Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka! Dzień informacyjny Programu Pomysły (IDEAS) Warszawa, 23.11.2010 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka! Dzień informacyjny Programu Pomysły (IDEAS) Warszawa, 23.11.2010 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."— Zapis prezentacji:

1 1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka! Dzień informacyjny Programu Pomysły (IDEAS) Warszawa, Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk

2 2 Pomysły w 7 PR Współpraca Pomysły Ludzie Wspólnotowe Centrum Badawcze Razem mld Możliwości 4 097

3 3 Budżet programu Pomysły Budżet całkowity ( ) mln

4 4 Pomysły – 3 nowości 1.Finansowanie badań poznawczych (bez podziału na podstawowe i stosowane) 2.Powołanie Europejskiej Rady Badań Naukowych 3.Projekty: zamiast konsorcjów instytucji – zespoły naukowców kierowane przez lidera

5 5 Badania poznawcze W dowolnej dziedzinie nauki teoretyczne i/lub doświadczalne, ale: pionierskie, prowadzące do tworzenia nowej wiedzy, fundamentalnych odkryć, przełomowych wyników (frontier research) obarczone wysokim ryzykiem naukowym interdyscyplinarne - mile widziane Pojęcie badań poznawczych niweluje klasyczne rozróżnienie między naukami podstawowymi i stosowanymi

6 6 Europejska Rada Badań Naukowych działa od 2005 r. ma zapewnioną autonomię działania wspiera i stymuluje badania poznawcze we wszystkich dziedzinach nauki zapewnia swobodę wyboru kierunków badań przez samych badaczy zapewnia przejrzystość oceny wniosków

7 7 Struktura ERBN ERBN składa się z niezależnej Rady Naukowej i Agencji ds. realizacji programu. Rada Naukowa składa się z 22 wybitnych uczonych, wśród nich jest prof. Michał Kleiber Członkowie Rady Naukowej są mianowani przez Komisję Europejską na okres czterech lat. Przewodniczący Rady – prof. Helga Nowotny

8 8 Specyfika grantów Swoboda w doborze tematu – nie ma żadnych odgórnych priorytetów Swoboda w tworzeniu zespołu badawczego – o składzie decyduje lider zespołu (Principal Investigator); zespół może być międzynarodowy Swoboda w wyborze instytucji goszczącej (Applicant Legal Entity): może to być instytut macierzysty lub inna instytucja naukowa w kraju członkowskim UE lub stowarzyszonym; oznacza to, że: Lider może pochodzić z dowolnego kraju świata ale musi być zatrudniony przez instytucję goszczącą w kraju UE lub stowarzyszonym Członkowie zespołu mogą pochodzić z dowolnego kraju świata i pracować w swoim instytucie, albo przenieść się do instytucji goszczącej lidera Lider ma zagwarantowaną swobodę i niezależność naukową: decyduje w sprawach merytorycznych, finansowych i obsady zespołu Granty są przenośne

9 9 Wniosek jest autorski – dotyczy przedmiotu badań lidera Struktura wniosku jest prosta: CV i dorobek + opis pomysłu = max. 25 stron Podział na pakiety (Work Packages) – zbędny Konsorcjum – zbędne Budżet – orientacyjny, ale realistyczny Kontrakt i sprawozdawczość – uproszczone Specyfika wniosków

10 10 np. USA

11 11 Typy grantów ERC ERC Starting Independent Researcher Grants (ERC Starting Grants, StG) Wsparcie rozwoju niezależnej kariery młodych, utalentowanych naukowców, pragnących stworzyć swój pierwszy zespół lub program badawczy ERC Advanced Investigator Grants (ERC Advanced Grants, AdG) Wsparcie najlepszych, innowacyjnych projektów badawczych prowadzonych przez doświadczonych badaczy o ustalonej pozycji naukowej ~50% budżetu dla Starting Grants, ~50% dla Advanced Grants Corocznie ogłaszany jest: jeden konkurs dla naukowców początkujących (terminy - jesień) jeden konkurs dla doświadczonych naukowców (terminy – wiosna)

12 12 ERC S tarting Grants, StG Wielkość projektu: do 1,5 mln (do 2 mln dla naukowców z krajów trzecich) + do 0,5 mln w przypadku zakupu aparatury o dużej wartości Czas trwania projektu: do 5 lat Finansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: 2-12 lat po doktoracie, dowolny wiek i narodowość (przedłużenie możliwe w pewnych przypadkach) ulega zmianom!

13 13 StG - Ewaluacja i terminy składania wniosków Osobne ścieżki oceny: Faktycznie początkujący (Starters) lat po doktoracie Osiągający samodzielność (Consolidators) lat po doktoracie Nadsyłanie wniosków – jednoetapowe Ewaluacja – dwuetapowa Rozmowa z liderem (w drugim etapie) TERMINY: dla nauk fizycznych i inżynierskich dla nauk biologicznych i medycznych zawsze dla nauk społecznych i humanistycznych może ulec zmianie

14 14 Wielkość projektu: do 2,5 mln do 3,5 mln dla naukowców z krajów trzecich, projektów ze współwykonawcą oraz w przypadku zakupu aparatury o dużej wartości Czas trwania projektu: do 5 lat Finansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: brak - dowolny wiek, narodowość, stopień naukowy (liczy się dorobek) W projektach interdyscyplinarnych możliwość wskazania współwykonawcy (co-investigator) ERC Advanced Grants, AdG

15 15 AdG – ewaluacja i terminy składania wniosków Nadsyłanie wniosków – jednoetapowe Ewaluacja – dwuetapowa TERMINY dla nauk fizycznych i inżynierskich dla nauk biologicznych i medycznych, zawsze dla nauk społecznych i humanistycznych

16 16 Kryteria ewaluacji - StG 1. Lider: Osiągnięcia i dorobek naukowy Przełomowe osiągnięcia i publikacje, dowody niezależnego i twórczego myślenia, rola grantu ERC w osiągnięciu niezależności naukowej Zaangażowanie w projekt (>50% czasu pracy) 2. Jakość projektu badawczego Przełomowość badań, ambitny cel Potencjalne korzyści Metodologia, wykonalność projektu, budżet Ryzyko vs korzyści Uzasadnienie udziału osób z innych instytucji (udział z krajów trzecich - wyjątkowy) Konieczna co najmniej jedna istotna publikacja bez promotora

17 17 Kryteria ewaluacji - AdG 1. Lider: Osiągnięcia i dorobek naukowy Przełomowe osiągnięcia i dorobek ostatnich 10 lat (publikacje, projekty, doktoranci, itp. Zaangażowanie w projekt (>30% czasu pracy) 2. Jakość projektu badawczego Przełomowość badań, ambitny cel Potencjalne korzyści Metodologia, wykonalność projektu, budżet Ryzyko vs korzyści Uzasadnienie udziału osób z innych instytucji (udział z krajów trzecich - wyjątkowy)

18 18 Punktacja Próg jakości dla każdego z kryteriów: 2 Ocena poniżej progu w jednym z kryteriów powoduje odrzucenie wniosku Ocena dwuetapowa Pierwszy etap:tylko część B1 (PI + streszczenie) Drugi etap:pełna wersja projektu (B1 + B2)

19 19 Ponowne złożenie wniosku (2011 StG) A) Tylko jeden grant lidera może być realizowany w tym samym czasie B) Lider nie może składać więcej niż jednego wniosku ERC w tym samym roku kalendarzowym C) Lider, który złożył formalnie poprawny wniosek w konkursie ERC-2010-StG, nie może złożyć wniosku w konkursie ERC-2011-StG, chyba że wniosek uzyskał ocenę powyżej progu (2 punkty) w pierwszym etapie oceny D) Lider, który złożył wniosek w konkursie ERC-2010-AdG, nie może złożyć wniosku w konkursie ERC-2011-StG

20 20 Grant cenny, ale trudny do zdobycia Wnioski z polską instytucją goszczącą StG 2007AdG 2008StG 2009AdG 2009StG 2010 Wnioski złożone Wnioski finansowane Dlaczego trudny? Silna konkurencja

21 21 European Research Council Liczba grantów po 4 konkursach: StG 2007 i 2009 AdG 2008 i 2009 (wg instytucji goszczących)

22 22 Dlaczego cenny (dla instytucji)? Rozporządzenie MNiSW w sprawie kryteriów i trybu przyznawania [...] środków finansowych [...]: Przy ocenie jednostki naukowej uwzględnia się: [...] koordynację, kierowanie i udział w europejskich projektach badawczych Zatrudnienie w jednostce laureata konkursów Pomysły Europejskiej Rady Nauki – 150 pktów Uczestnictwo w projektach Programów Ramowych [...]: koordynacja – 150 pktów uczestnictwo instytucjonalne – 30 pktów Budowa wizerunku międzynarodowego, prestiż, reputacja Wiele czołowych instytucji zabiega o laureatów Pomysłów

23 23 Zapraszamy na indywidualne konsultacje: KPK, ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu i przysłanie tekstu: Zapraszamy na stronę w serwisie KPK: Kariera naukowa Zapraszamy do poradnika O czym pamiętać pisząc wniosek na stronie KPK:

24 24 Dodatkowe informacje Poradnik O czym pamiętać pisząc wniosek na stronie KPK: Raporty po konkursach StG i AdG Streszczenia projektów Zapraszamy na indywidualne konsultacje: KPK, ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu i przysłanie tekstu: z uwagami ekspertów

25 25 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury Warszawa tel: fax: Osoba do kontaktu: Wiesław Studencki 0/


Pobierz ppt "1 IDEAS czyli POMYSŁY Eureka! Dzień informacyjny Programu Pomysły (IDEAS) Warszawa, 23.11.2010 Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google