Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Geoenvironmental Engineering Infrastructure Cooperation Network GeoEnvNet Prof. H.R. Thomas Geoenvironmental Research Centre, Cardiff University Sieć tematyczna.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Geoenvironmental Engineering Infrastructure Cooperation Network GeoEnvNet Prof. H.R. Thomas Geoenvironmental Research Centre, Cardiff University Sieć tematyczna."— Zapis prezentacji:

1 Geoenvironmental Engineering Infrastructure Cooperation Network GeoEnvNet Prof. H.R. Thomas Geoenvironmental Research Centre, Cardiff University Sieć tematyczna GeoEnvNet Współpraca infrastrukturalna w Geoinżynierii Środowiska Prof. Z. Lechowicz Katedra Geoinżynierii, SGGW w Warszawie

2 Europejscy Partnerzy (European Partners) Geoenvironmental Research Centre, UK – Prof. H. ThomasGeoenvironmental Research Centre, UK – Prof. H. Thomas Darmstadt University of Technology, Germany – Prof. R. Katzenbach Äspö Environmental Research Foundation, Sweden – Dr U. Lidman Institute for Agrobio-technology, Austria – Prof. A. Loibner Warsaw Agricultural University, Poland – Prof. Z. LechowiczWarsaw Agricultural University, Poland – Prof. Z. Lechowicz University of Cantabria, Spain – Prof. C. Sagaseta University of Ancona, Italy – Prof. E. Pasqualini Ghent University, Belgium – Prof. W. Van Impe REAT s.r.o., Czech Republic – Dr K. Bauer Politecnico di Torino, Italy – Prof. M. Mannasero GeoDelft, Netherlands – Prof. M. Loxham Ecole Nationale des Ponts et Chaussess, France – Prof. P. Delage Europejski Instytut Badawczy Geoinżynierii Środowiska (European Geoenvironmental Research Institute)GeoEnvNet

3 Norwegian Geotechnical Institute, Norway Concordia University, Canada Institute of Soil Science Nikola Poushkarov, Bulgaria Institute of Microbiology, Academy of Sciences, Czech Republic Austrian Research Centre – Seibersdorf, Austria Partnerzy współpracujący (Developing links)GeoEnvNet

4 Podziemne laboratorium badawcze skał Äspö Hard Rock, Szwecja Underground research laboratory Äspö Hard Rock, Sweden Wielkowymiarowa wirówka 100G, Wielka Brytania 100G Large scale centrifuge, UK Laboratorium Geotechniki Środowiskowej, Włochy Environmental Geotechnics laboratories, Italy Laboratorium Agro-biotechnologii, Austria Agro-biotechnology laboratories, Austria Monitorowane składowiska odpadów komunalnych, PolskaMonitorowane składowiska odpadów komunalnych, Hiszpania i Polska Instrumented municipal landfills, Spain and Poland Specjalistyczna aparatura do badania gruntów słabych, Belgia Specialist soft soil testing equipment, Belgium Superkomputery, Wielka Brytania Supercomputers, UK Specjalistyczne laboratoria geotechniczneSGGWSpecjalistyczne laboratoria geotechniczne (UWC, TUD, SGGW, UNICANT) General geotechnical laboratories (UWC, TUD, SGGW, UNICANT) Udostępniona infrastruktura GeoEnvNet (Infrastructure facilities within GeoEnvNet)GeoEnvNet

5 Laboratorium Geoinżynierii Środowiska wydrążone na głębokość 500 m w skałach krystalicznych Geoenvironmental Research Laboratory excavated 500 meter down into the Swedish crystalline rock Podziemne laboratorium badawcze skał Äspö Hard Rock (Underground research laboratory Äspö Hard Rock)GeoEnvNet

6 Składowisko Radiowo (Radiowo landfill) 1. Charakterystyka składowiska Site description 2. Warunki podłoża Subsoil conditions 3. Badania laboratoryjne i terenowe Laboratory and field tests 4. Bilans wodny Water balance 5. Analiza stateczności i wzmocnienie skarp Stability analysis and slope reinforcement 6. Modelowanie przepływu wód gruntowych Groundwater modelling 7. Zabiegi rekultywacyjne Remedial works 8. System monitoringu Monitoring system 9. Planowane działania Future view http://www.sggw.waw.pl/~iks_kgGeoEnvNet

7 Badania laboratoryjne (Laboratory tests)GeoEnvNet http://www.sggw.waw.pl/~iks_kg

8 Badania terenowe (Field tests)GeoEnvNet http://www.sggw.waw.pl/~iks_kg

9 Doświadczenia badawcze (Academic Expertise) Przepływ wód gruntowych i zmiany chemiczne w skałach krystalicznych Ground water transport and chemistry, particularly in crystalline rock Modelowanie termo-hydro-chemiczno-mechanicznego zachowania się zanieczyszczonych gruntów Coupled Thermo-Hydro-Chemical-Mechanical (THCM) Finite Element modelling Zastosowanie pionowych i poziomych uszczelnień składowisk Performance and use of engineered barriers in waste disposal Monitorowanie terenów zanieczyszczonych Monitoring of contaminated sites Oczyszczanie gruntów zanieczyszczonych Decontamination of polluted soils Analiza ryzyka Risk Analysis Geotechnika Środowiskowa Environmental Geotechnics Rekultywacja terenów zdegradowanych Brown field site rehabilitationGeoEnvNet

10 Cele GeoEnvNet (GeoEnvNet Aims) Rozwój wiedzy i upowszechnianie doświadczeń w zakresie Geoinżynierii Środowiska The development and spread of good practice within the Geoenvironmental research community Koordynacja i rozwój posiadanej bazy badawczej Co-ordination and development of existing research infrastructures Poszerzenie grona specjalistów w zakresie Geoinżynierii Środowiska Expansion of the limited pool of trained professionals in the field of Geoenvironmental EngineeringGeoEnvNet

11 Spotkania sieciowe i udział w konferencjach Network Meetings and participation in conferences Sieć wirtualna Virtual Network Panele dyskusyjne Study Panels Działania GeoEnvNet GeoEnvNet actionsGeoEnvNet www.grc.cf.ac.uk/geoenvnet

12 Spotkania sieciowe (Network Meetings) Cardiff, Wales, UK Kalmar, Sweden Darmstadt, Germany Vienna, Austria Delft, The Netherlands Prague, Czech Republic Warsaw, PolandWarsaw, Poland Ancona, ItalyGeoEnvNet

13 Udział w konferencjach (Participation in conferences) Land Regeneration conference – Cardiff, UK, March 2001 Waste Disposal conference - Kalmar, Sweden, September 2001 9 th Darmstadt Geotechnical Colloquium - Darmstadt, Germany, March 2002 INTERLAND Symposium - Vienna, Austria, November 2002 XIII th European Conference on Soil Mechanics and Geotechnical Engineering, Prague, Czech Republic, August 2003 Eu GeoEnvNet Seminar Geoenvironmental Engineering – Transfer of Knowledge and EUs Directives to Nevly Associated States, Poland, 28 April 2004Eu GeoEnvNet Seminar Geoenvironmental Engineering – Transfer of Knowledge and EUs Directives to Nevly Associated States, Poland, 28 April 2004GeoEnvNet

14 EU GeoEnvNet Międzynarodowe SeminariumGeoEnvNet Geoinżynieria Środowiska – Transfer Doświadczeń i Dyrektyw UE do Nowo Przyjętych Państw Warszawa, 28 kwietnia 2004

15 Sieć wirtualna (Virtual Network) www.grc.cf.ac.uk/geoenvnet Udostępniona baza danych Information to the wider community Komunikacja pomiędzy partnerami Administrative resource by the network membersGeoEnvNet

16 Study Panels Study Panel 1 – Składowiska odpadów Landfills Study Panel 2 – Podziemne składowiska odpadów Underground waste disposal Study panel 3 – Tereny zanieczyszczone Contaminated land Study Panel 4 – Potrzeba przyszłych badań Future research needs Study Panel 5 – Potrzeba przyszłego kształcenia Future training needsGeoEnvNet

17 Study Panel 1 Składowiska odpadów (Landfills) Projektowanie składowisk Landfill design Ocena stanu i rekultywacja istniejących składowisk odpadów komunalnych Existing municipal landfill assessment and rehabilitation Zagospodarowanie i monitoring składowisk odpadów komunalnych Remedial works and post-closure monitoring SGGW (Poland) SGGW (Poland), UNICANT (Spain), UNIAN (Italy )GeoEnvNet

18 Podsumowanie (Conclusions) Wymiana doświadczeń i udostępnienie bazy badawczej European Network of users and providers of Geoenvironmental Engineering Współpraca z Komitetem Technicznym TC5 ISSMGE Colaboration with TC5 Environmental Geotechnics of ISSMGE Wymiana pracowników i studentów w ramach programu ERASMUS Exchange of researches and students in the frame of ERASMUS program Utworzenie Europejskiego Instytutu Badawczego Geoinżynierii Środowiska European Geoenvironmental Research Institute Opracowanie potrzeb przyszłych badań i kształcenia Identification of research needs and training courses of the future Przygotowanie nowych projektów w ramach RTN, IP i I3 Development of new proposals RTN, IP i I3GeoEnvNet


Pobierz ppt "Geoenvironmental Engineering Infrastructure Cooperation Network GeoEnvNet Prof. H.R. Thomas Geoenvironmental Research Centre, Cardiff University Sieć tematyczna."

Podobne prezentacje


Reklamy Google