Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 1 Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 1 Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500."— Zapis prezentacji:

1 Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 1 Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500 Zobowiązania krótkoterminowe1 000 Zarząd spółki XYZ może swobodnie dokonywać operacji finansowych bez zgody Rady Nadzorczej o ile zobowiązania ogółem nie są większe od kapitałów własnych i spełniona jest co najmniej srebrna reguła bilansowa. Czy zarząd spółki może zaciągnąć kredyt długoterminowy na 3 lata w wysokości 2 mln złotych, z czego 1,5 mln złotych sfinansuje zakup środków trwałych, a pozostała kwota będzie przeznaczona na krótkoterminowe inwestycje?

2 Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 2 Dane w tys. PLN2010 r.2011 r. Aktywa trwałe4 0004 200 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe5001 200 Zobowiązania krótkoterminowe1 000500 Zarząd spółki zdecydował się na zaciągnięciu kredytu na 3 lata w wysokości 1 mln złotych. Zarząd spółki planuje nabyć 1 mln akcji znajdujących się w obrocie (1 akcja = 1 złoty). 500 tys. złotych pochodzić będzie z kolejnego kredytu długoterminowego, reszta ze środków własnych.

3 Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 3 Dane w tys. PLN2010 r.2011 r.2012 r. Aktywa trwałe4 0004 200 4 000 Aktywa obrotowe1 000 300 Kapitał własny3 500 2 500 Zobowiązania długoterminowe5001 200 1 500 Zobowiązania krótkoterminowe1 000500 300 Zarząd spółki planuje sprzedać część aktywów trwałych (700 tys. złotych) i przeznaczyć środki na krótkoterminowy zakup bonów skarbowych, przy jednoczesnym zaciągnięciu kredytu krótkoterminowego na kolejny zakup i umorzenie akcji własnych. Rada Nadzorcza zgadza się na zmniejszenie kapitału własnego pod warunkiem, iż udział kapitału obrotowego netto w stosunku do aktywów obrotowych nie będzie niższy niż 10%.

4 RZiS – Przykład 1 Dane w mln PLN 2011 r.2012 r. (p) Przychody ze sprzedaży1 5002 000 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7501 250 Koszty sprzedaży10050 Koszty ogólnego zarządu150200 Pozostałe przychody operacyjne50100 Pozostałe koszty operacyjne15050 Przychody finansowe50200 Koszty finansowe100 Podatek dochodowy100150 Zarząd spółki planuje przeznaczyć część zysku netto z 2011 r. na dywidendę dla akcjonariuszy. Jaka powinna być wielkość jeżeli zarząd chce sprostać oczekiwaniom rynku – wzrost zysku netto o 20% oraz utrzymać wartość wskaźnika zysku brutto do zysku z działalności operacyjnej.

5 RZiS – Przykład 2 Dane w mln PLN 2011 r.2012 r. (p) Przychody ze sprzedaży1 5002 000 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7501 250 Koszty sprzedaży10050 Koszty ogólnego zarządu150200 Pozostałe przychody operacyjne50100 Pozostałe koszty operacyjne15050 Przychody finansowe50200 Koszty finansowe100 Podatek dochodowy100150 Na krótko przed WZA okazało się, że przychody ze sprzedaży będą niższe o 5%, a koszty z tego tytułu zmaleją o 150 mln złotych. Ponadto spłonęła część środków trwałych, które zostały zezłomowane (koszt – 100 mln złotych, przychody - 0). Gdzie zaksięgować zdarzenia i jaką wielkość dywidendy powinien zaproponować zarząd, aby utrzymać zalecany poziom wskaźników.

6 RZiS – Przykład 3 Dane w mln PLN 2011 r.2012 r. (p) Przychody ze sprzedaży1 5001 900 Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 7501 100 Koszty sprzedaży10050 Koszty ogólnego zarządu150200 Pozostałe przychody operacyjne50100 Pozostałe koszty operacyjne150 Przychody finansowe50200 Koszty finansowe100 Podatek dochodowy100150 Na WZA zapadła decyzja o wypłacie dywidendy w kwocie 50 mln złotych. Ponadto okazało się, że strata części środków trwałych wymaga zaciągnięcia kredytu, którego koszty finansowe do końca roku wyniosą 25 mln złotych, a przychody z tytułu pożyczek i lokat bankowych będą niższe o 100 mln złotych. Gdzie zaksięgować zdarzenia i jaką kwotę powinien pozyskać zarząd od spółek zależnych z tytułu dywidend, aby wskaźniki zostały zachowane.


Pobierz ppt "Analiza struktury kapitałowo- majątkowej – Przykład 1 Dane w tys. PLN2010 r. Aktywa trwałe4 000 Aktywa obrotowe1 000 Kapitał własny3 500 Zobowiązania długoterminowe500."

Podobne prezentacje


Reklamy Google