Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓSTWO I BIOTECHNOLOGIA - 7.PR Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓSTWO I BIOTECHNOLOGIA - 7.PR Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."— Zapis prezentacji:

1 ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓSTWO I BIOTECHNOLOGIA - 7.PR Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Dzień Informacyjny, Warszawa , IPPT

2 Schemat 7. PROGRAMU RAMOWEGO 7.PR WSPÓŁPRACAPOMYSŁYLUDZIEMOŻLIWOŚCI ZDROWIE ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓSTWO I BIOTECHNOLOGIA TECHNOLOGIE INFORMACYJNE I KOMUNIKACYJNE NANONAUKI, NANOTECHNOLOGIE, MATERIAŁY I NOWE TECHNOLOGIE PRODUKCYJNE ENERGIA ŚRODOWISKO TRANSPORT NAUKI SPOŁECZNO-EKONOMICZNE I HUMANISTYKA PRZESTRZEŃ KOSMICZNA I BEZPIECZEŚSTWO BEZPIECZEŃSTWO

3 Żywność, Rolnictwo, Rybołówstwo i Biotechnologia Identyfikator zaproszenia do składania wniosków: FP7-KBBE-2011 KBBE - Knowledge-Based Bio-Economy Budowa europejskiej biogospodarki opartej na wiedzy poprzez połączenie nauki, przemysłu i innych zainteresowanych stron w celu wykorzystania nowych i powstających możliwości badawczych związanych z wyzwaniami natury społecznej, środowiskowej i gospodarczej: rosnącym popytem na bezpieczniejszą, zdrowszą, lepszą jakościowo żywność, zrównoważone wykorzystywanie i wytwarzanie odnawialnych zasobów biologicznych; data publikacji konkursu planowany budżet EUR million deadline 25 Stycznia 2011

4 Schematy finansowania Minimalna liczba partnerów Projekty współpracy - Collaborative projects CP minimum 3 niezależnych od siebie partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych Projekty współpracy - Collaborative projects CP SICA – Specific Internatinal Coorporation Action minimum 4 niezależnych od siebie partnerów: 2 różne MS lub AC i 2 różne z ICPC Działania koordynacyjne i wpierające – Coordination and Support Action – CSA (coordinating action) minimum 3 niezależnych od siebie partnerów z 3 różnych krajów członkowskich lub stowarzyszonych Działania koordynacyjne i wpierające – Coordination and Support Action – CSA (supporting action) co najmniej 1 instytucja z kraju członkowskiego lub stowarzyszonego UWAGA !

5 Wniosek konkurs ogłaszany raz w roku składany elektronicznie w określonym terminie (deadline) spełnia kryteria formalne: - minimalna ilość partnerów, –wniosek kompletny (A i B), –zawartość merytoryczna jest zgodna z opublikowanym tematem (topic) –system finansowania i budżet są zgodne z opisanym w Programie Pracy merytorycznie - 3 kryteria oceny S/T exellence, Implementaion and Management, Potential Impact informacja zwrotna ESR – Evaluation Summary Report

6

7

8

9

10 Dokumenty Call fiche, Work programme – Program Pracy Guide for Aplplicants – Przewodnik dla wnioskodawców General Anexes 1-5: lista krajów współpracy międzynarodowej ICPC kryteria formalne i kryteria oceny zasady dofinansowania projektów Każdorazowo przed złożeniem wniosku projektowego trzeba przeczytać AKTUALNY Program Pracy – Work Programme i właściwy Guide for Applicants

11 Żywność, Rolnictwo i Rybołówstwo oraz Biotechnologia DZIAŁANIA Zrównoważona produkcja i zarządzanie zasobami biologicznymi w środowiskach uprawnych, leśnych i wodnych Zrównoważona produkcja i zarządzanie zasobami biologicznymi w środowiskach uprawnych, leśnych i wodnych 2.1 Od stołu do gospodarstwa: Żywność, zdrowie i dobre samopoczucie Od stołu do gospodarstwa: Żywność, zdrowie i dobre samopoczucie 2.2 Nauki przyrodnicze i biotechnologia dla zrównoważonych produktów i procesów nie związanych z żywnością Nauki przyrodnicze i biotechnologia dla zrównoważonych produktów i procesów nie związanych z żywnością 2.3 Zdrowie ludzi

12 Obszary badawcze i tematy Obszar 2.1: Zrównoważona produkcja i zarządzanie zasobami biologicznymi w środowiskach uprawnych, leśnych i wodnych zarządzanie zasobami biologicznymi (mikroorganizmy, rośliny i zwierzęta) wykorzystanie różnorodności biologicznej rozwój podstawowych narzędzi i technologii, w tym bioinformatyki oraz odpowiednich baz danych i metodologii identyfikacji odmian w obrębie gatunku, grup, nowe metody hodowli przy wykorzystaniu genetyki monitorowanie, zapobieganie, szczepienie, choroby odzwierzęce narzędzia potrzebne do wspierania polityk i prawodawstwa w celu rozwoju europejskiej gospodarki opartej na wiedzy

13 Obszary badawcze i tematy Area Enabling research KBBE : Promoting conifer genomic resources Funding scheme: Collaborative Project (large-scale integrating project). KBBE : Integrated approach to studying effects of combined biotic and abiotic stress in crop plants Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs - 15 % EU contribition to SME) KBBE : Efficiency of ruminant digestive systems and reduction of the ecological footprint through a combination of systems biology, 'omics' and nutrition Funding scheme: Collaborative Project (large-scale integrating project) UWAGA !

14 Obszary badawcze i tematy Area Increased sustainability of all production systems (agriculture, forestry, fisheries and aquaculture); plant health and crop protection opracowanie nowych technologii, urządzeń, systemów monitorowania nowych upraw zdrowie roślin – niskie dawki nawozów i pestycyd ów zwiększenie trwałości upraw biologia szkodników KBBE : Reducing mineral fertilisers and chemicals use in agriculture by recycling treated organic waste as compost and bio-char products. Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs – 20% EU contribition to SMEs)

15 Obszary badawcze i tematy KBBE : Translating knowledge on flowering time to improve breeding efficiency Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs – 20% contribution to SMEs) KBBE : Strategies to replace copper-based products as plant protection products in low input and organic farming systems (20% EU cotribution to SMEs) KBBE : Balancing carbon storage, hazard protection and timber production in European Mountain forests (15% EU cotribution to SMEs) Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs KBBE : Forest Research in the Mediterranean Region – ERA-NET - Mandatory ICPC (Mediterranean partner countries) Funding scheme: Coordination and Support Action (coordinating action).

16 Obszary badawcze i tematy KBBE : Beyond Maximum Sustainable Yield (MSY): defining management targets and their consequences Funding scheme: Collaborative project (large-scale integrating project targeted to SMEs) KBBE : Socio-economic effects of the main management principles of the future Common Fishery Policy (CFP): impact of new policy framework and opportunities for the fishing sector to develop self- and co-management. Funding Scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) KBBE : Aquaculture feeds and fish nutrition: paving the way to the development of efficient and tailored sustainable feeds for European farmed fish Funding Scheme: Collaborative project (large-scale integrating project targeted to SMEs) WAŻNE !

17 Obszary badawcze i tematy Area Optimised animal health, production and welfare across agriculture, fisheries and aquaculture KBBE : New/next generation of researchers for Neglected Zoonoses at the animal-human interface – Mandatory ICPC Funding scheme: Coordination and Support Action targeted to SMEs, Minimum number of participants: 3 from different Member States or Associated Countries and 3 from different ICPC (of which at least 2 from Africa) KBBE : Development of field tests for rapid screening of pathologies as well as simple laboratories tests in animals Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) KBBE : European interprofessional network addressing zoonotic diseases transmitted via companion animals Funding scheme: Coordination and Support Action (supporting action) SICA

18 Obszary badawcze i tematy KBBE – Management and control of increased livestock helminths parasite infection risks due to global changes Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) KBBE : Animal health and welfare – ERA-NET Funding Scheme: Coordination and Support Action (coordinating action) KBBE : Development of next generation European system for cattle evaluation Funding scheme: "Research for the benefit of SMEs" KBBE : EU-India Partnership initiative on animal vaccines and diagnostics - Mandatory ICPC (India) Funding scheme: Coordination and Support Action (coordinating action) SICA

19 Obszary badawcze i tematy Area Socio-economic research and support to policies działania wspierające polityki, między innymi Wspólną Politykę Rybołówstwa, Wspólną Politykę Rolną badania na rzecz wszystkich polityk, w tym wspólnej polityki rolnej, obejmą badania społeczno-gospodarcze, analizy kosztów i korzyści, badania porównawcze różnych systemów rolnych, opłacalne systemy zarządzania rybołówstwem, hodowlę zwierząt nieprzeznaczonych do spożycia, badania dotyczące zwiększenia obszarów wiejskich i nadmorskich badanie systemów rolnictwa, zarządzanie leśnictwem, rolnictwem, hodowlą dostarczanie narzędzi w celu wspierania i realizacji odnośnych strategii, polityk i prawodawstwa, a w szczególności w celu wsparcia budowy Europejskiej gospodarki opartej na wiedzy (KBBE) oraz potrzeb rozwoju obszarów wiejskich i przybrzeżnych

20 Obszary badawcze i tematy KBBE : Coordination action in support of the implementation by participating States of a Joint Programming Initiative on 'Agriculture, Food Security and Climate Change Funding scheme: Coordination and Support Action (coordinating action) KBBE : Strengthening the impact of fisheries related research through dissemination, communication and technology transfer Funding scheme: Coordination and Support action (supporting action) KBBE : Feasible and cost-effective crop-specific coexistence measures, labelling, and traceability requirements Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs)

21 Obszary badawcze i tematy KBBE : Innovative Tools to link supply and demand in developing country markets KBBE : Towards land management of tomorrow – Innovative forms of mixed farming for optimized use of energy and nutrients (SME) Funding Scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) KBBE : Role of aquaculture in improving food security and eradicating poverty worldwide - Mandatory ICPC KBBE : Energy Efficiency in Agriculture Funding Scheme: Coordination and Support Action (coordinating action) SICA

22 Obszary badawcze i tematy Area Joint call "The ocean of tomorrow" call - Joining research forces to meet challenges in ocean management OCEAN : Multi-use offshore platforms OCEAN : Marine microbial diversity – new insights into marine ecosystems functioning and its biotechnological potential Funding scheme: Collaborative Project (large scale integrating project ) OCEAN : Assessing and predicting the combined effects of natural and human-made pressures in the Mediterranean and the Black Sea in view of their better governance OCEAN : Knowledge-base and tools for regional networks of MPAs, integrated management of activities together with assessment of wind energy potential in the Mediterranean and the Black Sea Funding scheme: Collaborative Project (large scale integrating project) for Specific Cooperation Actions dedicated to International Cooperation. SICA

23 Obszary badawcze i tematy Activity 2.2 Fork to farm: Food (including seafood), health and well being Area Consumers KBBE : Strategies for improving communication between social and consumer scientists, food technology developers and consumers Funding scheme: Coordination and Support Action (supporting action) Area Nutrition KBBE : Development of functional foods and ingredients (SMEs) KBBE : New technologies and tools and their potential application to nutrition research KBBE : Long-term influence of early nutrition on health Funding scheme: Collaborative Project (large-scale integrating project).

24 Obszary badawcze i tematy KBBE : Translation mechanisms for targeting interventions on micro- nutrients Mandatory South Asia and South East Asia Funding scheme: Coordination and Support Action (supporting action) Area Food processing KBBE : Sustainable cleaning and disinfection technologies Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) KBBE : Food Factory of the Future Design Study Funding scheme: Coordination and Support Action (supporting action) KBBE : Advanced and flexible technologies for sustainable and functional food packaging Funding Scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) SICA

25 Obszary badawcze i tematy KBBE : Satiety control through food structures made by novel processing Funding scheme: Collaborative Project (large-scale integrating project targeted to SMEs) KBBE : Processed foods with a lower salt, fat and sugar content Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) Area Food quality and safety KBBE : Safety and quality of ready-to-eat foods Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs KBBE : Pan-European Total Diet Study Funding scheme: Collaborative Project (large-scale integrating project)

26 Obszary badawcze i tematy Area Environmental impacts and total food chain KBBE : Environmental sustainability in the European food and drink chain Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) KBBE : Reducing post-harvest losses for increased food security SICA Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project) for Specific Cooperation Actions dedicated to International Cooperation. KBBE : Food science and the retail sector: a platform for preparing the effective integration of research findings within innovative concepts and applications Funding scheme: Coordination and Support Action (supporting action). SICA

27 Obszary badawcze i tematy Area European Research Area KBBE : Coordination action in support of the implementation by participating States of a Joint Programming Initiative on A Healthy Diet for a Healthy Life KBBE : ERA-NET on sustainable food production and consumption Funding scheme: Coordination and Support Action (coordinating action)

28 Obszary badawcze i tematy Activity 2.3 Life sciences, biotechnology and biochemistry for sustainable non-food products and processes wzmacnianie podstaw wiedzy i rozwoju zaawansowanych technologii lądowych lub morskich dla zastosowania w procesach przemysłowych nowe ulepszone procesy np. w celu zwiększenia trwałości drewna zasoby biologiczne nadające się do zastosowania w przemyśle farmaceutycznym nowe technologie do monitorowania i usuwania zanieczyszczeń maksymalizacja wartości odpadów i produktów ubocznych

29 Obszary badawcze i tematy Area Novel sources of biomass and bioproducts poszukiwanie nowych organizmów jako żródła biomasy nowe ścieżki biochemiczne rozwój i optymalizacja systemów kontroli procesów metabolicznych KBBE : Plant photosynthetic efficiency: from a C3 to a C4 system Funding Scheme: Collaborative Project (large scale integrating project targeted to SMEs) KBBE : Perennial grasses: optimising biomass production – SICA Funding Scheme: Collaborative project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) for Specific Cooperation Actions dedicated to International Cooperation

30 Obszary badawcze i tematy KBBE : EU – India Partnership Initiative on biomass production and bio waste conversion through biotechnological approaches – Mandatory India Funding scheme: Coordination and Support Action (coordinating action) Area Marine and fresh-water biotechnology (blue biotechnology) badanie wody pod względem gospodarczym i naukowym wykorzystanie ekosystemów wodnych fizjologia i geny np. gąbek, mięczaków, sinice, grzyby – nowe produkty KBBE : Marine biotechnology ERA-NET preparatory action Funding scheme: Coordination and Support Action (coordinating action)

31 Obszary badawcze i tematy Area Industrial biotechnology: novel high added-value bio- products and bio-processes rozwój biotechnologii w i wykorzystanie do wytwarzania wysokiej jakości produktów np. detergenty, antybiotyki, chemikalia złagodzenie ich negatywnego wpływu na środowisko zastąpienie procesów chemicznych bardziej przyjaznymi dla środowiska KBBE : Deepened and enlarged European cooperation in the area of Industrial Biotechnology - ERA-NET Funding scheme: Coordination and Support Action (coordinating action)

32 Obszary badawcze i tematy KBBE : Biocatalysis for chiral compounds Funding scheme: Collaborative Project (large scale integrating project targeted to SMEs) KBBE : Cellular, metabolic and genetic engineering for novel compounds Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) Area Biorefinery KBBE : BioWASTE - Novel biotechnological approaches for transforming industrial and/or municipal biowaste into bioproducts – SICA Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project targeted to SMEs) for Specific Cooperation Actions Dedicated to International Cooperation SICA

33 Obszary badawcze i tematy KBBE : Towards a sustainable bio-industry - Biotechnology for renewable chemicals and innovative downstream processes Funding scheme: Collaborative Project (large scale integrating project targeted to SMEs) Area Environmental biotechnology równowaga ekologiczna promowana przez rozwój nowoczesnej biotechnologii produkcja przyjazna środowisku analiza hodowli GMO, znaczenie środowiskowe i ekonomiczne tych upraw KBBE : GM crops in the EU – systematically assessing environmental and economic impacts Funding scheme: Collaborative Project (large scale integrating project)

34 Obszary badawcze i tematy Area Emerging trends in biotechnology skuteczniejsze wdrażanie produktów z zakresu nanotechnologii, genetyki, biologii systemowej do zastosowań przemysłowych zwiększenie możliwości zastosowania narzędzi w np. w bioinformatyce KBBE : Increasing the accessibility, usability and predictive capacities of bioinformatics tools for biotechnology applications Funding Scheme: Collaborative project (small or medium-scale focused research projects targeted to SMEs)

35 Obszary badawcze i tematy KBBE : Supporting the development of Bioinformatics Infrastructures for the effective exploitation of genomic data: Beyond health applications Funding scheme: Coordination and support actions (coordinating action) KBBE : Towards standardisation in Synthetic Biology Funding scheme: Collaborative Project (large scale integrating project) KBBE : Applying Synthetic Biology principles towards the cell factory notion in biotechnology Funding scheme: Collaborative Project (small or medium-scale focused research project) KBBE : Ensuring the safety of Synthetic Biology applications Funding scheme: Coordination and support actions (coordinating action)

36 Obszary badawcze i tematy KBBE : Synthetic Biology– ERA-NET Funding scheme: Coordination and Support Actions (coordinating action) Activity 2.4 Other Activities KBBE : Networking of KBBE relevant ERA-NETS Funding scheme: Coordination and support action (coordinating action) KBBE : Support to international cooperation initiatives Funding scheme: Coordination and support action (supporting action) KBBE : Network of communication officers/managers Funding scheme: Coordination and support action (coordinating action) będą uzupełnione

37

38 Open information day

39 Więcej informacji Open information day i Brokerage event 13 września 2010: Krajowy Punkt Kontaktowy Siódmy Program Ramowy Konkursy

40 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel: fax: Joanna Niedziałek


Pobierz ppt "ŻYWNOŚĆ, ROLNICTWO, RYBOŁÓSTWO I BIOTECHNOLOGIA - 7.PR Joanna Niedziałek Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów."

Podobne prezentacje


Reklamy Google