Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Infrastruktury badawcze w 7PR Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Infrastruktury badawcze w 7PR Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii."— Zapis prezentacji:

1 1 Infrastruktury badawcze w 7PR Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Kariera naukowa - oferta 7. Programu Ramowego, Warszawa, 25.09.2007

2 2 Struktura i budżet 7 PR Współpraca 32 413 Pomysły 7 510 Ludzie 4 750 Możliwości 4 097 Wspólnotowe Centrum Badawcze 1 751 Razem 50 521 mld

3 3 Główne cele Wspieranie istniejącej infrastruktury Wspieranie nowych infrastruktur (lub gruntowne ich unowocześnianie) Element programu szczegółowego Możliwości (Capacities) Budżet - 1715 M

4 4 Definicja Infrastruktury badawcze to urządzenia, zasoby i zakłady świadczące usługi dla społeczności naukowej, m.in.: laboratoria kolekcje (np. biologiczne, historyczne) biblioteki, archiwa muzea bazy danych parki narodowe, rezerwaty przyrody statki, samoloty badawcze e-infrastruktura

5 5 Instytuty badawcze Naukowcy Główni zainteresowani Ministerstwa nauki

6 6 Wspieranie istniejącej infrastruktury (1) Działania integracyjne (Integrating Activities, IA), 3 obowiązkowe elementy projektu: Współpraca w sieci (Networking): koordynacja, komplementarność, wspólne zasoby Ponadnarodowy dostęp do infrastruktur (Transnational access) Działania badawcze (Joint Research Activities): np. budowa aparatury nowej generacji, testowanie nowych technik i metod 2 mechanizmy doboru projektów: oddolny: wszystkie dziedziny badań celowy: 33 tematy strategiczne (1 temat – 1 wniosek; lista w Programie Pracy) Pierwszy konkurs – w 2008 r. 2 mechanizmy doboru projektów: oddolny: wszystkie dziedziny badań celowy: 33 tematy strategiczne (1 temat – 1 wniosek; lista w Programie Pracy) Pierwszy konkurs – w 2008 r.

7 7 Ponadnarodowy dostęp Z funduszy projektu IA korzystają naukowcy (także grupy), którzy mają zapewnione: bezpłatne przeprowadzenie badań, w tym prac przygotowawczych i ew. szkoleń pokrycie kosztów podróży i pobytu Możliwe są także usługi zdalne: dostęp elektroniczny udostępnianie próbek analiza nadesłanych próbek Okazja do przeprowadzenia badań w najlepszych ośrodkach czyli Otwarte laboratoria i zbiory

8 8 Instytut IA Ponadnarodowy dostęp Projekty finansowane przez 6PR: http://cordis.europa.eu/infrastructures/projects.htm

9 9 Poprzez: –cyfrowe repozytoria naukowe –sieci gridowe –sieć GEANT –infrastruktura danych naukowych –rozszerzanie zasięgu e-infrastruktury na różne obszary nauki i technikii Wspieranie istniejącej infrastruktury (2) e-infrastruktury 3 obowiązkowe elementy projektu: –współpraca w sieci (networking) –rozszerzanie oferowanych usług –wspólne prace badawcze pod ujednoliconym zarządzaniem

10 10 Wspieranie nowych infrastruktur Prace projektowe. Wspieranie studiów naukowej, finansowej i technicznej wykonalności nowych infrastruktur o europejskim znaczeniu. Budowa nowych infrastruktur – faza przygotowawcza. Grant uzupełniający budowę infrastruktur o europejskim znaczeniu. Większość kosztów budowy, działania i utrzymania infrastruktury powinna być pokryta ze źródeł krajowych i międzynarodowych. Tylko projekty z listy ESFRI http://cordis.europa.eu/esfri/roadmap.htm (European Strategy Forum on RI) [przedstawiciele ministerstw nauki i Komisji Europejskiej] http://cordis.europa.eu/esfri/

11 11 Pierwszy konkurs - zakończony FP7-Infrastructures-2007-1 termin: 2 maja 2007 Budżet: 221 M (+40 M na RSFF) 1.ICT based e-infrastructures 2.Support to new RI design studies new infrastructures – preparatory phase 3.Support to policy development (ERA NETs, konferencje, nowe potrzeby, NCPs)

12 12 Drugi konkurs - zakończony FP7-Infrastructures-2007-2 termin: 20 września 2007 Budżet: 64 M 1.ICT based e-infrastructures (e-Science Grid infrastructures) 2.Support to policy development

13 13 Spodziewane konkursy FP7-Infrastructures-2008-1 termin: 2 maja 2008 Budżet: 89,5 M 1.Integrating activities 2.Support to policy development (konferencje, analizy itp.) FP7-Infrastructures-2008-2 termin: 11 września 2008 Budżet: 20 M 1.GEANT 2.Scientific data infrastructure

14 14 Kolejne konkursy ActivityCall 1 02.05.07 Call 2 20.09.07 Call 3 Spring 2008 Call 4 Autumn 2008 Call 5 Autumn 2009 Call 6 Spring 2010 Call 7 Spring 2012 Integrating Activities XXX e- Infrastructures XXXXXX Design studies XX Construction XX Policy development XXXXXX

15 15 Przegląd europejskich infrastruktur Przegląd - w 2004/2005 r., z inicjatywy Komisji Europejskiej, na podstawie dobrowolnie nadsyłanego formularza. Wynik - lista infrastruktur istniejących oraz w budowie: http://cordis.europa.eu/infrastructures/survey.htm W przyszłości – baza danych, z możliwością aktualizacji danych.

16 16 Eksperci w 7PR Komisja Europejska stworzyła bazę ekspertów, do której mogą wpisywać się osoby indywidualnie lub przez instytucję macierzystą: https://cordis.europa.eu/emmfp7/ Z tej bazy KE wybiera ekspertów do oceny wniosków. Udział w ocenie to doskonała szkoła pisania projektów Zdobyte doświadczenie zwiększa szansę na sukces własnego projektu Honorarium - 450 za dzień, refundacja kosztów podróży + dieta 149 za dzień Ekspertem może zostać każda osoba działająca w sferze badawczo- rozwojowej, a także osoby zatrudnione w przemyśle i administracji Wymogi: wiedza i doświadczenie w danej dziedzinie oraz znajomość języka angielskiego Udział w ocenie to sprawa indywidualna każdego eksperta; nie trzeba mieć zgody pracodawcy

17 17 Eksperci w pierwszym konkursie INFRA-2007-1

18 18 Krajowy Punkt Kontaktowy http://www.kpk.gov.pl Siódmy Program Ramowy http://cordis.europa.eu/fp7/home_en.html http://ec.europa.eu/research/fp7 Konkursy http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.FP7CallsPage Wysyłanie zapytań do KE http://ec.europa.eu/research/enquiries Baza ekspertów 7PR https://cordis.europa.eu/emmfp7/index.cfm?fuseaction=wel.welcome Więcej informacji

19 19 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 w. 241 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu: Wiesław Studencki wieslaw.studencki@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "1 Infrastruktury badawcze w 7PR Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii."

Podobne prezentacje


Reklamy Google