Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r.. Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r.. Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o."— Zapis prezentacji:

1 PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r.

2 Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o zarządzaniu Kategoria naukowa A przyznana przez Komitet Ewaluacji Jednostek Naukowych w zakresie oceny działalności naukowej i badawczo rozwojowej jednostek naukowych Ocena wyróżniająca PKA w ocenie programowej Dotacja Projakościowa wygrana w konkursie MNiSW dla kierunku Informatyka w zakresie opracowania najlepszych programów studiów 7500 studentów I i II stopnia oraz słuchaczy studiów podyplomowych 24 000 absolwentów

3 WYBRANE OBSZARY KSZTAŁCENIA: Informatyka Zarządzanie i inżynieria produkcji Czyste technologie w energetyce i motoryzacji Bezpieczeństwo i higiena pracy Zarządzanie jakością Logistyka i transport Zarządzanie / Przedsiębiorczość / Innowacje Ekonomia / Stosunki międzynarodowe Administracja / Zarządzanie kryzysowe Bezpieczeństwo narodowe Fizjoterapia 12 kierunków studiów oraz ponad 70 specjalności Dąbrowa Górnicza CieszynŻywiecOlkusz AKREDYTACJE: WYDZIAŁY WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ 70 kierunków studiów podyplomowych Seminarium doktorskie w dyscyplinie nauk o zarządzaniu

4 KADRA NAUKOWO-DYDAKTYCZNA: 191 pracowników naukowo-dydaktycznych zatrudnionych na podstawie umowy o pracę, w tym: 72 z tytułem naukowym profesora oraz stopniem naukowym doktora habilitowanego, 78 ze stopniem naukowym doktora. W roku 2013 z Uczelnią współpracowało 1100 nauczycieli akademickich (na podstawie umów o prace oraz umów cywilno-prawnych)

5 SUKCESY UCZELNI Wykorzystanie zewnętrznych źródeł finansowania Nowoczesne i kompleksowo wyposażone sale dydaktyczne (standardowe wyposażenie: rzutnik multimedialny, komputer, nagłośnienie, infrastruktura dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych, Wi-Fi, klimatyzacja, tablice interaktywne). Specjalistyczne laboratoria naukowo-dydaktyczne, m.in.: Laboratorium Systemów Operacyjnych Laboratorium Baz Danych, Laboratorium Grafiki Komputerowej i Multimediów, Laboratorium Komputerowych Systemów Przemysłowych, Laboratorium Architektury Komputerów, Laboratorium Bezprzewodowych Sieci Komputerowych, Laboratorium Elektrotechniki oraz Elektroniki i Podstaw Miernictwa Laboratorium Bezpieczeństwa Systemów Komputerowych Laboratorium Sieci Komputerowych Laboratorium Programowania Komputerów Laboratorium systemów zarządzania Laboratorium c zystych technologii w energetyce i motoryzacji Laboratorium CRM Biblioteka Główna im. prof. zw. dr hab. Jerzego Altkorna z systemem samodzielnego wypożyczania książek, zawierająca ponad 62 000 woluminów (forma tradycyjna oraz e-booki, czasopisma, filmy). Infrastruktura rekreacyjno-sportowa: siłownia i klub fitness, basen, hala sportowa, Klub studencki Amigo 2001. nagrodę II stopnia w konkursie Budynek Roku 2004 Budynek WSB otrzymał nagrodę II stopnia w konkursie Budynek Roku 2004 organizowanym przez Związek Inżynierów i Techników Budowlanych oraz Ministerstwo Infrastruktury. BAZA DYDAKTYCZNA

6 PARTNERSKIE UCZELNIE I INSTYTUCJE NAUKOWE ZAKRES WSPÓŁPRACY WSPÓŁPRACA Z UCZELNIAMI PARTNERSKIMI I INSTYTUCJAMI NAUKOWYMI rozwój kadry naukowo- dydaktycznej, realizacja przedsięwzięć naukowych i badawczo- rozwojowych, organizacja tematycznych konferencji i seminariów, współpraca wydawnicza;

7 150 umów bilateralnych ponad 150 umów bilateralnych PROJEKTY MIĘDZYNARODOWE: 6 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami 6 programów podwójnego dyplomowania z uczelniami WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA projekty mobilnościowe, naukowe i dydaktyczne projekty mobilnościowe, naukowe i dydaktyczne

8 WSPÓŁPRACA Z PRAKTYKĄ GOSPODARCZĄ

9 CERTYFIKATY I PROGRAMY PARTNERSKIE Certyfikaty: MCTPS (Microsoft Certified Technology Specialist) MCSA (Microsoft Certified Systems Administrator) MCSE (Microsoft Certified Systems Engineer) Certyfikat Cisco CCNA (Cisco Certified Networking Associate) Certyfikat SUN Microsystems – SAI, Certyfikacja w zakresie systemów zarządzania jakością w placówkach medycznych Pełnomocnika Jakości TÜV (QB), Certyfikacja w zakresie kierunku Menedżer sprzedaży B2B Menedżera Systemu Zarządzania Jakością (QM) Auditora wewnętrznego systemu zarządzania BHP wg wymagań PN-N-18001 i OHSAS 18001 Auditora wewnętrznego Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wg ISO 27001 Certyfikaty językowe : LCCI, TELC, TOEIC, TOEFL, TFI Uprawnienia do prowadzenia projektów Prince 2 – poziom Foundation / Practitioner Certyfikacja Noble Manhattan Coaching, Certyfikacja Doradztwa Personalnego DPM Certyfikacja w zakresie udziału w grze decyzyjnej (Experience Group)

10 WSPÓŁPRACA Z INSTYTUCJAMI GOSPODARCZYMI, JEDNOSTKAMI SAMORZĄDOWYMI I AGENCJAMI RZĄDOWYMI Miasta partnerskie:

11

12 Źródła finansowania prac naukowo-badawczych dotacja Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na działalność statutową oraz na realizację projektów celowych; środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na finansowanie inwestycji w zakresie infrastruktury informatycznej nauki w ramach dużej infrastruktury służącej potrzebom badań naukowych i prac rozwojowych; środki własne Uczelni; środki Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego na stypendia dla młodych doktorów; środki Narodowego Centrum Nauki; środki Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na realizację Programu Mobilność Plus; środki Funduszu Wyszehradzkiego.

13 PRZYKŁADOWE PROJEKTY BADAWCZE I WDROŻENIOWE REALIZOWANE W LATACH 2010-2013

14 Wybrane projekty finansowane z dotacji na działalność statutową: Bezpieczeństwo energetyczne kraju a spójność procesów zarządzania strategicznego przedsiębiorstw sektora paliwowego ze strategią rozwoju Polski Wykorzystanie nowoczesnych technologii w logistyce miejskiej Zastosowanie kryptografii kwantowej w systemach wspomagających zarządzanie Czynniki strategiczne w budowie długoterminowej wartości organizacji odpowiedzialnej społecznie Dynamiczne kształtowanie modeli biznesu monitorowanych finansowymi i niefinansowymi miarami osiągnięć w procesie kreacji wartości przedsiębiorstw Innowacyjne metody i narzędzia wspomagające podejmowanie decyzji w zarządzaniu Sieci aliansów strategicznych: problematyka tworzenia, rozwoju i zarządzania Innowacje jako determinant konkurencyjności Wykrywanie sytuacji kryzysowych w komputerowych systemach zarządzania Narzędzia bezpieczeństwa systemów komputerowych

15 Projekty badawcze finansowane ze środków Naukowego Funduszu Stypendialnego im. Henryka Walicy (lata 2010-13: 95 stypendiów naukowych na kwotę 3 420 000 zł) Przykładowe tematy projektów badawczych: Analiza porównawcza szkieletowego systemu EPC (sterowania procesami w przedsiębiorstwie) z wybranymi komercyjnymi systemami informatycznymi do modelowania procesów biznesowych i do zarządzania System zarządzania marketingiem internetowym z wykorzystaniem sztucznej inteligencji Zastosowanie teorii zbiorów przybliżonych do aproksymacji dawkowania insuliny dla świeżych zachorowań na cukrzycę w oparciu o podobne przypadki (case base reasoning) Rola metod osiągania wysokiej dostępności i odporności na błędy systemów i sieci opartych o protokół IP w utrzymaniu ciągłości działania systemów migrowanych do IPv6 Rola i wydajność platform wirtualizacyjnych w aspekcie zachowania ciągłości działania i możliwości skalowania zasobów IT organizacji Projekty badawcze finansowane przez Narodowe Centrum Nauki Absolwenci wyższych uczelni na rynku pracy Unii Europejskiej (międzynarodowe badania porównawcze) Między tradycją Romów a europejskim governance. Perspektywy emic i etic w dyskursywnej artykulacji kulturowych postulatów polskich Romów w Unii Europejskiej

16 Projekty badawcze realizowane w ramach stypendiów naukowych dla młodych doktorów w ramach projektu "EDUKACJA DLA PRZYSZŁOŚCI - PROGRAM ROZWOJU WYŻSZEJ SZKOŁY BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ" współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach EFS Mechanizmy oceny aktywności użytkowników systemów komputerowych i wykrywania zagrożeń w zachowaniu ciągłości pracy Partnerstwo publiczno-prywatne narzędziem efektywnej realizacji zadań publicznych Precedens w anglosaskim systemie prawa Rola klastrów w kształtowaniu polityki zrównoważonego rozwoju Lojalność klientów na rynku telefonii komórkowej w aspekcie zarządzania relacjami z klientami Aspiracje edukacyjne i zawodowe uczniów szkół ponadpodstawowych, a realizacja potrzeb rynku pracy w kontekście Strategii Rozwoju Kraju Analiza metod działań przestępczych realizowanych z pomocą sieci teleinformatycznej

17 Projekt badawczy realizowany ze środków Funduszu Wyszehradzkiego Trends of Business Ethics and Corporate Social Responsibility in Central Europe Partnerzy: Uniwersytet Corvinusa z Budapesztu, Uniwersytet Mendela z Brna, Uniwersytet w Żylinie oraz Wyższa Szkoła Biznesu w Dąbrowie Górniczej Projekty badawcze finansowane ze środków MNiSW na realizację Programu Mobilność Plus: W poszukiwaniu metody prawniczej Uczestnik programu: dr Maciej Koszowski Opiekun naukowy (mentor): Prof. Christopher Harding Miejsce przeprowadzonych badań: Uniwersytet Aberystwyth w Wielkiej Brytanii Projekty transgraniczne: Rozwój współpracy naukowo-dydaktycznej uczelni wyższych w Euroregionie Beskidy, partner: Vysoka Skola Podnikani AS Ostrava - o pracowanie strategii długofalowej współpracy pozyskiwania środków transgranicznych m.in. na cele edukacyjne, naukowe i związane z transferem wiedzy akademickiej oraz wspólne prowadzenie badań naukowych

18 Obszar: Zarządzanie / Innowacje - Zarządzanie wartością przedsiębiorstw i współczesne modele biznesu w ujęciu różnych paradygmatów zarządzania; innowacje i przedsiębiorczość; -Informatyczne systemy w zarządzaniu: bezpieczeństwo przesyłu i przechowywania informacji, zarządzanie bezpieczeństwem i systemami zabezpieczeń Obszar: Współpraca transgraniczna - Uwarunkowania rozwoju instytucji otoczenia biznesu wspierające sektor MSP w Polsce, Czechach i na Słowacji - Zarządzanie wiedzą w warunkach środowiska transgranicznego Obszar: Technologie informacyjne i telekomunikacyjne - Technologie inteligentnych sieci sensorów, kryptografii klasycznej i kwantowej, systemy nawigacji przestrzennej, systemy ochrony cyberprzestrzeni, zwalczanie zagrożeń, infrastruktura i technologie dla e-biznesu, systemy wsparcia logistycznego oraz sterowania ruchem drogowym Proponowane obszary badawcze (przykłady):


Pobierz ppt "PROGRES 3 Opole, 24.02.2014r.. Uczelnia Akademicka posiada uprawnienia do nadawania stopnia naukowego doktora nauk ekonomicznych w dyscyplinie nauk o."

Podobne prezentacje


Reklamy Google