Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

MIASTO INNOWACJI.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "MIASTO INNOWACJI."— Zapis prezentacji:

1 MIASTO INNOWACJI

2 ATRAKCYJNA LOKALIZACJA
DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA

3 38 milionów ludzi Polska - państwo członkowskie Unii Europejskiej
Autostrady i drogi krajowe Planowane drogi Miasto Stolica ATRAKCYJNA LOKALIZACJA I DOBRZE ROZWINIETA INFRASTRUKTURA

4 METROPOLIA KATOWICKA

5 Obszar 1 218 km 2 PKB 6,0 % PKB kraju Szkoły wyższe 28
Liczba studentów "Metropolia Katowicka" jest zlokalizowana na południu Polski, w centralnej części województwa Śląskiego. Rdzeń obszaru metropolitalnego stanowi 14 miast, sąsiadujących ze sobą. KATOWICE – CENTRALNE MIASTO AGLOMERACJI GÓRNOŚLĄSKIEJ

6 TRZY MIĘDZYNARODOWE LOTNISKA W PROMIENIU 100KM OD KATOWIC.
W ciągu następnych dziesięciu lat przepustowość tych lotnisk wzrośnie do 35 milionów pasażerów TRZY MIĘDZYNARODOWE LOTNISKA W PROMIENIU 100KM OD KATOWIC.

7 Całkowity ruch pasażerski
by GTL S.A. Lotnisko w Katowicach jest jednym z najszybciej rozwijających się portów lotniczych w Europie RUCH PASAŻERSKI

8 Całkowity ruch pasażerski
Rok Całkowity ruch pasażerski Obciążenie (w tonach) Obsłużone loty 2008 7 600 31 000 2009 8 200 34 000 2010 9 000 37 000 2011 10 000 40 000 2012 11 000 42 000 2013 13 000 44 000 2014 14 000 46 000 2015 15 000 48 000 PROGNOZY RUCHU PASAŻERSKIEGO

9 GŁÓWNE SZLAKI KOMUNIKACYJNE KATOWIC
Katowice mają bardzo dobrze rozwinięty wewnętrzny układ dróg o wysokich parametrach W latach inwestycje drogowe w Katowicach wyniosły mln EUR GŁÓWNE SZLAKI KOMUNIKACYJNE KATOWIC

10 ATRAKCYJNA LOKALIZACJA I DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA
AUTOSTRADA A4 ATRAKCYJNA LOKALIZACJA I DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA

11 ATRAKCYJNA LOKALIZACJA I DOBRZE ROZWINIĘTA INFRASTRUKTURA

12 STABILNA GOSPODARKA

13 64% 6 % 193 300 SILNA GOSPODARKA METROPOLII KATOWICKIEJ
regionalnego PKB 6 % krajowego PKB zarejestrowanych przedsiębiorców SILNA GOSPODARKA METROPOLII KATOWICKIEJ

14 International ratings
KRAJ/MIASTO AGENCJA OCENA International ratings POLSKA Fitch „A-” dla zobowiązań w walucie zagranicznej; perspektywa stabilna „A” dla zobowiązań w walucie krajowej; perspektywa stabilna Bydgoszcz „BBB” perspektywa stabilna Gdańsk „BBB+” perspektywa stabilna Katowice „A-” dla zobowiązań w walucie krajowej; perspektywa stabilna Kraków Standard&Poor’s „A-” perspektywa stabilna Łódź Poznań Moody’s Investors „A3” perspektywa stabilna Szczecin Wrocław KATOWICE MAJĄ BARDZO DOBRĄ ZDOLNOŚĆ KREDYTOWĄ

15 DOBRZE WYKWALIFIKOWANY KAPITAŁ LUDZKI

16 DOBRZE WYKWALIFIKOWANY KAPITAŁ LUDZKI
Polacy są ambitni, elastyczni i innowacyjni 50% polskiego społeczeństwa jest w wieku poniżej 34 lat 2 miliony studentów w 2007 roku absolwentów w 2007 roku DOBRZE WYKWALIFIKOWANY KAPITAŁ LUDZKI

17 Międzynarodowa Olimpiada Informatyczna (IOI) jest jednym z czołowych konkursów informatycznych na świecie. Zwycięzcy Olimpiady IOI zaliczają się do grona najlepszych informatyków młodego pokolenia. 19-sta Miedzynarodowa Olimpiada Informatyczna, Zagrzeb, 15 – 22 Sierpień 2007 IOI 2007 WYNIKI Rank Contestant Country A F S M P T Score Medal 1 Tomasz Kulczyński Polska 100 74 574 Złoto 2 Yi Yang Chiny 55 555 3 Hua-yang Guo 90 35 525 4 Goran Žužić Chorwacja 40 514 5 John Pardon Stany Zjednoczone 80 30 510 6 Marcin Andrychowicz 504 Mu Yang 8 Qi-feng Chen 23 60 483 9 Andrey Kolosov Rosja 32 462 Richard McCutchen

18 31. 12. 2007 było zarejestrowanych 44
było zarejestrowanych 44.5 tysiąca ofert pracy, z czego wynika, iż na jedną ofertę pracy przypada 39 bezrobotnych. Istnieją duże różnice w poszczególnych regionach Polski e.g. na Śląsku 1 oferta pracy była adresowana do 15 bezrobotnych, a całkowita ilość ofert pracy sięgnęła 11 tysięcy Dane Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej opublikowane w maju 2008 roku. W 2007 roku 58% stanowiły kobiety, które wcześniej były zarejestrowane jako bezrobotne. BEZROBOCIE W POLSCE

19 WZROST WYNAGRODZENIA W POLSCE
1 USD = 3,00 PLN WZROST WYNAGRODZENIA W POLSCE

20 Starszy Inżynier Programista Specialista c++
Posiadający 5 lat doświadczenia – $2,2oo-3,200; Inżynier Programista Specjalista c++ Posiadający od 2 do 4 lat doświadczenia -- $1,930-2,530; Inżynier Programista c++ Posiadający od roku do 3 lat doświadczenia -- $1,260-1,930. WYNAGRDOZENIE W SEKTORZE IT

21 SPOŁECZEŃSTWO PONIŻEJ 35-EGO ROKU ŻYCIA
GUS 2006 SPOŁECZEŃSTWO PONIŻEJ 35-EGO ROKU ŻYCIA

22 143 000 studentów szkół wyższych
LICZBA STUDENTÓW W POLSKICH AGLOMERACJACH

23 30 000 absolwentów szkoł wyższych
LICZBA ABSOLWENTÓW W POLSKICH AGLOMERACJACH

24 Śląsk zajmuje drugie miejsce pod względem napływu inwestycji bezpośrednich i plasuje się na trzeciej pozycji biorąc pod uwagę obecność dużych, zagranicznych inwestorów. Stopa bezrobocia na Śląsku jest jedną z najniższych w kraju i wynosi około 6,7% (dane z listopada 2008) ŚLĄSKI RYNEK PRACY 24

25 KWALIFIKACJE JĘZYKOWE
Na Uniwersytecie Śląskim wykładane są następujące języki: Języki zachodnie: - angielski, - francuski, - hiszpański, - niemiecki, - włoski Języki słowiańskie: - rosyjski, - ukraiński, - czeski, - słowacki, - bułgarski, - chorwacki, - macedoński, - serbski, - słoweński Języki klasyczne : -greka, - łacina, - język nowogrecki Niezależnie od powyższego na terenie Katowic funkcjonuje 41 samodzielnych szkół językowych. UCZELNIE WYŻSZE – JĘZYKI OBCE

26 UCZELNIE WYŻSZE – JĘZYKI OBCE
63% studentów szkół wyższych w Katowicach kształci się w zakresie języków obcych. W tym: Angielski 43 % Niemiecki 14 % Francuski 4 % Rosyjski % Włoski % Hiszpański 0,5 % UCZELNIE WYŻSZE – JĘZYKI OBCE

27 UCZELNIE WYŻSZE – KIERUNKI IT
Liczba studentów i absolwentów kierunków IT w Aglomeracji Katowickiej w roku akademickim ’06/’07: Uniwersytet Śląski Akademia Ekonomiczna Politechnika Śląska Śląska Wyższa Szkoła Zarządzania Górnośląska Wyższa Szkoła Handlowa Wyższa Szkoła Bankowości i Finansów Śląska Wyższa Szkoła Informatyki Wyższa Szkoła Technologii Informatycznych Wyższa Szkoła Mechatroniki RAZEM studenci absolwenci UCZELNIE WYŻSZE – KIERUNKI IT

28 PŚ POLITECHNIKA ŚLĄSKA LOKALIZACJA HISTORIA – powstanie i początki
POLITECHNIKA ŚLĄSKA DZISIAJ - Struktura - Kształcenie - Badania PRZYSZŁOŚĆ – Prognoza ICT dla Śląska skupione wokół ICT 28 POLITECHNIKA ŚLĄSKA

29 PŚ została utworzona 24 maja 1945 roku, kiedy powołano 4 wydziały:
Mechaniczny, Elektryczny, Hutniczy, Inżynieryjno - budowlany. Większość kadry naukowej wywodziła się spośród byłych profesorów Politechniki Lwowskiej, założonej w 1844 r. (Polska do 1940, obecnie Ukraina). 29 HISTORIA PŚ – POWSTANIE I POCZĄTKI

30 PŚ jest jednym z 6 największych uniwersytetów technicznych w Polsce.
Liczba wydziałów: 12 Kadra naukowa: 1860 osób 150 profesorów tytularnych, 200 doktorów habilitowanych, 1100 doktorów. Pozostali pracownicy : 1570 osób Razem: 3430 osób Politechnika Warszawska Politechnika Krakowska Politechnika Wrocławska Politechnika Poznańska Politechnika Gdańska 30 PŚ DZISIAJ – STRUKTURA: KADRA

31 32 500 studentów – 4000+ absolwentów rocznie
studentów studiów stacjonarnych Studia licencjackie: 7 semestrów 8 600 studentów studiów niestacjonarnych Studia magisterskie: 3 semestry 900 studentów studiów doktoranckich(4 lata) + kształcenie ustawiczne * 99% studentów studiów licencjackich kontynuuje kształcenie na studiach magisterskich 34 kierunki, 160 specjalności 1. Informatyka 2. Elektronika i telekomunikacja 3. Automatyka i robotyka 4. Biotechnologia 5. Inżynieria biomedyczna Zorientowane na ITC 31 PŚ DZISIAJ – KIERUNKI 31

32 kierunek interdyscyplinarny, zorientowany na ICT, utworzony w 1999 r.,
3 kierunki (lic. + mgr) z wykładowym językiem angielskim 1. Automatic Control, Electronics & Computer Science (makrokierunek) kierunek interdyscyplinarny, zorientowany na ICT, utworzony w 1999 r., obecnie studentów 2. Civil engeneering 3. Industrial & Engineering Chemistry 32 PŚ DZISIAJ – KSZTAŁCENIE: STUDIA W JĘZYKU ANGIELSKIM

33 Technologie informacyjne i telekom. Biotechnologie
Technologie inżynierii biomedycznej Technologie węgla i stali Technologie transportu Technologie ochrony środowiska Nanotechnologie Technologie mechatroniki ……………………. 33 PŚ DZISIAJ – BADANIA: KLUCZOWE TECHNOLOGIE

34 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA – PARTNERZY PŚ
Fluor Corporation – USA (Gliwice) Mentor Graphics Co. – USA (Katowice) DisplayLink – UK (Katowice) EON Reality – USA (Gliwice) Rockwell Automation – USA (Katowice) Fiat – Italy (Tychy) Aldec – USA (Gliwice, Katowice) Steria – France (Katowice) Delphi – USA (Krakow) Lenze – Germany (Katowice) Cisco – USA (Gliwice) Formy współpracy: Praktyki i stypendia, projekty BSc/MSc wykłady ukierunkowane na produkty partnerów, laboratoria i szkolenia 34 WSPÓŁPRACA MIĘDZYNARODOWA – PARTNERZY PŚ

35 Scenariusz SWOT (fragment): dynamiczny rozwój ICT
z dwiema wiodącymi wizjami: Rozwój ICT ukierunkowany na powszechny dostęp do technologii, Rozwój ICT wspierający wzrost gospodarczy Śląska Niektóre szanse (Opportunities): Współpraca międzynarodowa z uczelniami i przedsiębiorstwami tworzącymi zaawansowane technologie Techno-Park Gliwice 35 PRZYSZŁOŚĆ – DANE PROGNOZY ( ) PŚ DLA ŚLĄSKA

36 KIERUNKI INŻYNIERSKIE
Mechatronika, Informatyka obrazu i dźwięku, Bezpieczeństwo w systemach informatycznych (ISO 9001, ISO 27001). RDB (realtional data base), SW software engineering, UML unified modelling language, HW hardware engineering, mechanical 3D modelling &computer simualtions WYŻSZA SZKOŁA MECHATRONIKI 36

37 KORZYSTNY KLIMAT DLA INWESTORÓW

38 FIRMY Z SEKTORA IT W METROPOLII KATOWICKIEJ

39 ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH
Mentor Graphics Corporation jest światowym liderem w wytwarzaniu rozwiązań dla projektowania sprzętu i oprogramowania elektronicznego. Współpracuje z największymi światowymi firmami elektronicznymi dostarczając nie tylko oprogramowanie, ale i serwis konsultacyjny. Firma oferuje nowatorskie produkty i rozwiązania, które pomagają inżynierom przezwyciężać wyzwania, na które natrafiają w coraz bardziej złożonym świecie projektowania elektroniki. . Polskie biuro jest największym oddziałem badawczo-rozwojowym MG w Europie Mentor Graphics Polska Sp. z o.o. Chorzowska Katowice tel: fax: ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH

40 ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH
Współpraca Mentor Graphics z Politechniką Śląską w Gliwicach Rozpoczęta pod koniec 2005 roku Obszary współpracy Kursy – Projektowanie obwodów drukowanych 3 kursy adresowane do różnych grup studentów Do chwili obecnej ponad 170 absolwentów Laboratoria prowadzone z wykorzystaniem oprogramowania MG Program staży studenckich 25 studentów ukończyło staż w MG Polska 12 z nich dołączyło do zespołu MG po stażu 5 studentów obecnie bierze udział w programie Sponsoring MG sponsorem imprezy pod patronatem Komisji Europejskiej organizowanej na Politechnice Śląskiej ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH

41 ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH
DisplayLink jest światowym liderem w tworzeniu rozwiązań umożliwiających pracę na wielu monitorach równocześnie. Rozwiązania te są przełomem w sposobie wykorzystania komputerów i urządzeń elektronicznych. Centrala firmy DisplayLink znajduje się w Palo Alto w Kalifornijskiej Dolinie Krzemowej. W Polsce DisplayLink otworzył w Katowicach centrum tworzenia oprogramowania wraz z działem badawczo rozwojowym. ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH

42 ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH
Informacje o firmie Kroll Ontrack sp. z o.o., polskim oddziale firmy Kroll Ontrack Inc.:  Kroll Ontrack sp. z o.o.( ) jest polskim oddziałem Kroll Ontrack Inc. – wiodącego dostawcy usług odzyskiwania danych oraz informatyki śledczej (ang. computer forensics). Firma dysponuje największym i najbardziej zaawansowanym technologicznie w Europie Środkowej i Wschodniej laboratorium odzyskiwania danych i informatyki śledczej. W strukturach Kroll Ontrack sp. z o.o. działa również, największe poza Stanami Zjednoczonymi, centrum badań i rozwoju oprogramowania Kroll Ontrack. Laboratorium KROLL ONTRACK w KATOWICACH ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH

43 ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH
W ramach swojej inwestycji w Katowicach Rockwell Automation, będący wiodącym światowym dostawcą rozwiązań z dziedziny automatyki przemysłowej, systemów napędowych i integracji systemów informatycznych, stworzył 373 miejsca pracy w takich obszarach jak: Inżynieria / rozwój oprogramowania, Centrum usług dla kilku rodzajów działalności (w tym finanse, technologie informatyczne), Produkcja polegająca na montażu elementów elektrycznych ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH

44 ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH
CAPGEMINI Jedna z największych firm konsultingowych na świecie, lider w świadczeniu usług doradczych, informatycznych i outsourcingowych. Capgemini na świecie zatrudnia ponad osób i osiągnęła w roku 2006 obrót w wysokości 8,7 mld euro. Capgemini posiada ponad 300 biur w 30 krajach na świecie i jest największą firmą doradczą w Europie. Centrum Usług Outsourcingowych Capgemini Polska działa w Katowicach i Krakowie, świadcząc usługi dla ponad 70 klientów – firm globalnych. W Katowicach firma zatrudnia ponad 700 specjalistów z dziedziny informatyki i finansów. ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH

45 ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH
Steria - założona w roku 1969, należy do pierwszej dziesiątki europejskich firm outsourcingowych, zatrudnia ponad pracowników 12 krajach. Jest globalnym dostawca usług informatycznych. Specjalizuje się w rozwiązaniach dla sektora bankowego i ubezpieczeniowego oraz dla telekomunikacji. Spółka zamierza zainwestować w centrum usług (ITO) ponad 1,6 mln € i zatrudnić do końca 2009 roku, co najmniej 150 osób. Spółka na Górnym Śląsku świadczy usługi doradztwa w zakresie programowania oraz inne usługi związane z informatyką. Swoją działalność ulokowała we włączonym w 2006 do KSSE, budynku ALTUS. ZAGRANICZNI INWESTORZY Z SEKTORA HIGH-TECH

46 Katowice aktywnie przyciągają inwestorów: misja gospodarcza do Kalifornijskiej Doliny Krzemowej zorganizowana we współpracy z US-Polish Trade Council oraz Ministerstwem Gospodarki

47

48 NOWE WYZWANIE - PARK TECHNOLOGICZNY
OBSZAR CAŁKOWITY 39,6 ha LOKALIZACJA – w sąsiedztwie skrzyżowań głównych osi transportowych miasta (autostrada A4, ulica Murckowska) FAZA I – przetarg na sprzedaż pierwszej działki 12 - hektarowej. Poszukujemy inwestorów z doświadczeniem w budowaniu i zarządzaniu parkami technologicznymi

49 LOKALIZACJA PARKU TECHNOLOGICZNEGO
w pobliżu lotniska "Muchowiec" LOKALIZACJA PARKU TECHNOLOGICZNEGO

50 NOWE PROJEKTY PWG KORFANTEGO TECHNOPARK PARK WODNY

51

52 Pierwsza faza realizacji projektu pn. Park Technologiczny

53 MIEJSCOWY PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO

54 Część usługowo-rekreacyjna
Inkubator technologiczny Park Technologiczny Część usługowo-rekreacyjna Główną częścią funkcjonalną Parku będzie park technologiczny, gdzie lokować się będą dojrzałe firmy działające w preferowanych przez podmiot zarządzający branżach high-tech. Połączenie obu części funkcjonalnych na jednym terenie będzie miało również tę zaletę, że inkubowane firmy znajdą tu optymalne warunki do dalszego rozwoju, zaś firmy z parku technologicznego będą mogły korzystać na współpracy z dynamicznymi, małymi i innowacyjnymi firmami. Część usługowo-rekreacyjna podniesie atrakcyjność lokalizacji i komfort pracy. STRUKTURA FUNKCJONALNA PARKU

55 URZĄD MIASTA KATOWICE – ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
POWIATOWY URZĄD PRACY – POMOC FINANSOWA W ZAKRESIE CZĘŚCIOWEJ REFUNDACJI KOSZTÓW ZATRUDNIENIA KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA – ULGA W PODATKU DOCHODOWYM OD OSÓB PRAWNYCH POMOC DLA INWESTORÓW

56 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Uchwała Rady Miasta Katowice w sprawie zwolnień od podatku od nieruchomości w ramach, pomocy de minimis przewiduje: 1.Zwolnienie od podatku od nieruchomości grunty, budynki, budowle lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej przez podmioty podejmujące po raz pierwszy działalność na terenie miasta Katowice na podstawie wpisu do ewidencji działalności gospodarczej prowadzonej dla miasta Katowice. 2.Zwolnienie od podatku od nieruchomości grunty pod inwestycjami tworzącymi nowe miejsca pracy w dziedzinie produkcji i usług, za wyjątkiem handlu, w okresie realizacji inwestycji - nie dłużej niż 3 lata. Okres realizacji liczy się od dnia uprawomocnienia się decyzji o pozwoleniu na budowę . Uchwała Rady Miasta IX/164/07 z dnia 25 kwietnia 2007, X/185/07 z dnia 28 maja 2007 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

57 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
3. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynki lub ich części będące nowymi inwestycjami zajętymi na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i usług za wyjątkiem handlu – pod warunkiem utworzenia nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją. Nowymi inwestycjami, o których mowa powyżej są inwestycje związane z: - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa - rozbudową lub zakupem przedsiębiorstwa już istniejącego Zwolnienie przysługuje na okres: 1 roku pod warunkiem utworzenia co najmniej 5 miejsc pracy 2 lat pod warunkiem utworzenia co najmniej 15 miejsc pracy 3 lat pod warunkiem utworzenia powyżej 30 miejsc pracy 4. Zwolnienie od podatku od nieruchomości budynki i ich części nabyte przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą na własność, pod warunkiem, że w okresie obowiązywania zwolnienia poniesie nakłady finansowe związane z ich remontem, modernizacja, adaptacją oraz, że ich wielkość wyrażona w kwocie brutto będzie wynosiła co najmniej trzykrotną wartość należnego podatku od nieruchomości dotyczącego nieruchomości objętych zwolnieniem, wynikającego ze złożonej deklaracji lub informacji w sprawie podatku od nieruchomości. Zwolnienie od podatku od nieruchomości przysługuje na wniosek podatnika , złożony łącznie z odpowiednimi dokumentami potwierdzającymi prawo do uzyskania danego zwolnienia. Uchwała Rady Miasta IX/164/07 z dnia 25 kwietnia 2007, X/185/07 z dnia 28 maja 2007 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

58 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Zwolnienie od podatku od nieruchomości łącznie z wartością innej pomocy de minimis otrzymanej przez podmiot prowadzący działalność gospodarczą w okresie 3 kolejnych lat budżetowych poprzedzających dzień uzyskania planowanej pomocy nie może przekroczyć kwoty stanowiącej równowartość 200 tys. euro a dla podmiotów gospodarczych działających w sektorze transportu drogowego kwoty stanowiącej równowartość 100 tys. euro Uchwała Rady Miasta IX/164/07 z dnia 25 kwietnia 2007, X/185/07 z dnia 28 maja 2007 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

59 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Zwolnienie nie może dotyczyć pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w sektorach rybołówstwa i akwakultury, objętych rozporządzeniem Rady (WE) nr 104/2000; pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie produkcji podstawowej produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu; pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym działającym w dziedzinie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych wymienionych w załączniku I do Traktatu w następujących przypadkach: kiedy wysokość pomocy ustalana jest na podstawie ceny lub ilości takich produktów zakupionych od producentów surowców lub wprowadzonych na rynek przez podmioty gospodarcze objęte pomocą; kiedy przyznanie pomocy zależy od faktu jej przekazania w części lub w całości producentom surowców; pomocy przyznawanej na działalność związaną z wywozem do państw trzecich lub państw członkowskich, tzn. pomocy bezpośrednio związanej z ilością wywożonych produktów, tworzeniem i prowadzeniem sieci dystrybucyjnej lub innymi wydatkami bieżącymi związanymi z prowadzeniem działalności eksportowej; pomocy uwarunkowanej pierwszeństwem korzystania z towarów krajowych w stosunku do towarów sprowadzanych z zagranicy; pomocy przyznawanej przedsiębiorstwom działającym w sektorze węglowym zgodnie z definicją zawartą w rozporządzeniu (WE) nr 1407/2002; pomocy na nabycie pojazdów przeznaczonych do transportu drogowego przyznawanej podmiotom gospodarczym prowadzącym działalność zarobkową w zakresie drogowego transportu towarowego; pomocy przyznawanej podmiotom gospodarczym znajdującym się w trudnej sytuacji. Uchwała Rady Miasta IX/164/07 z dnia 25 kwietnia 2007, X/185/07 z dnia 28 maja 2007 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

60 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI
Zwolnienie z podatku od nieruchomości w ramach regionalnej pomocy inwestycyjnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice Zwolnienie z podatku od nieruchomości obejmuje nieruchomości lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w dziedzinie produkcji i usług w związku z realizacją inwestycji początkowej, za wyjątkiem handlu, na warunkach określonych w „Programie regionalnej pomocy inwestycyjnej dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie miasta Katowice”. Zwolnienie przysługuje na podstawie wniosku złożonego przed rozpoczęciem realizacji inwestycji początkowej najpóźniej do dnia r. Zwolnienie przysługuje na okres nie dłuższy niż 3 lata pod warunkiem zakończenia inwestycji w okresie nie przekraczającym dwóch lat, liczonym od dnia rozpoczęcia realizacji inwestycji początkowej tj. podjęcia prac budowlanych lub pierwszego prawnie wiążącego zobowiązania do zamówienia urządzeń, z wyłączeniem wstępnych studiów wykonalności. Uchwała Rady Miasta X/187/07 z dnia 28 Maja 2007 ZWOLNIENIE OD PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI

61 KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA
KORZYŚCI FINANSOWE: Pomoc z tytułu kosztów nowej inwestycji: całkowita kwota zwolnienia z podatku wynosi w tym przypadku do 40% kosztów inwestycyjnych dla dużych przedsiębiorców, 50% dla średnich, 60% dla małych lub Pomoc z tytułu tworzenia nowych miejsc pracy: całkowita suma zwolnienia z podatku do 40% dwuletnich kosztów dla nowo utworzonych miejsc pracy dla dużych przedsiębiorców, 50% dla średnich, 60% dla małych KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

62 Dobrze skomunikowane i uzbrojone tereny inwestycyjne
Łączny obszar ha Dobrze skomunikowane i uzbrojone tereny inwestycyjne Zlokalizowane w 4 podstrefach Gwarantowana ulga w podatku dochodowym Największe inwestycje: GM Opel, Fiat-GM Powertrain, Guardian, NGK Ceramics, Isuzu Motors, Delphi, Brembo Fabryka GM Opla w Gliwicach KATOWICKA SPECJALNA STREFA EKONOMICZNA

63 40% ULGA W PODATKU DOCHODOWYM ALBO KSSE – ULGA PODATKOWA 50% - średnie
60% - małe KOSZTÓW INWESTYCYJNYCH Koszty kwalifikowane poniesione na terenie strefy DWULETNICH KOSZTÓW PRACY Koszty płac i świadczeń pozapłacowych związane z nowozatrudnionymi ALBO KSSE – ULGA PODATKOWA

64 KSSE – PRZYKŁAD INWESTYCJI
mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł mln zł KSSE – PRZYKŁAD INWESTYCJI

65 Dla inwestorów, którzy utworzą nowe miejsca pracy udzielamy
pomocy refundując koszty pracy oraz udzielamy pomocy przy szkoleniach pracowników nowozatrudnionych. POWIATOWY URZĄD PRACY Dyrektor – Barbara Zając tel. (+48 32) , fax. (+48 32) - staż u pracodawcy - prace interwencyjne - refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy - refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne POWIATOWY URZĄD PRACY

66 POWIATOWY URZĄD PRACY 1.Staż u pracodawcy
Staż oznacza nabywanie przez bezrobotnego umiejętności praktycznych do wykonywania pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy bez nawiązania stosunku pracy z pracodawcą. Staże skierowane są do osób: poniżej 25 roku życia oraz absolwentów szkół wyższych zarejestrowanych w okresie do upływu 12 miesięcy od dnia ukończenia szkoły wyższej, którzy nie ukończyli 27 lat, długotrwale bezrobotnych lub kobiet, które po urodzeniu dziecka nie podjęły zatrudnienia, bez kwalifikacji zawodowych, bez doświadczenia zawodowego lub bez wykształcenia średniego, powyżej 50 roku życia, samotnie wychowujących co najmniej jedno dziecko do 18 roku życia, bezrobotnych, którzy po odbyciu kary pozbawienia wolności nie podjęli zatrudnienia, oraz osób niepełnosprawnych. W okresie odbywania stażu osobie bezrobotnej przysługuje stypendium w wysokości 773,00zł, od którego odprowadzane są składki na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe. POWIATOWY URZĄD PRACY

67 POWIATOWY URZĄD PRACY 2. Prace interwencyjne
Prace interwencyjne – oznacza to zatrudnienie bezrobotnego przez pracodawcę, które nastąpiło w wyniku umowy zawartej z urzędem pracy. Umowa o organizację prac interwencyjnych zawierana jest na okres do 6 m-cy. Pracodawca otrzymuje przez okres do 6 m-cy zwrot części kosztów poniesionych na wynagrodzenia, nagrody oraz składki na ubezpieczenie społeczne skierowanych bezrobotnych. Kwota refundacji nie może przekroczyć kwoty zasiłku dla bezrobotnych (tj. średnio 640,09 zł. wraz ze składką na ubezpieczenie emerytalne, rentowe i wypadkowe). Pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych znajdujący się w szczególnie niekorzystnej sytuacji na rynku pracy uprawniony jest do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 12 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. Pracownik zatrudniony w ramach prac interwencyjnych znajdujący się w bardzo niekorzystnej sytuacji na rynku pracy uprawniony jest do nieprzerwanego zatrudnienia przez okres 24 miesięcy, a pracodawca może rozwiązać umowę o pracę tylko w przypadku naruszenia przez pracownika obowiązków pracowniczych. POWIATOWY URZĄD PRACY

68 3. Refundacja kosztów wyposażenia i doposażenia stanowiska pracy
Pracodawca, który poniósł koszty wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy dla skierowanego bezrobotnego może starać się o refundację poniesionych kosztów do wysokości nie wyższej niż 600% przeciętnego wynagrodzenia. (tj. kwoty ,30 zł. – wg stanu na dzień r.). Warunki refundacji oraz ich wysokość reguluje umowa zawarta z pracodawcą. Refundacja następuje po przedłożeniu rozliczenia poniesionych kosztów, zatrudnienia na stanowiskach skierowanych bezrobotnych oraz spełnieniu warunków określonych w umowie. Podmiot zamierzający wyposażyć lub doposażyć stanowisko pracy dla skierowanego bezrobotnego może złożyć wniosek do urzędu pracy właściwego ze względu na siedzibę podmiotu lub miejsce wykonywania pracy przez skierowanego bezrobotnego. Pracodawca zatrudniając osoby bezrobotne na wyposażonych lub doposażonych stanowiskach pracy zobowiązany jest do utrzymania utworzonych miejsc pracy w związku z przyznaną refundacją przez okres 24 miesięcy. POWIATOWY URZĄD PRACY

69 4. Refundacja kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenie społeczne
Refundowanie kosztów z tytułu opłacanych składek na ubezpieczenia społeczne w związku z zatrudnieniem skierowanego bezrobotnego może nastąpić po podpisaniu umowy z pracodawcą przewidującej jednorazową refundację w/w kosztów. Refundacja może nastąpić w przypadku, gdy pracodawca zatrudniał skierowanego bezrobotnego w pełnym wymiarze czasu pracy przez okres co najmniej 12 m-cy i po upływie 12 m-cy zatrudnienia skierowany bezrobotny jest nadal zatrudniony. Kwota refundowanych składek nie może przekroczyć 300% wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę obowiązującego w dniu spełnienia w/w warunków (tj ,00 zł. według stanu na dzień r.). POWIATOWY URZĄD PRACY

70 ZIELONE MIASTO

71 Dobry dostęp do zielonych okolic miasta, parków, lasów, 42% obszaru miasta stanowią tereny zielone.
ZIELONE OBSZARY

72 LEISURE LASY W KATOWICACH

73 Krajobraz lasów murckowskich

74 URZĄD MIASTA KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4 40-098 KATOWICE www.katowice.eu
Mateusz Skowroński Pełnomocnik Prezydenta ds. Kontaktów z Inwestorami Strategicznymi ul. Warszawska 4, pokój 237 Katowice tel fax URZĄD MIASTA KATOWICE UL. MŁYŃSKA 4 KATOWICE KONTAKT DLA INWESTORÓW


Pobierz ppt "MIASTO INNOWACJI."

Podobne prezentacje


Reklamy Google