Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Święto Miłosierdzia Bożego

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Święto Miłosierdzia Bożego"— Zapis prezentacji:

1 Święto Miłosierdzia Bożego

2 Wstęp Pragnę, ażeby pierwsza niedziela po Wielkanocy była świętem Miłosierdzia (Dz. 299) - powiedział Pan Jezus do s. Faustyny. Mówił o tym pragnieniu aż 14 razy, określając nie tylko miejsce tego święta w kalendarzu liturgicznym, ale także cel jego ustanowienia, sposób przygotowania i obchodzenia.

3 Okoliczności powstania
Wybór pierwszej niedzieli po Wielkanocy nie jest przypadkowy, na ten dzień przypada bowiem oktawa Zmartwychwstania Pańskiego, które wieńczy obchody Misterium Paschalnego Chrystusa. Ten okres w liturgii Kościoła wyraźniej niż pozostałe ukazuje tajemnicę miłosierdzia Bożego, która najpełniej została objawiona właśnie w męce, śmierci i zmartwychwstaniu Chrystusa

4 Przyczyny powstania Nie byłoby dzieła odkupienia, gdyby nie było miłosierdzia Boga. Ten związek dostrzegła św. Siostra Faustyna, która w Dzienniczku napisała: Widzę, że złączone jest dzieło odkupienia z dziełem miłosierdzia, którego żąda Pan (Dz. 89).

5 Przyczyny powstania Dusze giną mimo Mojej gorzkiej męki. Daję im ostatnią deskę ratunku, to jest święto Miłosierdzia Mojego. Jeżeli nie uwielbią miłosierdzia Mojego, zginą na wieki (Dz. 965).

6 Liturgia Słowa Czytana wówczas Ewangelia maluje przed nami wizerunek Zmartwychwstałego Pana, który przychodzi do zalęknionych apostołów w Wieczerniku. Jezus jest w jednej osobie Ofiarą i Świadkiem wydarzenia Wielkiego Piątku, o czym nie pozwalają zapomnieć widoczne na Jego dłoniach i stopach rany.

7 Obraz miłosierdzia Pierwsza niedziela po Wielkanocy jest świętem Miłosierdzia, ale musi być i czyn; i żądam czci dla Mojego miłosierdzia przez obchodzenie uroczyście tego święta i przez cześć tego obrazu (Dz. 742).

8 Obietnice W dniu tym otwarte są wnętrzności miłosierdzia Mego, wylewam całe morze łask na dusze, które się zbliżą do źródła miłosierdzia Mojego; która dusza przystąpi do spowiedzi i Komunii św., dostąpi zupełnego odpuszczenia win i karę w dniu tym, otwarte są wszystkie upusty Boże, przez które płyną łaski; niech się nie lęka zbliżyć do Mnie żadna dusza, chociażby grzechy jej były jako szkarłat. (Dz. 699)

9 Historia Święta 1934 r. – siostra Faustyna za zgodą swych spowiedników obchodziła sama Święto 1935 r. – przeżywała to święto w Ostrej Bramie, gdy po raz pierwszy wystawiono do czci publicznej obraz Jezusa Miłosiernego

10 Historia Święta 1937 r. – Pan Jezus prosił, aby w tym dniu w klasztorze w Krakowie była adoracja w intencji uproszenia miłosierdzia Bożego dla świata (Dz. 1070) i by kapłan powiedział kazanie o miłosierdziu Boga.

11 Proces powstawania Święta
Wskutek wewnętrznych przynagleń Siostra Faustyna miała zamiar sama pojechać do Ojca Świętego, aby przedstawić mu żądania Pana Jezusa, ale ks. Sopoćko odradzał jej wyjazd do Rzymu, pisząc: Święto Miłosierdzia Bożego, którego się domaga Pan Jezus przez Siostrę, będzie ustanowione bez udania się Siostry do Ojca Świętego…

12 Proces powstawania Święta
26-27 sierpnia 1936 – Pierwszy Synodzie Plenarnym w Częstochowie, na którym ks. M. Sopoćko przekazał biskupom swoją rozprawkę pt. Miłosierdzie Boże. Choć nie przyniosła ona oczekiwanych rezultatów, ks. Sopoćko nie ustawał w podjętych działaniach.

13 Proces powstawania Święta
Ks. Sopoćko nadal pisał artykuły i rozprawy, aby od strony teologicznej uzasadnić potrzebę wprowadzenia takiego święta. W pracy Idea Miłosierdzia Bożego w liturgii podkreślał, że księgi liturgiczne często odwołują się do miłosierdzia Boga, a więc nie jest to idea nowa, ale mało znana wiernym.

14 Proces powstawania Święta
1-3 lipca 1937 – ks. Sopoćko na Kongresie Mariologicznym w Wilnie złożył wniosek, aby wysłać do Stolicy Świętej prośbę o ustanowienie święta Miłosierdzia. Wniosek został przyjęty, ale na wysłanie go do Rzymu nie zgodził się abp Romuald Jałbrzykowski twierdząc, że sprzeciwia się on zakazowi Stolicy Apostolskiej dotyczącemu wprowadzania nowych kultów.

15 Proces powstawania Święta
Korzystając z obecności w Wilnie abpa Franciszka Cortesi, ks. Sopoćko przedstawił mu sprawę święta Miłosierdzia Bożego. Obiecał mi zastanowić się nad tym (…) Proszę również pomodlić się o światło dla mnie i dla Jego Ekscelencji Arcybiskupa Nuncjusza Cortesiego, który może zrobić bardzo dużo.

16 Proces powstawania Święta
Rola Siostry Faustyny rzeczywiście polegała głównie na modlitwie i składaniu ofiar w tej intencji. W liście do swego spowiednika pisała: Co się tyczy święta tego (...) nie mam ani cienia wątpliwości, jest to wyraźną wolą Bożą. Przez nas Bóg zapoczątkował swoje dzieło, kto je wykończy, nie trzeba nam dociekać, ale teraz robić to, co jest w naszej mocy, nic więcej.

17 Proces powstawania Święta
Po śmierci Siostry Faustyny ks. Sopoćko nie ustawał w pracy nad podjętym dziełem. listopad 1938 r. – Na konferencji Episkopatu Polski wręczył biskupom memoriał, w którym wyliczył powody przemawiające za ustanowieniem święta Miłosierdzia i błogosławione skutki, jakie by stąd płynęły.

18 Proces powstawania Święta
Kwiecień 1939 r. – ks. Sopoćko pojechał do Rzymu, aby tam przedstawić sprawę ustanowienia święta Miłosierdzia. Rozmawiał z Sekretarzem Stanu i był w Kongregacji Obrzędów, ale tam nie chciano z nim rozmawiać bez polecenia ordynariusza, który miał w tej kwestii zdanie zgoła odmienne.

19 Proces powstawania Święta
1940 r. – ks. Sopoćko napisał traktat pisany po łacinie pt.: De misericordia Dei deque eiusdem festo instituendo 1946 – prośba biskupów polskich o zatwierdzenie święta Miłosierdzia 1947 – prymas Hlond przesłał go do Kongregacji Obrzędów w Rzymie w nadziei, że sprawa będzie przychylnie przyjęta.

20 Proces powstawania Święta
1947 r. – ks. Sopoćko napisał O święto najmiłosierniejszego Zbawiciela, w której bronił idei ustanowienia tego święta, odpierał zarzuty i wskazywał na Niedzielę Białą (pierwszą po Wielkanocy) jako na najbardziej odpowiedni dzień w kalendarzu liturgicznym dla święta Miłosierdzia.

21 Proces powstawania Święta
8 kwietnia 1948 – poparcie oficjalnej prośby skierowanej do Kongregacji Obrzędów ze strony profesorów Wydziałów Teologicznych i Seminariów Duchownych zebranych na Zjeździe Towarzystwa Teologicznego w Krakowie

22 Proces powstawania Święta
1951 r. – abp Eugeniusz Baziak w imieniu kard. Adama Sapiehy udzielił na 7 lat odpustu zupełnego wszystkim, którzy w Niedzielę Przewodnią nawiedzą klasztor Zgromadzenia Sióstr Matki Bożej Miłosierdzia w Krakowie -Łagiewnikach.

23 Proces powstawania Święta
Starania o wprowadzenie święta Miłosierdzia Bożego na 19 lat wstrzymała Notyfikacja Stolicy Apostolskiej zabraniająca szerzenia kultu w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę. Był to czas głębokich studiów teologicznych nad tajemnicą miłosierdzia Bożego i posłannictwem św. Siostry Faustyny.

24 Proces powstawania Święta
W dyskusjach teologicznych przeciwnicy wprowadzenia tego święta powoływali się na przepisy liturgiczne, które nie dopuszczają żadnego święta w ciągu 7-miu niedziel Zmartwychwstania Pańskiego; na tradycję liturgii Kościoła, w której nie ma żadnego święta przymiotu Boga, a także na nieroztropną i sekciarską postawę niektórych czcicieli Miłosierdzia Bożego, dla których ważniejsza była nowenna przed świętem Miłosierdzia Bożego niż Triduum Sacrum i Oktawa Wielkanocna.

25 Proces powstawania Święta
Starania o wprowadzenie święta Miłosierdzia Bożego na 19 lat wstrzymała Notyfikacja Stolicy Apostolskiej zabraniająca szerzenia kultu w formach przekazanych przez Siostrę Faustynę. Był to czas głębokich studiów teologicznych nad tajemnicą miłosierdzia Bożego i posłannictwem św. Siostry Faustyny.

26 Proces powstawania Święta
Zdecydowanie więcej wśród teologów było zwolenników święta Miłosierdzia, którzy argumentowali swoje stanowisko na różne sposoby. Mocno akcentowano duszpasterski walor wprowadzenia tego święta, które w sposób szczególny zwraca uwagę wiernych na tajemnicę miłosierdzia Bożego i pomaga ludziom korzystać z Bożych darów tak hojnie zdeponowanych w Kościele świętym.

27 Proces powstawania Święta
Starania o wprowadzenie tego święta ułatwiała encyklika Ojca Świętego Jana Pawła II Dives in misericordia, która kult Miłosierdzia Bożego ujmuje jako podstawowe prawo i obowiązek Kościoła. Niektórzy pisali o tzw. drugim causa Polonorum. Pierwszym - było wprowadzenie na wniosek Polaków uroczystości Najśw. Serca Pana Jezusa, a drugim - ustanowienie święta Miłosierdzia Bożego.

28 Proces powstawania Święta
Po odwołaniu Notyfikacji Stolicy Apostolskiej (1978) jako pierwszy Metropolita Krakowski Franciszek kard. Macharski Listem na Wielki Post 1985 roku wprowadził w swojej diecezji święto Miłosierdzia Bożego. W ślad za tym poszły inne diecezje w Polsce.

29 Proces powstawania Święta
23 stycznia Stolica Apostolska, wskazując na wielki postęp w odnowie życia sakramentalnego i coraz bardziej mnożące się dzieła miłosierdzia jako owoce praktyki nabożeństwa do Miłosierdzia Bożego, wydała dekret zezwalający na obchodzenie święta Miłosierdzia Bożego we wszystkich diecezjach w Polsce.

30 Proces powstawania Święta
W Roku Wielkiego Jubileuszu 2000 podczas kanonizacji Siostry Faustyny 30 kwietnia Ojciec Święty Jan Paweł II sprawił wielką radość całemu Kościołowi ustanawiając święto Bożego Miłosierdzia jako obowiązujące w całym Kościele Powszechnym

31 Odpust 13 czerwca 2002 r. – Ojciec Święty podpisał Dekret o związaniu odpustów z aktami kultu spełnianymi dla uczczenia Bożego Miłosierdzia. Udziela się odpustu cząstkowego wiernemu, który - przynajmniej z sercem skruszonym - skieruje do Pana Jezusa Miłosiernego jedno z prawnie zatwierdzonych pobożnych wezwań.

32 Odpust Udziela się odpustu zupełnego na zwykłych warunkach (spowiedź sakramentalna, komunia eucharystyczna, modlitwa w intencjach papieskich) wiernemu, który w II Niedzielę Wielkanocną, czyli Miłosierdzia Bożego, w jakimkolwiek kościele lub kaplicy, z sercem całkowicie wolnym od wszelkiego przywiązania do jakiegokolwiek grzechu, choćby powszedniego, weźmie udział w pobożnych praktykach spełnianych ku czci Bożego Miłosierdzia albo przynajmniej odmówi przed Najświętszym Sakramentem Eucharystii, wystawionym publicznie lub ukrytym w tabernakulum, modlitwę "Ojcze nasz" i Credo, dodając pobożne wezwanie do Pana Jezusa Miłosiernego (np.: "Jezu Miłosierny, ufam Tobie").

33 Odpust Gdyby nawet to nie było możliwe, tego samego dnia będą mogli uzyskać odpust zupełny ci, którzy duchowo zjednoczą się z wiernymi, spełniającymi w zwyczajny sposób przepisane praktyki w celu otrzymania odpustu, i ofiarują Miłosiernemu Bogu modlitwę, a wraz z nią cierpienie spowodowane chorobą i trudy swojego życia, podejmując zarazem postanowienie, że spełnią oni trzy przepisane warunki uzyskania odpustu zupełnego, gdy tylko będzie to możliwe.


Pobierz ppt "Święto Miłosierdzia Bożego"

Podobne prezentacje


Reklamy Google