Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Bądź eko- dbaj o środowisko! Мусор земле не к лицу!

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Bądź eko- dbaj o środowisko! Мусор земле не к лицу!"— Zapis prezentacji:

1 Bądź eko- dbaj o środowisko! Мусор земле не к лицу!

2 Ochrona środowiska/ Охрана окружающей среды
Ochrona wszystkich elementów środowiska przed niekorzystnym wpływem działalności człowieka i zachowanie ich możliwie naturalnego charakteru przez racjonalne, zgodne z prawami przyrody tak, aby elementy przyrody łączyły się harmonijnie z wytworami techniki i cywilizacji.

3 Ekologia/Экология Nauka o strukturze i funkcjonowaniu przyrody, zajmująca się badaniem oddziaływań pomiędzy organizmami a ich środowiskiem oraz wzajemnie między tymi organizmami (strukturą ekosystemów).

4 Экологические проблемы
Problemy ekologiczne/ Экологические проблемы

5 Dzikie wysypiska śmieci/ Дикие свалки
Zagrożenia wywołane przez dzikie wysypiska: -zanieczyszczenie gleb, wód podziemnych -zwierzęta leśne są zagrożone przez dzikie wysypiska -zanieczyszczenie wód pitnych -zagrożenie pożarowe -niszczenie środowiska -wybuchanie epidemii -samozapłony gazów

6 Spalanie śmieci/ Сжигание мусора
Odpady w warunkach domowych palone są w niskich temperaturach. To powoduje wydzielanie się mnóstwa zanieczyszczeń takich jak tlenek i dwutlenek węgla, dwutlenek siarki, metale ciężkie. Szczególnie niebezpieczne dla zdrowia jest spalanie odpadów z tworzyw sztucznych np. butelek typu PET, worków foliowych. W wyniku spalania tego typu odpadów emitowane są rakotwórcze dioksyny, których toksyczny wpływ na zdrowie może objawić się dopiero po kilkudziesięciu latach np. w postaci chorób nowotworowych.

7 Marnowanie energii/ Потеря энергии
Bez energii świat nie mógłby funkcjonować. Jednak im wygodniej nam się żyje, tym więcej zużywamy energii elektrycznej. Większość z nas marnuje bardzo dużo energii podczas codziennych czynności. Cenna energia „ucieka” nam, gdy nie zgasimy zbędnego oświetlenia, zapomnimy wyłączyć komputer po skończonej pracy, wolimy otworzyć okno zamiast zmniejszyć moc grzejnika.

8 Marnowanie wody/ Потеря воды
Odkręcając codziennie kran, nie zdajemy sobie sprawy z wartości lejącej się z niego wody. Okazuje się, że woda słodka należy do najrzadszych zasobów naturalnych na świecie. To tylko kilka procent z całej objętości wody, a ponadto w większości występuje w postaci lodu i śniegu.

9 Wycinanie „płuc Ziemi”/ Рубка лесов
Niestety z każdym dniem lasów ubywa i warto sobie zadać pytanie, jaki mamy na to wpływ. Okazuje się, iż gospodarka ludzka przyczynia się do zwiększonej wycinki drzew, która zachodzi w zastraszającym tempie. W ciągu ostatnich 40 lat światowe zapotrzebowanie na papier wzrosło aż o 400 proc. Co roku wycina się od 12 do 15 milionów hektarów lasów

10 Drzewa naszym życiem/ "Лёгкие нашей планеты"
Tropikalne lasy deszczowe nazywane są „płucami ziemi”. Stanowią one aż jedną trzecią powierzchni wszystkich lasów na ziemi. Drzewa tworzą środowisko życia wielu zwierząt, owadów i drobnoustrojów, dla których są schronieniem oraz pożywieniem. Gęste korony drzew działają także jak filtr powietrza, zbierając na swych liściach różne cząstki stałe i zanieczyszczenia. drzewa pozytywnie wpływają na jakość wód, zaś ich systemy korzeniowe chronią przed erozją gleby.

11 Ekologiczne rozwiązania/ Экологические решения

12 Odpowiednie wysypiska śmieci/ Законные свалки
Budowanie uporządkowanych wysypisk śmieci jest konieczne, bo: -zmniejszają zatrucie środowiska -są tak zaprojektowane i umiejscowione, aby nikt i nic nie stwarzało zagrożenia (pożarowego, zatrucia i skażenia wody,) -uporządkowane wysypisko można po czasie ich eksploatacji i rekultywacji zamienić na tereny rekreacyjne lub zalesić je, a dzikie wysypiska pozostają brudne i śmierdzące -dla walorów estetycznych

13 Segregowanie odpadów/ Cортировка мусора
Segregacja odpadów komunalnych to zbieranie odpadów do specjalnie oznakowanych pojemników, z podziałem na rodzaj materiałów, z jakiego zostały wyprodukowane. Segregacja odpadów jest jedną z metod ograniczenia ilości odpadów podlegających utylizacji przez odzysk surowców nadających się do ponownego użytku lub do recyklingu.

14 Recykling/ Pециклинг Recykling polega na odzyskiwaniu surowców wtórnych i ich ponownym przetwarzaniu w procesie produkcyjnym w celu uzyskania materiału o przeznaczeniu pierwotnym lub innym. Przetwarzając surowce wtórne ograniczamy wykorzystanie surowców pierwotnych,  co przyczynia się do ochrony naturalnych zasobów. Odzyskiwanie i przetwarzanie redukuje także ilość odpadów, tym samym ilość miejsca na składowiskach.

15 Zasada 3R: Reduce, Reuse, Recycle
Pierwszy czasownik (ogranicz) przypomina o możliwości zmniejszenia ilości generowanych odpadów poprzez ograniczenie konsumpcji niepotrzebnych produktów. Drugi (użyj ponownie) przypomina o możliwości powtórnego wykorzystania produktów powszechnie uznanych za jednorazowe, co zmniejsza skalę zanieczyszczeń środowiska. Wreszcie ostatni czasownik (oddaj do odzysku / recykluj) mówi co należy zrobić w sytuacji, gdy nie można zrezygnować z produktu, a powstałego z niego odpadu nie da się wykorzystać ponownie: należy go wrzucić do odpowiedniego pojemnika celem ponownego wykorzystania w produkcji.

16 Oszczędzamy energię/ Экономим энергию
Wyłączaj w urządzeniach tryb oszczędzania. Nie zasłaniaj kaloryferów. Stosuj energooszczędne żarówki. Regularnie odkurzaj kaloryfer. Wyłączaj zbędne oświetlenie. Włączaj urządzenie tylko jak korzystasz. Dostosuj moc światła do rodzaju pracy. Dbaj o właściwą izolacje termiczną okien.

17 Oszczędzamy wodę/ Экономим воду
Dostosowując temperaturę ciepłej wody zmniejszaj strumień wody Do mycia zębów przygotowuj wodę w kubku. Wybieraj prysznic zamiast kąpieli w wannie pełnej wody. Korzystaj z przycisku „oszczędne spłukiwanie toalety”. Unikaj niepotrzebnego spłukiwania toalety. Chusteczki, drobne śmieci, owady możesz wyrzucić do kosza. Jedno spłukanie to średnio 6 litrów zmarnowanej wody. Wodę do mycia twarzy odkręć dopiero po namydleniu. Nastawiaj pralkę na oszczędny program prania. Zmywaj naczynia w zlewie napełnionym wodą - nie pod bieżącą wodą. Włączaj tylko pełną zmywarkę i ustaw ją na program oszczędnościowy. Nie wylewaj niepotrzebnie wody

18 Alternatywne źródła energii / Aьтернативные источники энергии
Rodzaj pozyskiwania energii niezależny od dużych, instytucjonalnych dostawców. Energia ta wykorzystywana jest do zasilania zakładów, miast, często wytwarzana przez gospodarstwa domowe, będące jej konsumentami. Są to przede wszystkim: wiatrak energia geotermiczna energia słoneczna energia wiatru energia wodna

19

20

21

22

23

24


Pobierz ppt "Bądź eko- dbaj o środowisko! Мусор земле не к лицу!"

Podobne prezentacje


Reklamy Google