Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Europejski i Polski Portal dla Mobilnych Naukowców Urszula Grzyb 15 kwietnia 2008, Politechnika Krakowska Projekt finansowany przez Komisję Europejską

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Europejski i Polski Portal dla Mobilnych Naukowców Urszula Grzyb 15 kwietnia 2008, Politechnika Krakowska Projekt finansowany przez Komisję Europejską"— Zapis prezentacji:

1 Europejski i Polski Portal dla Mobilnych Naukowców Urszula Grzyb 15 kwietnia 2008, Politechnika Krakowska Projekt finansowany przez Komisję Europejską oraz Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego

2 MOBILNOŚĆ NAUKOWCÓW Mobilność badaczy ma ogromne znaczenie dla podnoszenia potencjału naukowego, gospodarczo-społecznego oraz technologicznego krajów europejskich (wzrost konkurencyjności gospodarki opartej na wiedzy) i służy nie tylko podnoszeniu kwalifikacji indywidualnego naukowca, lecz jednocześnie stymuluje rozwój i działalność instytucji go przyjmującej. W międzynarodowej wymianie doświadczonych badaczy oraz młodych naukowców Komisja Europejska widzi szansę rozwoju Europejskiej Przestrzeni Badawczej (skrót w j. ang.: ERA).

3 CZYNNIKI UTRUDNIAJĄCE MOBILNOŚĆ: Brak globalnej i ujednoliconej informacji o możliwościach stypendialnych i ofertach pracy o charakterze naukowo-badawczym dla naukowców w Europie. Brak praktycznych i aktualnych informacji o prawnych, administracyjnych i formalnych aspektach mobilności (wyjazd i pobyt w obcym kraju - wiza, rozliczenia podatkowe, uznawalność dyplomów,ubezpieczenie, etc.). Kwestie społeczno-kulturowe mobilności naukowej. Niska mobilność naukowców pomiędzy światem nauki a światem gospodarki (uczelnie a przedsiębiorstwa). Trudności w kontynuowaniu kariery naukowej po zakończonym stypendium (powrót do kraju).

4 EUROPEJSKA SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW ERA-MORE EUROPEJSKI PORTAL DLA MOBILNYCH NAUKOWCÓW http://ec.europa.eu/eracareers INICJATYWY KOMISJI EUROPEJSKIEJ

5 EUROPEJSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW http://ec.europa.eu/eracareers 32 Portale Krajowe w tym: POLSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW http://www.eracareers-poland.gov.pl 10 REGIONALNYCH PORTALI DLA NAUKOWCÓW

6 http://ec.europa.eu/eracareers Wyszukiwanie ofert stypendialnych oraz pracy (kraj, organizacja, dziedzina naukowa, Marie-Curie) Najnowsze oferty stypendialne (zamieszczone na portalu) Opis programów stypendialnych EUROPEJSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW

7 http://ec.europa.eu/eracareers Naukowcy (zamieszczanie CV) Organizacje (zamieszczanie ofert pracy, przeszukiwanie bazy CV naukowców) EUROPEJSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW

8 Po wskazaniu interesującego nas kraju, instytucji oraz naszego etapu kariery naukowej, ukażą się propozycje stypendialne lub możliwości dofinansowania wyjazdu naukowego do ponad 30 krajów

9 Tu znajdują się adresy ok. 200 Centrów Informacji dla Naukowców w 33 krajach Europejska Karta Naukowca i Kodeks Postępowania przy rekrutacji pracowników naukowych

10 DWIE GRUPY DOCELOWE: 1.ORGANIZACJE NAUKOWE (uniwersytety, instytuty naukowo-badawcze) - Rejestracja - Zamieszczanie ofert pracy dla naukowca - Przeszukiwanie bazy w celu znalezienia odpowiedniego naukowca 2. NAUKOWCY - Rejestracja - Zamieszczenie CV w bazie danych - Przeszukiwanie bazy danych w celu znalezienia odpowiedniego programu stypendialnego, grantu czy oferty zatrudnienia przy prowadzeniu prac naukowo-badawczych - Dostęp do bogatego zbioru informacji praktycznych związanych z przyjazdem i pobytem w danym kraju

11 DLA NAUKOWCÓW

12 Dział ORGANISATIONS przeznaczony jest dla INSTYTUCJI NAUKOWYCH, zainteresowanych umieszczeniem na Portalu oferty pracy dla zagranicznego naukowca DLA ORGANIZACJI

13 KRAJOWE PORTALE DLA NAUKOWCÓW W ERA-MORE Po wskazaniu na konkretny kraj, pojawi się adres internetowy Portalu dla Mobilnych Naukowców w tym państwie. http://www.eracareers-poland.gov.pl/

14 POLSKI PORTAL dla polskich i zagranicznych naukowców http://www.eracareers-poland.gov.pl/ Portale regionalne – KRAKÓW http://www.eracareers-poland.gov.pl/krakow.html

15 http://www.eracareers-poland.gov.pl/ Praca i stypendia za granicą

16 http://www.eracareers-poland.gov.pl/

17

18

19 INNE PORTALE Z OFERTAMI

20 HELP-DESK - Zadawanie pytań dotyczących konkretnych dziedzin - Sugerowanie linków - Najczęściej zadawane pytania FAQ

21 Utworzona została w oparciu o już istniejącą strukturę sieci punktów kontaktowych, odpowiedzialnych za realizację programów badawczych Unii Europejskiej w Polsce. Sieć składa się z Krajowego Centrum Informacji dla Naukowców, znajdującego się w Instytucie Podstawowych Problemów Techniki PAN w Warszawie oraz z Regionalnych Centrów Informacji dla Naukowców, utworzonych na uczelniach lub w instytutach badawczych w 10 miastach Polski. POLSKA SIEĆ CENTRÓW INFORMACJI DLA NAUKOWCÓW

22 WARSZAWA Instytut Podstawowych Problemów Techniki, Polska Akademia Nauk ŁÓDŹ Uniwersytet Łódzki GDAŃSK Politechnika Gdańska OLSZTYN Uniwersytet Warmińsko-Mazurski SZCZECIN Politechnika Szczecińska POZNAŃ Poznański Park Naukowo-Technologiczny WROCŁAW Wrocławskie Centrum Transferu Technologii, Politechnika Wrocławska KRAKÓW Centrum Transferu Technologii, Politechnika Krakowska GLIWICE Politechnika Śląska LUBLIN Instytut Agrofizyki, Polska Akademia Nauk

23 Wirtualny odpowiednik Centrum Informacji dla Naukowców –3 grupy odbiorców: 1.ZAGRANICZNI NAUKOWCY (wersja w j.ang.) 2.POLSCY NAUKOWCY 3.POLSKIE INSTYTUCJE NAUKOWE Portal krajowy + 10 stron regionalnych, przygotowanych przez Regionalne Centra Informacji dla Naukowców (podobny wygląd, ta sama struktura i kategoryzacja informacji) POLSKI PORTAL DLA NAUKOWCÓW

24 WSPÓŁPRACA ZEWNĘTRZNA POLSKIEJ SIECI CIN Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ERA-MORE Europejska Sieć Centrów Mobilności Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców Polska Sieć Informacji dla Naukowców Polski Portal dla Mobilnych Naukowców I Mobilni Naukowcy Zagraniczni naukowcy Polscy naukowcy Członkowie rodzin III Zagadnienia formalno - prawne Urzędy Wojewódzkie, Ambasady, Ministerstwo Spraw Zagranicznych, Ministerstwo Edukacji i Sportu, Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Zakład Ubezpieczeń Społecznych, Narodowy Fundusz Zdrowia, itp..... IV Kwestie społeczno - kulturowe Instytucje Kulturalne Szkoły Języków Obcych Firmy Ubezpieczeniowe Banki Szkoły, przedszkola i inne formy opieki nad dziećmi Itp....... II Stypendia i Granty Uniwersytety Ośrodki badawcze Instytuty naukowe NGOs Państwowe i prywatne przedsiębiorstwa Komisja Europejska DG Research

25 Kompetencje Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców Dostarczanie rzetelnych, wszechstronnych i aktualnych informacji oraz udzielanie konsultacji zagranicznym naukowcom i ich rodzinom w zakresie: -warunków wjazdu do Polski (dokumenty, wiza, inne formalności) -uzyskania pozwolenia na pracę -zasad wynagradzania i opodatkowania -ubezpieczeń społecznych i zdrowotnych -opieki medycznej -zameldowania i zakwaterowania -szkół i opieki nad dziećmi -kursów językowych (dotyczy zwłaszcza nauki języka polskiego) -kultury, zwyczajów, tradycji polskiej -praw własności intelektualnej

26 Udzielanie konsultacji polskim naukowcom pragnącym wyjechać na zagraniczną praktykę naukowo-badawczą, w zakresie: -dostępnych programów stypendialnych oraz możliwości podjęcia pracy o charakterze naukowo-badawczym za granicą -formalno-prawnych aspektów związanych z wjazdem do danego kraju (stosowne dokumenty, wymagania wizowe, etc.) - adresów do Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców działającego w kraju, do którego udaje się naukowiec Kompetencje Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

27 Dostarczanie rzetelnych, wszechstronnych i aktualnych informacji polskim organizacjom naukowo-badawczym w zakresie: -formalnych, prawnych i administracyjnych kwestii związanych z przyjęciem zagranicznego stypendysty / pracownika -możliwości publikowania ofert pracy naukowo-badawczej jak i poszukiwania pracowników do prowadzenia badań i prac naukowych -możliwości pozyskania funduszy stypendialnych na przyjęcie zagranicznego stypendysty Kompetencje Centrum Informacji dla Mobilnych Naukowców

28 Europejski Portal dla Mobilnych Naukowców http://ec.europa.eu/eracareers Europejska Sieć Centrów Informacji dla Naukowców Polski Portal dla Naukowców http://www.eracareers-poland.gov.pl/ Polska Sieć Centów Informacji dla Naukowców ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa E-mail: mobility@kpk.gov.pl Tel.: (+48 22) 828 74 72

29 Regionalne Centrum Informacji dla Naukowców ul. Warszawska 24 31-155 Kraków Urszula GRZYB tel.: (+48 12) 628 25 88 e-mail: grzyb@transfer.edu.pl Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Europejski i Polski Portal dla Mobilnych Naukowców Urszula Grzyb 15 kwietnia 2008, Politechnika Krakowska Projekt finansowany przez Komisję Europejską"

Podobne prezentacje


Reklamy Google