Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Posiedzenie Rady ds. Kobiet w SZ RP

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Posiedzenie Rady ds. Kobiet w SZ RP"— Zapis prezentacji:

1 Posiedzenie Rady ds. Kobiet w SZ RP
27 lutego 2014r. Warszawa

2 Plan posiedzenia 27 lutego2014r.
1. Otwarcie spotkania 2. Realizacja zadań Rady w 2013r. 3. Plan zasadniczych przedsięwzięć na 2014r. 4. Harmonogram spotkań środowiskowych-zgłoszenia 5. Sprawność fizyczna-konferencja r. 6.Wspólpraca z Kolegium DG RSZ ds. służby kobiet żołnierzy-dyskusja 7. Nowy RO SZ 8. Nasza przyszłość? 9.Sprawy bieżące (dyskusja) – podsumowanie spotkania

3 Monitorowanie przebiegu i warunków służby wojskowej kobiet
Upowszechnianie w środowisku kobiet żołnierzy, pełniących służbę zawodową i kandydacką, informacji związanych z aktualnym stanem prac legislacyjnych Rozsyłanie wydawnictw do JW.SZ Raport nt. wojskowej służby kobiet w 2012r. –MON r.- Słupsk – Dowództwo 7Brygady Obrony Wybrzeża, spotkanie środowiskowe kobiet –żołnierzy pełniących służbę w 7BOW. r. w 22 karpackim batalionie piechoty górskiej w Kłodzku konferencja „Rola kobiety w społeczeństwie w nowej kulturowej rewolucji gender”, zorganizowana z inicjatywy środowiska kobiet batalionu we współpracy z Urzędem Miasta Kłodzka.

4 Kłodzko

5 Monitorowanie przebiegu i warunków służby wojskowej kobiet
Sprawozdanie z seminarium w Szwecji 8 kwietnia 2013r. w Centrum Konferencyjnym WP odbyło się spotkanie ministra obrony narodowej Tomasza Siemoniaka z  podoficerami i szeregowymi zawodowymi- sierż. Marzena Wojtysiak z 10. Brygady Kawalerii Pancernej ze Świętoszowa. 17.kwietnia 2013r. DWLąd -Centrum Szkolenia Wojsk Lądowych w Poznaniu 7-8 maja 2013r.Iwsp.SZ-Klubie 4 Regionalnej Bazy Logistycznej we Wrocławiu. Konferencja z okazji 25 –lecia służby kobiet. r. WAT- spotkanie z podchorążymi, WAM, DK MON

6 Wrocław

7 Monitorowanie przebiegu i warunków służby wojskowej kobiet
11 czerwca 2013 r. spotkanie Zespołu Doradczego Dowódcy Wojsk Lądowych ds. kobiet żołnierzy - uczestniczyła kmdr Bożena Szubińska. 7 do 8 listopada 2013r. 5 pułk artylerii, Sulechów kmdr Bożena Szubińska oraz Barbara Wojdyna – Pełnomocnik Dowódcy Wojsk Lądowych ds. Wojskowej Służby Kobiet.

8 Monitorowanie procesu legislacyjnego aktów prawnych dotyczących pełnienia służby wojskowej przez kobiety Ankiety mundurowe Regulamin Ogólny SZ- uwagi Opiniowane dokumenty dla DP MON Nowelizacja Regulaminu Ogólnego SZ, Opiniowanie Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie Krajowy Program Równego Traktowania

9 Integracja środowiska żołnierzy - kobiet;
23 stycznia 2013 r. posiedzenie Rady ds. Kobiet w SZ RP. - Radca Generalny Koordynator w pionie Sekretarza Stanu Krzysztof Sikora /prace związane z reformą systemu kierowania i dowodzenia/ 19 marca 2013r. posiedzenie Rady ds. Kobiet w SZ RP sprawność fizyczna, nowe usytuowanie Rady, nowe urlopy, 25 lat wojskowej służby kobiet media – o służbie kobiet

10 Współpraca z Komitetem i Biurem NATO ds. Równości Płci
Przygotowanie Raportu Narodowego dla NATO w sprawie wdrażania UNSCR 1325 Przygotowanie Raportu Narodowego nt. służby kobiet w 2012r. 25-27 marca 2013r.w Sofii -warsztaty w ramach inicjatywy Smart Defence pt „Kobiece liderki w bezpieczeństwie i obronie. Różnorodność i użyteczność zasobów ludzkich. Szanse i najlepsze praktyki”.  (FLSD-Female Leaders in Security and Defence) "Kobieta Liderzy Bezpieczeństwa i Obrony: Mapa drogowa na wykorzystanie potencjału do budowy zdolności „

11 SOFIA 2013

12 Współpraca z Komitetem i Biurem NATO ds. Równości Płci
28-31 maja 2013r. w Brukseli odbyło się coroczne spotkanie Komitetu NATO ds. Równości Płci (NCGP), kmdr Bożena SZUBIŃSKA -Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet ppłk Agnieszka WIKTOROWICZ - starszy specjalista Oddziału Postępowania Administracyjnego Departamentu Kadr MON Przeciwdziałanie przemocy opartej na płci, w tym seksualnej

13 Szkolenie Doradców ds. Płci Współpraca z NATO
r.- kurs GFA w Szwecji – por. Dominika Skrzypczak DWLąd r.-kurs: „A Comprehensive Approach to Gender in Operations” Madryt- organizowany w ramach hiszpańsko- holenderskiej współpracy ministerstw obrony- kpt. Katarzyna Śnieżyńska z Centrum Przygotowań do Misji Zagranicznych kmdr Piotr Białousz –DO SZ Szwecja SWEDINT seminarium

14 Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds
Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania w obszarze realizacji strategii „Gender Mainstreaming” w środowisku służb mundurowych Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Sprawozdanie z działalności PRRT 21 czerwca 2013 r.- Kancelaria Prezesa Rady Ministrów w Warszawie- konferencja podsumowująca projekt „Równe traktowanie standardem dobrego rządzenia”. Uczestnictwo- pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet kmdr Bożena Szubińska

15 Krajowy Program Działań na rzecz Równego Traktowania
07 Października 2013 Komitet Stały Rady Ministrów przyjął pierwszy rządowy, strategiczny dokument dotyczący polityki równego traktowania w Polsce Program zbiera w jednym miejscu, porządkuje i hierarchizuje kluczowe aktywności równościowe, które realizowane są przez rząd w różnych resortach i komórkach podległych. funkcjonowały tylko cząstkowe, "dziedzinowe" programy, np. program równego traktowania kobiet i mężczyzn, Przygotowano też programy dotyczące przeciwdziałania rasizmowi, ksenofobii, czy dyskryminacji określonych grup etnicznych, natomiast nigdy nie było horyzontalnej polityki, która objęłaby całość tych działań zarówno w sensie zakresu treści, jak i zaangażowania poszczególnych ministerstw. Zgodnie z wymogami ustawy antydyskryminacyjnej, pełnomocnik ma obowiązek przygotowania programu, który zbiera i koordynuje resortowe polityki i strategie dotyczące równego traktowania.

16 Spotkanie u Pełnomocnika Rządu ds. Równego Traktowania

17 Promocja służby kobiet
8 marca 2013r.w 7 Dywizjonie Lotniczym w Nowym Glinniku podczas uroczystości pożegnania uczestników XIII zmiany PKW ISAF spotkanie Ministra Obrony Narodowej Tomasza Siemoniaka z kobietami z okazji święta kobiet. 21 marca 2013r. –Kraków- międzynarodowa konferencja pt. „Nie wystarczy być… kobietą. Kobieta, praca i sukces” zorganizowana przez Fundację Instytut Studiów Strategicznych przy współpracy z Konsulatem Generalnym i Instytutem Francuskim w Krakowie oraz Urzędem Miasta Krakowa. Honorowy patronat nad konferencją objął Minister Pracy i Polityki Społecznej Władysław Kosiniak-Kamysz.

18 Promocja służby kobiet
15 czerwca 2013r.- w 1. lęborskim batalionie zmechanizowanym uroczystość wręczenia sztandaru. Rodzicami chrzestnymi sztandaru zostali: kmdr Bożena Szubińska - pełnomocnik Ministra Obrony Narodowej ds. wojskowej służby kobiet oraz Burmistrz Miasta Lęborka Pan Witold Namyślak

19 Promocja służby kobiet
„Partnerstwo, Solidarność, Różnorodność” hasłem V Kongresu Kobiet, odbywającego się w dniach czerwca 2013r. w warszawskim Pałacu Kultury i Nauki, w którym wzięło udział ponad 8 tysięcy uczestniczek. Kongres był poświęcony szeroko rozumianemu partnerstwu: w domu, pracy, społeczeństwie i kulturze. Odbyło się 5 sesji plenarnych, 25 paneli równoległych, wśród nich panel mundurowy poświęcony partnerstwu w służbach mundurowych.

20 KONGRES KOBIET

21 Panel mundurowy kmdr  Bożena Szubińska -wojsko 25 lat, NATO, 2,5 tys. Kobiet w służbie zawodowej, ponad 400 w szkołach oficerskich i ponad 400 w Narodowych Siłach Rezerwowych podinspektor  Kamila Zimoń z Komendy Głównej Policji Inspektor dr hab. Izabela Nowicka z Wyższej Szkoły Policyjnej w Szczytnie płk Anna Osowska-Rembecka ze służby więziennej Starszy kapitan Małgorzata Romanowska z Państwowej Straży Pożarnej Chorąży Karolina Miklaszewska ze Straży Granicznej 

22 Promocja służby kobiet
13 czerwca 2013r. w dniu święta Żandarmerii Wojskowej w Centrum Szkolenia Żandarmerii Wojskowej w Mińsku Mazowieckim odbyła się uroczysta przysięga składana przez elewów służby przygotowawczej odbywających szkolenie w tym centrum

23 Promocja służby kobiet
W dniu 25 września 2013r. kmdr Bożena Szubińska na zaproszenie Związku Żołnierzy Wojska Polskiego wzięła udział w X Krajowym Zjeździe Delegatów Związku Żołnierzy Wojska Polskiego, który odbył się w Akademii Obrony Narodowej. W wyniku Zjazdu nowo wybranym przewodniczącym Zarządu Głównego Związku Żołnierzy Wojska Polskiego został gen. dyw. dr Franciszek Puchała 27 września 2013r. WAT przysięga wojskowa I roku WAT. Słowa Roty przysięgi – Ja, żołnierz Wojska Polskiego, przysięgam służyć wiernie Rzeczypospolitej Polskiej.... – wypowiedziało w tym roku 249 podchorążych, w tym 33 kobiety.

24 Promocja służby kobiet
r. Dęblin. U stóp pomnika Bohaterskich Lotników Dęblińskiej Szkoły Orląt uroczystą przysięgą wojskową złożyli absolwenci 5-letnich studiów magisterskich w WSOWSP. Tekst roty przysięgi wojskowej za gen. bryg. pil. dr. hab. Janem Rajchelem, komendantem WSOSP, powtórzyło 60 podchorążych, w tym osiem dziewcząt.

25 Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie
Upowszechnianie rozwiązań służących godzeniu życia zawodowego i rodzinnego Program przeciwdziałania przemocy w rodzinie Nowe urlopy rodzicielskie- pismo do MON- propozycja nowej formy urlopu rodzicielskiego / Kodeks Pracy / robocze spotkanie z Dyrektorem DK MON /rekomendacje DP MON/  Współpraca w zakresie przepisów mundurowych

26 16 września 2013r.-Popowo „Kobiety kobietom w służbie”, III ogólnopolska konferencja W służbach mundurowych wciąż stereotypy na temat pracy kobiet Kobiety w służbach mundurowych przed dyskryminacją chroni szereg przepisów, mimo to wciąż napotykają na wiele przeszkód, problemem są bariery mentalne i wszechobecne stereotypy

27 25 lat wojskowej służby kobiet
Akademia Obrony Narodowej Warszawa (PAP) Siemoniak: celem MON jest 5 proc. kobiet w siłach zbrojnych Celem 5 % kobiet w armii Konferencja poświęcona ćwierćwieczu wojskowej służby kobiet. W ciągu ostatnich dwóch lat odsetek kobiet w siłach zbrojnych (które liczą niecałe 100 tys. żołnierzy) wzrósł z 1,9 do 2,9 proc. . Konferencję zorganizowały wydział zarządzania i dowodzenia tej uczelni oraz przewodnicząca rady ds. kobiet w siłach zbrojnych kmdr Bożena Szubińska. "Gdy się spotkaliśmy dwa lata temu pierwszy raz z panią komandor, z radą, powiedzieliśmy sobie, że takim celem, który chcielibyśmy osiągnąć, jest 5 % kobiet w armii. Jesteśmy na dobrej drodze" – mówił szef MON na konferencji. "Mam nadzieję, że w ciągu najbliższych lat dojdziemy do tych 5%.”

28 WYSTAWA O WOJSKOWEJ SŁUŻBIE KOBIET OTWARTA W SEJMIE
Marszałek Sejmu Ewa Kopacz wystawa poświęcona wojskowej służbie kobiet w Polsce. Ekspozycja przedstawia 25-letnią historię oraz współczesność żołnierzy - kobiet w Siłach Zbrojnych RP, w tym ich działania na linii frontu. Z inicjatywy delegacji Sejmu i Senatu do Zgromadzenia Parlamentarnego NATO Otwarcie uczelni wojskowych na kobiety oraz ich obecność na stanowiskach dowódczych w armii. Panie mają odpowiednie kompetencje do zajmowania najwyższych stanowisk. Są przygotowane do udziału w niebezpiecznych misjach, np. pokojowych, w różnych częściach świata. Dorobek i dokonania polskich kobiet-żołnierzy w armii, ich codzienna służba Ekspozycja o tej tematyce, jak zauważyła przewodnicząca delegacji Sejmu i Senatu do ZP NATO Jadwiga Zakrzewska, jest prezentowana w parlamencie po raz pierwszy. Posłanka nawiązała też do możliwości edukacyjnych, jakie od kilkunastu lat mają kobiety-żołnierze. Przewodnicząca Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP kmdr Bożena Szubińska podziękowała parlamentarzystom za tworzenie rozwiązań prawnych umożliwiających rozwój wojskowej służby kobiet, w tym przepisów dotyczących np. ich kształcenia czy łączenia służby z opieką nad dziećmi.

29 Wystawa w sejmie

30

31 r.-Biuro RPO Konferencja pt. "Zapobieganie przemocy wobec kobiet, w tym dyskryminacji wielokrotnej" zorganizowana przez Rzecznika Praw Obywatelskich we współpracy z Biurem Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych ds. Uchodźców. Udział w spotkaniu wzięli przedstawiciele rządu, organizacji pozarządowych i świata nauki. Przeciwdziałanie przemocy wobec kobiet, w tym kobiet starszych i kobiet z niepełnosprawnościami

32 10-11.12.2013r. Polskie Lobby Kobiet
Stowarzyszenie Współpracy kobiet- neww - polska Fundacja im. Róży Luksemburg Konferencja „WOJNA O GENDER. JAK RÓŻNI SIĘ W KRAJACH UE? CO SIĘ UDAŁO, JAKICH ZMIAN POTRZEBUJEMY?” Perspektywa organizacji kobiecych z UE i spoza UE

33 Nadanie imienia Zofii Moraczewskiej jednej z sal sejmowej

34 Fundusze Norweskie 19 czerwca 2013r.- Oddział Łącznikowy Attachatów DWSZ, inicjatywa attache obrony przy Ambasadzie Norwegii spotkanie – współpraca w zakresie implementacji UNSCR1325 Kobiety, Pokój, Bezpieczeństwo. strona norweska - Stein Inge Nesvag asystentka attache obrony Norwegii Tone Kristin Skramstad, strona polska - Pełnomocnik MON ds. wojskowej służby kobiet kmdr Bożena Szubińska koordynator ds. równego traktowania płk Jacek Dzięgielewski.

35 Mobbing w wojsku POLSKA - DZIENNIK ŁÓDZKI KARA ZA PONIŻANIE PODWŁADNEJ Kara za poniżanie podwładnej Karę w zawieszeniu wymierzył wczoraj Wojskowy Sąd Okręgowy w Warszawie dowódcy jednostki za poniżanie i naruszenie nietykalności cielesnej swej podwładnej, oficer, z którą wcześniej był w związku. Tej sprawy w ogóle nie powinno być - mówił sąd w wyroku. O tej precedensowej sprawie Żandarmerię Wojskową zawiadomiła trzy lata temu ppor. Katarzyna R., wojskowa lekarka, dwukrotna uczestniczka misji w Afganistanie, na co dzień służąca w jednostce w Krakowie. Kobieta popadła w konflikt z przełożonym ppłk. Zbigniewem R., z którym przedtem łączył ją związek. Jak twierdzi kobieta, związek rozpadł się z powodu przemocy wobec niej. Zgłosiła sprawę przełożonym; chciała być przeniesiona do innej jednostki. Wówczas ppłk R. miał zacząć ją szykanować w pracy utrudniając służbę. PAP, PaJ

36 Molestowanie seksualne
NOWOŚCI MAGAZYN MOLESTOWANIE SEKSUALNE CZY ZEMSTA GRAŻYNA OSTROPOLSKA Molestowanie seksualne czy zemsta -Wyrokiem nikt mi buzi nie zamknie i choćbym miała iść do więzienia, nigdy pana M. nie przeproszę! -zapowiada Emilia Sz. Usłyszała właśnie wyrok: cztery miesiące ograniczenia wolności za zniesławienie oficera, którego oskarżyła o molestowanie, i zapowiada apelację. GRAŻYNA OSTROPOLSKA - To ja jestem ofiarą - przekonuje. Waldemar M. czuje się podobnie: "Dla mnie zasadnicze znaczenie mają niezaprzeczalne cierpienia rodziny i bliskich, którzy poczuli się dotknięci oszczerczymi pomówieniami Emilii Sz. pod adresem ich ojca, męża, syna, brata, przyjaciela" - napisał w prywatnym akcie oskarżenia. Ten proces bacznie śledzą organizacje feministyczne oraz Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego. - Zwykle molestowane kobiety nie mają odwagi iść do prokuratury i sądu, bo nie mają świadków i boją się, że nikt im nie uwierzy, albo, że ta odwaga przeciw nim się obróci - i tu mamy taki przykład - twierdzą feministki

37 Sprawność fizyczna Propozycja nowych norm dla kobiet z W-F
w OSPG w Dusznikach Zdroju- kurs szkoleniowo-metodyczny- przedstawicieli Kultury Fizycznej WL Propozycja norm obowiązujących podczas sprawdzianów rocznych dla kobiet płk Marek OLESZCZUK –przekazano projekt do oceny ZSP-7 SG WP oraz Rady ds. kobiet w SZ RP Idea-zrównywanie norm dla mężczyzn i kobiet Normy –zmniejszone o 25% w stosunku do norm męskich Przelicznik 25% przyjęto po analizie różnic wynikających z porównania norm dla kobiet i mężczyzn wykazanych w obowiązujących tabelach punktowych PZLA, teście Coopera, tabeli pięcioboju wojskowego i innych ogólnodostępnych testów i tabel. Normy takie częściowo testowano już 3 lata temu

38 Sprawność fizyczna żołnierzy
11 lipca 2013r. Żołnierze dyskryminowani przez... kobiety? polska-zbrojna.pl Egzamin z WF łatwiejszy dla pań - Sejm Sierpień- próba zrównania norm z WF dla kandydatek i kandydatów do szkół wojskowych

39 Konferencja naukowa Kierowniczej kadry kultury fizycznej RP
Organizator : Zarząd Szkolenia P7 SG WP Termin : 15 maja 2014r miejsce : Centrum Szkolenia Łączności i Informatyki w Zegrzu Temat: „Sprawność fizyczna żołnierzy w warunkach potrzeb środowiska działania Sił Zbrojnych RP w XXI wieku „ Cele konferencji : 1.Ocena dotychczasowego systemu określania sprawności fizycznej żołnierzy za pomocą obowiązujących ćwiczeń i norm w SZ RP za okres 2.Okreslenie kierunków doskonalenia oceny sprawności fizycznej żołnierzy w perspektywie długookresowej w aspekcie wykonywania zadań służbowych. 3.Wypracowanie wytycznych i rekomendacji do opracowania nowych testów i norm sprawności fizycznej żołnierzy w resorcie obrony narodowej.

40 Konferencja naukowa Kierowniczej kadry kultury fizycznej RP
Sesja IV Sprawność fizyczna żołnierzy –kobiet . Prowadzący sesje - Przewodnicząca Rady ds. Kobiet wykład wprowadzający : „Sprawność fizyczna młodzieży na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat-tendencje zmian” -dr Janusz Dobosz AWF „. Sprawność fizyczna żołnierza –kobiety jako jeden z elementów wpisujących się w sylwetkę żołnierza-wnioski i propozycje”-Przewodnicząca Rady ds. kobiet w SZ RP „Zapobieganie najczęściej występującym urazom podczas wykonywania ćwiczeń fizycznych w wojsku” (zajęcia wychowania fizycznego, sprawdziany) –Szef Inspektoratu Wojskowej Służby Zdrowia Zebrać materiały do wystąpień do 25 kwietnia 2014r. do ZS P7 SG WP

41 Rekrutacja do szkół wojskowych
O 480 miejsc ubiegało się ok kandydatów na żołnierzy zawodowych. Ponad 20 osób o jeden indeks walczy na wydziale geodezji i kartografii oraz budownictwa WAT, a także w AMW WAT kobiet ,8% AMW kobiety 21,9% WSOSP kobiet ,8% WSOWL kobiet ,7% Razem ,2% uczelnie medyczne kobiet % Ogółem kobiet ,6% Studium Oficerskie kobiet ,4% w tym 7 pdf

42 Promocje oficerskie 09.08. 2013r.-WAT – 188 ppor. w tym 15 kobiet
31 sierpnia 2013r. na pokładzie ORP Błyskawica w Gdyni - po raz pierwszy w historii AMW trzy najwyższe lokaty zajęły kobiety. Na pierwszy stopień oficerski promowano 45 tegorocznych absolwentów i absolwentek AMW oraz absolwentka AMW USA w Annapolis. W gronie przyszłych podporuczników marynarki 30 (8 kobiet) studiowało na Wydziale Nawigacji i Uzbrojenia Okrętowego, a 15 (1 kobieta) na Wydziale Mechaniczno-Elektrycznym. Natomiast bosm. pchor. Dagmara Broniatowska w amerykańskiej uczelni studiowała na kierunku oceanografia z podkierunkiem jezyk rosyjski i arabski. prymuska bosman podchorąży Aneta Kozłowska - ukończyła AMW ze średnią ocen 4,81. ORP ORKAN bosm. pchor. Katarzyna Pękacka ze średnią 4,71. ORP HEWELIUSZ bosm. pchor. Magdalena Kaczyńska, ze średnią 4,63. ORP PIAST

43 AMW r. 8 kobiet

44 r. WSOWL-Wrocław 24 kobiety

45 Uratowała kobietę spod kół pociągu
br szeregowa elew Kamila Wawrowska ocaliła życie rannej, którą potrącił pociąg w okolicach Torunia.

46 Macierzyństwo/Rodzicielstwo
Wprowadzenie nowego urlopu rodzicielskiego Od 1 października zmieniają się zasady wykorzystywania urlopu wychowawczego Od 1 .X. - jeden z 36 miesięcy urlopu wychowawczego będzie musiał wykorzystać obowiązkowo drugi rodzic, w przeciwnym razie urlop będzie o miesiąc krótszy. Urlop wychowawczy przysługuje rodzicom, którzy wcześniej byli zatrudnieni przynajmniej przez sześć miesięcy. Jest to urlop bezpłatny -   Urlop trwa 36 miesięcy.

47 Plan na 2014r. Udział Przewodniczącej Rady ds. Kobiet - Pełnomocnik Ministra ON ds. Wojskowej Służby Kobiet w odprawie kierowniczej kadry MON Opracowanie raportu nt. wojskowej służby kobiet za 2013r. - dla Ministra Obrony Narodowej. Prace dotyczące doskonalenia umundurowania i wyekwipowania żołnierzy -kobiet i kandydatek na żołnierzy. Spotkania środowiskowe w jednostkach wojskowych wg. osobnego harmonogramu. Przeprowadzenie zajęć m.in. nt. równości płci, UNSCR 1325 w ramach kształcenia uzupełniającego kadry komórek organizacyjnych MON i JW. Wydanie materiału informacyjno-dydaktycznego nt. równego traktowania ze względu na płeć w warunkach służby wojskowej. Tłumaczenie materiałów edukacyjno-informacyjnych z zakresu wdrażania w SZ rezolucji UNSCR 1325.

48 Plan na 2014r. Wydanie i upowszechnianie materiałów informacyjno-edukacyjnych dotyczących perspektywy uwzględnienia społeczno-kulturowych aspektów płci w planowaniu i prowadzeniu operacji i misji dowodzonych przez NATO. Współpraca z WBBS w zakresie realizacji badań społecznych dotyczących wojskowej służby kobiet. Organizacja konferencji pt. „15 lat Rady ds. Kobiet w Siłach Zbrojnych RP” . Organizacja międzynarodowego seminarium nt. Gender Mainstreaming w sektorze bezpieczeństwa / jak kobiety przekształcają Siły Zbrojne - doświadczenia międzynarodowe. Udział we współorganizacji panelu mundurowego „Równość szans w służbach mundurowych” podczas VI Kongresu Kobiet. Realizacja kontaktów zagranicznych zgodnie z „Planem współpracy międzynarodowej Resortu Obrony Narodowej na 2014 rok”.

49 Plan na 2014r. Spotkanie okolicznościowe z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet pt. „Kobiety w Wojsku Polskim”. Prowadzenie strony internetowej wojskowej służby kobiet. Zebranie i opracowanie materiałów do jubileuszowego wydawnictwa o Radzie ds. Kobiet w SZ RP Przygotowanie jubileuszowych materiałów promocyjnych i wydanie jubileuszowego opracowania „15 lat Rady ds. Kobiet w SZ RP” Współpraca z Radą Kobiet w Służbie Więziennej w organizacji konferencji kobiet w mundurach. Współpraca w organizacji seminarium z okazji 15 lecia przystąpienia do NATO. Współpraca w organizacji Forum kobiet w służbach mundurowych. Współpraca w opracowaniu ulotki na temat wojskowej służby kobiet dla WKU.

50 Plan na 2014r. Opiniowanie nowo tworzonych projektów oraz zmian w dotychczas obowiązujących aktach prawnych resortu ON oraz praca nad zmianami rozporządzenia MON m.in. w sprawie egzaminu ze sprawności fizycznej żołnierzy zawodowych. Organizacja posiedzeń Rady ds. Kobiet w SZ RP. Współpraca z Pełnomocnikiem Rządu ds. Równego Traktowania – uczestnictwo w pracach zespołów zadaniowych. Udział w pracach nad nowelizacją rozporządzenia o organach przedstawicielskich.

51 Dziękuję za uwagę


Pobierz ppt "Posiedzenie Rady ds. Kobiet w SZ RP"

Podobne prezentacje


Reklamy Google