Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Pobieranie prezentacji. Proszę czekać

Anna Ruzik-Sierdzińska,

Podobne prezentacje


Prezentacja na temat: "Anna Ruzik-Sierdzińska,"— Zapis prezentacji:

1 Anna Ruzik-Sierdzińska,
Rynek pracy Anna Ruzik-Sierdzińska, Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

2 Źródło informacji o rynku pracy – bezrobocie
Analiza Wg BAEL na bazie kwartalnej dla województwa Wg bezrobocia rejestrowanego dla powiatów, podregionów i województwa Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

3 Źródło informacji o rynku pracy – wyjaśnianie zależności
Bezrobocie i jego struktura: w latach wzrost stopy bezrobocia pomimo jednoczesnego wzrostu liczby pracujących Stopa bezrobocia = = 𝑏𝑒𝑧𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑛𝑖 𝑏𝑒𝑧𝑟𝑜𝑏𝑜𝑡𝑛𝑖+𝑝𝑟𝑎𝑐𝑢𝑗ą𝑐𝑦 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

4 Źródło informacji o rynku pracy - wynagrodzenia
Dynamika wynagrodzeń w SP i wg BAEL Struktura wynagrodzeń wg branż Na bazie kwartalnej dla województwa ogółem i na tle kraju) Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

5 Prognozy rynku pracy na lata 2014-2015
Powolny wzrost zatrudnienia w SP (większy na Mazowszu niż w kraju) – opóźniony w stosunku do przyśpieszenia wzrostu gospodarczego. Większe podwyżki wynagrodzeń, wzrost ich realnego poziomu. Od 2014 r. stopa bezrobocia zacznie spadać, w nieco większym stopniu na Mazowszu. Warszawa jest wciąż silnym lokalnym rynkiem pracy, który w kolejnych kwartałach 2014 r. zacznie odzyskiwać swoją dynamikę. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

6 Wykorzystanie analiz i prognoz (1)
Wiedza, w których branżach wzrasta a gdzie maleje zatrudnienie, jaka jest presja płacowa w danej branży. Zestawienie informacji o rynku pracy z analizami aktywności gospodarczej pokazuje, z jakim opóźnieniem zatrudnienie i płace reagują na spowolnienie albo ożywienie gospodarcze. Identyfikacja wyzwań albo szans rozwoju dla firmy w krótkim lub średnim okresie, np. „czy będziemy musieli konkurować z innymi przedsiębiorcami o pracowników, biorąc pod uwagę średniookresowe prognozy zmian na rynku pracy?” Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

7 Wykorzystanie analiz i prognoz (2)
Analizy powiatowe (dotyczące głównie bezrobocia i popytu na pracę), w tym Warszawy, dają możliwość podejmowania wspartych wiedzą decyzji o miejscu nowej działalności. Np. wyższa stopa bezrobocia może oznaczać możliwość pozyskania tańszych pracowników, o ile nie towarzyszy jej wysoki odsetek osób długotrwale bezrobotnych. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

8 Dziękuję za uwagę http://mbr.info.pl/
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


Pobierz ppt "Anna Ruzik-Sierdzińska,"

Podobne prezentacje


Reklamy Google