Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Dzień informacyjny Programu POMYSŁY Warszawa, 11.12.2007

2 Miejsce Joint Research Centre w 7.PR Instytuty JRC Obszary tematyczne JRC w 7.PR Adresaci działań JRC Kariera naukowa w strukturach JRC Enlargement and Integration Action 2007 Personel statutowy i niestatutowy w JRC Współpraca instytucjonalna Plan prezentacji

3 Miejsce Joint Research Centre w 7PR Współpraca – badania w ramach współpracy Pomysły – badania pionierskie Ludzie – działania programu Marie Curie Możliwości – potencjał badawczy Działania JRC nienależące do obszaru badań jądrowych Bezpośrednie działania Euratom – badania jądrowe JRC Pośrednie działania Euratom – badania nad syntezą i rozszczepieniem jądrowym +

4 JRC w Komisji Europejskiej Komisja Europejska Prezydent Barroso Komisarz Potočnik Nauka i Badania Komisarz Dimas Środowisko Komisarz Piebalgs Energia (razem 27 Komisarzy) DG JRC DG ŚrodowiskoDG Energia & Transport … DG Research Więcej informacji: http://ec.europa.eu/commission_barroso/potocnik/indexfl_en.htm

5 JRC w Komisji Europejskiej JRC w 7.PR FP7 indirect actions Współpraca z krajowymi publicznymi i prywatnymi organizacjami badawczymi, uniwersytetami, przemysłem i instytucjami międzynarodowymi Program Euratom JRC direct action 2007-2011 517 M Program szczegółowy JRC direct action 2007-2013 1,751 M Razem JRC w 7.PR = 2,268 M

6 Instytuty badawcze JRC IPTS - Instytut Studiów Perspektyw Technologicznych Sewilla, Hiszpania Personel: 100 IHCP – IPSC - IES Instytut Zdrowia i Ochrony Konsumenta Personel 350 Instytut Ochrony i Bezpieczeństwa Obywateli Personel 370 Instytut Środowiska i Zrównoważonego Rozwoju Personel 350 Ispra, Włochy ITU – Instytut Pierwiastków Transuranowych Karlsruhe, Niemcy Personel: 250 IRMM –Instytut Materiałów Odniesienia i Pomiarów Geel, Belgia Personel: 220 IE – Instytut Energii Petten, Holandia Personel: 180

7 JRC w 7.Programie Ramowym Działania główne JRC: Żywność, Produkty Chemiczne i Zdrowie (Instytuty: IRMM, IHCP, IPTS) Środowisko i Zrównoważony Rozwój (Instytuty: IES, IE, IPTS i IHCP) Bezpieczeństwo (Instytuty: ITU, IE, IRMM i IPSC) Działania horyzontalne JRC : Analizy techno-ekonomiczne (Instytut IPTS) Materiały Odniesienia i Pomiarów (Instytut IRMM) Bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie oszustwom finansowym (Instytuty: IPSC, IES, IPTS) W 7PR brak znaczących zmian w zakresie form współpracy dla indywidualnych naukowców, w porównaniu z 6PR Nacisk na współpracę i budowanie powiązań naukowych w ramach współpracy instytucjonalnej

8 Adresaci działań JRC doświadczeni naukowcy z MS, NMS, CC młodzi naukowcy studenci przedstawiciele krajowego, regionalnego i lokalnego szczebla administracji publicznej przedstawiciele sektora prywatnego lub non-profit przedstawiciele organizacji badawczych przedstawiciele laboratoriów krajowych

9 JRC Enlargement and Integration Action 2007 W ramach ogłoszonej listy, proponowane są dwa instrumenty: - 100 specjalistycznych warsztatów i zaawansowanych szkoleń - 50 stanowisk pracy czasowej w Instytutach JRC dla delegowanych ekspertów Odbiorcy: - Nowe Kraje Członkowskie UE (EU-12) - Kraje Kandydujące i Stowarzyszone z 7PR Terminy składania aplikacji do pracy czasowej dla Delegowanych Ekspertów: 1 października 2007, 31 marca 2008 Delegowani Eksperci: rekrutacja bezpośrednio do JRC Warsztaty: rekrutacja odbywa się za pośrednictwem KPK oraz Stałego Przedstawicielstwa RP w Bxl.

10 JRC w 7.Programie Ramowym JRC w 7PR: JRC w 7PR: Działania główne JRC: Żywność, Produkty Chemiczne i Zdrowie (Instytuty: IRMM, IHCP, IPTS) Środowisko i Zrównoważony Rozwój (Instytuty: IES, IE, IPTS i IHCP) Bezpieczeństwo (Instytuty: ITU, IE, IRMM i IPSC) Działania horyzontalne JRC : Analizy techno-ekonomiczne (Instytut IPTS) Materiały Odniesienia i Pomiarów (Instytut IRMM) Bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie oszustwom finansowym (Instytuty: IPSC, IES, IPTS) W 7PR brak znaczących zmian w zakresie form współpracy dla indywidualnych naukowców, w porównaniu z 6PR Nacisk na współprace i budowanie powiązań naukowych w ramach współpracy instytucjonalnej

11 Delegowany Krajowy Ekspert – E&I Action 2007 osoby administracyjnej, ! Dokumenty aplikacyjne wysyłamy emailem, zawsze na adres email osoby administracyjnej, podany przy wybranym ogłoszeniu ! Dokumenty aplikacyjne: formularz aplikacyjny (podpisany) życiorys list motywacyjny lista publikacji ! Wymiana listów wspierających pomiędzy JRC, a organizacją oddelegowującą eksperta, ma miejsce po wybraniu kandydata

12 JRC w 7.Programie Ramowym

13 JRC w 7PR: JRC w 7PR: Działania główne JRC: Żywność, Produkty Chemiczne i Zdrowie (Instytuty: IRMM, IHCP, IPTS) Środowisko i Zrównoważony Rozwój (Instytuty: IES, IE, IPTS i IHCP) Bezpieczeństwo (Instytuty: ITU, IE, IRMM i IPSC) Działania horyzontalne JRC : Analizy techno-ekonomiczne (Instytut IPTS) Materiały Odniesienia i Pomiarów (Instytut IRMM) Bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie oszustwom finansowym (Instytuty: IPSC, IES, IPTS) W 7PR brak znaczących zmian w zakresie form współpracy dla indywidualnych naukowców, w porównaniu z 6PR Nacisk na współprace i budowanie powiązań naukowych w ramach współpracy instytucjonalnej Numer referencyjny projektu o który aplikujemy

14 WARSZTATY – E&I Action 2007 Organizowane przez poszczególne instytuty JRC Dokumenty aplikacyjne: życiorys + list motywacyjny Rekrutacja: 1. dokumenty wysyłamy do KPK na adres: joanna.stalewska@kpk.gov.pljoanna.stalewska@kpk.gov.pl 2. KPK przekazuje aplikacje do Stałego Przedstawicielstwa w Bxl 3. Stałe Przedstawicielstwo przekazuje dokumenty do instytutu JRC organizującego warsztat Finansowanie: zwykle 1 -2 osoby z kraju otrzymują zwrot kosztów podróży i dietę dzienną

15

16 Formy współpracy indywidualnej z JRC Personel statutowy Personel niestatutowy ( Personel statutowy (Statutory staff) Urzędnicy (Officials) Pracownicy tymczasowi (Temporary agents) Pracownicy kontraktowi (Contractual agents) Personel niestatutowy (Non-statutory staff) Stypendia kat. 20, 30 i 40 (Research Fellows) Praktyki (Trainees) Delegowany Krajowy Expert (SNE)

17 Personel statutowy icy European Personnel Selection Office Urzędnicy - rekrutowani z listy rezerwowej kandydatów wybieranych w drodze konkursów organizowanych przez European Personnel Selection Office, publikowanych na stronie: http://europa.eu.it/epso/index_en.htm Kat. A, B, C. Typ kontraktu: stały Pracownicy tymczasowi - rekrutowani poprzez EPSO i bazę ELSA http://cordis.europa.eu/elsa/ Kat. A,B,C. Typ kontraktu: max.6 - letni kontrakt (AT 4+2) Pracownicy kontraktowi – rekrutowani poprzez EPSO i bazę ELSA http://cordis.europa.eu/elsa/ Grupa funkcyjna: I, II, III, IV Typ kontraktu: AC 3 miesiące + 33 miesiące http://cordis.europa.eu/elsa/

18 - Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 20 Kategoria 20 (stypendium doktoranckie) Młodzi naukowcy, czas trwania 6 - 36 miesięcy ! Stypendyści są wybierani w drodze konkursów ogłaszanych na stronie internetowej instytutów ! Konkursy na stypendia są organizowane indywidualnie przez każdy Instytut JRC, kilka razy w roku Równy status kobiet i mężczyzn

19 - Personel niestatutowy - stypendia naukowe kat. 30 i 40 Stypendium kat. 30 – stypendium podoktorskie Stypendium kat. 40 – stypendium dla doświadczonych naukowców Stypendium kat. 30 – wiek: młodzi naukowcy, czas trwania 6-36 miesięcy Stypendium kat. 40 - wiek: < 65 lat, czas trwania 1 - 24 miesięcy Doświadczeni naukowcy - 10 lat doświadczenia w badaniach po uzyskaniu stopnia doktora lub 16 lat doświadczenia w badaniach bez uzyskania stopnia doktora Równy status kobiet i mężczyzn

20

21 – Personel niestatutowy – praktyki w JRC ! Trzy rodzaje praktyk: 1. przygotowanie pracy magisterskiej 2. praktyka po uzyskaniu dyplomu uczelni wyższej 3. praktyka dla osób, których program studiów obejmuje element współpracy z przemysłem Minimalny czas trwania praktyki - 3 miesiące Maksymalny czas trwania praktyki – 12 miesięcy ! Konkursy na praktyki organizowane są przez poszczególne instytuty JRC ! Konkursy ogłaszane są na stronach poszczególnych instytutów Praktyki w DG JRC, tak jak w przypadku innych Dyrekcji Generalnych KE

22

23

24 – Personel niestatutowy – Delegowany Krajowy Ekspert Eksperci z : organizacji międzynarodowych administracji publicznej organizacji badawczych sektora non – profit, sektora prywatnego Czas trwania: 6 - 48 miesięcy (zazwyczaj 24 miesiące) ! ! Dieta dzienna + koszty podróży, itd. Pracodawca powinien zapewnić wynagrodzenie w trakcie oddelegowania i stanowisko pracy po powrocie do kraju Procedura trwa około 6 miesięcy. Selekcja na podstawie ogłoszonego konkursu lub dostępnego C.V. jako rezultat umowy pomiędzy Komisją Europejską, a daną organizacją

25 JRC w 7.Programie Ramowym JRC w 7PR: JRC w 7PR: Działania główne JRC: Żywność, Produkty Chemiczne i Zdrowie (Instytuty: IRMM, IHCP, IPTS) Środowisko i Zrównoważony Rozwój (Instytuty: IES, IE, IPTS i IHCP) Bezpieczeństwo (Instytuty: ITU, IE, IRMM i IPSC) Działania horyzontalne JRC : Analizy techno-ekonomiczne (Instytut IPTS) Materiały Odniesienia i Pomiarów (Instytut IRMM) Bezpieczeństwo publiczne i zapobieganie oszustwom finansowym (Instytuty: IPSC, IES, IPTS) W 7PR brak znaczących zmian w zakresie form współpracy dla indywidualnych naukowców, w porównaniu z 6PR Nacisk na współprace i budowanie powiązań naukowych w ramach współpracy instytucjonalnej

26 Współpraca instytucjonalna z JRC Projekty badawcze - jak nawiązać kontakt z JRC? 1. strona internetowa projektów JRC (PKS) (http://projects-2007.jrc.ec.europa.eu) - wskazówki odnośnie obszarów badawczych - kontakt do właściwego Project Menedżera 2. Kontakt z Punktem Kontaktowym Joint Research Centre w Polsce 3. Kontakt z właściwym ECO (Enlargement Contact Officer) w wybranym Instytucie badawczym JRC

27 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl Siódmy Program Ramowy http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://ec.europa.eu/research/fp7 Joint Research Centre http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm Instytuty JRC http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=1440&lang=en Wysyłanie zapytań do KE http://ec.europa.eu/research/enquiries Baza ekspertów 7PR https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome Prośby o informację: http://ec.europa.eu/research/enquiries Więcej informacji

28 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu: Joanna Stalewska joanna.stalewska@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "Współpraca ze Wspólnotowym Centrum Badawczym (Joint Research Centre, JRC) Joanna Stalewska Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google