Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

1 Granty dla początkujących (ERC Starting Grants) Pierwszy konkurs Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych.

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "1 Granty dla początkujących (ERC Starting Grants) Pierwszy konkurs Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych."— Zapis prezentacji:

1 1 Granty dla początkujących (ERC Starting Grants) Pierwszy konkurs Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk Dzień informacyjny Programu POMYSŁY Warszawa, 11.12.2007

2 2 ERC Starting Grants Ewaluacja dwustopniowa: 1 etap 25 kwietnia 2007 2 etap 17 września 2007 20 paneli ekspertów Budżet 1 go konkursu289,5 mln euro Wielkość projektu: 100 000 – 400 000 euro/rok Czas trwania projektu: do 5 lat Dofinansowanie:do 100% kosztów dopuszczalnych oraz 20% koszty pośrednie Wymóg formalny: 2-9 lat po doktoracie (wyjątkowo do 12), dowolny wiek i narodowość W następnym konkursie wymogi formalne będą inne

3 3 Nadsyłanie wniosków: Lider (w imieniu instytucji goszczącej) 1. Wniosek – część A – formularz (on-line) 2. Wniosek – część B - trzyczęściowy: CV i samoocena osiągnięć lidera (udział w projektach i pracach badawczych związanych tematycznie z wnioskiem) Opis naukowo-technicznych aspektów projektu Opis zasobów badawczych i środowiska naukowego, budżet Pierwszy etap:8 stron (3+4+1) Drugi etap:16 stron (4+10+2) 3. Aneks: Zobowiązanie instytucji goszczącej do wsparcia projektu i zapewnienia liderowi niezależności ERC Starting Grants

4 4 Kryteria ewaluacji (StG, 1) 1. Główny badacz: Potencjalne możliwości zostania niezależnym liderem naukowym A) Jakość badań Czy ma publikacje w znaczących czasopismach światowych? Jakiego typu przełomowe pomysły zawarto w publikacjach? B) Potencjał intelektualny i kreatywność Historia badań i współpracy naukowej, koncepcje projektów, opieka merytoryczna nad studentami, możliwość inicjacji nowego sposobu myślenia

5 5 Kryteria ewaluacji (StG, 2) 2. Jakość projektu badawczego A) Przełomowość badań Czy badania odnoszą się do najważniejszych problemów obszaru badań? Czy mają ambitne cele, które wykraczają poza dotychczasowy stan wiedzy (trans-dyscyplinarność, niekonwencjonalność podejścia)? B) Potencjalne korzyści Czy badania otwierają nowe, ważne horyzonty naukowe, technologiczne i edukacyjne? C) Metodologia (Etap 1) Czy założone cele są osiągalne? (Etap 2) Czy metodologia badawcza (infrastruktura, instrumenty) jest pełna? Czy umożliwia osiągnięcie celów w założonym czasie i przy założonych zasobach?

6 6 Kryteria ewaluacji (StG,3) 3. Środowisko badawcze (Etap 2) A) Osiągnięcie niezależności Czy projekt umożliwi głównemu badaczowi osiągnięcie niezależnej pozycji naukowej? B) Instytucja goszcząca Czy instytucja posiada wystarczającą infrastrukturę do prowadzenia badań? Czy ma pozycję naukową zapewniającą odpowiednie środowisko intelektualne? C) Udział innych instytucji Czy obecność innych instytucji uczestniczących w projekcie (oprócz instytucji goszczącej jest w pełni uzasadniona?

7 7 Punktacja Starting Grants, konkurs 2007

8 8 Ponowne złożenie wniosku (StG) A) Główny lub współpracujący badacz nie może uczestniczyć w więcej niż jednym wniosku ERC w tym samym roku B) Główny badacz nie może złożyć nowego wniosku w ciągu roku kalendarzowego od złożenia poprzedniego nisko ocenionego projektu (poniżej progu). Nie odnosi się to do drugiego konkursu na StG. C) Tylko jeden grant głównego badacza może być realizowany w tym samym czasie.

9 9 Wyniki pierwszego etapu oceny Nadesłane - 9167 Odrzucone z przyczyn formalnych - 373 W drugim etapie – 559 Zaakceptowanych do finansowania – ca 250 ?

10 10 Nationality for the PI:s of the evaluated 8794 proposals Number of proposals by gender and nationality (źródło – Komisja Europejska) 88 countries

11 11 Nationality for the PI:s of the selected 559 proposals Number of proposals by gender and nationality (źródło – Komisja Europejska) 38 countries

12 12 Proposals related to population for the evaluated 8794 proposals Source: Eurostat 2007, Reference year: 2006 or latest year available, Missing data: IL, RS Proposals per million inhabitants (źródło – Komisja Europejska)

13 13 Proposals related to population for the selected 559 proposals Proposals per million inhabitants (źródło – Komisja Europejska) Source: Eurostat 2007, Reference year: 2006 or latest year available, Missing data: IL

14 14 Proposals related to researchers for the evaluated 8794 proposals Source: Eurostat 2007, Reference year: 2005 or latest year available, Missing data: IL, RS, TK, UK Proposals per thousand researchers (źródło – Komisja Europejska)

15 15 Proposals related to researchers for the selected 559 proposals Source: Eurostat 2007, Reference year: 2005 or latest year available, Missing data: IL, UK Proposals per thousand researchers (źródło – Komisja Europejska)

16 16 Wrażenia po pierwszym konkursie StG ERC nie jest europejskim odpowiednikiem MNiSW frontier research (!) atrakcyjny, zwięzły tytuł CV (dorobek, stypendia, pobyty zagraniczne, wszelkie sukcesy naukowe) atrakcyjny styl, odważna prezentacja szczegóły budżetu – ważny lecz nie najważniejszy element FORMALNA POPRAWNOŚĆ: aż 14 wniosków odrzuconych z przyczyn formalnych (brak aneksu – listu wspierającego z instytucji goszczącej; dyplom poza przedziałem 2-9 lat)

17 17 Inne programy Lista krajowych i międzynarodowych programów High Innovation/Gain/Expectation (HINGE) - na stronie projektu NEST-Promise http://www.nest-promise.net/hinge.html

18 18 Dziękuję za uwagę Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych Problemów Techniki Polskiej Akademii Nauk ul. Żwirki i Wigury 81 02-091 Warszawa tel: 0 22 828 74 83 fax: 0 22 828 53 70 e-mail: kpk@kpk.gov.pl Osoba do kontaktu: Wiesław Studencki 0/502 052 236 Wieslaw.Studencki@kpk.gov.pl


Pobierz ppt "1 Granty dla początkujących (ERC Starting Grants) Pierwszy konkurs Wiesław Studencki Krajowy Punkt Kontaktowy Programów Badawczych UE Instytut Podstawowych."

Podobne prezentacje


Reklamy Google