Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r."— Zapis prezentacji:

1 Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r. o przeciwdziałaniu praniu brudnych pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu (Dz. U. z 2003 nr 153 poz z późn. zm.)

2 Kto podlega? fundacje stowarzyszenia posiadające osobowość prawną

3 Transakcja: wpłaty i wypłaty, kupno i sprzedaż dewiz, przekazanie rzeczy, zamianę wierzytelności na akcje lub udziały

4 Zgłoszenie do GIF: transakcja od euro jedna lub kilka transakcja podejrzana

5 Nie trzeba rejestrować:
przelewu z rachunku na rachunek lokaty terminowej, przelewu na rachunek z rachunku lokaty terminowej, -przelewów przychodzących, z wyjątkiem przelewów przychodzących z zagranicy; transakcji związanych z gospodarką własną instytucji obowiązanych;

6 i informacje o transakcjach
Rejestr transakcji i informacje o transakcjach i analiza transakcji: 5 lat

7 Dokonanie oceny ryzyka:
rodzaj klienta stosunek gospodarczy, produktów lub transakcji

8 Środki bezpieczeństwa:
-identyfikacja klienta i weryfikacji jego tożsamości na podstawie dokumentów, -podejmowanie czynności, z zachowaniem należytej staranności, -uzyskiwanie informacji dotyczących celu i zamierzonego przez klienta charakteru stosunków gospodarczych, -bieżącym monitorowaniu stosunków gospodarczych z klientem,

9 Stosowanie środków bezpieczeństwa:
-przy zawieraniu umowy z klientem; -przy przeprowadzaniu transakcji z klientem, z którym instytucja obowiązana nie zawarła uprzednio umowy, której równowartość przekracza euro, -gdy istnieje podejrzenie prania pieniędzy lub finansowania terroryzmu bez względu na wartość transakcji, -gdy zachodzi wątpliwość czy otrzymane wcześniej dane są prawdziwe lub pełne.

10 Identyfikacja: -dokument potwierdzający tożsamość, -imię, nazwisko,
-obywatelstwo, -adres, -PESEL, -data urodzenia, -kod kraju – w przypadku cudzoziemca

11 Weryfikacja przed podpisaniem umowy

12 Kiedy nie trzeba stosować oceny ryzyka:
-gdy klient jest podmiotem świadczącym usługi finansowe, mającym siedzibę w UE; -w stosunku do: organów administracji rządowej, organów samorządu terytorialnego b) polis ubezpieczeniowych c) pieniądza elektronicznego

13 Pisemna procedura w zakresie przeciwdziałania praniu brudnych pieniędzy

14 Identyfikacja: -określenie sposobu wykonania środków bezpieczeństwa
-rejestracja transakcji -sposób oceny i analizy ryzyka -przekazywanie informacji do GIF -procedura wstrzymania transakcji -blokada rachunku i zamrożenia wartości majątkowych -sposób przyjmowania informacji -sposób przechowywania informacji

15 Analiza wysokości ryzyka:
-ekonomiczna -geograficzna -przedmiotowe -behawioralne

16 Wyznaczenie osób do wykonywania obowiązków
Szkolenie pracowników (wolontariuszy) wykonujących obowiązki z zakresu ustawy Wyznaczenie osób do wykonywania obowiązków

17 Informacja o transakcji:
-datę przeprowadzenia, -dane identyfikacyjne, -kwota, waluta, rodzaj transakcji, -numer rachunków, -uzasadnienie, miejsce, data i sposób złożenia dyspozycji

18 Informacja o transakcjach:
-do 14 dnia miesiąca po miesiącu, w którym dokonano transakcji -niezwłocznie, gdy podejrzana

19 Generalny Inspektor Finansowy – FUNDACJE Starostowie – STOWARZYSZENIA

20 Kontrola: wezwanie do uzupełnienia błędów zł za nie wykonanie zł gdy nie ma procedur

21 DZIĘKUJĘ Andrzej Rybus-Tołłoczko


Pobierz ppt "Ustawa z dnia 16 listopada 2000 r."

Podobne prezentacje


Reklamy Google