Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014."— Zapis prezentacji:

1

2 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

3 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH

4 STRUKTURA DOCHODÓW W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014

5 PORÓWNANIE DOCHODÓW MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH

6 STRUKTURA WYDATKÓW PROJEKTU BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 OGÓŁEM zł

7 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Nazwa zadaniaKWOTA INWESTYCJE DROGOWE w tym: Przebudowa Trasy Północnej w Zielonej Górze w ciągu drogi krajowej nr Rozbudowa ul. Stefana Batorego na odcinku od granicy miasta do ul. Trasa Północna w Zielonej Górze Przebudowa ul. Jędrzychowskiej w Zielonej Górze - etap II Budowa łącznika ul.Jedności - ul.Stanisława Moniuszki Budowa ul.Mrągowskiej i ul.Augustowskiej Budowa ul. Aglomeracyjnej wraz ze ścieżkami rowerowymi Przebudowa ul. Podgórnej na wysokości Szpitala Wojewódzkiego

8 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Nazwa zadaniaKWOTA POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Uzbrojenie miejskich gruntów na terenie Lubuskiego Parku Przemysłowo- Technologicznego Współpraca miast Zittau i Zielonej Góry w zakresie nauk przyrodniczych Rezerwa celowa - tzw. "Budżet obywatelski" Termomodernizacja obiektów oświatowych w Zielonej Górze Dofinansowania budowy części lokali mieszkalnych w budynku budowanym przez KTBS Sp. z o.o. w Zielonej Górze

9 WAŻNIEJSZE INWESTYCJE UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Nazwa zadaniaKWOTA POZOSTAŁE INWESTYCJE w tym: Budowa planetarium w Zielonej Górze Rezerwa celowa - tzw. Fundusz integracyjny Utworzenie systemu e-usług dla mieszkańców w Miejskim Ośrodku Sportu i Rekreacji w Zielonej Górze Zakup terenu przeznaczonego pod Lubuski Park Przemysłowo- Technologiczny Wdrożenie innowacyjnych e-usług w zakresie Systemu Informacji Przestrzennej GIS dla Miasta Zielona Góra Dostosowanie oferty edukacyjnej szkolnictwa zawodowego do potrzeb lokalnego rynku pracy OGÓŁEM WYDATKI MAJĄTKOWE

10 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Wysokość subwencji oświatowej (powiat) Rok zł Rok zł Różnica zł Wysokość subwencji oświatowej (gmina) Rok zł Rok zł Różnica zł Zmniejszenie subwencji oświatowej rok do roku Prawie zł

11 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Trasa Północna kwota prawie zł

12 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Centrum Przyrodnicze – ul. Dąbrowskiego kwota ponad zł

13 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Wsparcie opieki nad dziećmi do lat 3 (żłobki niepubliczne) kwota zł

14 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Budżet obywatelski Kwota zł Fundusz integracyjny Kwota zł

15 WAŻNIEJSZE PRZEDSIĘWZIĘCIA UJĘTE W PROJEKCIE BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 Zgrana rodzina – Karta Zielonogórskiej Rodziny Kwota zł

16 PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 – WYDATKI WŁASNE DziałNazwa Różnica Wskaźni k % 010Rolnictwo i łowiectwo ,0% 150Przetwórstwo przemysłowe ,7% 600Transport i łączność ,3% 630Turystyka ,4% 700Gospodarka mieszkaniowa ,6% 710Działalność usługowa ,8% 750Administracja publiczna ,5% 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ,4% 757Obsługa długu publicznego ,9% 758Różne rozliczenia ,5% 801Oświata i wychowanie ,7% 851Ochrona zdrowia ,7% 852Pomoc społeczna ,3% 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej ,4% 854Edukacyjna opieka wychowawcza ,4% 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ,2% 921Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ,8% 926Kultura fizyczna ,2% WYDATKI BIEŻĄCE RAZEM ,3% WYDATKI MAJĄTKOWE ,8% OGÓŁEM - WYDATKI WŁASNE ,5%


Pobierz ppt "PROJEKT BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA NA ROK 2014 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU MIASTA ZIELONA GÓRA W LATACH 2013-2014."

Podobne prezentacje


Reklamy Google