Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–2013 Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–2013 Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia."— Zapis prezentacji:

1 Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–2013 Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego z nas. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy.

2 2 www.healthy-workplaces.eu Prawa, obowiązki i odgrywanie swojej roli Jesteś pracownikiem stałym, tymczasowym, wykonawcą? Musisz wiedzieć o sprawach wpływających na twoje bezpieczeństwo i zdrowie w pracy: o obowiązkach pracodawcy o własnych prawach i obowiązkach jak możesz wnieść wkład w bezpieczeństwo i zdrowie w pracy

3 3 www.healthy-workplaces.eu W miejscach pracy o silnej kulturze bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Przywództwo jest silne, a kierownictwo: pokazuje, że przykłada dużą wagę do spraw zdrowia i bezpieczeństwa stwarza warunki dla partnerskiego podejścia Każdy angażuje się w pełni akceptuje swoje prawa, role i obowiązki w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy współpracuje w celu zapobiegania chorobom i wypadkom

4 4 www.healthy-workplaces.eu Czemu się angażować? Ponieważ bezpieczne miejsce pracy chroni twoje zdrowie Nikt nie wie lepiej niż ty, jak wykonywać twoją pracę i jak ona na ciebie wpływa Jest naprawdę ważne, aby każdy robił to, co do niego należy Miejsca pracy, w których pracownicy są aktywni w dziedzinie bezpieczeństwa i zdrowia, często odznaczają się mniejszą wypadkowością

5 5 www.healthy-workplaces.eu Prawa i obowiązki Masz prawo do pracy w miejscu, w którym należycie kontroluje się ryzyko dla twojego zdrowia i bezpieczeństwa Odpowiada za to przede wszystkim pracodawca, ale ty też masz obowiązek wspierania prewencji chorób i obrażeń

6 6 www.healthy-workplaces.eu Co pracodawca musi zrobić dla ochrony twojego bezpieczeństwa i zdrowia Oceniać ryzyko i wdrażać środki zapobiegawcze Omawiać z tobą ryzyko i szkolić cię Zapewnić toalety, wodę pitną, wyposażenie umożliwiające odpoczynek i udzielenie pierwszej pomocy oraz ewentualny sprzęt i odzież ochronną Zgłaszać obrażenia, choroby i niebezpieczne wypadki Współpracować z innymi pracodawcami i wykonawcami działającymi w miejscu pracy oraz z agencjami tymczasowego zatrudnienia Konsultować się z tobą i twoimi przedstawicielami w sprawach ryzyka i środków bezpieczeństwa oraz angażować was w te sprawy Przepisy i praktyki krajowe mogą określać różne sposoby prowadzenia konsultacji

7 7 www.healthy-workplaces.eu Co musisz robić Jako pracownik masz prawny obowiązek: Wykonywania pracy w sposób bezpieczny i zgodny z otrzymanym przeszkoleniem, z użyciem odpowiednich zabezpieczeń, wyposażenia ochrony osobistej itp. Współdziałać z pracodawcą w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Informować pracodawcę, osobę nadzorującą lub przedstawiciela pracowników… jeśli uważasz, że praca lub nieodpowiednie warunki pod względem bezpieczeństwa stwarzają zagrożenie dla zdrowia

8 8 www.healthy-workplaces.eu Zarządzanie bezpieczeństwem i zdrowiem w pracy wymaga zaangażowania pracowników Aby angażować pracowników pracodawca powinien: Zachęcać ich do zgłaszania problemów z bezpieczeństwem Czynnie mobilizować ich do identyfikacji problemów Pytać ich o pomysły dotyczące poprawy środków bezpieczeństwa Jasno stwierdzić, że pomysły pracowników są cenne i będą traktowane poważnie Doceniać przedstawiane pomysły Wyjaśniać, które pomysły wdroży, a których nie, i dlaczego

9 9 www.healthy-workplaces.eu Dwustronny proces Zaangażowanie pracowników to dwustronny proces, w ramach którego pracodawcy i pracownicy/przedstawiciele pracowników: Rozmawiają ze sobą i wysłuchują się nawzajem Zgłaszają problemy i razem je rozwiązują Dążą do wymiany poglądów i informacji W odpowiednim czasie omawiają istotne kwestie Wspólnie podejmują decyzje

10 10 www.healthy-workplaces.eu Zaangażuj się! Znasz ryzyko występujące w twoim miejscu pracy – zaangażuj się we wspieranie zarządzania nim i podnoszenie standardów bezpieczeństwa i zdrowia dla siebie i swoich współpracowników Bądź gotowy(-a): współpracować zabierać głos zachowywać się asertywnie zwracać uwagę przyjmować informacje zwrotne

11 11 www.healthy-workplaces.eu Sposoby angażowania się Zadawaj pytania, przedstawiaj sugestie Zgłaszaj wszelkie wypadki i problemy w zakresie bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Rozmawiaj z przedstawicielem pracowników Bierz udział we wszystkich działaniach angażujących pracowników Powiedz lekarzowi, jeśli uważasz, że twoje problemy zdrowotne mogą mieć związek z pracą.

12 12 www.healthy-workplaces.eu Młody pracownik / Nowy w pracy? Pracownik rozpoczynający pracę jest szczególnie podatny na wypadki. Aby się chronić: zadawaj pytania podczas szkolenia jeśli nie jesteś czegoś pewny(-a), pytaj przełożonego konsultuj się z bardziej doświadczonymi współpracownikami mów o swoich pomysłach lub spostrzeżeniach

13 13 www.healthy-workplaces.eu Dowiedz się więcej o bezpieczeństwie i zdrowiu w pracy Strony internetowe EU-OSHA o zaangażowaniu pracowników Strona kampanii EU-OSHA Arkusze informacyjne EU-OSHA w 24 językach Krajowy organ ds. bezpieczeństwa i zdrowia w pracy Związki zawodowe i stowarzyszenia branżowe Organizacje oferujące ubezpieczenia od wypadków przy pracy Miejsca pracy, w których pracodawcy i pracownicy współdziałają w zakresie BHP, są bezpieczniejsze dla każdego

14 14 www.healthy-workplaces.eu Kampania sieciowa Główny atut: krajowe punkty centralne i sieci trójstronne. Ale także… angażowanie innych zainteresowanych stron/partnerów Oficjalni partnerzy kampanii (organizacje ogólnoeuropejskie i międzynarodowe), w tym partnerzy społeczni, organizacje pozarządowe, federacje i sieci sektorowe, prywatne przedsiębiorstwa Instytucje UE, w tym Komisja Europejska, Parlament UE, przedstawicielstwa UE, agencje UE, sieć Enterprise Europe Network

15 15 www.healthy-workplaces.eu Jak się zaangażować? Kampania jest otwarta dla wszystkich osób i organizacji. Można w niej wziąć udział: rozpowszechniając informacje i materiały dotyczące kampanii uczestnicząc w jednym z wielu wydarzeń, konferencji, konkursów, akcji reklamowych – odbywających się przez cały czas trwania kampanii organizując własne działania

16 16 www.healthy-workplaces.eu Oferta partnerstwa w kampanii O status partnera kampanii mogą się ubiegać również organizacje ogólnoeuropejskie. Agencja oferuje: certyfikat partnerski pakiet powitalny promocję na szczeblu UE i w mediach platformę komunikacji online partnerską sekcję na stronie internetowej

17 17 www.healthy-workplaces.eu Europejski Konkurs Dobrych Praktyk Uznanie wyjątkowego i innowacyjnego wkładu Promowanie współdziałania kierowników i pracowników Poprawa bezpieczeństwa i zdrowia w miejscu pracy Państwa członkowskie UE, EOG, Bałkany Zachodnie i Turcja Dwie kategorie: miejsca pracy zatrudniające mniej niż 100 osób miejsca pracy zatrudniające 100 lub więcej osób Zwycięzcy wybierani są spośród kandydatów zgłaszanych przez krajowe punkty centralne http://osha.europa.eu/pl/about/competitions

18 18 www.healthy-workplaces.eu Zasoby Przewodnik po kampanii Praktyczne przewodniki dla pracowników i kierowników Przykłady dobrej praktyki Wiadomości o wydarzeniach w ramach kampanii Prezentacje i animowane filmy wideo Wszystkie dostępne w 24 językach www.healthy-workplaces.eu

19 Początek kampanii18 kwietnia 2012 r. Europejskie Tygodnie Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy październik 2012 r. i 2013 r. Ceremonia wręczenia nagród w Konkursie Dobrych Praktyk: kwiecień 2013 r. Szczyt kampanii Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy listopad 2013 r. 19 Główne daty

20 20 www.healthy-workplaces.eu Dodatkowe informacje Odwiedź stronę internetową kampanii www.healthy-workplaces.eu Aby dowiedzieć się o wydarzeniach i działaniach w swoim kraju, skontaktuj się z krajowym punktem centralnym www.healthy-workplaces.eu/fops


Pobierz ppt "Zaangażowanie w sprawy zdrowia i bezpieczeństwa w pracy Kampania Zdrowe i bezpieczne miejsce pracy 2012–2013 Nazwisko i tytuł mówcy Data | Nazwa wydarzenia."

Podobne prezentacje


Reklamy Google