Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Powtórzenie wiadomości z działu Bóg opiekuje się ludźmi [Klasa V SP] 07 lutego 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Powtórzenie wiadomości z działu Bóg opiekuje się ludźmi [Klasa V SP] 07 lutego 2014."— Zapis prezentacji:

1 Powtórzenie wiadomości z działu Bóg opiekuje się ludźmi [Klasa V SP] 07 lutego 2014

2 1. Abraham pierwotnie nosił imię: A. Abramin B. Abram C. Abramow D. Abramski

3 1. Abraham pierwotnie nosił imię: A. Abramin B. Abram C. Abramow D. Abramski

4 2. Żona Abrahama to: A. Sandra B. Stefania C. Sara D. Sabina

5 2. Żona Abrahama to: A. Sandra B. Stefania C. Sara D. Sabina

6 3. Pierwotnie Sara nosiła imię: A. Saraj B. Sarah C. Saba D. Sava

7 3. Pierwotnie Sara nosiła imię: A. Saraj B. Sarah C. Saba D. Sava

8 4. Bóg wezwał Abrahama, aby: A. Opuścił dom swego ojca i udał się do ziemi wskazanej przez Boga B. Udał się na pustynię złożyć Bogu ofiarę C. Wyemigrował z rodziną do Europy D. Rozwiódł się z żoną i poślubił inną kobietę

9 4. Bóg wezwał Abrahama, aby: A. Opuścił dom swego ojca i udał się do ziemi wskazanej przez Boga B. Udał się na pustynię złożyć Bogu ofiarę C. Wyemigrował z rodziną do Europy D. Rozwiódł się z żoną i poślubił inną kobietę

10 5. Nagrodą za posłuszeństwo Bogu miało być: A. Urodzaj przez siedem lat B. Nieśmiertelność C. Potomstwo bardzo liczne D. Bogate złoża złota w ziemi obiecanej

11 5. Nagrodą za posłuszeństwo Bogu miało być: A. Urodzaj przez siedem lat B. Nieśmiertelność C. Potomstwo bardzo liczne D. Bogate złoża złota w ziemi obiecanej

12 6. Hagar była: A. Niewolnicą Sary B. Sąsiadką Abrahama i Sary C. Królową kraju, do którego udał się Abraham D. Boginią czczoną w Egipcie

13 6. Hagar była: A. Niewolnicą Sary B. Sąsiadką Abrahama i Sary C. Królową kraju, do którego udał się Abraham D. Boginią czczoną w Egipcie

14 7. Gdy Abraham i Sara nie mogli doczekać się potomka: A. Adoptowali dwoje dzieci B. Stoczyli walkę z sąsiednim plemieniem i ukradli im dzieci C. Abraham zostawił żonę i ożenił się z Julią D. Sara oddała Abrahamowi swoją niewolnicę Hagar, aby z nią miał dziecko

15 7. Gdy Abraham i Sara nie mogli doczekać się potomka: A. Adoptowali dwoje dzieci B. Stoczyli walkę z sąsiednim plemieniem i ukradli im dzieci C. Abraham zostawił żonę i ożenił się z Julią D. Sara oddała Abrahamowi swoją niewolnicę Hagar, aby z nią miał dziecko

16 8. Syn Abrahama i Hagar to: A. Izmael B. Izaak C. Izrael D. Icek

17 8. Syn Abrahama i Hagar to: A. Izmael B. Izaak C. Izrael D. Icek

18 9. Syn Abrahama i Sary to: A. Izmael B. Izaak C. Izrael D. Icek

19 9. Syn Abrahama i Sary to: A. Izmael B. Izaak C. Izrael D. Icek

20 10. Gdy Izaak był młodzieńcem, Bóg zażądał: A. Aby Izaak wyruszył w podróż do ziemi swego ojca B. Aby Izaak został wojownikiem C. Aby Abraham złożył swojego syna Izaaka w ofierze D. Aby Abraham złożył swojego syna Izmaela w ofierze

21 10. Gdy Izaak był młodzieńcem, Bóg zażądał: A. Aby Izaak wyruszył w podróż do ziemi swego ojca B. Aby Izaak został wojownikiem C. Aby Abraham złożył swojego syna Izaaka w ofierze D. Aby Abraham złożył swojego syna Izmaela w ofierze

22 11. Gdy Abraham zbudował ołtarz i położył na nim Izaaka: A. Anioł powstrzymał Abrahama od ofiary z syna B. Piorun uderzył w ołtarz i zabił obu C. Zdążył zabić syna, zanim zorientowali się słudzy Abrahama D. Napadli ich Egipcjanie i zabili

23 11. Gdy Abraham zbudował ołtarz i położył na nim Izaaka: A. Anioł powstrzymał Abrahama od ofiary z syna B. Piorun uderzył w ołtarz i zabił obu C. Zdążył zabić syna, zanim zorientowali się słudzy Abrahama D. Napadli ich Egipcjanie i zabili

24 12. Izaak miał synów: A. Józefa i Jakuba B. Jakuba i Ezawa C. Gada i Neftalego D. Symeona i Beniamina

25 12. Izaak miał synów: A. Józefa i Jakuba B. Jakuba i Ezawa C. Gada i Neftalego D. Symeona i Beniamina

26 13. Kto podstępnie wymusił błogosławieństwo Izaaka: A. Ezaw B. Jakub C. Józef D. Symeon

27 13. Kto podstępnie wymusił błogosławieństwo Izaaka: A. Ezaw B. Jakub C. Józef D. Symeon

28 14. Imię Izrael przybrał: A. Ezaw B. Jakub C. Józef D. Symeon

29 14. Imię Izrael przybrał: A. Ezaw B. Jakub C. Józef D. Symeon

30 15. Izrael (Jakub) miał dwie żony: A. Leę i Rachelę B. Zilpę i Bilhę C. Leę i Bilhę D. Rachelę i Zilpę

31 15. Izrael (Jakub) miał dwie żony: A. Leę i Rachelę B. Zilpę i Bilhę C. Leę i Bilhę D. Rachelę i Zilpę

32 16. Izrael (Jakub) miał dzieci z niewolnicami swoich żon: A. Leą i Rachelą B. Zilpą i Bilhą C. Leą i Bilhą D. Rachelą i Zilpą

33 16. Izrael (Jakub) miał dzieci z niewolnicami swoich żon: A. Leą i Rachelą B. Zilpą i Bilhą C. Leą i Bilhą D. Rachelą i Zilpą

34 17. Umiłowanym synem Izraela (Jakuba) był: A. Symeon B. Issachar C. Ruben D. Józef

35 17. Umiłowanym synem Izraela (Jakuba) był: A. Symeon B. Issachar C. Ruben D. Józef

36 18. Bracia postanowili pozbyć się Józefa, ponieważ: A. Byli o niego zazdrośni, oraz źli za sny, o jakich opowiadał B. Nie chcieli dzielić się z nim spadkiem po ojcu C. Chcieli zrobić ojcu na złość D. Bali się, że Józef uwiedzie im żony

37 18. Bracia postanowili pozbyć się Józefa, ponieważ: A. Byli o niego zazdrośni, oraz źli za sny, o jakich opowiadał B. Nie chcieli dzielić się z nim spadkiem po ojcu C. Chcieli zrobić ojcu na złość D. Bali się, że Józef uwiedzie im żony

38 19. Józef w Egipcie trafił: A. Do pracy w oborze B. Jako nadworny wróżbita Faraona C. Na dwór Potifara D. Na arenę jako gladiator

39 19. Józef w Egipcie trafił: A. Do pracy w oborze B. Jako nadworny wróżbita Faraona C. Na dwór Potifara D. Na arenę jako gladiator

40 20. Józef z dworu Potifara trafił do więzienia, ponieważ: A. Ukradł złoty kubek B. Wdał się w bójkę z innymi niewolnikami C. Uwiódł żonę Potifara D. Został niesłusznie oskarżony przez żonę Potifara, ponieważ nie chciał z nią zgrzeszyć

41 20. Józef z dworu Potifara trafił do więzienia, ponieważ: A. Ukradł złoty kubek B. Wdał się w bójkę z innymi niewolnikami C. Uwiódł żonę Potifara D. Został niesłusznie oskarżony przez żonę Potifara, ponieważ nie chciał z nią zgrzeszyć

42 21. W więzieniu Józef wyjaśnił sny: A. Podczaszego i piekarza B. Złotnika i rzeźnika C. Nadzorcy bydła i kucharza D. Bankiera i astrologa

43 21. W więzieniu Józef wyjaśnił sny: A. Podczaszego i piekarza B. Złotnika i rzeźnika C. Nadzorcy bydła i kucharza D. Bankiera i astrologa

44 22. Faraonowi przyśniło się: A. Siedem kłosów i siedem krów B. Siedem lat epidemii C. Siedem smoków atakujących Egipt D. Podczaszy i Piekarz

45 22. Faraonowi przyśniło się: A. Siedem kłosów i siedem krów B. Siedem lat epidemii C. Siedem smoków atakujących Egipt D. Podczaszy i piekarz

46 23. Józef zanim dał się poznać braciom zażądał: A. Aby osobiście przybył do niego Izrael B. Aby stracić jednego z braci C. Aby przybył osobiście Beniamin D. Aby zostali jego niewolnikami

47 23. Józef zanim dał się poznać braciom zażądał: A. Aby osobiście przybył do niego Izrael B. Aby stracić jednego z braci C. Aby przybył osobiście Beniamin D. Aby zostali jego niewolnikami

48 24. Gdy nastał w Egipcie Faraon, który nie znał Józefa a lud Izraela rozrósł się w naród : A. Nakazał zabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców żydowskich B. Wypędził Izraelitów z Egiptu C. Zamknął ich w obozie koncentracyjnym D. Postanowił zabić wszystkich Izraelitów

49 24. Gdy nastał w Egipcie Faraon, który nie znał Józefa a lud Izraela rozrósł się w naród : A. Nakazał zabijać wszystkich nowonarodzonych chłopców żydowskich B. Wypędził Izraelitów z Egiptu C. Zamknął ich w obozie koncentracyjnym D. Postanowił zabić wszystkich Izraelitów

50 25. Ukrytego w koszyku nad brzegiem Nilu Mojżesza znalazła : A. Niewolnica Faraona B. Inna Żydówka C. Córka Faraona D. Kobieta pasąca krowy

51 25. Ukrytego w koszyku nad brzegiem Nilu Mojżesza znalazła : A. Niewolnica Faraona B. Inna Żydówka C. Córka Faraona D. Kobieta pasąca krowy

52 26. Bóg objawił się Mojżeszowi po raz pierwszy : A. W słupie obłoku B. W wodach Nilu C. Na górze Synaj D. W płonącym krzewie

53 26. Bóg objawił się Mojżeszowi po raz pierwszy : A. W słupie obłoku B. W wodach Nilu C. Na górze Synaj D. W płonącym krzewie

54 27. Bóg polecił Mojżeszowi : A. Wracać na służbę do Faraona B. Uciekać z Egiptu C. Pójść do Faraona i zażądać uwolnienia ludu Izraela D. Złożyć ofiarę z barana

55 27. Bóg polecił Mojżeszowi : A. Wracać na służbę do Faraona B. Uciekać z Egiptu C. Pójść do Faraona i zażądać uwolnienia ludu Izraela D. Złożyć ofiarę z barana

56 28. Ponieważ faraon nie posłuchał Mojżesza, Egipt dosięgło : A. 7 plag B. 10 plag C. 5 plag D. 12 plag

57 28. Ponieważ faraon nie posłuchał Mojżesza, Egipt dosięgło : A. 7 plag B. 10 plag C. 5 plag D. 12 plag

58 29. Przejście suchą nogą po dnie Morza Czerwonego stało się zapowiedzią : A. Bierzmowania B. Eucharystii C. Małżeństwa D. Chrztu

59 29. Przejście suchą nogą po dnie Morza Czerwonego stało się zapowiedzią : A. Bierzmowania B. Eucharystii C. Małżeństwa D. Chrztu


Pobierz ppt "Powtórzenie wiadomości z działu Bóg opiekuje się ludźmi [Klasa V SP] 07 lutego 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google