Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza struktury kapitałowo-majątkowej – Przykład 1

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza struktury kapitałowo-majątkowej – Przykład 1"— Zapis prezentacji:

1 Analiza struktury kapitałowo-majątkowej – Przykład 1
Dane w tys. PLN 2010 r. Aktywa trwałe 4 000 Aktywa obrotowe 1 000 Kapitał własny 3 500 Zobowiązania długoterminowe 500 Zobowiązania krótkoterminowe Zarząd spółki XYZ może swobodnie dokonywać operacji finansowych bez zgody Rady Nadzorczej o ile zobowiązania ogółem nie są większe od kapitałów własnych i spełniona jest co najmniej srebrna reguła bilansowa. Czy zarząd spółki może zaciągnąć kredyt długoterminowy na 3 lata w wysokości 2 mln złotych, z czego 1,5 mln złotych sfinansuje zakup środków trwałych, a pozostała kwota będzie przeznaczona na krótkoterminowe inwestycje?

2 Analiza struktury kapitałowo-majątkowej – Przykład 2
Dane w tys. PLN 2010 r. 2011 r. Aktywa trwałe 4 000 4 200 Aktywa obrotowe 1 000 Kapitał własny 3 500 Zobowiązania długoterminowe 500 1 200 Zobowiązania krótkoterminowe Zarząd spółki zdecydował się na zaciągnięciu kredytu na 3 lata w wysokości 1 mln złotych. Zarząd spółki planuje nabyć 1 mln akcji znajdujących się w obrocie (1 akcja = 1 złoty). 500 tys. złotych pochodzić będzie z kolejnego kredytu długoterminowego, reszta ze środków własnych.

3 Analiza struktury kapitałowo-majątkowej – Przykład 3
Dane w tys. PLN 2010 r. 2011 r. 2012 r. Aktywa trwałe 4 000 4 200 Aktywa obrotowe 1 000 300 Kapitał własny 3 500 2 500 Zobowiązania długoterminowe 500 1 200 1 500 Zobowiązania krótkoterminowe Zarząd spółki planuje sprzedać część aktywów trwałych (700 tys. złotych) i przeznaczyć środki na krótkoterminowy zakup bonów skarbowych, przy jednoczesnym zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego na kolejny zakup i umorzenie akcji własnych. Rada Nadzorcza zgadza się na zmniejszenie kapitału własnego pod warunkiem, iż udział kapitału obrotowego netto w stosunku do aktywów obrotowych nie będzie niższy niż 10%.

4 RZiS – Przykład 1 Dane w mln PLN 2011 r. 2012 r. (p) Przychody ze sprzedaży 1 500 2 000 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 750 1 250 Koszty sprzedaży 100 50 Koszty ogólnego zarządu 150 200 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Podatek dochodowy Zarząd spółki planuje przeznaczyć część zysku netto z 2011 r. na dywidendę dla akcjonariuszy. Jaka powinna być wielkość jeżeli zarząd chce sprostać oczekiwaniom rynku – wzrost zysku netto o 20% oraz utrzymać wartość wskaźnika zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej.

5 RZiS – Przykład 2 Dane w mln PLN 2011 r. 2012 r. (p) 2012 r. (p’) Przychody ze sprzedaży 1 500 2 000 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 750 1 250 Koszty sprzedaży 100 50 Koszty ogólnego zarządu 150 200 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Podatek dochodowy Na krótko przed WZA okazało się, że przychody ze sprzedaży będą niższe o 5%, a koszty z tego tytułu zmaleją o 150 mln złotych. Ponadto spłonęła część środków trwałych, które zostały zezłomowane (koszt – 100 mln złotych, przychody - 0). Gdzie zaksięgować zdarzenia i jaką wielkość dywidendy powinien zaproponować zarząd, aby utrzymać zalecany poziom wskaźników.

6 RZiS – Przykład 3 Dane w mln PLN 2011 r. 2012 r. (p’) 2012 r. (p’’) Przychody ze sprzedaży 1 500 1 900 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 750 1 100 Koszty sprzedaży 100 50 Koszty ogólnego zarządu 150 200 Pozostałe przychody operacyjne Pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe Koszty finansowe Podatek dochodowy Na WZA zapadła decyzja o wypłacie dywidendy w kwocie 50 mln złotych. Ponadto okazało się, że strata części środków trwałych wymaga zaciągnięcia kredytu, którego koszty finansowe do końca roku wyniosą 25 mln złotych, a przychody z tytułu pożyczek i lokat bankowych będą niższe o 100 mln złotych. Gdzie zaksięgować zdarzenia i jaką kwotę powinien pozyskać zarząd od spółek zależnych z tytułu dywidend, aby wskaźniki zostały zachowane.


Pobierz ppt "Analiza struktury kapitałowo-majątkowej – Przykład 1"

Podobne prezentacje


Reklamy Google