Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 1 Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 1 Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500."— Zapis prezentacji:

1 Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 1 Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500 Zobowiązania krótkoterminowe1 000 Zarząd spółki XYZ może swobodnie dokonywać operacji finansowych bez zgody Rady Nadzorczej o ile zobowiązania ogółem nie są większe od kapitałów własnych i spełniona jest co najmniej srebrna reguła bilansowa. Czy zarząd spółki może zaciągnąć kredyt długoterminowy na 3 lata w wysokości 2 mln złotych, z czego 1,5 mln złotych sfinansuje zakup środków trwałych, a pozostała kwota będzie przeznaczona na krótkoterminowe inwestycje?

2 Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 2 Dane w tys. PLN2010 r.2011 r. Aktywa trwałe Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zarząd spółki zdecydował się na zaciągnięciu kredytu na 3 lata w wysokości 1 mln złotych. Zarząd spółki planuje nabyć 1 mln akcji znajdujących się w obrocie (1 akcja = 1 złoty). 500 tys. złotych pochodzić będzie z kolejnego kredytu długoterminowego, reszta ze środków własnych.

3 Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 3 Dane w tys. PLN2010 r.2011 r.2012 r. Aktywa trwałe Aktywa obrotowe Kapitał własny Zobowiązania długoterminowe Zobowiązania krótkoterminowe Zarząd spółki planuje sprzedać część aktywów trwałych (700 tys. złotych) i przeznaczyć środki na krótkoterminowy zakup bonów skarbowych, przy jednoczesnym zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego na kolejny zakup i umorzenie akcji własnych. Rada Nadzorcza zgadza się na zmniejszenie kapitału własnego pod warunkiem, iż udział kapitału obrotowego netto w stosunku do aktywów obrotowych nie będzie niższy niż 10%.

4 RZiS – Przykład 1 Dane w mln PLN 2011 r.2012 r. (p) Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaży10050 Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne50100 Pozostałe koszty operacyjne15050 Przychody finansowe50200 Koszty finansowe100 Podatek dochodowy Zarząd spółki planuje przeznaczyć część zysku netto z 2011 r. na dywidendę dla akcjonariuszy. Jaka powinna być wielkość jeżeli zarząd chce sprostać oczekiwaniom rynku – wzrost zysku netto o 20% oraz utrzymać wartość wskaźnika zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej.

5 RZiS – Przykład 2 Dane w mln PLN 2011 r.2012 r. (p) Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaży10050 Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne50100 Pozostałe koszty operacyjne15050 Przychody finansowe50200 Koszty finansowe100 Podatek dochodowy Na krótko przed WZA okazało się, że przychody ze sprzedaży będą niższe o 5%, a koszty z tego tytułu zmaleją o 150 mln złotych. Ponadto spłonęła część środków trwałych, które zostały zezłomowane (koszt – 100 mln złotych, przychody - 0). Gdzie zaksięgować zdarzenia i jaką wielkość dywidendy powinien zaproponować zarząd, aby utrzymać zalecany poziom wskaźników.

6 RZiS – Przykład 3 Dane w mln PLN 2011 r.2012 r. (p) Przychody ze sprzedaży Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów Koszty sprzedaży10050 Koszty ogólnego zarządu Pozostałe przychody operacyjne50100 Pozostałe koszty operacyjne150 Przychody finansowe50200 Koszty finansowe100 Podatek dochodowy Na WZA zapadła decyzja o wypłacie dywidendy w kwocie 50 mln złotych. Ponadto okazało się, że strata części środków trwałych wymaga zaciągnięcia kredytu, którego koszty finansowe do końca roku wyniosą 25 mln złotych, a przychody z tytułu pożyczek i lokat bankowych będą niższe o 100 mln złotych. Gdzie zaksięgować zdarzenia i jaką kwotę powinien pozyskać zarząd od spółek zależnych z tytułu dywidend, aby wskaźniki zostały zachowane.


Pobierz ppt "Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 1 Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500."

Podobne prezentacje


Reklamy Google