Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 Międzynarodowa.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 Międzynarodowa."— Zapis prezentacji:

1 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr Międzynarodowa Czesko-Polska Konferencja, 27 marca 2014, Trutnov Transgraniczna Misja Operacyjna - Doświadczenie francuskie w zakresie współpracy transgranicznej Jean RUBIO Mission Opérationnelle Transfrontalière

2 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr Co to jest MOT? TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA PREZENTACJA 2

3 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 3 CEL TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA Ułatwienie projektów transgranicznych i promowanie współpracy transgranicznej

4 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 4 1996 Stwierdzenie: potrzeba wsparcia operacyjnego w projektach transgranicznych 1997 Stworzenie MOT jako structura międzyresortowa przez rząd (top-down) Wdrożenie pięciu pilotażowych miast (wybrane do eksperymentu) 1998 Stworzenie MOT jako stowarzyszenie non profit, (Strasburg, styczeń) (sieci uczestników = bottom-up) POWSTANIE TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

5 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 5 Kierunki stanu Wsparcie państwa Informacje, odzysku potrzeby (potrzebę dostosowania wytycznych) Zespół techniczny Międzyresortowy komitet sterujący Stowarzyszenie (instytucje publiczne, pół-publiczne i prywatne) STRUKTURA TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

6 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 6 Partenerzy założycielie (Francja) DATAR Francuskie Biuro Pełnomocnika ds. Zagospodarowania Terenu i Polityki Regionalnej Caisse des Dépôts (CDC) : Kasa depozytowa Ministerstwo Ekologii, Zrównoważonego Rozwoju, Transportu i Mieszkalnictwa Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Europejskich Ministerstwo Spraw Wewnętrznych PARTNERZY TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

7 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 7 LE RESEAU DE LA MOT TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

8 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 8 1. Wsparcie operacyjne 2. Sieci i informacja 3. Wsparcie i pomoc dla strategicznych polityk narodowych 4. Struktrury sieciowe i pozycjonowanie europejskie MISJE TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

9 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 9 Wsparcie operacyjne TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA Studium porównawcze i obserwacja statystyczna w obszarach transgranicznych (2010-2012) dla DATAR

10 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 10 Wsparcie operacyjne TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA Studium porównawcze i obserwacja statystyczna w obszarach transgranicznych (2010-2012) dla DATAR

11 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 11 Wsparcie operacyjne TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA Zaktualizowanie analizy problemów prawnych i administracyjnych dla francusko-belgijskiej współpracy transgranicznej Dostosowanie i kompletne rozwiązania do problemów i określenie warunków realizacji

12 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 12 www.espaces-transfrontaliers.eu NOWA STRONA INTERNETOWA TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

13 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 13 REALIZACJA PRZEZ STRUKTURY SIECIOWE Holandia Francia Portugalia Członek Platformy Budapesztu Platforma Budapesztu Sieć czterech struktur wsparcia współpracy transgranicznej na szczeblu krajowym: MOT (F) CESCI (H) Ministerstwo Spraw Wewnętrznych (NL) Wspólnota Robocza Galicji/Północna Portugalia (P) Węgry TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

14 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 14 REALIZACJA PRZEZ STRUKTURY SIECIOWE CECICN: Conference of european cross-border and interregional city networks Siec 9 siec miastowych: - MOT - Union of Baltic Cities - RIET - Adriatic and Ionan cities - Atlantic Arch cities -MedCities - CESCI - Council of Danube Cities and Regions - City Twins Association TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

15 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 15 REALIZACJA PRZEZ STRUKTURY SIECIOWE TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

16 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 16 REALIZACJA PRZEZ STRUKTURY SIECIOWE Projekt URBACT « EGTC » (2008-2010) Expertising Governance on Transfrontier conurbations Chaves-Verin Strasbourg- Ortenau Esztergom- Štúrovo Basel MOT Lille Frankfurt- Słubice Partner projektu « URBACT » EGTC TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

17 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 17 Fakt transgraniczny we Francji TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

18 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 18 Codzienne dojazdy do pracy na granicach Francji w r. 2005 Temat pracy: 320 000 osób przekraczają granicę codziennie aby pracować w sąsiednich krajach FAKT TRANSGRANICZNY TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

19 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 19 Powody do ruchu transgranicznego i srodki transportu (2006) Temat: transport trangraniczny FAKT TRANSGRANICZNY TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

20 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 20 FAKT TRANSGRANICZNY Terytorialne projekty transgraniczne: : Obszary transgraniczne organizowane są na szczeblu politycznym w celu wspierania kwestii transgranicznych Mapa współpracy transgranicznej we Francji TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

21 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 21 MISSION OPÉRATIONNELLE TRANSFRONTALIÈRE GRANICA FRANCJA- HISZPANIA Współpraca transgraniczna: umowy kluczowe, programy i struktury zarządzania

22 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 22 Eurodystrykty na prograniczu francusko- niemieckim SaarMoselle (2004) REGIO PAMINA (2008) Strasburg-Ortenau (2003) Region Freiburg/Centre et Sud Alsace (2006) Trinationaler Eurodistrict Basel (2007) TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

23 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 23 Działania międzynarodowe Gujana Francuska z Brazylią i Surinamem Afryka Zachodnia (projekt UNCDF) TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA

24 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr 24 Wydarzenia w 2014 TRANSGRANICZNA MISJA OPERACYJNA 15 Kwietnia 2014 : Konferencja « Współpraca transgraniczna w zakresie rozwoju gospodarczego» (w Paryżu) 4-7 Listopad 2014: Konferencja Border regions in transition (BRIT) « The Border : a source of Innovation » http://www.brit2014.orghttp://www.brit2014.org

25 38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France www.espaces-transfrontaliers.eu tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 mot@mot.asso.fr Więcej informacji: www.espaces-transfrontaliers.eu Kontakt: Mission Opérationnelle Transfrontalière 38, rue des Bourdonnais 75001 Paris – Francja jean.rubio@mot.asso.fr Tél. : +33 (0)1 55 80 56 80 25 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


Pobierz ppt "38, rue des Bourdonnais - 75001 Paris – France tél. : +33 1 55 80 56 80 - fax : +33 1 42 33 57 00 Międzynarodowa."

Podobne prezentacje


Reklamy Google