Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

2 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

3 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014

4 STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

5 PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014

6 STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014
OGÓŁEM

7 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014
Nazwa zadania KWOTA INWESTYCJE DROGOWE w tym: Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr 32 Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II Budowa łącznika ul.Jedności - ul.Stanisława Moniuszki Budowa ul.Mrągowskiej i ul.Augustowskiej Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego

8 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014
Nazwa zadania KWOTA POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo-Technologicznego Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych Rezerwa celowa - tzw. "Budżet obywatelski" Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze Dofinansowania budowy części lokali mieszkalnych w budynku budowanym przez KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze

9 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014
Nazwa zadania KWOTA POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Budowa planetarium w Zielonej Górze Rezerwa celowa - tzw. „Fundusz integracyjny” Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowo-Technologiczny Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

10 Prawie 3 800 000 zł Wysokość subwencji oświatowej (powiat)
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Wysokość subwencji oświatowej (powiat) Rok zł Rok zł Różnica zł Wysokość subwencji oświatowej (gmina) Rok zł Rok zł Różnica zł Zmniejszenie subwencji oświatowej rok do roku Prawie zł

11 kwota prawie 30 000 000 zł Trasa Północna
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Trasa Północna kwota prawie zł

12 Centrum Przyrodnicze – ul. Dąbrowskiego
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Centrum Przyrodnicze – ul. Dąbrowskiego kwota ponad zł

13 Wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki niepubliczne)
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki niepubliczne) kwota zł

14 „Fundusz integracyjny”
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 „Budżet obywatelski” Kwota zł „Fundusz integracyjny” Kwota zł

15 Zgrana rodzina – Karta Zielonogórskiej Rodziny
WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Zgrana rodzina – Karta Zielonogórskiej Rodziny Kwota zł

16 OGÓŁEM - WYDATKI WŁASNE
PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 – WYDATKI WŁASNE Dział Nazwa 2013 2014 Różnica Wskaźnik % 010 Rolnictwo i łowiectwo 300 100,0% 150 Przetwórstwo przemysłowe 15 683 2,7% 600 Transport i łączność 96,3% 630 Turystyka 1 942 100,4% 700 Gospodarka mieszkaniowa 105,6% 710 Działalność usługowa 87,8% 750 Administracja publiczna 104,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 97,4% 757 Obsługa długu publicznego 58,9% 758 Różne rozliczenia 110,5% 801 Oświata i wychowanie 100,7% 851 Ochrona zdrowia 105,7% 852 Pomoc społeczna 99,3% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 125,4% 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 99,4% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 64,2% 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego 88,8% 926 Kultura fizyczna 101,2% WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM 97,3% WYDATKI MAJĄTKOWE 197,8% OGÓŁEM - WYDATKI WŁASNE 107,5%


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google