Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

PROJEKT MIGRANTS+ realizowany w ramach Programu UE: Uczenie się przez całe życie, przy wsparciu Komisji Europejskiej.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "PROJEKT MIGRANTS+ realizowany w ramach Programu UE: Uczenie się przez całe życie, przy wsparciu Komisji Europejskiej."— Zapis prezentacji:

1 PROJEKT MIGRANTS+ realizowany w ramach Programu UE: Uczenie się przez całe życie, przy wsparciu Komisji Europejskiej.

2 GŁÓWNE ZAŁOŻENIE PROJEKTU Szkolenie instruktorów, mediatorów oraz personelu pomocniczego w zakresie dokonywania oceny podstawowych umiejętności i kompetencji pełnoletnich migrantów oraz identyfikowania ich potrzeb szkoleniowych za pomocą oprogramowania komputerowego.

3 CELE PROJEKTU MIGRANTS+ przygotowanie emigrantów w kraju ich pochodzenia, rozwijanie możliwości uczenia się przez całe życie w zakresie podstawowych umiejętności, rozwijanie umiejętności instruktorów oraz kadry zarządzającej współpracującej z migrantami, personelu wspomagającego oraz pracowników organizacji pozarządowych w zakresie uczenia się przez całe życie, zwiększenie aktywnego uczestnictwa imigrantów w życiu społeczeństwa państwa przyjmującego jako jego równoprawnych członków oraz zapobieganie ich marginalizacji.

4 BENEFICJENCI PROJEKTU MIGRANTS+ MIGRANCI organizacje, instytucje działające na rzecz migrantów, centra szkoleniowe, centra edukacyjne, organizacje pozarządowe, organizacje dobroczynne.

5 W ramach projektu MIGRANTS+ powstało oprogramowanie komputerowe SOFTWARE TOOL SAOS SAOS – Self Assessment of Skills

6 Narzędzie SAOS identyfikuje potrzeby szkoleniowe w zakresie podstawowych umiejętności, takich jak: umiejętność liczenia, technologie informacyjne i komunikacyjne, korzystanie z Internetu, umiejętność komunikacji, relacje międzyludzkie, bezpieczeństwo i higiena pracy, umiejętność czytania i pisania w języku kraju przyjmującego, znajomość prawa (prawo cywilne, prawo pracy + prawo ubezpieczeń społecznych), wiedza o kulturze państwa przyjmującego.

7 Po zakończeniu testu przeprowadzonego przy użyciu narzędzia SAOS, każdy z użytkowników biorących udział w teście otrzymuje propozycję zindywidualizowanego programu nauczania. Narzędzie SAOS opiera się na samoocenie, w ramach której brane są pod uwagę różne parametry użytkownika, takie jak: doświadczenie zawodowe, wykształcenie, umiejętności.

8 W celu oceny skuteczności narzędzia SAOS zostanie przeprowadzony PILOTAŻ na 180 respondentach (w tym na 30 z Polski) w wieku pomiędzy 24 a 65 rokiem życia. Oprócz Polski w PILOTAŻU weźmie udział 5 innych państw: Czechy, Niemcy, Włochy, Turcja, Wielka Brytania

9 Na potrzeby projektu została stworzona strona internetowa: http://www.migrantsplus.info/pl dostępna w 8 językach: angielskim, greckim, czeskim, niemieckim, francuskim, włoskim, polskim, tureckim.

10 KOORDYNACJA PROJEKTU W POLSCE: Marcin Gońda mgonda@ahe.lodz.pl OSOBA DO KONTAKTU: Aleksandra Krajewska akrajewska@ahe.lodz.pl tel.: 42 6315 015


Pobierz ppt "PROJEKT MIGRANTS+ realizowany w ramach Programu UE: Uczenie się przez całe życie, przy wsparciu Komisji Europejskiej."

Podobne prezentacje


Reklamy Google