawa Działalność nielegalna nieprzestrzeganie przepisów prawa

29 Problemy szarej strefy
Biurokracja – tworzenie barier o charakterze urzędowym, wynikających z przepisów prawa. Wysokie obciążenia podatkowe – w trosce o własne zyski, ukrywa się część dochodów by nie płacić podatków. Bardzo wysokie koszty pracy – pensja pracownika to tylko połowa kosztów, które ponosi pracodawca. Dlatego często przedsiębiorcy wypłacają wynagrodzenie w sposób nieformalny.

30 Sposoby walki z szarą strefą
Kształtowanie świadomości społecznej - uwrażliwianie obywateli na problemy uczciwości w życiu codziennym. Tworzenie jasnych i przejrzystych przepisów prawa – system prawny powinien być jasny i „szczelny” System podatkowy – przygotowanie sprawiedliwych przepisów podatkowych

31 KONIEC

32


Pobierz ppt "ETYKA W BIZNESIE Marcin Grzybek 3H."

Podobne prezentacje


Reklamy Google