Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH PEWNOŚCI (MODEL EV)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH PEWNOŚCI (MODEL EV)"— Zapis prezentacji:

1 PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH PEWNOŚCI (MODEL EV)
Karolina Szydłowska Marta Szczuka Gr. 12Z3

2 Warunki podejmowania decyzji
Poziom niejasności i niebezpieczeństwo podjęcia błędnych decyzji niskie średnie wysokie

3 Decyzja jest to świadomy (nielosowy) i oparty o racjonalne przesłanki wybór jednego z możliwych wariantów przyszłego działania (zachowania się) człowieka lub grupy ludzi. Decyzje mogą być: indywidualne, organizacyjne (dotyczące celów i działań organizacji), oraz kierownicze.

4 Podejmowanie decyzji, jest aktem wyboru jednego wariantu spośród pewnego ich zestawu. Proces podejmowania decyzji polega na rozpoznaniu i zdefiniowaniu istoty sytuacji decyzyjnej, zidentyfikowanie alternatywnych możliwości, wybór „najlepszej” z nich i wprowadzenie jej w życie.

5 W warunkach pewności decydent posiada pełną i niezawodną wiedzę o zewnętrznych okolicznościach, od których zależą konsekwencje jego wyboru. Optymalnym działaniem jest wówczas to, które w danych okolicznościach prowadzi do najlepszego wyniku (czyli maksymalizuje użyteczność). Przykładem może być wybór optymalnej diety, zapewniającej ustaloną liczbę kalorii i niezbędnych składników odżywczych przy najmniejszym koszcie, czy optymalnego planu eksploatacji odnawialnego zasobu.

6 Macierz wpłat (eV) Macierz wypłat określa prawdopodobną wartość różnych wariantów decyzji zależną od różnych możliwych wyników związanych z każdym z nich. Aby zastosować macierz wpłat, musimy mieć kilka wariantów decyzji, przy czym zajść może kilka różnych zdarzeń, a konsekwencje zależą od tego, który wariant zostanie wybrany i które zdarzenie lub zespół zdarzeń faktycznie zajdzie. Ważną kategorią w tym rozumowaniu jest prawdopodobieństwo – wyrażona w procentach szansa zajścia lub nie zajścia konkretnego zdarzenia.

7 Narzędzia podejmowania decyzji
Macierz wypłat Wysoka inflacja (prawdopodobieństwo 0,30) Niska inflacja (prawdopodobieństwo 0,70) Wariant inwestycyjny 1 Firma wytwarzająca artykuły sportowo-turystyczne 50 000 Wariant inwestycyjny 2 Firma energetyczna 90 000 Wariant inwestycyjny 3 Firma w przemysle spożywczym 30 000 25 000

8 Narzędzia podejmowania decyzji Macierz wypłat - EV
Wartość oczekiwana EV dla poprzedniej tabeli: EV=0,3*( ) + 0,7*50 000= EV=0,3* ,7*( )= 16500 EV= 0,3* ,7*25 000= Najwyższą wartość oczekiwaną przyniesie zainwestowanie w firmę artykułów sportowo-turystycznych.

9 Dziękujemy 


Pobierz ppt "PODEJMOWANIE DECYZJI W WARUNKACH PEWNOŚCI (MODEL EV)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google