Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Propozycje tematów prac magisterskich

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Propozycje tematów prac magisterskich"— Zapis prezentacji:

1 Propozycje tematów prac magisterskich
prof. Czesława Tukiendorf

2 Tematyka prac magisterskich
Sprawność fizyczna a sprawność specjalistyczna Sprawność fizyczna a umiejętności ruchowe. Cel: Zbadania czy istnieje współzależność między sprawnością fizyczną a specjalistyczną i umiejętnościami ruchowymi Metoda: Testy sprawności fizycznej (Eurofit, MTSF, test Pilicza i inne) Testy sprawności specjalistycznej badanej dyscypliny sportu Sprawdziany umiejętności

3 Tematyka prac magisterskich
Sprawność fizyczna, a samoocena. Cel: Czy istnieją współzależności pomiędzy sprawnością, a samooceną. Metody: Testy sprawności Arkusz samooceny

4 Tematyka prac magisterskich
Zajęcia obligatoryjne do wyboru (fakultatywne) w szkolnym systemie edukacyjnym. Cel: Zbadanie zasad realizacji i stosowanych form aktywności. Metoda: Sondaż diagnostyczny (technika, ankiet)

5 Tematyka prac magisterskich
Uwarunkowania zainteresowań rekreacyjnymi formami tańca. Cel: Zbadanie zainteresowań różnymi formami tanecznymi (nowoczesne, ludowe, towarzyskie, turniejowe i inne). Metoda: Sondaż diagnostyczny.

6 Tematyka prac magisterskich
Uczestnictwo dzieci i młodzieży w sporcie, rekreacji i turystyce. Cel: Zbadanie uczestnictwa i ustalenie czynników wpływających na zaangażowanie młodzieży w sporcie, rekreacji, turystyce. Metoda: Sondaż diagnostyczny (wywiad, ankieta).

7 Tematyka prac magisterskich
Rola i uczestnictwo w Paraolimpiadzie i Olimpiadach Specjalnych. Cel: Historia powstania olimpiad, uczestnictwa i programów. Metoda: Materiały źródłowe; sondaż diagnostyczny.

8 Tematyka prac magisterskich
Aktywność i sprawność fizyczna osób sprawnych inaczej (intelektualnie i ruchowo) Cel: Zbadanie sprawności fizycznej o różnym poziomie intelektualnym i sprawnościowym. Metoda: Zmodyfikowany przez Skowrońskiego MNTSF.

9 Tematyka prac magisterskich
Muzyka w różnych formach aktywności ruchowej. Cel: Rola muzyki w zajęciach ruchowych lekcyjnych i pozalekcyjnych. Metoda: Sondaż diagnostyczny (wywiad, ankieta)

10 Tematyka prac magisterskich
Taniec i ćwiczenia muzyczno-ruchowe w programie szkolnym. Cel: Stwierdzenie stanu faktycznego w realizacji treści programowych tańców i ćwiczeń muzyczno-ruchowych w szkołach na różnych etapach edukacyjnych. Metoda: Sondaż diagnostyczny (ankieta)

11 Tematyka prac magisterskich
Elementy wychowania estetycznego w kulturze fizycznej. Cel: Czy w szkolnej kulturze fizycznej nauczyciel realizuje elementy wychowania estetycznego i z jakich oddziaływań korzysta. Metoda: Sondaż diagnostyczny (ankieta, wywiad)

12 Tematyka prac magisterskich
Warunki do realizacji procesu wychowania fizycznego. Cel: Zbadanie warunków do realizacji zajęć obligatoryjnych i obligatoryjnych do wyboru. Metoda: Sondaż diagnostyczny (ankieta, wywiad, obserwacji)

13 Dziękuję za uwagę Prorektor ds. dydaktyki i studentów Prof
Dziękuję za uwagę Prorektor ds. dydaktyki i studentów Prof. Czesława Tukinedorf Tel


Pobierz ppt "Propozycje tematów prac magisterskich"

Podobne prezentacje


Reklamy Google