Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1. Analiza silników reguł biznesowych Promotor: dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski WARSZAWA 2012 Autor: Jan Waloch nr indeksu: 4374.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1. Analiza silników reguł biznesowych Promotor: dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski WARSZAWA 2012 Autor: Jan Waloch nr indeksu: 4374."— Zapis prezentacji:

1 1

2 Analiza silników reguł biznesowych Promotor: dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski WARSZAWA 2012 Autor: Jan Waloch nr indeksu: 4374

3 Osiągnięcie celu pracy wymagało rozwiązania następującego głównego problemu badawczego: Jakimi atrybutami cechują się wybrane silniki reguł biznesowych? Analiza silników reguł biznesowych

4 Pozytywne rozwiązanie problemu badawczego wymagało sformułowania i odpowiedzi następujących problemów szczegółowych: 1.Jakimi atrybutami cechuje się powstający system informatyczny? 2.Jaki poziom wiedzy cechuje środowisko, w jakim powstaje system informatyczny? 3.Jakie można prognozować tendencje rozwoju silników reguł biznesowych w tworzeniu systemów informatycznych? Analiza silników reguł biznesowych

5 Proces badań wymaga zweryfikowania hipotezy roboczej: Użycie środowiska reguł biznesowych do implementacji logiki biznesowej ułatwia konserwację i modyfikację w systemach informatycznych. Analiza silników reguł biznesowych

6 Osiągnięcie założonego celu pracy oraz rozwiązanie szczegółowych problemów badawczych wymagało zastosowania następujących metod badawczych: Metoda analizy, którą zastosowano do analizy literatury przedmiotu i wyników uzyskanych podczas częściowej implementacji logiki biznesowej systemu informatycznego. Metoda syntezy, którą zastosowano do zebrania wniosków uzyskanych z analizy literatury przedmiotu badanego zjawiska i wyników uzyskanych podczas częściowej implementacji logiki biznesowej systemu informatycznego. Analiza silników reguł biznesowych

7 Osiągnięcie założonego celu pracy oraz rozwiązanie szczegółowych problemów badawczych wymagało zastosowania następujących metod badawczych: Metoda analogii, która posłużyła do przeniesienia ogólnych trendów w rozwoju oprogramowania, na implementację logiki biznesowej. Taksonomia numeryczna, która posłużyła do oceny atrybutów silników reguł biznesowych. Analiza silników reguł biznesowych

8 Otoczenie systemu informatycznego. Analiza systemu informatycznego. Wymagania. Modelowanie. Architektury projektowe systemów informatycznych. Analiza silników reguł biznesowych

9 Rodzaje metod implementacji systemu informatycznego Sekwencyjne. Strukturalne. Proceduralne. Modułowe. Obiektowe. Analiza silników reguł biznesowych

10 Narzędzia i środowiska wspierające proces wytwarzania systemu informatycznego. Metodyki. Wzorce projektowe. Analiza silników reguł biznesowych

11 Obszary biznesowe i ich integracja w systemach informatycznych. Pożądane cechy systemów informatycznych Precyzyjny interfejs danych wejściowych. Elastyczny moduł przetwarzania. Analiza silników reguł biznesowych

12 Sposoby implementacji logiki biznesowej w systemach informatycznych Funkcje i Modularność. Biblioteki funkcji, Biblioteki podłączane dynamicznie (DLL) Klasy Technologia COM i DCOM Logika biznesowa w bazie danych. Deklaratywny język opisu. Oszczędność zasobów. Wielodostępność. Analiza silników reguł biznesowych

13 Silniki reguł biznesowych - Przegląd cech Architektura: Otwarta, Zamknięta, Częściowa, Całkowita Wsparcie edukacyjne: Gotowe scenariusze użycia, Pomoc on-line. Środowisko uruchomieniowe: Zależne od platformy systemu informatycznego, Interfejs użytkownika: Graficzny interfejs użytkownika, Język obsługi reguł biznesowych, Wersjonowanie Sposoby implementacji logiki biznesowej w systemach informatycznych Analiza silników reguł biznesowych

14 Silniki reguł biznesowych - Przegląd cech Koszty drożenia: Oprogramowanie open source, Oprogramowanie komercyjne Obsługiwane standardy implementacji reguł: Maszyna stanowa, Model sekwencyjny Skalowalność: Autoryzacja użytkowników, Podział funkcji ze względu na role użytkowników, Rodzaj dystrybucji: Aplikacja, Usługa Sposoby implementacji logiki biznesowej w systemach informatycznych Analiza silników reguł biznesowych

15 Silniki reguł biznesowych - Przegląd cech Migracja i integracja: Zapewniające narzędzie wspierające migrację danych, Nie zapewniające narzędzia wspierającego migrację danych. Dostosowanie: Biblioteki API, Dynamiczna konfiguracja, Kreatory interfejsu użytkownika, Lokalizacja Modele wykonawcze: Synchroniczny, Asynchroniczny Sposoby implementacji logiki biznesowej w systemach informatycznych Analiza silników reguł biznesowych

16 Sekwencyjne – Algorytm wyliczenia WIGu

17 Przykładowe wymagania wobec logiki biznesowej Analiza silników reguł biznesowych Stanowe – Proces akceptacji faktury

18 Bonita JBoss Drools Microsoft Workflow Fundation Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych

19 Bonita Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Główne menu Główne menu Pasek narzędziowy Pasek narzędziowy Diagram przepływu Diagram przepływu Właściwości zaznaczonego obiektu Właściwości zaznaczonego obiektu

20 Bonita Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Komponenty aktywności Komponenty aktywności Komponenty sterowania przepływem Komponenty sterowania przepływem Komponenty stanów inicjalnych i terminalnych Komponenty stanów inicjalnych i terminalnych Komponenty zaawansowanego dopasowania Komponenty zaawansowanego dopasowania Komponenty procesowe Komponenty procesowe

21 Bonita Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Bramka OR - Wejście Bramka OR - Wyjście Bramka AND - Wejście Bramka AND - Wyjście

22 Bonita Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Bramka inkluzji

23 Bonita – Łączniki Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Zasada działania łącznika - konfiguracja zamiast kodu w celu wymiany danych z zewnętrznym systemem Łączniki do innych systemów.

24 Bonita – Kreatory formularzy Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Formularz tworzenia widoku - wybór zmiennych, prezentowanych dla użytkownika ludzkiego Edytor formularza wprowadzania danych.

25 Bonita – Wprowadzanie reguły biznesowej Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Miejsce wpisania wyrażenia Formularz edycyjny przejścia z miejscem określenia reguły biznesowej Określanie reguły biznesowej przy pomocy edytora.

26 Bonita – Przykład implementacji ścieżki akceptacji dokumentu faktury. Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych

27 Bonita – Przykład implementacji ścieżki akceptacji dokumentu faktury. Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Określenie zmiennych procesu obsługi faktury Przykład wykorzystania zmiennej.

28 Bonita – Przykład implementacji algorytmu wyliczenia WIGu Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych

29 Bonita – Przykład implementacji algorytmu wyliczenia WIGu Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych

30 Bonita – Podsumowanie Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Szybka implementacja systemów, opartych o przepływ stanowy Intuicyjny diagram przepływu (oparty na BPMN) Bogaty zbiór kreatorów. Bogata dokumentacja techniczna Architektura niezależna od Systemu Operacyjnego.

31 Bonita – przegląd cech Analiza silników reguł biznesowych KategoriaCecha silnika reguł biznesowychOdzwierciedlenie w produkcie ArchitekturaCałkowita Bonita zawiera kreatory, pozwalające na całościowe wytworzenie systemu. Wsparcie edukacyjne Gotowe scenariusze użycia Strona www.bonitasoft.com, zawiera gotowe scenariusze wraz z omówieniem, prezentujące kluczowe moduły.www.bonitasoft.com Pomoc on-line Oprócz pomocy w postaci dokumentacji, istnieje bogaty zbiór forów dyskusyjnych i przykładów, umożliwiających podzielenie się lub uzyskanie informacji na tematy związane ze środowiskiem Bonita. Środowisko uruchomieniowe Niezależne od platformy systemu informatycznego Bonita wykorzystuje środowisko Java oraz serwer JEE. Wytworzony system informatyczny może być osadzony na dowolnej platformie, zgodnej z tym standardem.

32 Bonita – przegląd cech Analiza silników reguł biznesowych Interfejs użytkownika Graficzny interfejs użytkownika Elementem systemu Bonita jest narzędzie edytora diagramu przepływu, graficznych formularzy. Interfejs administracyjny Bonita User Experience jest narzędziem, prezentującym przebieg przepływu dla zdefiniowanych obiektów. Wersjonowanie Wszystkie diagramy, ustawienia projektu, zmienne w środowisku Bonita są wersjonowane. Koszty drożeniaOprogramowanie open sourceBonita jest dostępna w kilku pakietach, z których darmowy - Bonita Open Solution pozwala na utworzenie systemu informatycznego bez ponoszenia opłat. Wersje subskrybowane są wzbogacane o dodatkowe mechanizmy do migracji czy też skalowania systemu informatycznego.

33 Bonita – przegląd cech Analiza silników reguł biznesowych Obsługiwane standardy implementacji reguł Maszyna stanowa Kluczowym elementem jest diagram przepływu w BPMN. Bonita nie obsługuje innych standardów. Skalowalność Autoryzacja użytkowników Bonita jest środowiskiem wielodostępowym. Wymaganiem wobec diagramu jest określenie minimum jednego aktora, który może uruchomić proces. Podział funkcji ze względu na role użytkowników Bonita pozwala określać dostęp do poszczególnych elementów diagramu, poprzez obiekt linii. Rodzaj dystrybucji Aplikacja System informatyczny jest dystrybuowany w postaci pliku war (web archive) środowiska Java i stanowi kompletną aplikację, do osadzenia na serwerze JEE.

34 Bonita – przegląd cech Analiza silników reguł biznesowych Dostosowanie Biblioteki API Bonita zawiera edytor wyrażeń, wspierający implementację logiki w postaci skryptu. Dostarczane są również elementy łącznika (ang. Connectivity). Kreatory interfejsu użytkownika Bonita dostarcza kreatory interfejsu użytkownika w postaci edytora formularzy, generującego widoki. Lokalizacja Moduł lokalizacyjny jest dostępny w wersji rozszerzonej (płatnej). Modele wykonawcze Synchroniczny Model jest obsługiwany przez środowisko Bonita np. w postaci przejść pomiędzy aktywnościami. Asynchroniczny Model jest obsługiwany przez środowisko Bonita np. poprzez obsługę zdarzeń, uruchamianie przepływu w odpowiedzi na zdarzenie czasowe.

35 JBoss Drools - Składniki Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Guvnor Expert Fusion jBPM Planner

36 JBoss Drools – Przykład zapisu reguły biznesowej Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych rule when Ser( $czedar : nazwa == "cheddar" ) $osoba : Osoba( ulubionySer == $czedar ) then System.out.println( $osoba.getImie() + " lubi cheddar" ); end

37 JBoss Drools – Zastosowanie Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Nieokreśloność rozwiązania. Brak widocznego algorytmu rozwiązania. Zmienność logiki. Wiedza ekspercka.

38 JBoss Drools – Wybór cech Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Tekstowy język opisu reguł biznesowych. Stanowe i bezstanowe podejście.

39 JBoss Drools – Przykład implementacji ścieżki akceptacji dokumentu faktury Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych package faktura import impl.Faktura; rule "Walidacja daty i kwot faktury" when $f : Faktura (dataFaktury == null || kwotaNetto <0 || kwotaBrutto <0) then $f.setPoprawna(false); $f.setZaakceptowana(false); $f.setKomentarz("Niepoprawne dane faktury, data faktury nie może być pusta, kwoty nie mogą być ujemne."); end

40 JBoss Drools – Przykład implementacji ścieżki akceptacji dokumentu faktury – c.d. Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych rule "Walidacja numeru przypisanego zamówienia do faktury" when $f : Faktura (nrPrzypisanegoZamowienia == null) then $f.setPoprawna(false); $f.setKomentarz("Faktura musi mieć przypisany numer zamówienia"); end

41 JBoss Drools – Przykład implementacji ścieżki akceptacji dokumentu faktury – c.d. Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych rule "Automatyczna akceptacja faktury o kwocie niższej niż 200" when $f : Faktura (kwotaBrutto < 200, poprawna) then $f.setZaakceptowana(true); end rule "Jeżeli faktura jest na 200 i więcej złotych musi być zaakceptowana przez kierownika pionu" when $f : Faktura (kwotaBrutto >= 200) then $f.setWymagaAkceptacjiKierownikaPionu(true); end

42 JBoss Drools – Przykład implementacji algorytmu wyliczenia WIGu. Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych package wig import wig.WigConstans; import java.util.Date; import wig.WigWyliczenie; global wig.WigWyliczenie wigWyliczenie; rule "Akcja należy do rynku pierwotnego" no-loop dialect "java" when $a : Akcja(dataPublikacji == WigConstans.DATA_RYNKU_PIERWOTNEGO) then wigWyliczenie.setSumaPierwotna(wigWyliczenie.getSumaPierwotna()+(( double)$a.getIlosc() * $a.getKurs())); end

43 JBoss Drools – Przykład implementacji algorytmu wyliczenia WIGu. Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych rule "Akcja należy do rynku obecnego" no-loop dialect "java" when $a : Akcja(dataPublikacji != WigConstans.DATA_RYNKU_PIERWOTNEGO) then wigWyliczenie.setSumaObecna(wigWyliczenie.getSumaObecna()+((double )$a.getIlosc() * $a.getKurs())); end

44 JBoss Drools – Podsumowanie Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Cechy: Elastyczne środowisko Łatwe wprowadzanie reguł Przejrzysta składnia Możliwość określania tabel decyzyjnych w arkuszach MsExcel Nieintuicyjne powiadamianie o błędach.

45 JBoss Drools – przegląd cech Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych ArchitekturaCzęściowa JBoss Drools Expert jest komponentem, dołączanym do aplikacji. Nie może być uruchomiony samodzielnie. Wsparcie edukacyjne Pomoc on-line Strona www.jboss/drools zawiera publikacje, umożliwiające poznanie środowiska. Przykłady zawierają błędy oraz czasami są niekompletne. Środowisko uruchomieniowe Niezależne od platformy systemu informatycznego JBoss Drools wykorzystuje środowisko Java, jako komponent systemu informatycznego środowisko uruchomieniowe jest zależne od środowiska uruchomieniowego systemu informatycznego. Interfejs użytkownika Język obsługi reguł biznesowych Jednostką wykonawczą środowiska jest reguła biznesowa, zapisana w języku opisu. Arkusz w formacie xlsReguły biznesowe mogą pochodzić z tabel decyzyjnych zapisanych w arkuszu xls lub csv.

46 JBoss Drools – przegląd cech Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Koszty drożenia Oprogramowanie open source JBoss Drools Expert jest dostępny na licencji open source. Obsługiwane standardy implementacji reguł Maszyna stanowa, Model sekwencyjny. JBoss Drools zapewnia obsługę obu modeli za pomocą stanowego i bezstanowego obiektu sesji. W przypadku zmian obiektów w czasie, należy wybrać stanową wersję obiektu sesji bazy wiedzy. Rodzaj dystrybucji Usługa Silnik reguł biznesowych jest komponentem, stąd pełni rolę usługową wobec innych elementów systemu informatycznego. Dostosowanie Biblioteki APISilnik reguł biznesowych posiada bogaty zbiór klas, pozwalających wywoływać wybrane funkcje silnika lub reagować na zachodzące zdarzenia.

47 JBoss Drools – przegląd cech Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Modele wykonawcze Synchroniczny, Asynchroniczny Jest to zależne od modelu implementacji kontenera, wywołującego środowisko.

48 Microsoft Workflow Fundation Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Microsoft Visual Studio 2010 z uruchomionym diagramem przepływu w Workflow Fundation

49 Microsoft Workflow Fundation Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Aktywność – widok na pasku narzędziowym Aktywność na diagramie przepływu

50 Microsoft Workflow Fundation Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Aktywność – widok na pasku narzędziowym Aktywność na diagramie przepływu

51 Microsoft Workflow Fundation Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Warunek – widok na pasku narzędziowym Warunek na diagramie przepływu

52 Microsoft Workflow Fundation Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Pętla – widok na pasku narzędziowym Pętla na diagramie przepływu Okno właściwości komponentu "pętla

53 Microsoft Workflow Fundation Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Aktywność zdarzeniowa Komponent obrazujący stan na diagramie przepływu

54 Microsoft Workflow Fundation - Przykład implementacji ścieżki akceptacji dokumentu faktury Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych

55 Microsoft Workflow Fundation - Przykład implementacji ścieżki akceptacji dokumentu faktury Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych Okno właściwości kontrolki obsługi zdarzenia. Reguła biznesowa warunkująca wykonanie

56 Microsoft Workflow Fundation - Przykład implementacji algorytmu wyliczenia WIGu Silniki reguł biznesowych – przykładowe implementacje Analiza silników reguł biznesowych

57 Microsoft Workflow Fundation – przegląd cech Analiza silników reguł biznesowych ArchitekturaCzęściowa Silnik reguł biznesowych dostępny jest na zasadzie komponentu Wsparcie edukacyjne Pomoc on-line Bogata biblioteka artykułów w systemie msdn firmy Microsoft Publikacje Workflow Fundation jest opisany w kilku książkach, między innymi Pro WF wydawnictwa Apress. Środowisko uruchomieniowe Microsoft Framework.NET Nakłada to ograniczenie systemów z rodziny Windows. Interfejs użytkownika Graficzny interfejs użytkownika Elementem systemu jest narzędzie edytora diagramu przepływu, graficznych formularzy. Język reguł biznesowychOparty na xmlu, deklaratywny język reguł biznesowych.

58 Microsoft Workflow Fundation – przegląd cech Analiza silników reguł biznesowych Koszty drożeniaOprogramowanie komercyjne Koszt wdrożenia musi zawierać minimum koszt systemu z rodziny Windows, obsługujący Microsoft Framework.NET. Obsługiwane standardy implementacji reguł Maszyna stanowa Diagram maszyny stanowej, edytowany z poziomu graficznego edytora. Model sekwencyjny Diagram sekwencji, edytowany z poziomu graficznego edytora. Rodzaj dystrybucji Usługa Diagram przepływu dostarczany jest jako komponent i musi zostać obudowany formularzami w celu wykorzystania w systemie informatycznym. Dostosowanie Biblioteki API Workflow Fundation pozwala na rozbudowanie funkcji o moduły np. utrwalania danych. Dodatkowym elementem jest bogaty zbiór wystawionych zdarzeń, jakie użytkownik może zaimplementować (np. do powiadamiania o nieprawidłowych akcjach). Modele wykonawcze Synchroniczny Model jest obsługiwany przez środowisko np. w postaci przejść pomiędzy aktywnościami. Asynchroniczny Model jest obsługiwany przez środowisko np. poprzez obsługę zdarzeń, uruchamianie przepływu w odpowiedzi na zdarzenie czasowe.

59 Miary Jakościowe: Przejrzysty / Nieprzejrzysty Udokumentowany: Bardzo dobrze, dobrze, przeciętnie Rozbudowywalny / Zamknięty Ilościowe Ilość czasu, jaka była potrzebna do: Zaimplementowania silnika reguł biznesowych Wykonania pojedynczej reguły biznesowej Analiza silników reguł biznesowych

60 Łatwość nauki Efektywność Intuicyjność. Błędogenność. Satysfakcja. Analiza silników reguł biznesowych Wartości średnie Średnia łatwość nauki190 min. Średnia efektywność21,6 min. Średnia intuicyjność28,3 min. Użyteczność.

61 Analiza silników reguł biznesowych Użyteczność. CechaBonita JBoss Drools Expert Microsoft Workflow Fundation Łatwość nauki150 min.240 min.180 min. Efektywność25 min.10 min.30 min. Intuicyjność15 min.60 min.10 min. BłędnośćMałaŚredniaMała SatysfakcjaDużaŚredniaDuża Ocena1,251,421,44 Ocena procentowa 86 %98 %100 %

62 Analiza silników reguł biznesowych Niezawodność Wysoka (wartość 3) Średnia (wartość 2) Niska (wartość 1) CechaBonita JBoss Drools Expert Microsoft Workflow Fundation NiezawodnośćNiskaWysokaŚrednia. Ocena132 Ocena procentowa 33 %100 %66 %

63 Analiza silników reguł biznesowych Ryzyko Utrata wsparcia technicznego. Zakończenie cyklu wytwórczego. Niekompatybilność. Wzrost kosztów utrzymania. Wartość numeryczna Wartość skaliWarunki 1Niskie oznacza niezerowe prawdopodobieństwo, przy założeniu że maksymalna ilość wystąpień jest nie większa niż 15 na 100 2Prawdopodobne oznacza prawdopodobieństwo między 0,15 a 0,45 3Wysokie oznacza prawdopodobieństwo między 0,45 a 0,8 4Bardzo prawdopodobne oznacza prawdopodobieństwo między 0,8 a 0,99

64 Analiza silników reguł biznesowych Ryzyko CechaBonitaJBoss Drools ExpertMicrosoft Workflow Fundation Utrata wsparcia technicznego Niskie Niskie. Zakończenie cyklu wytwórczego NiskiePrawdopodobneNiskie. Niekompatybilność Niskie Prawdopodobne Wzrost kosztów utrzymaniaWysokiePrawdopodobneNiskie Ocena665 Ocena procentowa100% 83%

65 Analiza silników reguł biznesowych Jakość Wymagania użytkownika. Cechy techniczne wyrobu. Różnorodność technologiczna. Stopień korelacji między cechami technicznymi.

66 Analiza silników reguł biznesowych Jakość CechaBonitaJBoss Drools ExpertMicrosoft Workflow Fundation Wymagania użytkownika Bardzo dobry ŚredniDobry Czas, potrzebny do zrealizowana algorytmu wyliczenia WIG 60 min.30 min.25 min. Czas, potrzebny do zrealizowania algorytmu akceptacji faktury 45 min.90 min.45 min. Różnorodność technologiczna Niejednorodna Jednorodna Stopień korelacji między cechami technicznymi Separacja relacji Ścisłe powiązanie Ocena5,985,964,86 Ocena procentowa100 %99 %82 %

67 Analiza silników reguł biznesowych Kompletność CechaBonitaJBoss Drools ExpertMicrosoft Workflow Fundation Posiadanie wsparcia technicznego tak Posiadanie całościowego rozwiązania taknietak. Posiadanie interfejsów migracji danych taknietak Obsługa różnorodnych przepływów nietak Ocena324 Ocena procentowa75 %50 %100 %

68 Analiza silników reguł biznesowych Rozwojowość CechaBonitaJBoss Drools ExpertMicrosoft Workflow Fundation Posiadanie interfejsów, umożliwiających dopasowanie tak Elastyczność architekturynie tak. Ocena324 Ocena procentowa75 %50 %100 %

69 Analiza silników reguł biznesowych Różnorodność CechaBonitaJBoss Drools ExpertMicrosoft Workflow Fundation Dostępny dla wielu platform tak nie Obsługa wielu standardów nietak Komunikacja oparta na różnorodnych protokołach taknietak Ocena222 Ocena procentowa100 %

70 Analiza silników reguł biznesowych Synergia Zastosowanie takiego rozwiązania zapewnia łatwość zrozumienia istniejącego rozwiązania, co stanowi kluczowy element dzisiejszego procesu wytwórczego systemów informatycznych. Budowane systemy informatyczne muszą uwzględniać zachowania istniejących systemów. Narzędzie, które wspiera zrozumienie oraz wizualizuje procesy, stanowi często kluczowy element podczas procesu inżynierii odwrotnej.

71 Analiza silników reguł biznesowych P ODSUMOWANIE Wnioski na podstawie analizy silników reguł biznesowych pozwalają w pełni dowodzą słuszności hipotezy roboczej: Użycie środowiska reguł biznesowych do implementacji logiki biznesowej ułatwia konserwację i modyfikację w systemach informatycznych w tezę.

72 72 Dziękuję za uwagę!


Pobierz ppt "1. Analiza silników reguł biznesowych Promotor: dr hab. prof. WWSI Michał Grabowski WARSZAWA 2012 Autor: Jan Waloch nr indeksu: 4374."

Podobne prezentacje


Reklamy Google