Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 nr 153 poz. 1505 z późn. zm.)

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 nr 153 poz. 1505 z późn. zm.)"— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 nr 153 poz. 1505 z późn. zm.)

2 Kto podlega? - fundacje - stowarzyszenia posiadające osobowość prawną

3 Transakcja: -wpłaty i wypłaty, -kupno i sprzedaż dewiz, -przekazanie rzeczy, -zamianę wierzytelności na akcje lub udziały

4 Zgłoszenie do GIF: -transakcja od 15 000 euro jedna lub kilka -transakcja podejrzana

5 Nie trzeba rejestrować: -przelewu z rachunku na rachunek lokaty terminowej, -przelewu na rachunek z rachunku lokaty terminowej, -przelewów przychodzących, z wyjątkiem przelewów przychodzących z zagranicy; -transakcji związanych z gospodarką własną instytucji obowiązanych;

6 Rejestr transakcji i informacje o transakcjach i analiza transakcji: 5 lat

7 Dokonanie oceny ryzyka: -rodzaj klienta -stosunek gospodarczy, produktów lub transakcji

8 Środki bezpieczeństwa: -identyfikacja klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów, -podejmowanie czynności, z zachowaniem należytej staranności, -uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, -bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem,

9 Stosowanie środków bezpieczeństwa: -przy zawieraniu umowy z klientem; -przy przeprowadzaniu transakcji z klientem, z którym instytucja obowiązana nie zawarła uprzednio umowy, której równowartość przekracza 15 000 euro, -gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na wartość transakcji, -gdy zachodzi wątpliwość czy otrzymane wcześniej dane są prawdziwe lub pełne.

10 Identyfikacja: -dokument potwierdzający tożsamość, -imię, nazwisko, -obywatelstwo, -adres, -PESEL, -data urodzenia, -kod kraju – w przypadku cudzoziemca

11 Weryfikacja przed podpisaniem umowy

12 Kiedy nie trzeba stosować oceny ryzyka: -gdy klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę w UE; -w stosunku do: a)organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego b) polis ubezpieczeniowych c) pieniądza elektronicznego

13 Pisemna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

14 Identyfikacja: -określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa -rejestracja transakcji -sposób oceny i analizy ryzyka -przekazywanie informacji do GIF -procedura wstrzymania transakcji -blokada rachunku i zamrożenia wartości majątkowych -sposób przyjmowania informacji -sposób przechowywania informacji

15 Analiza wysokości ryzyka: -ekonomiczna -geograficzna -przedmiotowe -behawioralne

16 Szkolenie pracowników (wolontariuszy) wykonujących obowiązki z zakresu ustawy Wyznaczenie osób do wykonywania obowiązków

17 Informacja o transakcji: -datę przeprowadzenia, -dane identyfikacyjne, -kwota, waluta, rodzaj transakcji, -numer rachunków, -uzasadnienie, miejsce, data i sposób złożenia dyspozycji

18 Informacja o transakcjach: -do 14 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano transakcji -niezwłocznie, gdy podejrzana

19 Generalny Inspektor Finansowy – FUNDACJE Starostowie – STOWARZYSZENIA

20 Kontrola: -wezwanie do uzupełnienia błędów -750 000 zł za nie wykonanie -100 000 zł gdy nie ma procedur

21 DZIĘKUJĘ Andrzej Rybus-Tołłoczko arybus-tolloczko@mazowieckie.pl 22 695 69 80 723 996 074 arybus-tolloczko@mazowieckie.pl www.mazowieckie.pl/ngo


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 nr 153 poz. 1505 z późn. zm.)"

Podobne prezentacje


Reklamy Google