Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2012–2013 Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2012–2013 Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia."— Zapis prezentacji:

1 Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2012–2013 Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego z nas. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

2 Prawa, obowiązki i odgrywanie swojej roli
Jesteś pracownikiem stałym, tymczasowym, wykonawcą? Musisz wiedzieć o sprawach wpływających na twoje bezpieczeństwo i zdrowie w pracy: o obowiązkach pracodawcy o własnych prawach i obowiązkach jak możesz wnieść wkład w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

3 W miejscach pracy o silnej kulturze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy
Przywództwo jest silne, a kierownictwo: pokazuje, że przykłada dużą wagę do spraw zdrowia i bezpieczeństwa stwarza warunki dla partnerskiego podejścia Każdy angażuje się w pełni akceptuje swoje prawa, role i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy współpracuje w celu zapobiegania chorobom i wypadkom

4 Czemu się angażować? Ponieważ bezpieczne miejsce pracy chroni twoje zdrowie Nikt nie wie lepiej niż ty, jak wykonywać twoją pracę i jak ona na ciebie wpływa Jest naprawdę ważne, aby każdy robił to, co do niego należy Miejsca pracy, w których pracownicy są aktywni w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia, często odznaczają się mniejszą wypadkowością

5 Prawa i obowiązki Masz prawo do pracy w miejscu, w którym należycie kontroluje się ryzyko dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa Odpowiada za to przede wszystkim pracodawca, ale ty też masz obowiązek wspierania prewencji chorób i obrażeń

6 Co pracodawca musi zrobić dla ochrony twojego bezpieczeństwa i zdrowia
Oceniać ryzyko i wdrażać środki zapobiegawcze Omawiać z tobą ryzyko i szkolić cię Zapewnić toalety, wodę pitną, wyposażenie umożliwiające odpoczynek i udzielenie pierwszej pomocy oraz ewentualny sprzęt i odzież ochronną Zgłaszać obrażenia, choroby i niebezpieczne wypadki Współpracować z innymi pracodawcami i wykonawcami działającymi w miejscu pracy oraz z agencjami tymczasowego zatrudnienia Konsultować się z tobą i twoimi przedstawicielami w sprawach ryzyka i środków bezpieczeństwa oraz angażować was w te sprawy Przepisy i praktyki krajowe mogą określać różne sposoby prowadzenia konsultacji

7 Co musisz robić Jako pracownik masz prawny obowiązek:
Wykonywania pracy w sposób bezpieczny i zgodny z otrzymanym przeszkoleniem, z użyciem odpowiednich zabezpieczeń, wyposażenia ochrony osobistej itp. Współdziałać z pracodawcą w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Informować pracodawcę, osobę nadzorującą lub przedstawiciela pracowników… jeśli uważasz, że praca lub nieodpowiednie warunki pod względem bezpieczeństwa stwarzają zagrożenie dla zdrowia

8 Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy wymaga zaangażowania pracowników
Aby angażować pracowników pracodawca powinien: Zachęcać ich do zgłaszania problemów z bezpieczeństwem Czynnie mobilizować ich do identyfikacji problemów Pytać ich o pomysły dotyczące poprawy środków bezpieczeństwa Jasno stwierdzić, że pomysły pracowników są cenne i będą traktowane poważnie Doceniać przedstawiane pomysły Wyjaśniać, które pomysły wdroży, a których nie, i dlaczego

9 Dwustronny proces Zaangażowanie pracowników to dwustronny proces, w ramach którego pracodawcy i pracownicy/przedstawiciele pracowników: Rozmawiają ze sobą i wysłuchują się nawzajem Zgłaszają problemy i razem je rozwiązują Dążą do wymiany poglądów i informacji W odpowiednim czasie omawiają istotne kwestie Wspólnie podejmują decyzje

10 Zaangażuj się! Znasz ryzyko występujące w twoim miejscu pracy – zaangażuj się we wspieranie zarządzania nim i podnoszenie standardów bezpieczeństwa i zdrowia dla siebie i swoich współpracowników Bądź gotowy(-a): współpracować zabierać głos zachowywać się asertywnie zwracać uwagę przyjmować informacje zwrotne

11 Sposoby angażowania się
Zadawaj pytania, przedstawiaj sugestie Zgłaszaj wszelkie wypadki i problemy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Rozmawiaj z przedstawicielem pracowników Bierz udział we wszystkich działaniach angażujących pracowników Powiedz lekarzowi, jeśli uważasz, że twoje problemy zdrowotne mogą mieć związek z pracą. Zadawaj pytania, przedstawiaj sugestie podczas: szkolenia zebrań, spotkań informacyjnych, spotkań zespołowych indywidualnych rozmów z przełożonym/kierownikiem Zgłaszaj wypadki, groźne sytuacje lub wszystko, co uważasz za niebezpieczne, niezdrowe lub utrudniające dobre praktyki robocze, przedstawiaj pomysły usprawnień Rozmawiaj z przedstawicielem pracowników, bierz udział we wszystkich działaniach (zebrania, ankiety itd.) organizowanych przez niego. Zastanów się nad przyjęciem funkcji przedstawiciela pracowników ds. bezpieczeństwa. Bierz udział w programach zgłaszania usprawnień/konkursach w dziedzinie bezpieczeństwa. Zgłaszaj się do uczestnictwa w działaniach poprawiających bezpieczeństwo, np. w pracach grup roboczych, pisz o sprawach bezpieczeństwa i zdrowia w pracy do biuletynów pracowniczych itd. Porozmawiaj z lekarzem, jeśli uważasz, że jakiś problem zdrowotny ma tło zawodowe, aby opowiedzieć o tym w pracy

12 Młody pracownik / Nowy w pracy?
Pracownik rozpoczynający pracę jest szczególnie podatny na wypadki. Aby się chronić: zadawaj pytania podczas szkolenia jeśli nie jesteś czegoś pewny(-a), pytaj przełożonego konsultuj się z bardziej doświadczonymi współpracownikami mów o swoich pomysłach lub spostrzeżeniach

13 Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy
Strony internetowe EU-OSHA o zaangażowaniu pracowników Strona kampanii EU-OSHA Arkusze informacyjne EU-OSHA w 24 językach Krajowy organ ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe Organizacje oferujące ubezpieczenia od wypadków przy pracy Miejsca pracy, w których pracodawcy i pracownicy współdziałają w zakresie BHP, są bezpieczniejsze dla każdego

14 Kampania sieciowa Główny atut: krajowe punkty centralne i sieci trójstronne. Ale także… angażowanie innych zainteresowanych stron/partnerów Oficjalni partnerzy kampanii (organizacje ogólnoeuropejskie i międzynarodowe), w tym partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, federacje i sieci sektorowe, prywatne przedsiębiorstwa Instytucje UE, w tym Komisja Europejska, Parlament UE, przedstawicielstwa UE, agencje UE, sieć Enterprise Europe Network

15 Jak się zaangażować? Kampania jest otwarta dla wszystkich osób i organizacji. Można w niej wziąć udział: rozpowszechniając informacje i materiały dotyczące kampanii uczestnicząc w jednym z wielu wydarzeń, konferencji, konkursów, akcji reklamowych – odbywających się przez cały czas trwania kampanii organizując własne działania

16 Oferta partnerstwa w kampanii
O status partnera kampanii mogą się ubiegać również organizacje ogólnoeuropejskie. Agencja oferuje: certyfikat partnerski pakiet powitalny promocję na szczeblu UE i w mediach platformę komunikacji online partnerską sekcję na stronie internetowej

17 Europejski Konkurs Dobrych Praktyk
Uznanie wyjątkowego i innowacyjnego wkładu Promowanie współdziałania kierowników i pracowników Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy Państwa członkowskie UE, EOG, Bałkany Zachodnie i Turcja Dwie kategorie: miejsca pracy zatrudniające mniej niż 100 osób miejsca pracy zatrudniające 100 lub więcej osób Zwycięzcy wybierani są spośród kandydatów zgłaszanych przez krajowe punkty centralne

18 Zasoby Przewodnik po kampanii
Praktyczne przewodniki dla pracowników i kierowników Przykłady dobrej praktyki Wiadomości o wydarzeniach w ramach kampanii Prezentacje i animowane filmy wideo Wszystkie dostępne w 24 językach

19 Główne daty Początek kampanii 18 kwietnia 2012 r.
Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy październik 2012 r. i 2013 r. Ceremonia wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk: kwiecień 2013 r. Szczyt kampanii „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” listopad 2013 r. 19

20 Dodatkowe informacje Odwiedź stronę internetową kampanii
Aby dowiedzieć się o wydarzeniach i działaniach w swoim kraju, skontaktuj się z krajowym punktem centralnym


Pobierz ppt "Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania „Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy” 2012–2013 Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google