Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Program POMYSŁY ABC PRZYGOTOWANIA WNIOSKU Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Program POMYSŁY ABC PRZYGOTOWANIA WNIOSKU Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki."— Zapis prezentacji:

1 1 Program POMYSŁY ABC PRZYGOTOWANIA WNIOSKU Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Dzień informacyjny Programu Pomysły (IDEAS) Warszawa, 23.11.2010

2 2 Wymagania się zmieniają Trzeba używać tylko aktualnych dokumentów: Call for Proposals Work Programme Guide for Applicants do pobrania ze strony http://cordis.europa.eu/fp7/ideas/home_en.html (link Find calls) Sprawdzić nowości: http://erc.europa.eu Sprawdzić re-application rules (GfA): Są to wymogi formalne, nie podlegają negocjacjom, są łagodniejsze niż poprzednio

3 3 Pytania podstawowe (1) CZY wziąć udział w konkursie? (GfA 2010): Applicants are encouraged to evaluate their track-record and leadership potential against the benchmarks that have been adopted by the ERC Scientific Council, in order to decide for themselves their likelihood for success, thus reducing unnecessary loss of time and effort on applications that are very unlikely to succeed. Z KIM? Samotnie, czy w zespole? CO? Czy wynik badań jest przewidywalny? Czy jeśli się powiodą, to będą przełomowe? (Czyli: frontier research? High risk – high gain?)

4 4 Pytania podstawowe (2) GDZIE? W instytucji macierzystej, czy innej? W Polsce, czy w EU? Z KOLEGAMI Z INNEGO INSTYTUTU? Dopuszczalne, ale wymaga merytorycznego uzasadnienia. Może to być instytut w dowolnym kraju, ale w krajach trzecich - wyjątkowo. JAK DŁUGO? Do 5 lat

5 5 Pytania podstawowe (3)

6 6

7 7 JAK PISAĆ? 1.Wspólne dzieło lidera i instytucji. 2.CV i.Różnorodność dokonań ii.Nie tylko standardowe elementy (sylwetka, osobowość) 3.Projekt i.Jasny cel, wyraźny efekt końcowy (publikacja to za mało) ii.Obecny stan wiedzy nasz nowatorski pomysł iii.Przekonująca argumentacja. Odważny styl. Wiara w sukces. Po zakończeniu sprawdzić kryteria oceny i przeczytać okiem eksperta; dać komuś do przeczytania. Wykorzystać uwagi ekspertów (Raport)

8 8 Jasny cel Czego unikać Nowatorski pomysł

9 9 Efekt końcowy Czego unikać

10 10 JAK ZAPLANOWAĆ BUDŻET? 1.Rzeczywisty, proporcjonalny do nowatorskich badań. 2.Koszty – wszelkie niezbędne, z wyjątkiem niedopuszczalnych (VAT, cła, itp.) i.osobowe (wynagrodzenie wg. wyższych stawek za czas pracy w projekcie, włącznie z ZUS itp.), ew. także w innym instytucie; stawki krajowe ii.obsługa administracyjna i techniczna iii.aparatura i usługi iv.szkolenia v.wyjazdy (np. konferencje) vi.publikacje vii.zlecenia zewnętrzne 3.Wielkości orientacyjne Nie poświęcać zbyt wiele czasu na szczegółowe roztrząsanie spraw finansowych i prawnych. Raczej skupić się na sprawach naukowych

11 11 Formularze (EPSS, on-line) – stan w 2010 r. StG A1 – Dane o PI i projekcie (wskazać właściwy panel oceniający) A2 – Dane o instytucji goszczącej ( 2 osobny formularz A2) A3 – Budżet projektu (tabela) StG A1 – Dane o PI i projekcie (wskazać właściwy panel oceniający) A2 – Dane o instytucji goszczącej ( 2 osobny formularz A2) A3 – Budżet projektu (tabela) AdG A1 – Dane o PI i projekcie (wskazać właściwy panel oceniający) A2 – Dane o instytucji goszczącej (2 osobny formularz A2) A3 – Budżet projektu (tabela) AdG A1 – Dane o PI i projekcie (wskazać właściwy panel oceniający) A2 – Dane o instytucji goszczącej (2 osobny formularz A2) A3 – Budżet projektu (tabela) Przed wypełnieniem on-line sprawdzić w GfA wskazanie właściwego panelu oceniającego – eligibility condition!!!

12 12 Opis projektu (2 pliki pdf) – stan w 2010 r. StG (25 str.) B1 – str. tytułowa B1 (PI) a. profil badawczy - 1 str. b. CV (w tym funding ID) - 2 str. c. dorobek: publikacje (gł.autor), konferencje, nagrody, itp. - 2 str. d. streszczenie projektu - 5 str. B2. (projekt) - 15 str. a. stan wiedzy i cel b. metodologia c. zasoby: zespół + koszty d. kwestie etyczne (tabela + opis poza limitem stron) StG (25 str.) B1 – str. tytułowa B1 (PI) a. profil badawczy - 1 str. b. CV (w tym funding ID) - 2 str. c. dorobek: publikacje (gł.autor), konferencje, nagrody, itp. - 2 str. d. streszczenie projektu - 5 str. B2. (projekt) - 15 str. a. stan wiedzy i cel b. metodologia c. zasoby: zespół + koszty d. kwestie etyczne (tabela + opis poza limitem stron) AdG (25 str.) B1 – str. tytułowa B1.1 (PI) – profil badawczy - 2 str. – CV (w tym funding ID) - 2 str. – dorobek ostatnich 10 lat: publikacje (gł.autor), nagrody konferencje, itp - 2 str. – streszczenie projektu - 5 str. B2 (projekt) - 15 str. i. stan wiedzy i cel ii. metodologia iii. zasoby: zespół + koszty iv. kwestie etyczne (tabela + opis poza limitem stron) AdG (25 str.) B1 – str. tytułowa B1.1 (PI) – profil badawczy - 2 str. – CV (w tym funding ID) - 2 str. – dorobek ostatnich 10 lat: publikacje (gł.autor), nagrody konferencje, itp - 2 str. – streszczenie projektu - 5 str. B2 (projekt) - 15 str. i. stan wiedzy i cel ii. metodologia iii. zasoby: zespół + koszty iv. kwestie etyczne (tabela + opis poza limitem stron) Pliki B1, B2, commitment letter pobrane z EPSS - obowiązkowe

13 13 Dodatkowe pliki (pdf) – stan w 2010 r. StG 1. Zobowiązanie instytucji goszczącej. Wzór – Aneks 3. 2. Zeskanowany dyplom i ew. zaświadczenia uprawniające do wydłużenia okresu 2-7-10 lat. 3. Aneks etyczny (tylko jeśli co najmniej jeden YES w tabeli etycznej). StG 1. Zobowiązanie instytucji goszczącej. Wzór – Aneks 3. 2. Zeskanowany dyplom i ew. zaświadczenia uprawniające do wydłużenia okresu 2-7-10 lat. 3. Aneks etyczny (tylko jeśli co najmniej jeden YES w tabeli etycznej). AdG 1. Zobowiązanie instytucji goszczącej. Wzór – Aneks 3. 2. Aneks etyczny (tylko jeśli co najmniej jeden YES w tabeli etycznej). AdG 1. Zobowiązanie instytucji goszczącej. Wzór – Aneks 3. 2. Aneks etyczny (tylko jeśli co najmniej jeden YES w tabeli etycznej). NIEZBĘDNE: bez nich wniosek jest odrzucany z przyczyn formalnych Nazwy plików: PartB1_AKRONIM.pdf PartB2_AKRONIM.pdf Host_letter_AKRONIM. pdf PhD_AKRONIM.pdf

14 14

15 15

16 16 Wyniki Po 4-5 miesiącach: list z ERCEA i Evaluation Summary Report. Rozpoczęcie projektu po ca 9 miesiącach Możliwość ponownego złożenia wniosku ograniczona

17 17 Dodatkowe informacje Poradnik O czym pamiętać pisząc wniosek : http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html 2007 ERC Report http://erc.europa.eu/pdf/ERC_Annual_Report.pdf Raporty po konkursach StG i AdG http://www.kpk.gov.pl/7pr/struktura/2.html Streszczenia projektów http://cordis.europa.eu/fp7/projects_en.html Zapraszamy na indywidualne konsultacje: KPK, ul. Żwirki i Wigury 81, Warszawa Prosimy o wcześniejsze ustalenie terminu i przysłanie tekstu: wieslaw.studencki@kpk.gov.pl z uwagami ekspertów

18 18 Wulkan pomysłów

19 19 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu: Wiesław Studencki 0/502 052 236 Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "1 Program POMYSŁY ABC PRZYGOTOWANIA WNIOSKU Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki."

Podobne prezentacje


Reklamy Google